Monografie

2023

DE SANTIS, Daniele, ed. Edmund Husserl’s Cartesian Meditations: Commentary, Interpretations, Discussions. Karl Alber Verlag, 2023. ISBN 978-3-495-99554-9.

The volume offers the first systematic discussion of Husserl’s Cartesian Meditations. Beginning with a commentary on the text of the five Meditations, the essays published here examine and clarify some of the most important concepts of Husserl’s philosophy: intentionality, synthesis, evidence, inter-subjectivity. In addition, the volume provides the first discussion of Husserl’s late version of transcendental philosophy and its relevance for contemporary debates in both continental and analytic philosophy.

 

 

 

 

DE SANTIS, Daniele. Maximilian Beck, Martin Heidegger: Un’inedita disputa su Essere e tempo. Morcelliana, 2023. ISBN 9788837236663.

Nei primi del Novecento, tra Gottinga e Friburgo, andava configurandosi la nascente fenomenologia husserliana, per la quale ebbero un’importanza fondamentale gli esponenti del cosiddetto “circolo di Monaco”. Di questa scuola faceva parte il filosofo Maximilian Beck, i cui interessi e percorsi di ricerca gli consentirono di entrare in contatto con Martin Heidegger: una relazione faticosamente costruita che terminò dopo pochi mesi. L’esame di documenti inediti d’archivio e dello scambio epistolare fra i due rende per la prima volta accessibile il contenuto di un saggio redatto da Beck su Essere e tempo di Heidegger e del dibattito scaturito dopo la pubblicazione, che portò al loro allontanamento. Dall’analisi di questo scritto si avverte il tono fortemente critico di Beck nei riguardi dell’opera, parole che ebbero un’ampia risonanza nel circolo di studiosi che ruotava attorno a Heidegger e che condizionarono la recezione del testo fra i primi discepoli di Husserl. Il lavoro condotto sulle fonti da Daniele De Santis porta a una straordinaria rilettura dell’opera heideggeriana, capace di rischiararne molti aspetti, ma anche di comprendere meglio la svolta trascendentale di Husserl e lo specifico contributo metafisico di Beck alla fenomenologia monacense, che – come osserva Francesco Alfieri nella Prefazione – continua ad aprire nuove piste di lavoro.

 

HALÍK, Tomáš. Touch the Wounds: On Suffering, Trust, and Transformation. University of Notre Dame Press, 2023. ISBN 978-0268204891.

Překlad knihy Dotkni se ran : spiritualita nelhostejnosti.

 

 

2022

 

FISCHER, Petr – PETŘÍČEK, Miroslav. Všichni umřete: Hovory ze Slavie. Úvodní esej Tereza Matějčková. Novela bohemica, 2022. ISBN 978-80-88322-40-5.

Tři rozhovory dvou filosofů, kteří v sokratovském smyslu vstupují na tržiště, tedy do veřejného prostoru. Mluví spolu přirozeným, srozumitelným jazykem. Hledají odpovědi na složité otázky – o svobodě, odpovědnosti, uprchlících, jak se vůbec orientovat v dnešním světě, v chaosu, který přináší, co s námi dělá blízká válka v téměř přímém přenosu, jak a nakolik nás mění. Ačkoli a protože přemýšlejí i o smrti, je to kniha proti strachu, proti panice – radostná kniha o vážných věcech. V podnětné předmluvě nazvané Lze být vůbec filosofem? říká Tereza Matějčková, že filosofie nás nečiní silnějšími, možná nás vhledem do bezdomoví, tedy pochopením toho, co je to svoboda, dokonce oslabuje. Ale díky tomu nás činí vnímavějšími.

 

 

MATĚJČKOVÁ, Tereza. Kdo tu mluvil o vítězství? Osm cvičení ve filosofické rezignaci. Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-5338-9.

Tradiční kultury znají cvičení, která člověku vštěpují kázeň. Rovněž moderní autoři, Hegel, Nietzsche nebo Kierkegaard, ještě věnovali zvláštní péči vlastnímu úsilí o duchovnost, byť mimo náboženské rámce. Máme-li ale skutečně růst, je naopak třeba rozvolnit vztah k sobě samému. Sem vstupuje pojem rezignace. Rezignovaná vůle není slabá, umí sama sobě – a potažmo i druhým – odolávat. Taková rezignace je obranou před tím, že se člověk stane pouhým článkem v řadě událostí či dějů. Umění, filosofie, ale především svoboda tkví ve schopnosti vytvářet distanci. Tereza Matějčková ve své nejnovější knize nabízí víc než dějiny pojmu nebo tematické čtení odkazu známých myslitelů – svěží pohled na nově položenou otázku po sebepřijetí a růstu.

 

 

KOLMAN, Vojtěch, MURÁR, Tomáš, eds. Devouring One’s Own Tail. Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-5131-6.

Like the ancient ouroboros devouring its own tail, we are products of our own education, our own rules and methods of cognizing and shaping the world. As such, we are also their victims, living mostly by habit and inherited rules of conduct questioning them only in the moments of crises and sometimes even not then.

The purpose of this book is to explore the nature of autopoiesis or the ability of society and its various forms to create, re-create and maintain itself, by putting it in the broader interdisciplinary perspective as having been established within the project itself. The mark of the book is its broad interdisciplinary quality, stretching from philosophy, religious studies and literary theory to new media, linguistics, and political theory.

 

NĚMEC, Václav, COOPER, Stephen A. eds. The Philosophy, Theology, and Rhetoric of Marius Victorinus. SBL Press, 2022. ISBN 9781628375275.

This collection of essays is devoted to the rhetoric, Neoplatonic philosophy, and Christian theology of Marius Victorinus, a mid-fourth-century professor of rhetoric and philosopher who converted to Christianity late in life. Scholars from eight different countries, some of whom have not previously published in English, reflect on debates about his writings and theological development. These topics include Victorinus’s deployment of philosophical sources for trinitarian theology, possible connections in his work to Origen, Augustine, Plotinus, Porphyry, and Gnosticism, as well as his contributions to Latin rhetoric and dialectic. Contributors include Jan Dominik Bogataj, Michael Chase, Nello Cipriani, Stephen A. Cooper, Volker Henning Drecoll, Lenka Karfíková, Josef Lössl, Václav Němec, Thomas Riesenweber, Guadalupe Lopetegui Semperena, Miran Špelič, Chiara O. Tommasi, John D. Turner, and Florian Zacher. The chapters in this volume are of great interest to students of late antique philosophy, Christian theology, and Latin rhetoric.

 

 

HILL, James. The Notions of George Berkeley: Self, Substance, Unity and Power. Bloomsbury Academic, 2022. ISBN 9781350299689.

George Berkeley’s doctrine of notions is often disparaged or dismissed. In a systematic interpretation and positive reconstruction of the doctrine, James Hill presents Berkeley’s understanding of the inner sphere and self-awareness, and reassesses the widely held view of Berkeley as an empiricist.
Examining the development of Berkeley’s philosophy from the early notebooks to the late Siris, Hill sets out how knowledge by notion involves a radical rejection of the perceptual model of self-cognition and of the attempt to frame our knowledge of the inner by analogy with the outer. He points to Berkeley’s divergence from the assumption among rationalists and empiricists that we know our selves and our mental acts by idea, or by an immediate presentation before the mind.
Weaving together Berkeley’s conception of the intellect, conceptual thought, mathematics, ethics and theology in the light of the doctrine of notions, Hill invites us to treat Berkeley’s philosophy of mind as distinct from the empiricist tradition. This cutting edge reflection on the doctrine of notions is essential reading for students and scholars specialising in Berkeley as well as early modern accounts of the self, perception and God.

 

KOLMAN, Vojtěch, MATĚJČKOVÁ, Tereza, eds. Perspectives on the Self: Reflexivity in the Humanities. De Gruyter, 2022. ISBN 9783110698459. (DOI: 10.1515/9783110698510).

The volume develops the concepts of the self and its reflexive nature as they are linked to modern thought from Hegel to Luhmann. The moderns are reflexive in a double sense: they create themselves by self-reflexivity and make their world – society – in their own image. That the social world is reflexive means that it is made up of non-subjective (or supra-subjective) communication. The volume’s contributors analyze this double reflexivity, of the self and society, from an interdisciplinary perspective, focusing both on individual and social narratives. This broad, interdisciplinary approach is a distinctive mark of the entire project. The volume will be structured around the following axes: Self-making and reflexivity – theoretical topics; Social self and the modern world; Literature – self and narrativity; Creative Self – text and fine art. Among the contributors are some of the most renowned specialists in their respective fields, including J. F. Kervégan, B. Zabel, P. Stekeler-Weithofer, I. James, L. Kvasz, H. Ikäheimo and others.

 

 

KARÁSEK, Jindřich. Diference jako princip vědomí a její překonání – Analýzy a interpretace k problematice vědomí a sebevědomí v německé filosofii od Wolffa po Hegela. Pavel Mervart, 2022. ISBN 978-80-7465-493-0.

Problematika vědomí a vědomí sebe sama jakožto jeho základu je jedním ze stěžejních témat německé klasické filosofie. Jako základní struktura vědomí je pochopena relace, v rámci které se subjekt vědomí vztahuje prostřednictvím mentální reprezentace (představy) k objektu. V knize jsou analyzovány různé způsoby, v nichž byla tato bazální struktura zkoumána a dále rozvíjena. Již Kantův předchůdce Christian Wolff pochopil, že základním momentem této struktury je diference subjektu a objektu vědomí. Bezprostřední Kantův následovník Karl Leonhard Reinhold učinil tuto diferenci součástí věty, která se měla stát východiskem pro výklad veškerého vědění. Diference se tak stala principem vědomí. Tato okolnost byla však vnímána jako problém mysliteli, kteří následovali po Reinholdovi a snažili se rozvrhnout koncepce vědomí, v nichž by byla tato diference překonána, a to při východisku ze základní formy vědomí, jíž je sebevědomí. Za vrcholnou podobu tohoto teoretického úsilí lze považovat Hegelovu Fenomenologii ducha.

 

THEIN, Karel. Ecphrastic Shields in Graeco-Roman Literature: The World’s Forge. Routledge, 2022. ISBN 9780367722548.

This volume takes a fresh look at ekphrasis as a textual practice closely connected to our embodied imagination and its verbal dimension; it offers the first detailed study of a large family of ancient ecphrastic shields, often studied separately, but never as an ensemble with its own development.

The main objective consists of establishing a theoretical and historical framework that is applied to a series of famous ecphrastic shields starting with the Homeric shield of Achilles. The latter is reinterpreted as a paradigmatic „thing“ whose echoing down the centuries is reinforced by the fundamental connection between ekphrasis and artefacts as its primary objects. The book demonstrates that although the ancient sources do not limit ekphrasis to artificial creations, the latter are most efficient in bringing out the intimate affinity between artefacts and vivid mental images as two kind of entities that lack a natural scale and are rightly understood as ontologically unstable.

