Co získáte studiem Učitelství filosofie

Proč by si uchazeči měli zvolit zrovna tento program a co by jim studium mělo dát?

Program je v českém prostředí výjimečný systematickým provazováním hluboké filosofické reflexe, prakticky orientované přípravy pro výkon učitelské profese a zapojování studentů do filosofického oborově didaktického výzkumu a do přípravy výukových materiálů využitelných na středních školách. Nabídka kurzů Ústavu filosofie a religionistiky studentům umožňuje seznámení s filosofií na mimořádně vysoké úrovni (podle hodnocení QS World University Rankings se obor filosofie na UK opakovaně umístil nejvýše z humanitních oborů v ČR a zaujímá 51-151 místo – podle roku hodnocení – před mnoha respektovanými univerzitami v zahraničí). Oborově didaktické kurzy programu se zaměřují na praktické osvojení dovedností a znalostí potřebných pro kvalitní učitelské působení: studenti se seznamují s relevantními didaktickými teoriemi či nástroji a na jejich základě si budují vhodné pedagogické návyky pomocí prakticky orientovaných metod (modelové hodiny, videotrénink, sebereflexe a vzájemná reflexe). Podporována je rovněž účast studentů na oborově didaktickém výzkumu a tvorbě materiálů využitelných v rámci středoškolské výuky filosofie (učebnicové texty, metodické plány, výuková videa, internetové stránky…). Při tvorbě těchto materiálů je vítána aktivní spolupráce studentů programu se středoškolskými učiteli i žáky.

 

Úvod > Pro uchazeče > Učitelství filosofie pro SŠ > Co získáte studiem Učitelství filosofie