Konference

Konference pořádané ÚFARem

2022

Perspectives on Phenomenology (International Workshop). Pořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK. Praha, nám. Jana Palacha 2, místnost 217, 11. 11. 2022.

XIII. české platónské symposium na téma „Menexenos“. Pořádá Česká platónská společnost, Katedra filosofie a religionistiky FF UPCE, Katedra politologie a filosofie FF UJEP, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, 17. 10. 2022.

Intentionality and Person. Aquinas, Scotus, Stein. Pořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK. Praha, nám. Jana Palacha 2, místnost 225V, 26.–28. 5. 2022.

Human and Divine Nous: from Ancient to Byzantine and Renaissance Philosophy and Religion. Pořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK. Praha, Villa Lanna 28–30. 6. 2022.

Transcultural Europe Narrated. Testimonies, Interviews, Life narratives in Humanities, Social and Political Sciences. Pořádá ÚFaR FF UK ve spolupráci s CEFRESem a Paris Nanterre, knihovna CEFRESu, Na Florenci 1420, Praha 1,  7. 4. 2022.

2021

Aristotle’s Protrepticus. Praha, Kampus Hybernská, 26.–27. 11. 2021.

Tělo a mysl v novověké filosofii. Pořádají Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR, Praha, AKC FLÚ AV ČR (Husova 4a, Praha 1), 15.–16. 11. 2021.

XIIIth Symposium Platonicum Pragense – Plato’s Phaedrus. Pořádají Česká platónská společnost, Univerzita Pardubice – Fakulta filozofická, Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha, Vila Lanna 3.–5. 11. 2021.

Post-Identity International Wokshop. Workshop is funded by the European Regional Development Fund project “Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World” (reg. no.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734), Praha, nám. Jana Palacha 2, místnost 225V, 1. 9. 2021.

2020

XII. české platónské symposium na téma „Lachés“. Pořádá Česká platónská společnost, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Katedra filosofie a religionistiky FF UPa, Katedra politologie a filosofie FF UJEP. Online, 5. a 6. 11. 2020.

2019

XIIth International Plato Symposium – Plato’s Gorgias. Pořádá Česká platónská společnost, Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha, Vila Lanna 13.–15. 11. 2019.

2nd Central European Graduate Conference in Ancient Philosophy (pdf). Pořádají Ondřej Krása (Pardubice), Robert Roreitner (Prague), Máté Veres (Budapest), Praha, nám. Jana Palacha 2, místnost 104, 1. a 2. 11. 2019.

Phenomenology and Personal Identity II. Pořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha, nám. Jana Palacha 2 (místnost 104) 8. 11. 2019 a AKC, Husova 4 dne 9. 11. 2019.

From the Paris Lectures to the Cartesian Meditations: The Legacy of Husserl’s Transcendental Phenomenology (pdf). Pořádá KREAS a Ústav filosofie a religionistiky FF UK. Praha, Vila Lanna 17.–19. 10. 2019.

Nicomachean Ethics VIII.8-IX.3 (pdf) (international colloquium). Pořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha, Kampus Hybernská 17.–18. 10. 2019.

Ženství – ironie obce. Pořádá výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě (Kreativní laboratoř, HRC) ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis, Praha, nám. Jana Palacha 2, místnost 217, 11. 1. 2019.

2018

Phenomenology and Personal IdentityPořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha, AKC, Husova 4a, 28.–30. 11. 2018.

Subjectivity, Historicity, Phenomenology Workshop on The Philosophical Work of David Carr (pdf). Pořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha, nám. Jana Palacha 2, 26. 11. 2018.

XI. české platónské symposium na téma „Dialogy Kritón a Minós“. Pořádají Česká platónská společnost a Ústav filosofie a religionistiky FF UK. Praha, Vila Lanna 15. a 16. 11. 2018.

Aristotle’s theory of νοῦς (pdf). Pořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha, nám. Jana Palacha 2, 15.–16. 6. 2018.

The Idem-Ipse Distinction Revisited: International Philosophical Colloquium (pdf). Pořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha, nám. Jana Palacha 2, 8. 6. 2018.

Mezinárodní religionistická studentská vědecká konference (SVK), ak. rok 2017/2018. Pořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK, klášter Congregatio Jesu, Štěkeň u Strakonic 1.–3. 6. 2018.

Romantická láska: genealogie a současné podoby (pdf). Workshop pořádaný spolkem Praxis, Praha, nám. Jana Palacha 2, 21. 5. 2018.

