Uplatnění absolventů

Absolventi filosofie se uplatňují samozřejmě ve výuce filosofie a příbuzných oborů na středních školách (ZSV). Zvláště ti, kteří studují filosofii v kombinaci s jiným oborem, nacházejí poměrně snadno místo. Nejlepší studenti často pokračují doktorandským studiem a poté se uplatňují jako vědečtí pracovníci a učitelé na vysokých školách.

Je však třeba zdůraznit, že studium filosofie poskytuje předpoklady i pro uplatnění v oblastech, které s filosofií samou bezprostředně nesouvisejí. Mezi našimi absolventy lze nalézt mimo jiné esejisty, žurnalisty, lektory činné v nakladatelstvích. Kromě těchto profesí, kde se uplatňuje schopnost analytického myšlení a široký přehled o humanitních vědách, absolventi filosofie nacházejí a budou nacházet uplatnění ve státní správě, jejíž zaměstnanci se musí denně osvědčovat v rozhodovacích procesech. I zahraniční zkušenosti ukazují, že absolventi filosofie, jakkoli studovali zdánlivě abstraktní a čistě teoretickou disciplínu, se dobře uplatnili tam, kde je třeba prokázat nadhled a dobře rozhodovat (mj. i v managementu).

Úvod > Pro uchazeče > Filosofie > Uplatnění absolventů