Individuální granty

2023

doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.: Zdrženlivý existencialismus Jana Patočky (GA ČR 23-06828S), 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025.

prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.: Falibilismus a jeho imanentní struktura (GA ČR 23-05448S), 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025.

2022

Mgr. Robert Roreitner: Plótínův pojem života a jeho aristotelské kořeny (GA ČR 22-21-829A), 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024.

Mgr. Robert Roreitner (člen řešitelského týmu): Směsi těla a duše (GA ČR 22-11418S), 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024.

2021

Mgr. Alžběta Dyčková a Mgr. Kettner, Marek (spoluřešitelé). Jak osvobodit slova: Adornova filosofie jazyka (GAUK č. 208121), 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023.

Anna Tropia, Ph.D., Daniele de Santis, Ph.D. Intencionalita a lidská osoba ve středověké filosofii a fenomenologii (GA ČR 21-08256S), 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023.

2020

Mgr. Robin Pech: Rétorická dimenze Kantovy kritické filosofie (GA UK 824 120), 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021.

Mgr. Vojtěch Linka: Bolest podle Aristotela a Hippocrata (GA UK 78120),  1. 1. 2020 – 31. 12. 2021.

2019

doc. Jindřich Karásek, Ph.D.: Překonávání dualismu mysli a hmoty v novověkém myšlení (GA ČR 19-07384S), 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021.

Mgr. Martin Zach (spoluřešitel): Zjednodušující předpoklady a nekauzální vysvětlení (GA ČR 19-04236S), 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021.

Mgr. Robert Roreitner (člen řešitelského týmu): Aristotelés a lékařská tradice (GA ČR 19-07091S), 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021.

Mgr. Milan Kroulík: Buddhistické myšlení ve filmu (GA UK 92119), 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021.

2018

Lukáš Novák, Ph.D: Metafyzika vztahů ve druhé scholastice (GA ČR 18-05838S), 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

doc. Jakub Čapek, Ph.D.: Osobní identita na rozcestí. Fenomenologické, genealogické a hegelovské přístupy (GA ČR 18-16622S), 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

Ing. Mgr. Lubomír Ondračka: Hinduismus v Bengálsku (Oxfordské dějiny hinduismu) (GA ČR 18-01558S), 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

2017

prof. Karel Thein, Ph.D.: Krize racionality a moderního myšlení (PROGRES Q14), 1. 1. 2017–31. 12. 2021.

prof. Karel Thein, Ph.D.: Mezi vnímáním a propozičním poznáním (GA ČR 17-05919S), 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

Doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.: Mýtus jako konstitutivní výjimka (GA ČR 17-09663S), 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

Mgr. Jakub Jinek, D.Phil. Problém demokracie v Platónově politické filosofii. Kontextuální přístup (GA ČR 17-20152S), 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

Mgr. Jiří Dynda: Bohové a běsi: Církevněslovanská homiletika a slovanské pohanství (GA UK 130517), 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018.

Mgr. Martin Zach: Filosofické aspekty vědeckých modelů (GA UK 66217), 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

Mgr. Helena Exnerová: Medvědi, lišky a jaguáři: religionisticko-antropologická analýza podob současného městského neošamanismu (FF/VG/2017/20), 1. 1. 2017–31. 12. 2017.

Mgr. Václav Dostál: Filosofická reflexe víry jako nenáboženského fenoménu: Karl Jaspers a Ladislav Hejdánek (FF/VG/2017/43), 1. 1. 2017–31. 12. 2018.

Mgr. Martin Zach: Principy naturalizace filosofie vědy (FF/VG/2017/3), 1. 1. 2017–31. 12. 2018.

2016

Jan Palkoska, Ph.D., spoluřešitelé doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D., doc. James Hill, PhD., Martin Ritter, Ph.D.: Pojetí pojmu v kontextu moderního myšlení (GA ČR 16-12624S), 01.01.16-31.12.2018.