Co je skutečné, je rozumné. Workshop pořádaný výzkumnou skupinou Hegel v interdisciplinární perspektivě a spolkem Praxis, Praha, 26. 3. 2018. Videozáznam zde.

2017

Eleventh International Plato Symposium – dialogue Cratylus. Uspořádaly Česká platónská společnost, Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha, Vila Lanna 9.–10. 11. 2017. Program ke stažení zde (pdf).

Duch je kostWorkshop pořádaný spolu se spolkem Praxis a výzkumnou skupinou Hegel v interdisciplinární perspektivě, Praha, 1. 11. 2017. Videozáznam zde.

Galen’s Epistemology (pdf). Uspořádal Filosofický ústav AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK. Praha, Vila Lanna 19.–21. 10. 2017.

Übergänge: Natur und Geist in der Klassischen Deutschen Philosophie (pdf). Uspořádal Ústav filosofie a religionistiky FF UK. Rezidence Dlouhá 17, Praha 1, 29. a 30. 9. 2017.

Evropská letní škola na téma «Penser au­delà de l’homme : Limites, frontières et fins de l’humain (pdf)». Uspořádala FF UK ve spolupráci s CEFRESem a Agence universitaire de la francophonie. Praha 5.–12. 7. 2017.

Letní konference UNCE. Uspořádalo Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha, Černá 9,  30. 6. 2017.

Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře. Uspořádala Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy Krize racionality a moderní myšlení, studentským spolkem Praxis a Ústavem filosofie a religionistiky FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha, 22. a 23. 5. 2017. Videozáznam zde.

Děravé ponožky ducha aneb je sebevědomí děravé lepší než zašité? Workshop pořádaný výzkumnou skupinou Hegel v interdisciplinární perspektivě a spolkem Praxis, Praha, 28. 4. 2017. Videozáznam zde.

Zimní konference UNCE (pdf). Uspořádalo Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha, 12. 1. 2017.

2016

Ustavující mezioborová konference Kreativní laboratoře: Diskontinuity – ve vědě, umění, zkušenosti. Uspořádali PROGRES a Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s Ústavem filosofie a religionistiky FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha, 1. a 2. 12. 2016.

X. české platónské symposium na téma dialog Euthyfrón (pdf). Pořádají Česká platónská společnost, Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Filosofický ústav AV ČR. Praha, Vila Lanna 18. 11. 2016.

Issues in Personal Identity (doc) : International Philosophical Colloquium in Prague. Uspořádal Ústav filosofie a religionistiky FF UK. Praha 10. a 11. 11. 2016.

5th Colloquium on the Modalities of the Good. Pořádají Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha, Akademické konferenční centrum AV ČR 14.–16. 7. 2016. Program ke stažení zde (pdf).

Letní konference UNCE (pdf). Pořádá Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha 29. 6. 2016.

Zimní konference UNCE (pdf). Pořádá Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha 21. 1. 2016.

2015

Tenth International Plato Symposium in Prague on the theme of Plato’s Timaios (pdf)Pořádají Česká platónská společnost, Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha, Vila Lanna 12.–14. 11. 2015. Program ke stažení zde (pdf).

Pojem vědomí: jeho rozmanitost a jednota (pdf). Pod záštitou Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a Filosofického ústavu AV ČR, Praha, Akademické konferenční centrum 15.-16. 10. 2015.

Prague Symposium on Buddhist Rites of Death. Uspořádal Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha, nám. Jana Palacha 2. 14.–16. 6. 2015. Program ke stažení zde (pdf).

Pragmatic Perspectives on PhenomenologyPořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha, Vila Lanna 5.-6. 2. 2015. Program ke stažení zde.

2014

Canguilhem et la pensée du vivant (pdf). Pořádají Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR, Praha 24.-25. 11. 2014.

IX. Platónské symposium v Praze na téma Platónův dialog Obrana Sókratova. (png) Pořádají Česká platónská společnost, Filosofický ústav AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha 7.-8. 11. 2014. Call for papers zde (pdf).

III. Filosofická škola na téma ŘEČ (pdf). Pořádají studenti ÚFaRu s podporou Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a Filozofické fakulty UK, Želiv u Pelhřimova 26.-28. 9. 2014.

De Anima III. Pořádají Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Southeast-European Association for Ancient Philosophy (SEAAP), Praha 4.-6.9.2014.

Letní konference UNCE (pdf). Pořádá Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha 24. 6. 2014

Phenomenal Consciousness and the Physical World (pdf). Uspořádali Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Filosofický ústav AV ČR, Praha 2.-4. 6. 2014.