Ecphrastic Shields in Graeco-Roman Literature: The World’s Forge should be read by those interested in ancient culture, art and philosophy, but also by those fascinated by the broader issue of imagination and by the interplay between the natural and the artificial.

 

HALÍK, Tomáš. Odpoledne křesťanství: Odvaha k proměně. NLN, 2021. ISBN 978-80-7422-824-7.

Anotace: Kniha Odpoledne křesťanství pojednává o proměnách víry v lidských životech i v dějinách a využívá k tomu metodu kairologie – teologicko-sociologické interpretace změn v oblasti náboženství, kultury a společnosti. Současnou krizi církve představuje autor jako přechod do nové etapy dějin křesťanství. Hledá cestu, která by křesťanství vyvedla z jeho dosavadních institucionálních i mentálních hranic, pomohla mu překonat nostalgii po jeho premoderní podobě i jeho novověkou formu jednoho ze světonázorů. Předkládá vizi křesťanství budoucnosti jako ekumenického společenství, schopného nově a hlouběji porozumět vlastním zdrojům i aktuálním problémům doby.
Církev a její víra je křesťanská, nakolik je velikonoční: umírá a vstává z mrtvých. Jsou mnohé podoby víry na osobní rovině i na cestě církve dějinami, které jednou musí odumřít. Někdy věřící při odumírání navyklé podoby víry procházejí velkopáteční temnotou, pocitem, že je Bůh opustil. Ale kdo v těchto temných nocích vytrvá, dřív nebo později může zakusit světlo velikonočního rána, proměnu své víry.

2021

THEIN, Karel. L’âme comme livre: étude sur une image platonicienne. Classiques Garnier, 2021. ISBN 978-2-406-10131-4.

Une étude de la notion d’âme chez Platon, notamment dans „Philèbe“ où l’âme est dépeinte comme un livre dans lequel un écrivain et un peintre sont invariablement au travail. L’auteur examine les prémisses d’une telle image et met en avant la distinction entre phantasia et imagination.

 

 

 

DE SANTIS, Daniele. Husserl and the A Priori. Springer, 2021. ISBN 978-3-030-69527-9.

This book presents a systematic discussion of the development of Husserl’s concept of the a priori from his early and through his later writings.  The chapters contained herein analyze the different phases and aspects of Husserl’s phenomenology of the a priori in light of his twofold notion of reason, construed as both ontological and transcendental.

Starting from the assessment of the introduction of the notion of a priori knowledge in the context of the Logical Investigations, this text uniquely explores its development during the Göttingen years. It is at this time during his work on The Crisis of European Sciences, that Husserl comes to see the a priori as a criterion to interpret the history of philosophy, notably, modern philosophy. This book sheds light upon such concepts as: essence and eidos; ideation, eidetic attitude and eidetic reduction; as well as formal and material, innate and contingent a priori. The author argues that the a priori becomes for Husserl the expression of an ontological form of rationality, i.e., the rationality immanent to being. This book appeals to students and researchers working on Husserl and phenomenology.

 

 

JIROUSOVÁ, Františka. Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin. Malvern, 2021, 426 s. ISBN 978-80-7530-281-6.

Spojení křesťanství s evolučním pohledem na svět bylo v době Pierra Teilharda de Chardin (1881–1955) těžko přijatelné, proto také tento francouzský přírodovědec, filosof, jezuitský kněz a dobrodruh působil většinu svého života v exilu. Ve svém díle však vytvořil křesťanskou teorii evoluce, která vidí vesmír jako strhující dobrodružství samouspořádání na cestě ke sjednocení s Bohem. Smyslem stvoření je totiž „tvoření“ a svoboda Boží spočívá v umožnění svobody a tvořivosti všem bytostem, od molekul přes organismy až k nejzazší odpovědnosti za podobu světa v případě člověka. Právě člověku však nabízí Bůh největší pomoc při zvládání úsilí a utrpení, které vývoj přináší, když v podobě Krista přichází na svět.

Autorka ukazuje logickou jednotu Teilhardova díla, vykládá podrobně všechny hlavní pojmy jeho teorie a používá jeho dílo jako celek včetně nepublikovaných dopisů, což je ojedinělé i v mezinárodním kontextu teilhardovských studií.  Práci člení podle hlavních pojmů a zákonů Teilhardovy teorie, takže text může sloužit i jako atypický výkladový slovník.

 

PRÁŠEK, Petr a Alena ROREITNEROVÁ, eds. Myšlení hranice / Hranice myšlení. Karolinum, 2021, 370 s. ISBN 978-80-246-4823-1.

Filosof by měl mít odvahu setrvat na hranici mezi různými obory, stát se jejich mediátorem, ale mluvit svým vlastním jazykem. Studenti a kolegové Miroslava Petříčka vydali u příležitosti jeho životního jubilea počet z vlastního myšlení a bádání, které se po jeho vzoru pouští do této riskantní oblasti. Mimořádně silná sestava autorů několika generací má široký záběr: od astronomie po animovaný film, od Prousta po Hraničáře. Ve všech těchto oborech a v mnoha dalších totiž Miroslav Petříček zanechal svou inspirativní stopu.

 

 

 

KARÁSEK, Jindřich. Diference v identitě. OIKOYMENH a Filosofický ústav AV ČR, 2021, 83 s. ISBN 978-80-7298-570-8.

Kant upozornil na to, že sebevědomí představuje významný fenomén při zodpovězení otázky, co je člověk. Hegel v návaznosti na Fichta rozšiřuje výklad tohoto fenoménu o úvahy postihující jeho intersubjektivní dimenzi, jež se rozvíjí v rámci toho, co Hegel označuje jako „pohyb uznání“. Na začátku tohoto pohybu proti sobě stojí dvě individuální sebevědomí. Aby k tomuto pohybu mohlo dojít, musí být sebevědomí jako takové již konstituováno. Na průběh této konstituce, jak ji Hegel analyzuje v kapitole „Síla a rozvažování“ ve své Fenomenologii ducha, se zaměřuje předložená práce. Základní pohyb, který vědomí při této konstituci sebe sama jako sebevědomí realizuje, lze popsat jako cestu z vnějšku poznávaného světa přírodních fenoménů zpět do vlastního nitra. V rámci tohoto pohybu dochází k překonávání rozdílu, jejž vědomí klade mezi sebe a jím poznávaný vnějšek. Jakmile je tento rozdíl překonán a stane se rozdílem, jenž žádným rozdílem není, jak zní Hegelova často opakovaná formulace, pochopí podle Hegela vědomí, že nitro, které se domnívalo odhalovat jako nitro přírodních fenoménů, bylo jeho vlastním nitrem. Hegel tento stav popisuje metaforou opony: opona je roztažena a nitro zří jen do sebe sama.

 

HALÍK, Tomáš. Noc zpovědníka [korejsky]. Překlad CHOE Moonhee. Waegwan, Korea: Benedict Press, 2021. ISBN 978-89-419-2103-5.

HALÍK, Tomáš. Theater voor engelen : Het leven als religieus experiment. Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers, 2021. ISBN 978-90-435-3643-1.

Z originálu Divadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment přeložil Kees de Wildt.

 

 

 

2020

 

TROPIA, Anna. La teoria della conoscenza di Francisco Macedo: Un filosofo a confronto con Tommaso e Scoto. Carocci editore, 2020. ISBN 9788829003266.

Tommaso e Scoto sono tra i filosofi più rappresentativi del pensiero medievale. Nel solco di una lunga tradizione interpretativa, il teologo francescano Francisco Macedo (Coimbra 1596-Padova 1681) ne confronta i sistemi offrendo al lettore di oggi un quadro delle loro differenze. In che cosa la capacità conoscitiva di un angelo si distingue da quella di un essere umano? Tommaso e Scoto hanno due risposte diverse: portando agli estremi quella di Scoto, Macedo ne celebra la vittoria sullo storico avversario in età moderna, ricongiungendosi alla tradizione filosofica che era fiorita fuori dalle scuole e che porta i nomi di Cartesio, Locke, Leibniz e Malebranche. Prima di questi pensatori, però, sono i gesuiti del XVI secolo a fornire a Macedo il terreno e gli strumenti per elaborare la sua lettura di Scoto. L’autrice propone un esame degli scritti dei due autori a partire da Macedo, seguendone il metodo espositivo e rintracciando le origini della sua interpretazione di Scoto. Accompagnato da un’antologia di testi in traduzione, questo libro offre un’analisi puntuale della teoria della conoscenza scotista e dei suoi esiti.

 

JINEK, Jakub – JIRSA, Jakub eds. Platónův dialog Kritón. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH, 2020. ISBN 978-80-7298-575-3.

Anotace: Kolektivní monografie se systematicky věnuje hlavním historickým a filosofickým problémům spojeným s Platónovým dialogem Kritón. Zvláště se zaměřuje na dvě témata vystihující dialog jako celek. Jedním z nich je role tří mluvčích dialogu (Sókratés, Kritón, athénské zákony) a komplexní vztah mezi nimi a autorem díla. Druhým hlavním tématem, které navozuje silnou souvislost s novodobým a současným politickým myšlením, je otázka poslušnosti zákonu, problém občanské poslušnosti a související otázka společenské smlouvy. Monografie představuje pluralitu různých odborných přístupů k dané problematice.

 

 

 

KOLMAN, Vojtěch. Noc, v níž se pořádají medvědí hony na zajíce: Filosofický původ jazykové komiky. Argo, 2020. ISBN 978-80-257-3377-6.

Anotace: Co má společného filosofie a jazykový vtip? A co G. W. F Hegel a Felix Holzmann? Na tyto otázky stručně, leč se vší akribií odpovídá tato kniha. Slouží tak jako úvod do filosofie a jejích problémů prostřednictvím jazykové komiky, ale předkládá také filosofický výklad humoru na bázi kontrastu a negativního pojetí zkušenosti. („I ta zlodějna musí bejt,“ řekl Švejk, ukládaje se na slamník, „jestli by to všichni lidi mysleli s druhými dobře, tak by se potloukli co nejdřív navzájem.“) Prostředkem k traktování obojího jsou jí kromě Hegelových spisů především scénky a dialogy Felixe Holzmanna.
Noc, v níž lze spolu s Holzmannem pořádat medvědí hony na zajíce, je totiž noc, v níž jsou všechny krávy černé, tedy Hegelovo Absolutno. V něm mohou snadno zmizet všechny pojmové rozdíly, nejen ten mezi medvědem a zajícem, ale obecněji, mezi pravdivým a nepravdivým, krásným a ošklivým či dobrým a špatným, nedoceníme-li komplikovaný vztah jazyka a světa. Jazyk není totiž jen prostředkem arbitrárního pojmenování toho, jak se věci ve světě mají (Engelsovo: „Jestliže do jednoty savec zahrnu kartáč na boty, nedostane proto ještě kartáč mléčné žlázy.“), ale médiem jejich smyslu. Jazykový vtip nám tuto pravdu, která je vlastně pravdou o pravdě, zpřítomňuje a odkrývá.

