Filosofie

Filosofii lze u nás studovat v těchto programech:

  1. bakalářské studium: informace naleznete zde (stránky našeho ústavu) a zde (celofakultní stránky);
  2. navazující magisterské studium: informace naleznete zde (stránky našeho ústavu) a zde (celofakultní stránky);
  3. doktorské studium v češtině: informace naleznete zde (stránky našeho ústavu) a zde (celofakultní stránky);
  4. navazující magisterské studium „Učitelství filozofie pro střední školy“: informace o studiu učitelství na středních školách naleznete zde, informace o přijímacích zkuškách do tohoto studia naleznete zde (stránky našeho ústavu) a zde (celofakultní stránky).
  5. PhD programme in English: information can be found here;

 

Proč studovat filosofii:

Filosofie se vyznačuje zásadní otevřeností: je to tázání, které si vybírá témata a vytváří metody, ale uchovává si přitom zásadní možnost zaujetí odstupu. Filosof je člověk, který poznal, že možnost odstupu – ať už ji nazýváme teorie, reflexe či kritika – má mimořádný životní význam.

V situaci, kdy lidé až příliš obdivně vzhlížejí k výkonům vědy a techniky, kdy sdělovací prostředky až příliš bezmyšlenkovitě přejímají rozličné diagnózy stavu současného světa, může být filosofie jako schopnost odstupu osvobozujícím aktem, který potřebuje každý z nás.

Když si tedy spolu s klasiky filosofie – ať již jde o Platóna, Kanta či jiného velkého myslitele – klademe odvěké otázky, jako například „co je poznání a věda?“ nebo „co je dobro?“, neobracíme se jenom do dějin: snažíme se žít přítomností, ale nenechat se přitom pohltit samozřejmým sebechápáním člověka v současné společnosti.

 

Proč studovat filosofii právě u nás:

Ústav filosofie a religionistiky FF UK je špičkovým pracovištěm svého druhu nejen v rámci České republiky, ale i ve středoevropském kontextu. Vyučují zde mezinárodně uznávaní odborníci, kteří studenty v úvodních letech studia zasvětí do umění myšlenkové práce a s pokročilými studenty pak sdílejí a dále rozvíjejí výsledky svých výzkumů. Pro výuku je charakteristický důraz na kvalitu a tematickou pestrost, která dává studentům dostatek prostoru pro rozvíjení specifických zájmů v rámci oboru. Cílem je poskytnout studentům oborové vzdělání mezinárodní úrovně.

Podle hodnocení QS World University Rankings se obor filozofie na UK opakovaně umístil nejvýše z humanitních oborů v ČR a zaujímá 51-151 místo (podle roku hodnocení) – před mnoha respektovanými univerzitami v zahraničí.

 

Velmi rádi Vám odpovíme Vaše dotazy!

V případě bakalářského a magisterského studia se, prosíme, neváhejte obracet na garanta přijímacího řízení oboru filosofie, doc. Štěpána Špinku (stepan.spinka [at] ff.cuni.cz).

V případě doktorského studia se, prosíme, obracejte na předsedu oborové rady doc. Jamese Hilla (james.hill [at] ff.cuni.cz).

 

Úvod > Pro uchazeče > Filosofie