Scholé : pražská konference studentů filosofie. Uspořádali studenti ÚFaRu s podporou Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, Praha 4.-5. 4. 2014. Program ke stažení zde (pdf).

Zimní konference UNCE (pdf). Uspořádalo Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha 13. 1. 2014.

2013

Ninth International Plato Symposium in Prague on the theme of Plato’s Philebus (pdf). Uspořádalo Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice a Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha, Vila Lanna 14.–16. 11. 2013.

II. Filosofická škola na téma ETIKA (pdf). Uspořádali studenti ÚFaRu s podporou Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a Filozofické fakulty UK, Želiv u Pelhřimova 27.-29. 9. 2012. Program ke stažení zde (pdf).

Questioning Subjectivity. Uspořádal Archiv Jana Patočky ve spolupráci s Ústavem filosofie a religionistiky FF UK. Praha, Vila Lanna 16.-17. 9. 2013.

Letní konference UNCE (pdf). Uspořádalo Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice UNCE, Praha 19. 6. 2013.

Studentská vědecká konference (SVK), ak. rok 2012/2013. Uspořádal Ústav filosofie a religionistiky FF UK pod patronací Katedry porovnávacej religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Štúrov (Slovensko) 24.–26. 5. 2012.

Zimní konference UNCE (pdf). Uspořádalo Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha 7. 1. 2013.

2012

Podzimní konference UNCE. Uspořádalo Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha 26. 11. 2012. Program ke stažení zde (doc).

VIII. Platónské symposium v Praze na téma Platónův dialog Ión. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky ve spolupráci s Českou platónskou společností, Filosofickým ústavem AV ČR a Filosofickou fakultou UJEP, Praha 9.-10. 11. 2012. Program a plakát k symposiu (pdf).

I. Filosofická škola na téma ČAS (pdf). Uspořádali studenti ÚFaRu s podporou Ústavu filosofie a religionistiky a Filozofické fakulty UK, Želiv u Pelhřimova 28.-30. 9. 2012. Program ke stažení zde (pdf).

První konference projektu UNCE (pdf). Uspořádalo Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha 28. 6. 2012.

Hannah Arentová : O revoluci aneb smysl (politické) svobody v moderní době (pdf). Uspořádal Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha 22. 5. 2012.

Merleau-Ponty – Jan Patočka : un rendez-vous manqué : mezinárodní konference. Uspořádal Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Filosofický ústav AV ČR, Praha 15. 5. 2012–16. 5. 2012.

Workshop on Ancient Philosophy (pdf) : mezinárodní kolokvium. Uspořádal Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha 6. 5. 2012–7. 5. 2012.

Studentská vědecká konference (SVK), ak. rok 2011/2012. Uspořádal Ústav filosofie a religionistiky FF UK za pomoci Pražského religionistického spolku, Kutná Hora 4.–6. 5. 2012.

2011

Eighth International Plato Symposium in Prague on the theme of Plato’s Statesman (pdf). Uspořádala Česká platónská společnost, Universita Karlova v Praze, Universita J. E. Purkyně v Ústí n. L. a Akademie věd ČR, Praha, Vila Lanna 10.–12. 11. 2011.

Belief and Doubt in David Hume : mezinárodní konference k 300. výročí Humova narození. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Filosofický ústav AV ČR, Praha 6.–8. 9. 2011.

Logika, sémantika, dialektika : národní konference věnovaná pojetí logiky a sémantiky v rámci rozličných filosofických tradic. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Filosofický ústav AV ČR, Praha, Praha 28.–30. 4. 2011.

2010

VII. Platónské symposium v Praze na téma Platónův dialog „Hippias Větší“. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK ve spolupráci s Českou platónskou společností a Filosofickým ústavem AV ČR. Praha 12.–13. 11. 2010. Program a plakát k sympoziu (pdf).

Filozofické otázky liberalismu : Jeho demokratický deficit. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky a Ústav politologie, Filozofická fakulta UK, Praha, 25. 11. 2010. Praha : ÚFAR, 2010. (J.Čapek)

Ontologie smyslového a problém ideality : kolokvium o filozofii pozdního Merleau-Pontyho. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Filosofický ústav AV ČR, Praha, 28.–29. 9. 2010. Praha : ÚFAR, 2010. (J. Čapek)

Franz Kafka and the Perspective of Minority : A Deleuze and Guattari summer school in Prague. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Filosofický ústav AV ČR, 17. 7. 2010 – 21. 7. 2010. Praha : ÚFAR, 2010. Webové stránky konference .