 

LOCKENBAUER, Jan, GRIMMICH, Šimon, ŠARKADYOVÁ, Lucie, eds. Georges Canguilhem a myšlení živého. Pavel Mervart, 2020. ISBN 978-80-7465-417-6.

Anotace: Georges Canguilhem, žák a nástupce Gastona Bachelarda v čele ústavu Institut d’histoire des sciences et des techniques, se řadí k nejvýznamnějším osobnostem francouzského myšlení 20. století. Canguilhem byl profesorem na pařížské Sorbonně, kde k jeho žákům patřili například Michel Foucault, Gilbert Simondon, Gilles Deleuze či Jacques Derrida. Jedná se o autora, jenž zůstává v našem prostředí stále neobjeveným a jehož významné dílo z roku 1955 Poznávání života vyšlo v prvním českém překladu teprve v roce 2017. Předkládaný sborník obsahuje texty pronesené na první mezinárodní konferenci uskutečněné v České republice, která se tomuto mysliteli věnovala. Přináší úvahy zabývající se základními tématy Canguilhemova myšlení, k nimž náleží mimo jiné otázka vztahu normálního a patologického, problém života a jeho poznávání, historie medicíny či teorie zdraví.

 

DE SANTIS, Daniele, HOPKINS, Burt C., MAJOLINO, Claudio eds. The Routledge Handbook of Phenomenology and Phenomenological Philosophy. Routledge, 2021. ISBN 9780367539993.

The Routledge Handbook of Phenomenology and Phenomenological Philosophy is an outstanding guide to this important and fascinating topic. Its focus on phenomenology’s historical and systematic dimensions makes it a unique and valuable reference source. Moreover, its innovative approach includes entries that don’t simply reflect the state-of-the-art but in many cases advance it. Essential reading for students and researchers in philosophy studying phenomenology, The Routledge Handbook of Phenomenology and Phenomenological Philosophy is also suitable for those in related disciplines such as psychology, religion, literature, sociology and anthropology.

 

 

CHOTAŠ, Jiří, MATĚJČKOVÁ, Tereza, eds An Ethical Modernity? Hegel’s Concept of Ethical Life Today. Brill, 2020. ISBN 978-90-04-43257-4.

An Ethical Modernity? investigates the relation between Hegel’s doctrine of ethical life ( Sittlichkeit) and modernity as a historical category and a philosophical concept. In this collection of essays, the authors analyze Hegel’s theory of ethical life from various perspectives: social ontology, social practices and beliefs, theory of judgment, relations between Hegel’s theory of ethical life and Kant’s ethics, Hegel’s philosophy of family, relation of the modern market to ‘European values’, the ethos of state and of international relations, and Hegel’s metaphilosophical commitment to philosophy. This volume is of importance to anyone interested in how Hegel’s practical philosophy relates to us and our times.

 

2019

 

PETŘÍČEK, Miroslav. Philosophy en noir: Rethinking Philosophy after the Holocaust. Praha: Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-3853-9.

Anotace: Překlad knihy Filosofie en noir z roku 2018. Myšlení, ať chce či nechce, odpovídá své době. Po tragické katastrofě holokaustu je platnost této skutečnosti ještě očividnější – a možná i proto jsou knihy poválečné filosofie obtížně srozumitelné. Odpovídají na traumatizující zkušenost, a to znamená: filosofie se ujímá odpovědnosti s vědomím, že má-li být filosofie možná i v druhé polovině 20. století a dále, musí přepsat svou tradici a radikální proměnou musí projít i její diskurs. Je to nezbytné, má-li být schopna vydat své svědectví o této době. Filosofie en noir je záznamem této proměny.

 

 

DYNDA, Jiří. Slovanské pohanství ve středověkých ruských kázáních. Praha: Scriptorium, 2019. ISBN 978-80-88013-87-7.

Anotace: V návaznosti na svoji knihu o reflexi praslovanského pohanství v pramenech latinského Západu (2017) se Jiří Dynda ve své nové knize zabývá stejným tématem v ruské protipohanské homiletice. Zásadní otázkou monografie je, nakolik lze kázání kritizující přežívání pohanských praktik na christianizované Rusi pokládat za spolehlivý pramen poznání skutečného náboženství východních Slovanů před přijetím nové víry. Druhou část knihy tvoří antologie deseti nejvýznamnějších homiletických textů v kritických edicích a (vůbec poprvé) také v komentovaných českých překladech.

 

 

ŠTERBÁKOVÁ, Daniela. Ticho: John Cage, filozofia absencií a skúsenosť ticha. Praha: Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4139-3.

Anotace: Snažíme-li se zaslechnout ticho, ocitáme se v paradoxní situaci – čím více napínáme uši, tím intenzivnější máme pocit, že nás obklopuje moře hluku. Zdá se nám, že ticho je lidským bytostem nedostupné. Daniela Šterbáková sleduje problém vnímatelného ticha v dialogu se současnými autory: John Cage ve své hudbě a textech otázku ticha otevřel, Roy Sorensen a Ian Phillips ji následně v rámci analytické filosofie argumentačně rozvinuli. Prostřednictvím ticha se nám tak vyjevují hranice a vzájemné vztahy mezi „běžným“ a „filosofickým“ myšlením. Nejde však pouze o tyto vztahy, ale v podstatě o ontologii absencí a nesnadné tázání po významu a možnostech smyslového vnímání. Otázkou pak zůstává, zda je možné ticho vnímat jinak než ušima.

 

 

KARÁSEK, Jindřich, KOLLERT, Lukáš, MATĚJČKOVÁ, Tereza (Hg.). Übergänge in der klassischen deutschen Philosophie. Paderborn: Verlag Wilhelm Fink, 2019. ISBN 978-3770564026.

Anotazion: Wie hängen Theorie und Praxis, Geist und Natur, Welt und Ich, Zeit und Ewigkeit zusammen? Aus einer spezifischen Perspektive können diese disparaten Themen auf einen Nenner gebracht werden. Genau dies versuchen die Autoren, indem sie sich die Frage stellen, wie der Übergang vom einen zum anderen gelingt. Sie beleuchten die Knotenpunkte im Werke derjenigen Philosophen, die ihr Denken als ein systematisches begreifen und an den Grenzübergängen ihre Denkkraft unter Beweis stellen. Kant, Fichte, Schelling und Hegel nehmen somit klassische philosophische Fragen mit neuer Brisanz auf.

 

 

2018

 

DE SANTIS, Daniele. Derrida tra le fenomenologie: 1953-1967. 253 stran. Milano: Mimesis, 2018. ISBN 978-8857552521.

Annotazione: Nonostante Jacques Derrida sia da molti considerato un classico della filosofia della seconda metà del Novecento, pochi sono stati finora gli sforzi atti a ricostruire, “filologicamente” oltre che speculativamente, gli sviluppi del suo pensiero negli anni che vanno dal 1953 al 1967. La presente ricerca si prefigge di ripercorrere questo tratto dell’iter intellettuale derridiano prestando particolare attenzione al confronto con la fenomenologia, tanto husserliana quanto heideggeriana: l’obiettivo è mostrare, testualmente e teoreticamente, come Derrida rimanga un pensatore di tipo “trascendentale”, convinto cioè della sua inaggirabilità per qualsiasi discorso che voglia articolare, in un orizzonte di senso, le “differenze” e il loro irrefragabile accadere.

 

 

EXNEROVÁ, Helena. Český šamanismus v rozhovorech. Praha: Dingir, 2018. 228 stran. ISBN 978-80-86779-51-5.

Anotace: Kniha Český šamanismus v rozhovorech přináší jedinečnou sondu do světa současného šamanismu a zároveň se jedná o první publikaci, který se tématem šamanů a šamanek na českém území podrobně zabývá. V devíti rozhovorech se autorka snaží dát co největší prostor myšlenkám a názorům samotných šamanek a šamanů, kteří se v Čechách šamanismu dlouhodobě věnují, často ho i učí či různými způsoby předávají dál. Cílem knihy je poukázat na pestrost a rozmanitost, kterou každá realizace šamanského učení může znamenat. V rozhovorech se tak objeví různorodá témata jako hledání vize, síla příběhů, práce s nefyzickými entitami, cestování do jiných světů či šamanská etika práce. Řeč bude také o možném spojení šamanismu s psychoterapií, kvantovou fyzikou, moderní medicínou nebo extatickým vytržením, či o slučitelnosti s dávným náboženstvím Slovanů. Za touto formální i obsahovou nejednotností se však skrývá podobná snaha o uchopování a práci se silami, které přesahují běžné chápání a vnímání člověka, hledání opravdovosti, smysluplnosti a ohleduplnosti ve světě, ve kterém žijeme. Rozhovorům předchází studie, která se šamanismus snaží uchopit v jeho podvojnosti na pomezí archaického a aktuálního, konstruovaného a experimentálního, a v osobitém dialogu mezi světem akademického bádání a žité praxe.

 

HALÍK, Tomáš. To že byl život?: z podzemní církve do labyrintu svobody. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 324 stran. ISBN 978-80-7422-642-7.

Anotace: V esejisticky pojaté knížce seznamuje Halík se svým životním příběhem, zároveň autor překračuje formát autobiografie k obecněji pojatým úvahám nad závažnými otázkami dnešní doby. Čtenář se seznamuje s rodinným prostředím, které formovalo intelektuální směřování autora, s dobou studií na pražské filozofické fakultě v 60. letech, působením v rámci české podzemní církve v době normalizace. Dalším zlomem v Halíkově životní dráze byl pád komunistického režimu a Halíkův vstup do veřejného prostoru a akademického prostředí v polistopadové období. V knížce autor připomíná jednak celou řadu zajímavých osobností, s nimiž se setkal a které ho inspirovaly, jednak četná místa, jež při svým cestách po všech světových kontinentech navštívil.

 

 

RITTER, Martin. Poznáním osvobozovat budoucí: Benjaminova teorie pravdy. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i a OIKOYMENH, 2018. ISBN 978-80-7298-352-0.