Dr. phil. habil. (PD) Jindřich Karásek, Dr., spoluřešitelka Mgr. Tereza Matějčková: Duch, příroda a společnost v klasické německé filosofii (GA ČR 16-11880S), 01.01.16-31.12.2018.

Mgr. Milan Soutor: Logické aspekty realismu propozic G. E. Moora a B. Russella (GA UK 814016), 01.01.2016-31.12. 2016.

Mgr. Jiří Dynda: Rusalky: Antropologie smrti a sexuality ve slovanském folkloru (FF_VG_2016_20), 01.01.-31.12.2016.

Mgr. Milan Soutor: Jednota „Russellovských“ propozic v kontextu logiky The Principles of Mathematics (FF_VG_2016_66), 01.01.-31.12.2016.

Mgr. Lukáš Kollert: Mimořádné vládnutí a fenomén krize. Studie k problematice legitimity mimořádného provozu politické moci a jeho rizikům (FF_VG_2016_88), 01.01.-31.12.2016.

2015

Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil.: Obec v pohybu. Hledání souvislosti Aristotelovy přírodní a politické filosofie (GA ČR 15-13399S), 01.01.15-31.12.16.

Mgr. Františka Jirousová: Opomíjené stránky v díle Teilharda de Chardin (GA UK 165515 ).

Mgr. Petra Šebešová: Antologie textů k didaktice filosofie s úvodní studií (GA UK 233315 ).

Mgr. Petr Prášek: Subjekt jako setkání – subjekt v událostním světě (42615 ), 01.01.2015-31.12.2017.

Mgr. Jiří Dynda: Latinské prameny ke studiu archaického slovanského náboženství – výbor, překlad a kritický komentář (FF UK – Vnitřní granty, VG058), 01.01.15-31.12.15.

Mgr. Lukáš Kollert: Vrozené ideje a intelektivní dimenze vnímání v Descartově filosofii (FF UK – Vnitřní granty, VG040), 01.01.15-31.12.15.

Mgr. Ondřej Krása: Je svět dílem rozumu podle věčně jsoucího vzoru? (FF UK – Vnitřní granty, VG120), 01.01.15-31.12.15.

Mgr. Milan Soutor: „Treadmill“ argument pro nedefinovatelnost pojmu pravdy a nepravdy u G. Frega, G. E. Moora a B. Russella (FF UK – Vnitřní granty, VG099), 01.01.15-31.12.15.

Mgr. Alena Tesková: Filosofické aspekty Proustova pojetí času a paměti v románu Hledání ztraceného času (FF UK – Vnitřní granty, VG112), 01.01.15-31.12.15.

2014

Doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D., Jakub Jirsa, Ph.D.: Člověk v Aristotelově filosofii (GA ČR, 14-07313S), 01.01.14 – 31.12.16.

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D., doc. Jakub Čapek, Ph.D.: Pragmatický obrat ve fenomenologii ( GA ČR, 14-07043S), 01.01.14 – 31.12.16.

Radek Ocelák, M.Sc.: Barva a význam (GA UK 330214), 01.01.14-31.12.15.

Mgr. Františka Jirousová: Vztah mezi svobodou a řízením v evoluci podle Teilharda de Chardin (GA UK 308414), 01.01.14-31.12.14.

Mgr. Pavlína Josisová: The Wittgenstein House: Language and Architecture (FF UK – Vnitřní granty, VG072), 01.01.14-31.12.14.

Mgr. Lukáš Kollert: Pojem reprezentace v politické filosofii Carla Schmitta (FF UK – Vnitřní granty, VG084), 01.01.14-31.12.14.

Mgr. Tereza Matějčková: Tradice a přítomnost v Hegelově praktické filosofii (FF UK – Vnitřní granty, VG106), 01.01.14-31.12.14.

Mgr. Daniela Šterbáková: Vnem ticha ako otázka pre teórie vnímania (FF UK – Vnitřní granty, SVV26910311), 01.01.14-31.12.14.