Metaphysics : Aristotelian, Scholastic, Analytic. Strahovský klášter, 30. 6. 2010 – 3. 7. 2010. Uspořádali Katolická teologická Fakulta UK a Filosofický ústav AV ČR, Praha. Praha : ÚFAR, 2010. Webové stránky konference.

2nd Colloquium on the Modalities of the Good. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Filosofický ústav AV ČR, Praha, 4. 8. 2010 – 6. 8. 2010. Praha : ÚFAR, 2010.

2009

Colloquium on the Modalities of the Good. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Filosofický ústav AV ČR, Praha 5.–7. 8. 2009. Anotace ke kolokviu.

Filosofie lidského, příliš lidského : podzimní veřejné kolokvium. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum pro teoretická studia (CTS), Jilská 1, Praha 1, 11.–13. 11. 2009. Webové stránky konference.

Seventh International Plato Symposium in Prague on the theme of Plato’s Sophist. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK ve spolupráci s Českou platónskou společností, Filosofickým ústavem AV ČR, Mezinárodní filosofická akademie v Lichtenštejnsku, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Praha 11.–14. 11. 2009. Plakát k sympoziu ve formátu JPG.

The SEAAP Meeting 2009, Prague : Plotinus on Time : Enn. III 7 (45),7–13. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK, Praha, 28. 5. 2009. Praha : ÚFAR, 2009.

2008

Hannah Arendt : Myšlení a politika. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání, Praha, 5. 5. 2008. Praha : ÚFAR, 2008.

VI. Platónské symposium v Praze na téma Platónův dialog Alkibiadés I. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK ve spolupráci s Českou platónskou společností a Filosofickým ústavem AV ČR, Praha 20.–21. 11. 2008. Program a plakát k sympoziu.

2007

Sixth International Plato Symposium in Prague on the theme of Plato’s Theaetetus. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK ve spolupráci s Českou platónskou společností a Filosofickým ústavem AV ČR, Praha, vila Lanna 17.–20. 10. 2007. Sborník textů ze sympozia: HAVLÍČEK, Aleš; KARFÍK, Filp; ŠPINKA, Štěpán (ed). Plato’s Theaetetus : proceedings of the Sixth Symposium Platonicum Pragense. Praha : OIKOYMENH, 2008. 387 s. ISBN 978-80-7298-391-9. Program a plakát k sympoziu.

2006

The Timaeus reading seminar, June-week Prague 6th – 9th of June 2006. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Praha : ÚFAR, 2006.

V. platónské symposium na téma Platónův dialog „Euthydémos“ konané v Praze ve dnech 10.–11. 11. 2006. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK ve spolupráci s Českou platónskou společností a Filosofickým ústavem AV ČR. Praha : ÚFAR, 2006. Program a plakát k sympoziu.

2005

Nietzsche-Forschung in Österreich : XX. Mezinárodní kolokvium. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání, Praha, 29.—30. dubna 2005. Praha : ÚFAR, 2005. Program konference ve formátu DOC (doc)Plakát ke konferenci ve formátu DOC (doc).

Fifth International Plato Symposium in Prague on the theme of  Plato’s Symposion. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK ve spolupráci s Českou platónskou společností a Filosofickým ústavem AV ČR, Praha, vila Lanna 12.–15. 10. 2005. Sborník textů ze sympozia: HAVLÍČEK, Aleš; CAJTHAML, Martin (ed). Plato’s Symposium : proceedings of the fifth symposium Platonicum Pragense. Praha : OIKOYMENH, 2007. 349 s. ISBN 978-80-7298-293-6. Program k sympoziu.

2004

Mezinarodni letní univerzita „Action“. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Université d’été du reseau OFFRES, Praha, 7. 7. 2004 – 15. 7. 2004. Praha : ÚFAR, 2004. Webové stránky univerzity. Sborník příspěvků z konference česky v : ŠVEC, Ondřej. Filosofie jednání. Praha : OIKOYMENH, 2006. 243 s. Sborníky, slovníky, učební texty, sv. 29. ISBN 80-7298-146-3. Francouzky v: ŠVEC, Ondřej; MIHALI, Ciprian (ed) .Philosophie de l’action : actes de l’Université Européenne d’Eté de Prague organisée en 2004 par l’Université Charles de Prague et par l’Organisation Francophone de formation et recherche Européenne en science humaines (OFFRES). Cluj : Idea Design & Print, Editura, 2005. 286 s. ISBN 973-7913-43-4.