Anotace: Kniha nabízí celkovou interpretaci myšlení Waltera Benjamina prostřednictvím výkladu jeho teorie pravdy. Pravda je podle Benjamina ve věcech samých, nikoli v poznání, ve světě však není vyjádřena dokonale, a Benjamin si proto klade otázku, jakými poznávacími a výrazovými prostředky ji lze zpřítomnit. Zpřítomnění pravdy přitom není jen teoretickým problémem, ale také problémem etickým a politickým, ba dokonce eschatologickým: Pravda si žádá své zpřítomnění, svou aktualizaci, a je proto zapotřebí změnit, spasit svět. Rekonstrukce Benjaminovy teorie pravdy tak umožňuje ukázat provázanost teoretických a  praktických, materialistických a náboženských momentů Benjaminova myšlení.

 

 

 

MATĚJČKOVÁ, Tereza. Hegelova fenomenologie světa. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i a OIKOYMENH, 2018. ISBN 978-80-7298-338-4.

Anotace: Autorka interpretuje Hegelovu Fenomenologii ducha jako popis cesty, na níž vědomí na každé „zastávce“ formuluje konkrétní model světa. V jednotlivých modelech se kříží deskripce i normativní nárok: modely slouží porozumění situace, v níž vědomí aktuálně žije, ale zároveň jsou i výrazem toho, v jakém světě vědomí chce žít. Formulace modelů proto není jen teoretickým výkonem, ale vždy rovněž stanoviskem, které proměňuje aktuální svět. Cesta Fenomenologie, která je cestou konfliktů, nakonec ústí do světa, v němž vědomí může být svobodné. Tímto světem je skutečnost post-osvícenecké moderny: právě zde totiž vědomí nahlíží, že svět není vůči člověku cizí a že naopak jeho vlastní myšlení vstupuje do světa, např. v podobě moderních institucí, jejichž úběžníkem je rovnost, nikoliv hierarchické vztahy. Proti tradičním interpretacím Hegelovy filosofie představuje autorka čtení, které neústí v suverenitu absolutního ducha pojatého jako čisté myšlení povznesené na předmětnost. Absolutní vědění lze naopak interpretovat jako odmítnutí představy, že by se jednotlivá podoba vědomí mohla považovat za absolutní. Jak čteme v závěru Fenomenologie ducha, nekonečno kypí duchu vstříc z mnohosti, která je ve světě, nikoliv ze suverénní jednoty absolutního ducha.

 

PETŘÍČEK, Miroslav. Co je nového ve filozofii. Praha: Nová beseda, 2018. ISBN 978-80-906751-8-6.

Anotace: Myšlení, filozofické nevyjímaje, je aktuální, to jest nějak nové, jen tehdy, pokud se pokouší překračovat své vlastní hranice. Své době odpovídá tím, že se mění. Kniha sleduje právě tento pohyb transformace v posledních desetiletích. S prolomením hranic Nietzschem nic neskončilo, právě naopak. Filozofie i nadále překonává horizonty a nastoluje klíčové otázky. Ovlivňuje a zasahuje mnoho jiných oborů. Zážitek myšlení tohoto textu vás pohltí a v důmyslné úvaze, co je to vlastně „nové“, ukáže, jak současná filozofie pohlíží na média, smysl, odchylování a navazování – i v kontextu motivu hranice, jenž rezonuje nejen touto knihou, ale také celou společností.

 

 

 

PETŘÍČEK, Miroslav. Filosofie en noir. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3917-8.

Anotace: Myšlení, ať chce či nechce, odpovídá své době. Po tragické katastrofě holokaustu je platnost této skutečnosti ještě očividnější – a možná i proto jsou knihy poválečné filosofie obtížně srozumitelné. Odpovídají na traumatizující zkušenost, a to znamená: filosofie se ujímá odpovědnosti s vědomím, že má-li být filosofie možná i ve druhé polovině 20. století a dále, musí přepsat svou tradici a radikální proměnou musí projít i její diskurs. Je to nezbytné, má-li být schopna vydat své svědectví o této době. Filosofie en noir je záznamem této proměny.

 

 

 

KOBLÍŽEK, Tomáš, ROREITNER, Robert, eds. Hegel ve Francii: francouzská recepce Hegelovy filosofie času. Praha: OIKOYMENH, 2018. ISBN 978-80-7298-524-1.

Anotace: Antologie zahrnuje překlad devíti francouzských textů. Jejich tematickým pojítkem je filosofie času, která se dotýká nejexponovanějších bodů Hegelovy nauky: ať už jde o vztah pomíjivé přírody a jejího věčného duchovního základu, o klasické téma konce dějin, jenž je pro Hegela děním svého druhu, nebo o rozdíl mezi lidským časem, který se ukládá v paměti, a nepamětným časem přírodních jsoucen. Přeložili a k vydání připravili T. Koblížek a R. Roreitner.

 

 

 

 

BERAN, O., KOLMAN, V., KOREŇ, L. From Rules to Meanings: New Essays on Inferentialism. Routledge, 2018. ISBN 9781138102613.

Anotace: From Rules to Meaning brings together new essays that systematically develop, compare, assess and critically react to some of the most pertinent recent trends in inferentialism. The book’s four thematic sections seek to apply inferentialism to a number of core issues, including the nature of meaning and content, reconstructing semantics, rule-oriented models and explanations of social practices and inferentialism’s historical influence and dialogue with other philosophical traditions. With contributions from a number of distinguished philosophers—including Robert Brandom and Jaroslav Peregrin—this volume is a major contribution to the philosophical literature on the foundations of logic and language.

 

 

KOZÁK, J. Óðinn : mýtus, oběť a iniciace. Praha: Herrmann & synové, 2017. ISBN 978-80-870-5455-0.

Anotace: Kniha se věnuje staroseverskému náboženství a mytologii. Pskytuje přehledný úvod do kultury, mýtů a rituálů předkřesťanské Skandinávie doby vikingské a podrobný výklad věnovaný nejvýznamnějšímu severskému božstvu – Ódinovi. Autor představuje jednotlivé mýty, v nichž hraje Ódinn stěžejní roli, z výjkadz potom vyvstává síť souvislostí mezi těmito příběhy. Zdánlivě velmi odlišné výjevy – Ódinova sebeoběť na kosmickém stromě, kde po devět nocí visel proklát kopím, či jeho dobrodružná výprava za medovinou básnictví a další mýty – se tak ukážou kroužit kolem společného významového jádra, monomýtu, který v sobě integruje proces sebeoběti a iniciace.

 

 

 

MATĚJČKOVÁ, T. Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes? Tübingen: Mohr Siebeck, 2018. XI, 342 Seiten. Philosophische Untersuhungen 45. ISBN 978-3-16-155641-8.

Anotace: Oft wird gegen Hegel der Vorwurf erhoben, seine Philosophie des absoluten Geistes sei auf Kosten der Welt konzipiert. Umso auffallender ist, dass Hegel in der Phänomenologie des Geistes nahezu auf jeder Ebene auf eine Welt zu sprechen kommt. Wie ist diese Gegenwart der Welt, sogar einer Mehrzahl von Welten zu deuten? Tereza Matějčková behauptet, dass das Bewusstsein auf jeder Ebene seiner Genese ein Weltmodell entwirft, in dessen Zentrum Schlüsselbegriffe der einschlägigen Bewusstseinsgestalt stehen. Das Bewusstsein findet sich somit in einer Welt des Widerspruchs, des Lebens, des Kampfes oder der unglücklichen Entzweiung wieder. Pointe des absoluten Wissens ist nicht, dass das Bewusstsein nun die Welt aus sich selbst ableitet, sondern dass es ein der Wirklichkeit entsprechendes Weltmodell konzipiert, als dessen Widerschein es sich selbst erfasst.

 

GRÜN, A. a HALÍK, T.; NONHOFF, W. (editor) ¿Deshacerse de Dios?: Cuando la fe y la increencia se abrazan. Maliaño: Sal Terrae, 2018. ISBN 978-8429327182.

Překlad knihy Gott los werden? : Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen.

 

 

 

HALÍK, Tomáš. Quero que sejas: podemos acreditar no deus do amor? Petrópolis: Editora Vozes, 2018. 217 stran. ISBN 978-85-326-5779-4.

 

Překlad knihy Chci, abys byl (z anglické verze českého originálu přeložil Markus A. Hediger).

 

 

 

HALÍK, Tomáš. Sangčchŏ ibŭn sinang. Soul: Pundo, 2018. ISBN 978-89-419-1811-0. Korejský překlad knihy Dotkni se ran.

 

HALÍK, Tomáš. Quiero que seas: sobre el Dios del amor. Barcelona: Herder, 2018. 233 stran. ISBN 978-84-254-3868-4.

 

Z českého originálu Chci, abys byl, přeložili María Tabuyo y Agustín López.

 

 

 

2017

 

GRÜN, A., HALÍK, T. Geloven op de tast. Utrecht: Uitgeverij Meinema, 2017. ISBN 978-90-211-4493-1.

Překlad knihy Gott los werden? : Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen.

 

 

KARÁSEK, Jindřich. Schellingova metafyzika přírody. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. ISBN 978-80-7465-277-6.

Anotace: Záměrem předložené publikace je objasnit Schellingovu koncepci přírody, jak ji vypracoval v rámci svých soukromých přednášek, konaných ve Würzburgu v roce 1804. Svůj výklad přírodních fenoménů vsazuje Schelling do rámce spinozovsky inspirované ontologie absolutní substance. Aktuálnost takto metafyzicky koncipované filosofie přírody lze spatřovat v jeho úvahách o organismu, jenž tvoří její centrální pojem, a proto je mu v publikaci věnována největší pozornost.

 

 

HALÍK, Tomáš. Voglio che tu sia: L’amore dell’altro e il Dio cristiano. Milano: Vita e Pensiero, 2017. ISBN 978-88-343-3247-4.

Překlad knihy Chci abys byl : křesťanství po náboženství.

 

 

THEIN, Karel. Aristotelés o lidské přirozenosti: Od myšlení k anatomii. Praha: Filosofia, 2017. ISBN 978-80-7007-494-7.

Anotace: Kniha představuje Aristotelovo pojetí člověka s důrazem na jeho biologický rámec. Jejím východiskem je Aristotelovo vysvětlení způsobu, jímž anatomie a fyziologie podmiňují způsob života každé živé bytosti. Zvláštnost člověka spočívá v tom, že pouze lidská bytost není předurčena k určitému počtu vymezených úkonů, ale vybavena tělem, které umožňuje téměř neomezený počet činností včetně těch, které se promítají do složitého politického života. Orientace v této mnohosti je možná díky myšlení, které však samo závisí na tělesné stavbě: specifická teplota krve, na ni vázaná činnost srdce a z obojího vyrůstající lidská postava jsou podle Aristotela podmínkami našeho myšlení a zvažování různých budoucích situací. Kromě podrobného výkladu, jenž vede od fyziologie přes vnímání a představování až k rozumu, jemuž má tělesná stavba sloužit, nabízí kniha též srovnání s chápáním lidské přirozenosti u starších myslitelů včetně Platóna. Cílem je ukázat, proč právě u Aristotela přestává být člověk „malým světem“ a stává se jedinečnou bytostí, současně zakotvenou v živočišné říši a přerůstající její přirozené meze.

