Filosofie

Filosofie se vyznačuje zásadní otevřeností: je to tázání, které si vybírá témata a vytváří metody, ale uchovává si přitom zásadní možnost zaujetí odstupu. Filosof je člověk, který poznal, že možnost odstupu – ať už ji nazýváme teorie, reflexe či kritika – má mimořádný životní význam. V situaci, kdy lidé až příliš obdivně vzhlížejí k výkonům vědy a techniky, kdy sdělovací prostředky až příliš bezmyšlenkovitě přejímají rozličné diagnózy stavu současného světa, může být filosofie jako schopnost odstupu osvobozujícím aktem, který potřebuje každý z nás. Když si tedy spolu s klasiky filosofie – ať již jde o Platóna, Kanta či jiného velkého myslitele – klademe odvěké otázky, jako například „co je poznání a věda?“ nebo „co je dobro?“, neobracíme se jenom do dějin: snažíme se žít přítomností, ale nenechat se přitom pohltit samozřejmým sebechápáním člověka v současné společnosti.

Vlevo v menu prosím vybírejte, o čem chcete být informováni.

Upravená podoba letošních přijímacích zkoušek je zde. Do bakalářského studia proběhne pouze jednokolová ústní zkouška, do magisterského studia proběhne distančně hodnocením elektronicky zaslaných materiálů. 

Podle hodnocení QS World University Rankings se obor filozofie na UK umístil nejvýše z humanitních oborů v ČR a zaujímá 51-100 místo – před mnoha respektovanými univerzitami v zahraničí.

Úvod > Pro uchazeče > Filosofie