Fenomenologie ve Východní Evropě II – Rumunsko a Bulharsko : XV. Mezinárodní kolokvium. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání ve spolupráci s Rumunskou společností pro fenomenologii, s Centrem pro kulturologii při univerzitě v Sofii a Bulharským fenomenologickým centrem, Praha, 26–27. března 2004. Praha : ÚFAR, 2004. Program konference ve formátu DOC (doc).

Heribert Boeder – Topologie metafyziky a logotektonické myšlení : XV. Mezinárodní kolokvium. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání. Praha, 31. března – 1. dubna 2004. Praha : ÚFAR, 2004. Program konference ve formátu DOC (doc).

Pojem fenomenality u Heinricha Bartha, Eugena Finka a Jana Patočky : XVII. Mezinárodní kolokvium. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání. Praha, 2. – 3.dubna 2004. Praha : ÚFAR, 2004. Program konference ve formátu DOC (doc).

XV. Internationales Kolloquium : Europa als Kultur der Grenze und die Grenzen der europäischen Kulturen. Voraussetzungen und Dimensionen einer Wissenschaftsgesellschaft. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání ve spolupráci s A.I.D.E. (Institut für Politikwissenschaft der Universität Münster). Praha, 9. – 15. 5. 2004. Praha : ÚFAR, 2004.

Fenomenologie a antropologie — Phänomenologie und Anthropologie : XVIII. Mezinárodní kolokvium. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání. Praha, 11. – 12. května 2004. Praha : ÚFAR, 2004. Program konference ve formátu DOC (doc).

Die Pheänomenologie und das Leib-Seele-Problem : Internationales Kolloquium. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání. Praha, 27. – 29.10.2004. Praha : ÚFAR, 2004. Program konference ve formátu PDF.

4. platónské symposium na téma Platónův dialog „Charmidés“ konané v Praze ve dnech 11.–12. 11. 2004. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK ve spolupráci s Českou platónskou společností a Filosofickým ústavem AV ČR. Praha : ÚFAR, 2004. Program k sympoziu.

2003

XII. Internationales Kolloquium : Phänomenologie und Gewalt. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání ve spolupráci s Humboldt Universität Berlin. Praha, 15. -16. 5. 2005. Praha : ÚFAR, 2003.

Fourth International Plato Symposium in Prague on the theme of  Plato’s Parmenides. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK ve spolupráci s Českou platónskou společností a Filosofickým ústavem AV ČR, Praha 9.–11. 10. 2003. Sborník textů ze sympozia: HAVLÍČEK, Aleš; KARFÍK, Filip (ed). Plato’s Parmenides : proceedings of the fourth symposium Platonicum Pragense. Praha : OIKOYMENH, 2005. 323 s. ISBN 80-7298-150-1. Program k sympoziu.

XIII. Internationales Kolloquium : Phänomen Europa. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání. Praha, 16. – 18. 10. 2003. Praha : ÚFAR, 2003.

XIV. Internationales Kolloquium : Niklas Luhmann und die Phänomenologie. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání ve spolupráci s Universität Graz. Praha, 14.11. 2003. Praha : ÚFAR, 2003.

2002

3. platónské symposium na téma Platónův dialog „Hippias Menší“. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK ve spolupráci s Českou platónskou společností a Filosofickým ústavem AV ČR. Praha,25. – 26. 10. 2002. Praha : ÚFAR, 2002. Sborník textů ze sympozia v: HAVLÍČEK, Aleš (vyd). Platónův dialog Hippias Menší : sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 25.-26. října 2002. Praha : OIKOYMENH, 2006. 148 s. ISBN 80-7298-145-5. Program k sympoziu.

Bergson et la phenomenologie. Uspořádal Ústav filozofie a religionistiky FF UK, Centrum pro fenomenologická bádání a CeFReS – Centre français de recherche en sciences sociales, Praha 31. 10.-2. 11. 2010. Webové stránky konference.

Nietzsche a fenomenologie : Friedrich Nietzsche und die Phänomenologie. Uspořádal Ústav filozofie a religionistiky FF UK a Centrum pro fenomenologická bádání ve spolupráci s Freiburger Dialogen, Katholische Akademie Freibura a Centrem pro fenomenologii, Tokyo. Freiburg i. Br, 19. – 21. 9. 2002. Praha : ÚFAR, 2002.

Issues Confronting the Post-European World : A Conference in Honour of Jan Patocka. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání ve spolupráci s Lester Embree (CARP, Florida). Praha, 7. – 11. 11. 2002. Praha : ÚFAR, 2002.