 

 

ADÁMEK, Petr. Problém morálního jednání v myšlení pozdního Schellinga. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. ISBN 978-80-7465-263-9.

Anotace: Cílem předkládané publikace je objasnit koncepci lidského jednání u německého myslitele F. W. J. Schellinga (1775–1854), jak ji implikuje jeho volní koncepce absolutna vypracovávaná v letech 1809–1821. V tomto období se Schelling částečně odklání od původních racionalistických vzorů (Spinoza, Kant, Fichte) a přiklání se více k mysticko-filosofujícímu pojímání světa (Böhme aj.), aniž by však podstatně opustil své dřívější identitně-filosofické stanovisko. Středem zájmu je především koncepce jednání ze spisu Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů (1809) a její rekonstrukce z nedokončeného a za autorova života nikdy nepublikovaného souboru Věky světa (asi 1810–1821). Součástí zkoumání je též interpretace Kantovy teorie jednání ze spisu Náboženství v mezích pouhého rozumu (1793) a srovnání Schellingovy koncepce absolutna s Kierkegaardovou koncepcí svobody ze spisu Pojem úzkosti (1844).

 

 

CÍBIK, Matej. Liberáli a tí druhí. Bratislava: AKAmedia, 2017. ISBN 978-80-972769-0-4.

Anotace: Kniha Liberáli a tí druhí predstavuje liberalizmus ako spôsob nazerania na spoločnosť a zároveň hlbokú tradíciu politického myslenia. Vychádza prevažne zo súčasných politických diskusií na Slovensku a v strednej Európe, ktoré sa snaží prístupným spôsobom filozoficky uchopiť. Okrem vysvetlenia zdrojov liberálneho politického myslenia, jeho histórie a súčasnosti sa preto venuje zásadným sporným témam vo verejnom priestore: štátnemu prerozdeľovaniu bohatstva, feminizmu, právam homosexuálov či utečencom. Čitateľ si z nej odnesie porozumenie hodnotových základov súčasnej spoločnosti, ako ich vnímajú nielen liberáli, ale aj ich oponenti.

 

 

KOLMAN, Vojtěch. O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat. Praha: Filosofia, 2017. ISBN 978-80-7007-498-5.

Anotace: Má-li věda za cíl poznání a ovládnutí světa, je umění především prostředkem poznání nás samých. Ba co víc, umožňuje nám nahlédnout, že každé poznání je v nějakém ohledu sebepoznání, jak to explicitně hlásá filosofie německého idealismu. V knize je tento reflexivní koncept zkušenosti rozvíjen na cestě od obecných problémů logiky a matematiky po konkrétní problémy hudební zkušenosti. Zvláštní důraz je kladen na povahu emocí spojovaných s hudbou: Je cílem umění emoce vyvolávat, nebo od nich získávat odstup? Jsou afektivní a kognitivní aspekty zkušenosti nezávislé, nebo se vzájemně podmiňují? Jsou emoce spíše intelektuální, či biologické povahy? Vedle Hegela a jeho teze, že je krása smyslovou manifestací pravdy, jsou hlavními filosofickými referencemi knihy Wittgenstein a filosofie klasického pragmatismu.

 

 

DYNDA, Jiří. Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech. Praha: Scriptorium, 2017. ISBN 978-80-88013-52-5.

Anotace: Kniha je komentovanou antologií textů nejvýznamnějších latinských pramenů ke slovanskému pohanství. Ve dvojjazyčném, latinsko-českém vydání se stručnými úvody, kritickým aparátem a výkladovými poznámkami systematicky předkládá čtenáři zmínky o náboženství, svatyních, bozích a zvycích starých Slovanů na Balkáně, v Polabí a Pobaltí, o christianizaci Pomořanska a Rujány či o údajných pohanských přežitcích v lidové kultuře středověkých Čech a Polska. Mimořádně cenná svědectví přinášejí rozsáhlé úryvky ze Životů biskupa Oty Bamberského, pojednávající mimo jiné o kultu bohů Triglava a Gerovita v Pomořansku, anebo obsáhlé pasáže z Činů Dánů Saxona Grammatika, vyprávějící o pádu svatyně boha Svantovita v rujánské Arkoně. Většina pramenů vychází v českém překladu vůbec poprvé.

 

 

ŠVEC, Ondřej, ČAPEK, Jakub. Pragmatic Perspectives in Phenomenology (Routledge Research in Phenomenology). Routledge 2017. ISBN 978-1138210974.

Anotace: Pragmatic Perspectives in Phenomenology offers a complex analysis of the pragmatic theses that are present in the works of leading phenomenological authors, including not only Heidegger and Merleau-Ponty, as it is often the case within Hubert Dreyfus’ tradition, but also Husserl, Levinas, Scheler, and Patocka. Starting from a critical reassessment of existing pragmatic readings which draw especially on Heidegger’s account of Being-in-the-world, the volume’s chapters explore the following themes as possible justifications for speaking about the pragmatic turn in phenomenology: the primacy of the practical over theoretical understanding, criticism of the representationalist account of perception and consciousness, and the analysis of language and truth within the context of social and cultural practices. Having thus analyzed the pragmatic readings of key phenomenological concepts, the book situates these readings in a larger historical and thematic context and introduces themes that until now have been overlooked in debates, including freedom, alterity, transcendence, normativity, distance, and self-knowledge. This volume seeks to refresh the debate about the phenomenological legacy and its relevance for contemporary thought by enlarging the thematic scope of pragmatic motives in phenomenology in new and revealing ways. It will be of interest to advanced students and scholars of phenomenology who are interested in moving beyond the analytic-continental divide to explore the relationship between practice and theory.

 

 

HALÍK, T. Ik wil dat jij bent: over God van liefde. Boekencentrum Uitgevers 2017. ISBN 978-90-239-7135-1.

Překlad knihy Chci abys byl : křesťanství po náboženství.

 

 

GRÜN, A., HALÍK, T. Bóg zagubiony. Wiara w objęciach niewiary. WAM, 2017. ISBN ISBN 978-83-277-1297-4.

Překlad knihy Gott los werden? : Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen

 

 

JINEK, Jakub, KONRÁDOVÁ, Veronika, eds. For Friends, All Is Shared. Praha: OIKOYMENH, 2016. ISBN 978-80-7298-239-4.

Anotace: Autoři kolektivní cizojazyčné monografie zkoumají antické pojetí přátelství (philia) a jeho politický význam, a to jak v širším kontextu starořecké literatury, tak v reflexi klasických autorů, zejména Platón a a Aristotela.

 

 

GRÜN, A., HALÍK, T. Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti. S předmluvou a komentáři Winfrieda Nonhoffa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-524-6.

Překlad knihy Gott los werden? : Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen.

 

 

JINEK, J. (ed.). Platónova Obrana Sókrata. Praha: OIKOYMENH, 2016. ISBN 978-80-7298-228-8.

Anotace: Kolektivní monografie se systematicky věnuje hlavním filosofickým problémům Platónovy Obrany, zejména péči o duši, povaze moudrosti a vědění a vztahu filosofa k náboženství, smrti a k obci. Zvláštní pozornost je věnována dramaturgickým kulisám, tedy situaci na soudu, a jedinečné postavě Sókratově.

 

 

JIRSA, J., KARFÍK, F., ŠPINKA, Š. Plato’s Philebus: Proceedings of the Ninth Symposium Platonicum Pragense. Praha: OIKOYMENH, 2016. ISBN 978-80-7298-221-9.

Anotace: Kolektivní monografie z 9. mezinárodního pražského platónského symposia, konaného v Praze ve dnech 14.–16. listopadu 2013.

 

 

JIRSA, J. et al. Přístupy k etice III. Praha: Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-482-4.

Anotace: Třetí svazek Přístupů k etice chronologicky završuje předchozí dva svazky a pokrývá přibližně období 20. století.

 

 

PALKOSKA, Jan. The a priori in the Thought of Descartes : Cognition, Method and Science. Cambridge Scholars Publishing, 2017. ISBN 978-1-4438-1700-4.

Anotace: It has been acknowledged that, while Descartes’s usage of the term “a priori” is at odds with the now-current Kantian meaning, it also fails to correspond to the standard Aristotelian notion. However, there is, as yet, little agreement as to the exact positive meaning Descartes associates with the term. As such, this book offers a clear and historically adequate account of this disputed issue. Descartes’s concept of apriority is interpreted as resulting from an interplay of two trends: development of a universal method of discovery based upon Descartes’s ground-breaking reinterpretation of heuristic procedures in mathematics, and a substantial transformation of the Renaissance-Aristotelian conception of scientific reasoning. This interpretation stems from a fresh and innovative account of some central and controversial topics of Descartes scholarship and from a historically-informed outline of the situation in mathematics and in philosophy of science in Descartes’s times. The book will thus contribute to a better understanding of several fundamental issues in the philosopher’s thought. It will also help to shed light upon the challenging and strangely neglected question of why Kant decided to employ the term “a priori” in a way which differs so dramatically from the once well-established Aristotelian usage.

 

2016

 

DYNDA, Jiří. Svjatogor : Smrt a iniciace staroruského bohatýra. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. ISBN 978-80-7465-242-4.

Anotace: Byliny o bohatýru Svjatogorovi jsou nedílnou součástí tradice ruské folklorní epiky. Popisují setkání mladého hrdiny Ilji Muromce s jeho starým mentorem, umírajícím obrem Svjatogorem. Mladý hrdina přebírá Svjatogorovu moc a postavení přijetím jeho životní síly, a stává se tak nejdůležitějším bohatýrem ruských epických písní.
Autor v knize uvádí čtenáře do studia bylinné epiky, předkládá přístupný výklad strhujícího a podivuhodného mytologického příběhu o neodvratné smrti starého hrdiny a snaží se nalézt možné odpovědi na otázku, proč si jej lidé na ruském Severu vyprávěli. K důkladnému rozboru variant písní o Svjatogorovi a jejich indoevropských obdob je také přiložena komentovaná příloha třiceti sedmi verzí textu této byliny v originále a českém překladu.

 

 

HILL, James. Berkeleyho filosofie ducha. Přeložil Lukáš Kollert. Praha: Filosofia 2016. ISBN 978-80-7007-464-0.