2013

doc. Mgr. Radek Chlup, PhD., Mgr. Marek Zemánek: Zdroje a proměny buddhistického pohřebního rituálu (Program NÁVRAT, MŠMT ČR, LK21301), 01.01.13 – 31.12.15.

Dr. phil. habil. (PD) Jindřich Karásek, Dr.: Idea morální realizace v německém idealismu a její transformace v myšlení Sorena Kierkegaarda (GA ČR, P401/13/303785), 01.01.13 – 31.12.15.

Mgr. Vít Punčochář: Podklady k výuce logiky a argumentace pro studenty filosofie (FRVŠ – Fond rozvoje VŠ), 01.01.13 – 31.12.13.

Mgr. Michal Ivan: Kritické zhodnocení diskuse vedoucí k odmítnutí filozofie běžného jazyka (GA UK 428313) 01.01.2013-31.12.2014.

Mgr. Pavel Doleček: Vývoj pojetí vědy ve filosofii F. A. Hayeka (GA UK 1000213) 01.01.2013-31.12.2014.

Mgr. Zuzana Fořtová: Wittgensteinova teorie ukazování jako alternativa syntetického apriori? (FF UK – Vnitřní granty, VG050), 01.01.13 – 31.12.13.

Mgr. Lucie Kólová: Přínos tradičního pragmatismu pro současné filosofické diskuse (FF UK – Vnitřní granty, VG083), 01.01.13 – 31.12.13.

Barbora Kučerová: Materialita jako řád instituce (FF UK – Vnitřní granty, VG093), 01.01.13 – 31.12.13.

Mgr. Milan Soutor: Princip individuality u J. Royce (FF UK – Vnitřní granty, VG163), 01.01.13 – 31.12.13.

Mgr. Ondřej Krása: Příčina světa v dialogu Timaios (FF UK – Vnitřní granty, VG163), 01.01.13 – 31.12.14.

Bc. Martin Rabas: Patočkovy filosofické rukopisy z let 1939-1945 a otázka jejich vnitřní jednoty (FF UK – Vnitřní granty, VG138), 01.01.13 – 31.12.13.

Bc. Lukáš Kollert: Původ počitku ve Fichtově raném vědosloví (FF UK – Vnitřní granty, VG082), 01.01.13 – 31.12.13.

2012

prof. PhDr. Miroslav Petříček Dr.: Racionalita ve vědách o člověku (PRVOUK P13), 1.7.2012-31.12.2016

doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.: Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE), 01.01.12 – 31.12.17

James Hill, Ph.D.: Pojem vědomí, jeho jednota a rozmanitost (GA ČR, P401/12/0833), 01.01.12 – 31.12.15

Mgr. Jakub Wolf: Pojmy přítomnosti a současnosti v současné francouzské filosofii (GA UK, 661712)

Mgr. Jan Halák: Interpretace Merleau-Pontyho projektu „nové ontologie“ s pomocí nevydaných rukopisů (GA UK, 617912), 01.01.2012-31.12.2012

Mgr. Michal Ivan: Pozice filozofie běžného jazyka a její význam pro současnou filozofii (FF UK – Vnitřní granty, VG038), 01.01.12 – 31.12.12

Mgr. Františka Jirousová: Personalizace v díle Teilharda de Chardin (FF UK – Vnitřní granty, VG043), 01.01.12 – 31.12.12

Mgr. Jakub Kocurek: Rostliny a budhistická environmentální etika (FF UK – Vnitřní granty, VG047), 01.01.12 – 31.12.12

Mgr. Martin Pehal: Interpretation of Spell 166 of the Book of the Dead (Papyrus Berlin 3031) (FF UK – Vnitřní granty, VG079), 01.01.12 – 31.12.12

Bc. Milan Soutor: Naturalistický obrat Betranda Russella (FF UK – Vnitřní granty, VG095), 01.01.12 – 31.12.12