2001

Jan Patočka : mezinárodní kolokvium. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání. Praha, 10. – 12. května 2001. Praha : ÚFAR,2001.

Logos – Aletheia – Praxis. Heidegger a Aristoteles : VII. Mezinárodní kolokvium. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání. Praha, 10. – 12. 5. 2001. Praha : ÚFAR, 2001.

Leben als Phänomen. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání ve spolupráci s Vysokou školou Pedagogickou ve Freiburgu a s Archivem Eugena Finka. Freiburg, 20. – 25. 7. 2001. Praha : ÚFAR, 2001.

Third International Plato Symposium in Prague on the theme of  Plato’s „Prótagoras“. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK ve spolupráci s Českou platónskou společností a Filosofickým ústavem AV ČR, Praha 11. -13. 10. 2001. Sborník textů ze sympozia: HAVLÍČEK, Aleš; KARFÍK, Filip (vyd). Plato’s Protagoras : proceedings of the third symposium Platonicum Pragense. Praha : OIKOYMENH, 2003. 258 s. ISBN 80-7298-092-0. Program k sympoziu.

2000

Fenomenologie a umění I : Fenomenologie a literatura. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání ve spolupráci s Rakouskou společností pro filosofický dialog mezi Východem a Západem. Praha, 12. – 14. 10. 2000. Praha : ÚFAR, 2000.

2. platónské symposium na téma Platónův dialog „Lysis“. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK ve spolupráci s Českou platónskou společností a Filosofickým ústavem AV ČR, Praha 20. 21. 10. 2000. Plakát k sympoziu.

Budoucnost fenomenologie : 100. výročí Husserlových Logických zkoumání. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání. Prostějov a Olomouc, 14. – 19. 11. 2000.

Husserl im Kontext. Deutscher Idealismus – Brentano – Dilthey – Merleau-Ponty : mezinárodní kolokvium. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání. Praha, 20. 11. 2000.

Husserl Heute. 100 Jahre Logische Untersuchungen – 100 Jahre Phänomenologie : III. Kolokvium. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání. Praha, 23. – 25. 3. 2000.

Phänomenologie und Politik : IV. Kolokvium. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání. Praha, 13. – 15. 4. 2000.

Phänomenologie und Kunst I: Phänomenologie und Literatur : V. Kolokvium. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání ve spolupráci s Österreichischen Gesellschaft für Philosophischen Ost-West Dialog( Wien). Praha, 12. 14. 10. 2000.

Workshopy

2014

Workshop on Ancient Philosophy (pdf): Aristotle’s De anima III.1-8, pořádá UFAR a South-Eastern Association for Ancient Philosophy (SEAAP), 4.-6. 9. 2014

2012

Workshop on Ancient Philosophy (pdf), 6.-7. června 2012, organized by the departments of philosophy of the Charles University in Prague and the University of Fribourg (Project of the Swiss Partnership Fund No. PF058

2002

Tübinger Forschungen zur Phänomenologie und Hermeneutik : 20. mezinárodní workshop. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání. Praha, 5. – 6. dubna 2002. Praha : ÚFAR, 2002.

Jan Patočka a filosofie renesance. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání. Praha, 18. – 20. dubna 2002. Praha : ÚFAR, 2002.

21. mezinárodní workshop. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání ve spolupráci s Österreichische Gesellschaft für Phänomenologie und Kritische Anthropologie. Praha, 8. října 2002. Praha : ÚFAR, 2002.

22. mezinárodní workshop. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání . Praha, 6. prosince 2002. Praha : ÚFAR, 2002.

2001

Smyslovost v Husserlově fenomenologii : 18. mezinárodní workshop. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání . Praha, 6. dubna 2001. Praha : ÚFAR, 2001.

Jiří Němec – fenomenolog a fenomén. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání v rámci transdisciplinárního semináře CTS/CFB. . Praha 2001. Praha : ÚFAR, 2001.

Stimmung und Werte : 19. mezinárodní workshop. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání . Praha, 6. prosince 2001. Praha : ÚFAR, 2001.

K problému Heideggerova pojetí času. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání . Praha, 29. října 2001. Praha : ÚFAR, 2001.

K problému Heideggerova pojetí času. Uspořádal Ústav Filosofie a Religionistiky FF UK a Centrum fenomenologických bádání . Praha, 10. prosince 2001. Praha : ÚFAR, 2001.

Úvod > Věda a výzkum > Konference