Anotace: George Berkeley je znám především svým idealismem a popřením možnosti hmotné substance. Neméně významné je však jeho chápání mysli člověka jako bytostně aktivního jsoucna a jeho teorie sebeuvědomění. James Hill předkládá čtenářům originální pohled na Berkeleyho filosofii ducha. Dokládá, proč je tradiční empiristická interpretace Berkeleyho filosofie neudržitelná, v jakém smyslu bylo jeho pojetí mysli a intelektuálních pojmů ve své době průkopnické a v čem zůstává aktuální ještě i dnes. Hillova kniha interpretuje celý rozsah Berkeleyho díla, včetně jeho teorie vidění a Berkeleyho málo známého pozdního spisu Siris.

 

 

MIHÁLIK, Jakub. Vědomí v přírodě : Russellovský přístup. Praha: Smršť, 2016. ISBN 978-80-87634-68-4.

Anotace: Jakub Mihálik ve své první monografii kriticky hodnotí ústřední přístupy k fenomenálnímu vědomí v současné filosofii mysli a představuje jeden originální a rozvětvený argument proti hlavním variantám fyzikalismu a ve prospěch russellovského monismu. Argumentuje, že nejpřesvědčivější formou russellovského monismu je konstitutivní russellovský panpsychismus. Podle tohoto směru jsou fundamentální fyzické elementy realizovány primitivními vědomými prožitky, které v rámci komplexních systémů konstituují vědomí živočichů i lidí. Alespoň primitivní forma vědomí je tedy podle tohoto přístupu ve vesmíru mnohem rozšířenější, než se běžně domníváme. Autor rovněž nabízí – s odkazem na intuitivní pojem spoluvědomí – pokus o původní řešení zatím málo probádaného „problému kombinace“, který mnozí považují za závažnou výzvu pro každý panpsychistický přístup.

 

 

KOLMAN, Vojtěch. Zahlen. Berlin: De Gruyter, 2016. ISBN 978-3-11-048088-7.

Anotace: This book examines the role that numbers and reflection on mathematical subjects and truths has played and continues to play in philosophy as a whole. The evolution of the concept of number from natural numbers to real and the transfinite numbers of set theory is developed as a prototype of various Wittgensteinian „language games.“

 

 

ŠTERBÁKOVÁ, Daniela. Myslet: Komentář k novele Chůze a románům Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7308-592-6.

Anotace: Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související interpretace toho, jak lze a nelze myslet, které vycházejí z podrobného čtení Bernhardovy novely Chůze a románů Staří Mistři a Mýcení. Thomas Bernhard nikde přesně neříká, co znamená myslet. Přitom o myšlení, o rozumnosti a nerozumnosti a o dalších činnostech, které jsou s myšlením spojeny (pozorování, umění, pohyb), neustále mluví. A když o nich právě nemluví, užívá jich způsobem odpovídajícím tomu, jak o nich mluví jinde. Pohybuje se obratně na hranici myšlení a šílenství, přesnosti a rozplizlosti, pravdy a pojmového mlžení. První interpretace poukazuje na to, že pravdu nelze úplně dosáhnout kladením si otázek, protože ty nikdy nekončí. Lidské poznání je omezené a neschopnost tuto omezenost přijmout končí pomatením. Druhá interpretace se věnuje popisu pozorování. Pozorovat znamená přejímat detaily cizích postojů a myšlenek, a tudíž se vlastnímu myšlení vyhýbat. Třetí interpretace se týká postavy vypravěče a zacházení s časovostí. O myšlení se podle této interpretace v románech nic neříká: je potřeba myslet, ne o tom mluvit. Myšlení je pohybem mezi myšlením a nemyšlením, proto je uměním. Postavou, která je s tímto myšlením spjatá, je čtenář sám.

 

 

GRÜN, A., HALÍK, T. a NONHOFF, W. Gott los werden? : Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen. Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag, 2016. ISBN 978-3-7365-0030-3.

Anotace: Eine Monographie von zwei Autoren betrifft die aktuelle Situazion in Deuntschland: während man schleichend und nahezu ohne großes Aufsehen Gott „los wird“, berufen sich anderswo Gläubige auf einen Gott, der in den Kampf gegen die in ihren Augen ungläubige Welt zieht. Doch wer Gott einfach nur loswerden will, macht es sich zu einfach: Wer wird dann seinen Platz einnehmen? Die Autoren geben diesen Spannungen Raum und untersuchen die Motive und Haltungen gegenwärtigen Zweifelns und Unglaubens. Darüber hinaus bringen sie ihre jeweiligen biografischen und intellektuelle Kontexte ein und geben dabei Einblicke in ihre persönliche Geschichte.

 

HALÍK, Tomáš. Cierpliwość wobec Boga: Spotkanie wiary z niewiarą. Wydanie trzecie. Kraków: Wydawnictvo WAM, 2016. ISBN 978-83-277-1229-5.

Překlad knihy Vzdáleným nablízku : vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.

 

 

HALÍK, Tomáš. I want you to be: on the God of love. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2016. ISBN 978-0-268-10072-8.

Překlad knihy Chci, abys byl: křesťanství po náboženství.

 

 

HALÍK, Tomáš. Quero que Tu sejas! : Podemos acreditar no Deus do amor? Prior Velho: Paulinas, 2016. ISBN 978-989-673-521-0.

Překlad knihy Chci, abys byl: křesťanství po náboženství.

 

HALÍK, Tomáš. De nacht van de biechtvader: Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid. Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2016. ISBN 978-90-239-7066-8.

Překlad knihy Noc zpovědníka: Paradoxy malé víry v postoptimistické době.

 

 

HALÍK, Tomáš. haneunim-eul gidalineun sigan : jakaeoege mal-eul geonneda. Chilgok County: seong benedigdohoe waegwansudowon, 2016. ISBN 978-89-419-1614-7.

Překlad knihy Vzdáleným nablízku : vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.

 

2015

KOLMAN, Vojtěch, PUNČOCHÁŘ, Vít. Formy jazyka: Úvod do logiky a její filosofie. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-7007-438-1.

Anotace: Co to znamená, říkáme-li, že někdo uvažuje či jedná logicky? Řídí se něčím, co od nás s nutností vyžaduje rozum, společnost či sama příroda? A lze tuto logiku, jíž bychom se měli řídit, blíže popsat? Odpověď, která je v knize nabízena, lze označit za dialektickou. Na jedné straně jsou zde zaváděny a komentovány logické systémy, které moderní filosofie, matematika i lingvistika považují za standardní či klasické, na druhé straně jim není připisována žádná absolutní závaznost, ale jen závaznost relativní. Žádný logický systém či jazykové schéma nejsou samy o sobě nezpochybnitelné, nějaké takové schéma však vždy potřebujeme k tomu, abychom mohli sami sebe definovat jako logické, racionální bytosti. Tímto předsevzetím kniha naplňuje podstatu Wittgensteinova hesla, že jedinou nutností, kterou známe, je nutnost jazykové konvence – formy jazyka. Výsledkem je text, který není jen standardním úvodem ke standardním logickým systémům, ale především příspěvkem k logice a k její filosofii v nejširším slova smyslu.

 

 

ČAPEK, Jakub et al. Přístupy k etice II. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-7007-442-8.

Anotace: Je možné myslet dobré jednání v deterministicky určeném světě? Existují obecně platné morální zákony, které nám pomohou při vlastním rozhodování nebo při posuzování činů druhých lidí? Jaký je vztah mezi filosofickým a náboženským pojetím dobra? Cílem knihy je představit devět vybraných přístupů k těmto otázkám a k etickým otázkám vůbec. Druhý svazek trojdílného projektu Přístupy k etice se zaměřuje na významné novověké a některé moderní autory.

 

 

HILL, James a Jakub MIHÁLIK, eds. Vědomí bez redukce. Antologie esejů ze současné filosofie mysli. Smršť, 2015. ISBN 978-80-87634-61-5.

Anotace: Šest esejů z oblasti současné filosofie mysli, z nichž každý se pokouší nalézt v přírodě místo pro vědomí, aniž by ho redukoval na čistě hmotné stavy. Všechny eseje byly zveřejněny během posledních tří dekád, během nichž se nereduktivní přístupy k vědomí staly ve filosofii mysli významným hlasem. To neznamená, že by tyto přístupy představovaly homogenní filosofické stanovisko.

Kniha přináší poprvé do češtiny přeložené eseje Thomase Nagela, Johna Searla, Colina McGinna, Galena Strawsona, Davida Chalmerse a Martiny Nida-Rümelin a úvod Jamese Hilla a Jakuba Mihálika.

 

 

SOBOTKA, Milan. Jean Jacques Rousseau: od „Rozpravy o původu nerovnosti“ ke „Společenské smlouvě“. Praha: Karolinum, 2015. 66 s. ISBN 978-80-2462-743-4.

Anotace: Milan Sobotka, emeritní profesor novověké filosofie na Univerzitě Karlově v Praze, ve své knize o Jeanu-Jacquesu Rousseauovi vychází z předpokladu, že Rousseau je objevitelem hodnoty druhého (a druhých) pro každého jedince. Nejprve – v Rozpravě o původu nerovnosti – jde o hodnotu druhého v teorii intersubjektivity, jejímž je Rousseau možná prvním představitelem, později – zejména ve spise O společenské smlouvě – přechází Rousseau k pojetí druhého a druhých jako subjektů vzájemného uznání. Podle Hegela je právě Rousseau prvním filosofem svobodné vůle jedinců jako média vzájemného uznání, jímž je konstituován stát. Rousseau tak u Hegela zaujímá prvořadé postavení v novověké politické teorii. Z tohoto hlediska mají Rousseauovy výzvy k větší majetkové rovnosti ve společnosti, pokud překračují meze politické rovnosti, až druhořadý význam. Milan Sobotka se proto věnuje především ukázání významu druhého a druhých pro konstituci a politický status jedince.

 

 

GALUŠKA, Ondřej. Tělo hudby. Praha: Togga, 2016. ISBN 978-80-7476-081-5.

Anotace: Co to znamená, když řekneme, že hudba má tělo? A dále že je toto tělo nějakým způsobem tvůrčí? Kniha Tělo hudby Ondřeje Galušky ukazuje, že způsob, jakým běžně o hudbě hovoříme, možná přehlíží něco velmi podstatného.
Těla hudebníků a posluchačů, zvuk konkrétních nástrojů a gramodesek, jedinečnost koncertů a společenský kontext, takové věci je třeba vyloučit, pokud chceme mít nějakou jednoduchou a ucelenou teorii hudby. Autor naopak volí stylově různorodý přístup a filosofickou argumentaci osvěžuje experimentálními texty, ve kterých se dostává i na taková témata jako povodňová turistika či alergická reakce. Text sám tak působí jako svébytná kompozice. Zároveň dává do souvislosti řadu známých i méně známých textů, a může tak sloužit jako velmi široký úvod do problematiky tělesnosti v hudbě.