2011

doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.; prof. Filip Karfík, Ph.D.: Spolupráce Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Fribourg v oblasti antické filosofie (Fond partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce, PF 058), 19.05.2011 – 30.6.2012

Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.: Možnosti realistické epistemologie tváří v tvář novověké kritice (GA ČR, P401/11/0906), 01.01.11 – 31.12.13

Doc. Karel Thein, Ph.D.: Řád poznání, řád morálky a řád obce v Platónově filosofii a platónské tradici (GA ČR, P401/11/0568), 01.01.11 – 31.12.13

Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. – spoluřešitel projektu: Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filosofii, řešitel projektu: PhDr. Petr Dvořák, PhD. (FÚ AVČR); (GA ČR spoluřešitelský, P401/11/0371), 01.01.11 – 31.12.15

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.: Inovace skeletového kurzu Etika a politická filozofie (FRVŠ, 774/2011), 01.01.11 – 31.12.11

Mgr. Radek Chup, Ph.D.: Příprava nového kurzu „Technika odborné práce“ (FRVŠ, 1013/2011), 01.01.11 – 31.12.11

Mgr. Tomáš Koblížek: Pražská škola a problematika významu literárního díla (GA UK, 318111), 01.01.11 – 31.12.11

Mgr. Daniel Štech: Hannah Arendtová: O revoluci – překlad a úvodní studie (GA UK, 399111), 01.01.11 – 31.12.12

Mgr. Ondřej Váša: Systematika obrazového atlasu Mnemosyne Abyho M. Warburga (GA UK, 428411), 01.01.11 – 31.12.13

2010

Mgr. Zora Hesová: Překlad a publikace překladu ‚Výklenku světla‘ Abú Hámida Ghazalího s úvodní studií (Interní grant UK FF), 2010

Mgr. Martin Pehal: Strukturální interpretace staroegyptské mytologie (GA UK), 2010-2012

Mgr. Jan Puc: Fenomenologické teorie tělesnosti a vtěleného subjektu (GA UK), 2010-2012

Mgr. Monika Recinová: Publikace původního překladu spisu Melitóna ze Sard, Peri Pascha, s úvodní studií a komentářem. (Interní grant UK FF), 2010

Mgr. Antonín Šíma: Rozvoj studia Platónovy filosofie pomocí on-line platformy (GA UK), 2010-2011

MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.: Slovo, jazyk, smysl (SVV), 2010

2009

Doc. Dalibor Antalík – spoluřešitel projektu Centrum či periferie? – Dějiny a kultura Syropalestiny (3000–300 př. n. l.) (GA ČR), 2009-2013, řešitelka projektu: PhDr. Jana Mlynářová, PhD. (ČEgÚ)

Doc. Jakub Čapek, Ph.D.: Fenomenologie vnímání a ontologie světa u Merleau-Pontyho (GA AV), 2009-2012, web

Doc. Filip Karfík, Ph.D.: Platónův dialog Sofistés (Finanční mechanismy EHP/Norska)

Doc. PhDr. Vojtěch Kolman Ph.D.: Logické základy sémantiky (GA ČR), 2009-2012, webové stránky projektu

Mgr. Miloš Miškovský: Filosofie lidského, příliš lidského (Interní grant UK FF)

Mgr. Jiří Motl: Náboženství jako psychologický a sociální faktor u psychotických onemocnění (GA UK), 2009-2011

Jakub Novák: Problém morální soudnosti mezi hermeneutikou a filosofií jednání (Arendtová a Gadamer) (GA UK), 2009-2010

Mgr. Martin Ritter, Ph.D.: Myšlení německé romantiky v díle W. Benjamina a jeho dnešní relevance (GA ČR post-doc), 2009-2010

Bc. Robert Roreitner: Otázka řeči v raném Nietzschově myšlení (Interní grant UK FF)

Miroslav Severa: Jan Versor a jeho komentář k „De ente et essentia“ sv. Tomáše Akvinského (GA UK)

2008

Doc. Dalibor Antalík, Dr.: Norma a její překročení v archaickém myšlení (GA ČR), 2008-2012