 

 

ŠPINKA, Štěpán et al. Přístupy k etice I. Praha: Filosofia, 2014. 225 s. ISBN 978-80-7007-430-5.

Anotace: Cílem knihy je představit šest různých přístupů k etice v antické a středověké filosofii. První kapitola („Blaženost smrtelných bytostí“) se zaměřuje na Aristotelovu etiku, druhá (Blaženost částí kosmu“) na etický rozměr stoické filosofie. Třetí kapitola („Smrt, slast a přátelství“) pojednává základní charakteristiky epikurejské etiky, čtvrtá kapitola („Štěstí lze dosáhnout jen jakoby náhodou“) zkoumá možnost etické interpretace pyrrhónského skepticismu. Pátá kapitola („Miluj a dělej, co chceš“) sleduje eticky relevantní motivy v díle sv. Augustina. Závěrečná, šestá kapitola pak představuje některá základní témata filosofické etiky Tomáše Akvinského a místo této etiky v jeho teologii.

 

 

JIRSA, Jakub, ed. Idea univerzity. Praha: Academia, 2015. 188 s. ISBN 978-80-200-2375-9.

Anotace: Současná rozprava o vysokém školství postrádá hlubší zakotvení v debatě, která se o podstatě a funkci moderního univerzitního vzdělávání vede nejméně od 19. století. Sborník přináší jednak historické texty o ideji univerzity a konceptu tzv. liberálního vzdělávání (vzdělávání svobodných osob, popř. vzdělání vedoucí ke svobodě) a jednak texty, které reagují na krizi univerzity na počátku 21. století.

 

 

HALÍK, Tomáš. Paciência com Deus : oportunidade para um encontro. São Paulo: Paulinas, 2015. ISBN 978-85-356-3858-5.

Překlad knihy Vzdáleným nablízku : vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.

 

 

HALÍK, Tomáš. O meu Deus é um Deus ferido. Prior Velho, Paulinas, 2015. ISBN 978-989-673-441-1.

Překlad knihy Dotkni se ran : spiritualita nelhostejnosti.

 

 

HALÍK, Tomáš. Ich will, dass du bist : Über den Gott der Liebe. Freiburg im Breisgau : Herder, 2015. ISBN 978-3-451-34757-3.

Překlad knihy Chci, abys byl : Křesťanství po náboženství.

 

 

HALÍK, Tomáš. Żyć w dialogu : Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Kielce: Charaktery, 2015. ISBN 978-83-64721-33-5.

Překlad knihy Žít v dialogu : podněty k promýšlení víry.

 

 

HALÍK, Tomáš. Żyć z tajemnicą : Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Kielce: Charaktery, 2015. ISBN 978-83-64721-34-2.

Překlad knihy Žít s tajemstvím : podněty k promýšlení víry.

 

2014

 

HALÍK, Tomáš. All meine Wege sind DIR vertraut. Von der Untergrundkirche ins Labyrinth der Freiheit. Freiburg-Wien: Herder Verlag, 2014.

Anotace: Tomáš Halíks Lebensgeschichte ist von spannenden Ereignissen und Erlebnissen bestimmt: seine Kindheit im Stalinismus, sein Übertritt zum Christentum in einer Zeit harter Verfolgungen der Kirche, der „Prager Frühling“ und die sowjetische Besatzung im Jahr 1968. Nach seiner heimlichen Priesterweihe 1978 arbeitet er elf Jahre in der „Untergrundkirche“. 1989 beteiligt er sich an der „Samtenen Revolution“, danach am schwierigen Aufbau der Demokratie. Er erzählt von seinen engen Beziehungen zu Persönlichkeiten wie Václav Havel, Johannes Paul II., Frère Roger, dem Dalai Lama. Seine Autobiografie verknüpft Tomáš Halík mit Reflexionen zu grundlegenden theologischen Fragen – und mit Einblicken in seine inneren Krisen und Konflikte.

 

 

HALÍK, Tomáš. Nicht ohne Hoffnung: Glaube im postoptimistischen Zeitalter. Freiburg: Herder, 2014. 254 stran. ISBN 978-3-451-33087-2. Přeloženo z češtiny (Noc zpovědníka).

Anotace: Hoffnung wird besonders intensiv empfunden in Zeiten der Krise, im Leben jedes einzelnen Menschen wie auch von Gesellschaften. Wenn sich manche Hoffnungen als bloße Illusionen erweisen, ermöglicht dies der Hoffnung, sich zu reinigen und zu reifen, »in die Tiefe zu zielen« und sich neu auszurichten – Krise ist auch eine Wiege der Hoffnung. Die Hoffnung ist dann wie ein Spalt, durch den die Zukunft einen Strahl ihres Lichtes in die Gegenwart wirft. In diesem Buch würdigt Tomáš Halík verschiedene Gestalten der menschlichen Hoffnung und zeigt, was in ihnen verborgen sein kann – z. B. wenn in alltäglichen Erfahrungen existentielle Fragen aufscheinen oder wenn darin die Sehnsucht nach dem Absoluten spürbar wird.

 

HAVLÍČEK, Aleš, ed. a JINEK, Jakub, ed. Platónův dialog Ión. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. 191 s. Mathésis; sv. 8. ISBN 978-80-7298-161-8.

Anotace: Kolektivní monografie k Platónovu dialogu Ión se zaměřuje především na vztah filosofie a řečnictví v klasickém Řecku.

 

 

JIRSA, Jakub, THEIN, Karel a Jakub JINEK. Obec a duše : k Platónově praktické filosofii. Praha: Filosofia, c2014. 378 s. ISBN 978-80-7007-426-8.

Anotace: Cílem knihy je představit různé ohledy prolínání otázek spojených s duší a s obcí v Platónově díle. Od otázky „co je ctnost“ přes hledání možnosti ideální filosofické výuky až po ustanovení zákonů, které by lidskou obec ochránily před prudkými zvraty společenského zřízení. Ať už jde o dialogy Menón či Lachés, hledající výměr ctnosti, o Ústavu a její úvahy o ideální obci či o podrobně propracované Zákony, lidská duše a její vědění zůstává tím, co podmiňuje politické uspořádání i každodenní rozhodování jejích obyvatel.

 

 

KARÁSEK, Jindřich. Duch a jsoucno. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7298-431-2.

Anotace: Studie zkoumá Hegelovy výklady Aristotelovy psychologie a metafyziky ducha (nús), jež jsou rozvinuty v jeho přednáškách o dějinách filosofie. Autor se pokouší obhájit Hegelovu hlavní interpretační tezi, podle které Aristotelés nejenže není protikladem Platóna jakožto spekulativního myslitele, nýbrž je dokonce mnohem spekulativnější. Autor přitom postupuje tak, že nejprve předloží vlastní interpretace vybraných pasáží z knihy O duši a Metafyziky a poté představí jejich interpretaci u Hegela. Tím se má stát zřejmou Hegelova hermeneutická korektnost a systematický význam jeho zájmu o Aristotelovo myšlení. Studii lze rovněž chápat jako pokus o zpochybnění v současnosti dominantního materialistického výkladu mysli, resp. ducha.

 

 

KOUBA, Pavel. Život rozumění. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. 160 s. ISBN 978-80-7298-512-8.

Anotace: Jak spolu souvisejí časo-prostorový a řečový charakter naší zkušenosti? Jakou roli hraje rozdílný „smysl“ času a prostoru při rozumění významu? Předkládané studie tematizují zkušenost smyslu z hlediska přítomnosti, jíž není míněna jen jedna časová dimenze, nýbrž přítomnost ve světě, tj. vazba mezi přítomným a spolu-přítomným (ne přítomným). Takto pojatá přítomnost je zkoumána se zřetelem k autorům, kteří směrodatně určili pojem přítomnosti ve významu časovém (Platón, Bergson, Heidegger, Merleau-Ponty), ale i se záměrem systematickým, který význam tohoto pojmu rozšiřuje a mění. Vyjasňování poměru mezi rozuměním jako takovým a vědeckým poznáním míří k pojetí bytí jako individuální přítomnosti ve světě, na níž se podílejí i věci a bytosti, jež nevládnou řečí a nevztahují se k všeobsáhlým dimenzím prostoru a času.

 

 

KOUBA, Petr. Exodus bez Mojžíše : romská emigrace jako politický problém. Praha : Filosofia, 2014. 62 s. Parva philosophica; sv. 22. ISBN 978-80-7007-427-5.

Anotace: Povaha a okolnosti romské emigrace z České republiky jsou v rámci této studie zkoumány z hlediska moderní politické filosofie. Jako analytické prostředky jsou postupně využívány koncepce Marxe, Arendtové, Deleuze a Guattariho, aby s jejich pomocí byla ukázána temporální struktura masové emigrace i vztah mezi státem a jeho vnějškem, který se v této souvislosti odkrývá. Klíčem k pochopení politického významu romské emigrace se v posledku stává napětí mezi sociální viditelností a taktikou sociální neviditelnosti, k níž se uchyluje menšina, aby unikla před pohledem většiny.

 

 

PEHAL, Martin. Interpreting Ancient Egyptian Narratives. [Bruxelles] : EME, c2014. 305 s. ISBN 978-2-8066-2920-3.

Anotace: In Interpreting Ancient Egyptian Narratives, Martin Pehal applies structural analysis to four New Kingdom narrative compositions. The study explains the strong configurational character of ancient Egyptian (mythological) thought which has the ability to connect various ontological levels of human experience with the surrounding world into complex synchronic structures. These symbolical systems are shown to be mediating between the various cultural paradoxes which were inherent to ancient Egyptian society. Axial role in this process is attributed to the institution of positional kingship represented by the pharaoh. Its transformative function is also put into relation to the special status of female characters who are shown to play the part of the “powerful powerless ones” further personifying the aspects of the mediating function of myth. Gradually, the study outlines a genuinely Egyptian “structural net” of basic mythemes and explains in what way it was possible for such a system to change and incorporate foreign mythological motifs especially from the Near East.

 

 

Halík, Tomáš. Žít v dialogu: podněty k promýšlení víry. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 169 s. ISBN 978-80-7422-286-3.

Anotace: Kniha je druhým dílem souboru tématicky utříděných myšlenek z děl Tomáše Halíka.

Zatímco první díl s názvem „Žít s tajemstvím“ obsahoval hlavně teologicko-filozofické úvahy, v této navazující knize najde čtenář také sociologické, historiografické a politologické reflexe fenoménu náboženství. Autor se zaměřuje i na otázky vztahu mezi náboženstvími, vztahu české společnosti k víře, vztahu náboženství a politiky, dějinnými proměnami církve a nakonec vztahem víry a humoru.