Mgr. Hynek Janoušek: Fenomenologická teorie částí a celků (GA UK)

Mgr. Jakub Jinek: Založení politična v klasické politické filosofii (GA ČR post-doc), 2008-2010

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.: Etické aspekty sebepoznání v Platónově filosofie (GA ČR post-doc), 2008-2010

Mgr. Petr Přikryl: Odo Marquard a Ritterova škola (GA UK)

Dita Rukriglová, Ph.D.: Filosofické a náboženské myšlení judaismu (GA ČR), 2008-2012

Mgr. Pavla Toráčová: Ontologie sociální reality Johna Searla (GA UK), 2008-2010

2007

Mgr. Kryštof Boháček: Ontologické základy rétoriky (GA UK)

Mgr. Jiří Holba, Ph.D.: Aplikace buddhologického modulu v programu religionistiky (FRVŠ)

Mgr. Ladislav Koreň: Pravda, význam a základy sémantické teorie (GA UK)

Mgr. Vladimír Mikeš: Stoická teorie svobody podmíněného jednání v kontextu dobových etických teorií (GA UK)

Bc. Ondřej Krása: Skepticismus jako životní postoj – filosofie Sexta Empeirika (Interní grant FFUK)

Mgr. Martin Ritter: Filosofie dějin Waltera Benjamina v kontextu jeho filosofie jazyka (GA UK)

Jiří Starý, Ph.D.: Funkce mrtvých v mohylách ve staroseverské literatuře (Interní grant FFUK)

2006

Jakub Čapek, Ph.D.: Poznání a jednání v antické moderní filosofii (GA ČR)

Ing. Mgr. Lubomír Ondračka / R. Černák: Kašmírský šivaismus (Specifický výzkum)

Doc. PhDr. Miroslav Petříček, Dr.: Kacířské teze o Kacířských esejích. Ohlédnutí za Patočkovými Kacířskými esejemi o filosofii dějin po třiceti letech (Specifický výzkum)

Mgr. Petr Přikryl / školitel Doc. PhDr. Miroslav Petříček, Dr.: Ritterova škola a aktualita německé klasické filosofie (Specifický výzkum)

Mgr. Martin Ritter / školitel Doc. PhDr. Miroslav Petříček, Dr.: Raný Walter Benjamin (Specifický výzkum)

2005

Mgr. Dalibor Antalík, Dr.: Náboženství starověké Sýrie (MŠMT)

Mgr. Radek Chlup, Ph.D.: Alegorický výklad v pozdním novoplatonismu (GA ČR, postdoktorský grant)

Doc. PhDr. Miroslav Petříček, Dr.: Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie (Výzkumný záměr), 2005-2011

Mgr. Dita Rukriglová, Ph.D.: Židovská filosofie a rabínská literatura (Vzdělávací nadace Jana Husa)

2004

Jakub Čapek, Ph.D.: Organizace letní univerzity „Action“ a zapojení do mezinárodní sítě univerzit OFFRES (Rozvojový program MŠMT)

PhDr. Irina Mesnjankinova: Nikolaj Beďajev – filosof svobody (GA ČR)

2003

Doc. PhDr. Pavel Kouba: Lidské jednání a jeho ontologický rámec (GA ČR, doktorský grant)

Mgr. Martin Karel Světlík: Hermann Schmitz a problém tělesnosti (GAUK)

2002

Mgr. Radek Chlup: Srovnávací filozofie a náboženství (GAUK)

Doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr.: Náboženství v obrazech: Elektronická databáze fenomenologie náboženství a její aplikace (GA ČR)

2001

Mgr. Dalibor Antalík, Ph.D.: Komparativní metoda v diskurzu religionistiky a biblistiky (GA ČR)

2000

Marina Barabas, Ph. D. / Bc. Lenka Sýkorová: Integrace a zpracování knihovního fondu (FRVŠ)

Úvod > Věda a výzkum > Individuální granty