 

 

Halík, Tomáš. Obnovíš tvář země: texty k obnově církve a společnosti z let 1989-1998. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 301 s. ISBN 978-80-7422-353-2.

Anotace: Texty Tomáše Halíka z let 1988–98 (od dob jeho působení v „podzemní církvi“ v kruhu poradců kardinála Tomáška, přes první veřejná vystoupení v dramatickém roce 1989 po celé první desetiletí mladé demokracie) spojuje téma odpovědnosti za duchovní a morální stav společnosti a věrohodnosti církve. Výběr textů doprovází autorova reflexe jeho tehdejších myšlenek s odstupem čtvrtstoletí a zároveň jeho komentář k tehdejším událostem a osobní vzpomínky, které zejména mladší generaci mají přiblížit dobový kontext.

 

2013

 

BENDOVÁ, Markéta, BOROVANSKÁ, Johana, VEJVODOVÁ, Daniela (eds.). Filosofie v podzemí – filosofie v zázemí : podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci. Praha : Nomáda, 2013. 412 s. ISBN 978-80-7308-455-4 (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta), ISBN 978-80-260-3764-4 (Nomáda).

Anotace: Sborník je věnován české (a zvláště pražské) filosofii v období normalizace, tj. především bytovým seminářům, a dále vývoji filosofie po revoluce – tedy období, kdy řada osobností přešla z podzemí na akademickou půdu a začala zde nově budovat či zásadně proměňovat katedry filosofie. Sborník navazuje na diskusní večery o filosofii v podzemí a zázemí, konané v kině Perštýn v říjnu a listopadu 2010.

 

 

GRIMES, Ronald L. The Craft of Ritual Studies. Oxford, New York: Oxford University Press, 2014. 414 s. ISBN 978-0-19-530142-7.

Anotace: In religious studies, theory and method research has long been embroiled in a polarized debate over scientific versus theological perspectives. Ronald L. Grimes shows that this debate has stagnated, due in part to a manner of theorizing too far removed from the study of actual religious practices. A worthwhile theory, according to Grimes, must be practice-oriented, and practices are most effectively studied by field research methods. The Craft of Ritual Studies melds together a systematic theory and method capable of underwriting the cross-cultural, interdisciplinary study of ritual. Grimes exposes the limitations that disable many theories of ritual–for example, defining ritual as essentially religious, assuming that ritual’s only function is to generate group solidarity, or treating ritual as a mirror of the status quo. He provides a guide for fieldwork on complex ritual events, particularly those characterized by social conflict or cultural creativity. The volume includes a case study, focusing on a single complex event: the Santa Fe Fiesta, a New Mexico celebration marked by protracted ethnic conflict and ongoing dramatic creativity. Grimes develops such themes as the relation of ritual to media, theater, and film, the dynamics of ritual creativity, the negotiation of ritual criticism, and the impact of ritual on cultural and physical environments. This important book, the capstone work of Grimes’s three decades of leadership in the field of ritual studies, is accompanied by a set of online videos, as well as appendices illustrating key aspects of ritual studies.

 

 

HALÍK, Tomáš. Žít s tajemstvím: podněty k promýšlení víry. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 250 s. ISBN 978-80-7422-255-9.

Anotace: Autor vybral klíčové myšlenky z publikací posledních patnácti let své tvorby a utřídil je do dvou svazků podle nejzávažnějších témat, jimž věnoval pozornost. V tomto, prvním, díle jsou to především centrální otázky víry, zrající v neustálém rozhovoru s pochybností a nevírou.

 

 

HALÍK, Tomáš. Hurra, nie jestem Bogiem! Vyd. 1. Warszawa: Agora SA, 2013. 175 s. ISBN 978-83-268-1240-8.

Anotace: Collection of thirteen extraordinary stories of faith, hope and love. An attempt to answer the questions, how to save each other in times of crisis, how to find meaning in suffering, where to look for the truth, to live with doubt and hesitate as wisely. Mandatory reading for all who are looking for their place in the world.

 

 

Paciência com Deus : oportunidade para um encontro. São Paulo: Paulinas, 2013. 2.a edição. ISBN 978-989-673-285-1.

Překlad knihy Vzdáleným nablízku : vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.

 

 

HALÍK, Tomáš. La notte del confessore: la fede cristiana in un tempo di incertezza. Vyd. 1. Milano: Paoline Editoriale Libri, 2013. 275 s. ISBN 978-88-315-4361-3.

Anotace: Italský překlad knihy Noc zpovědníka – 16 esejů o duchovních problémech naší doby.

 

 

HALÍK, Tomáš. Różnorodność pojednana: rozmowy. Vyd. 1. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2013. 236 s. ISBN 978-83-240-2115-4.

Anotace: Překlad knihy Smířená různost, založené na rozhovorech Tomasze Dostatni s Tomášem Halíkem o vztazích různých náboženství v současném světě.

 

 

JIRSA, Jakub,  THEIN, Karel a HAVLÍČEK, Aleš, (eds.). Plato’s Statesman: proceedings of the eighth symposium Platonicum Pragense. Praha: OIKOYMENH, 2013. 240 s. ISBN 978-80-7298-470-1.

Anotace: Proceedings of the Eight Symposium Pragense on the topic of Plato’s Statesman. The list of authors include: Ch. Rowe, M. Lane, M.L. Gill, D. O’Meara, F. Karfik and others.

 

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam a Marek ZEMÁNEK. Sborník mladých koreanistů. Praha: Nová vlna, c2013, 182 s. ISBN 978-80-85845-30-3.

Anotace: V devíti příspěvcích, rozdělených do tří sekcí – dějiny a společnost, literatura a jazyk –, sborník mapuje současný zájem studentů oboru koreanistika.

 

 

ŠVEC, Ondřej. Phénoménologie des émotions. Villeneuve d’Ascq, France: Presses Universitaires du Septentrion, 2013, 204 s. ISBN 978-2-7574-0455-3.

Anotace: The contemporary controversy between cognitive and neurobiological theories of emotions is genealogically tracked back to its origins within early modern theories of passions. Descartes and Spinoza are presented as the most important figures in this genealogy, since they tried to explain passions and other affects, on one hand, by their intermediate physiological causes and, on the other, by concatenation of mental processes leading to emotions. After critical analysis of reductionist tendencies in merely cognitive and biological accounts of emotional experience, the books proposes a phenomenological theory, where emotions are defined as a specific ways of behaving. Such a redefinition of emotions in terms of conducts is able to reunite subjective conscious experience with the 3rd person accounts of experience, instead of reducing them to mental states or results of an objective process happening in our brains.

 

2012

 

ČAPEK, Jakub. Maurice Merleau-Ponty : Myslet podle vnímání [Maurice Merleau-Ponty : Thinking According to Perception]. Praha : Filosofia, 2012, 357 s. ISBN 978-80-7007-379-7.

Anotace: Vnímání není pro Merleau-Pontyho jen jedním z možných témat filosofie. Rozbor vnímání dalekosáhle určuje způsob, jak je třeba zkoumat další filosofická témata, například vědomí, čas, řeč nebo obecniny. Kniha nabízí systematický výklad Merleau-Pontyho filosofie a kritické přezkoumání jeho teze o přednostní úloze vnímání.

 

 

HALÍK, Tomáš. Chci, abys byl : křesťanství po náboženství [I want you to be : religion after Christianity]. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 263 s. ISBN 978-80-7422-177-4.

Anotace: Kniha nabízí nový úhel pohledu na lásku člověka k Bohu, k sobě samému, k bližním včetně nepřátel, na lásku, která je silnější než smrt.

 

 

HALÍK, Tomáš. Blizu oddaljenim : gorečnost in potrpežljivost v srečevanju vere z nevero [Patience with God]. Lublaň : Teološka fakulteta, 2012, 192 s. Překlad knihy Vzdáleným nablízku. ISBN 978-961-6844-16-1.

Anotace: Dvanáct filosofických a teologických esejů, zabývajících se vztahem mezi vírou a ne-vírou dnes. Autor pojednává o různých typech ateismu.

 

 

HALÍK, Tomáš. Terpelivist iz Bogom : zуstrič viri z neviroju [Patience with God]. Lvov : Svichado, 2012, 192 s. Překlad knihy Vzdáleným nablízku. ISBN 978-966-395-599-5.

Anotace: Dvanáct filosofických a teologických esejů, zabývajících se vztahem mezi vírou a ne-vírou dnes. Autor pojednává o různých typech ateismu.

 

 

HALÍK, Tomáš. Vicino ai lontani : la pazienza della fede nel dialogo con l’ateismo [Patience with God]. Vatikán : Libreria Editrice Vaticana, 2012, 299 s. Překlad knihy Vzdáleným nablízku. ISBN 978-88-209-8916-3.

Anotace: Dvanáct filosofických a teologických esejů, zabývajících se vztahem mezi vírou a ne-vírou dnes. Autor pojednává o různých typech ateismu.

 

 

HALÍK, Tomáš. Przenikanie światów : z życia pięciu wielkich religii [The worlds that intermingle]. Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2012, 272 s. Překlad knihy Prolínání světů. ISBN 978-83-7030-759-2.

Anotace: Kniha pojednává o 5 světových náboženstvích – o tom, jak ztvárňují životní styl miliard současných lidí; věnuje se rovněž soudobé náboženské scéně a předpokladům mezináboženského dialogu.

 

 

HALÍK, Tomáš. Nachtgedanken eines Beichtvaters : Glaube in Zeiten der Ungewissheit [Night of the confessor]. Freiburg im Breisgau : Herder, 2012, 319 s. Překlad knihy Noc zpovědníka. ISBN 978-3-451-30620-4.

Anotace: Šestnáct teologicko-filosofických esejů o spirituálních problémech soudobé civilizace.

 

 

HALÍK, Tomáš. Night of the Confessor : Christian Faith in an Age of Uncertainty. New York : Image Books, 2012, 223 s. Překlad knihy Noc zpovědníka. ISBN 978-0-385-52452-0.

Anotace: Šestnáct teologicko-filosofických esejů o spirituálních problémech soudobé civilizace. Reflexe vztahu mezi vírou, paradoxem, změnou a vzkříšením.

 

 

HAVLÍČEK, Aleš, JINEK, Jakub (eds.). Platónův dialog Hippias Větší [Plato’s Hippias Maior]. Praha : OIKOYMENH, 2012, 181 s. Edice Mathésis, sv. 6. ISBN 978-80-7298-475-6.

Anotace: Kolektivní monografie uvádějící čtenáře do hlavních filosofických a historických problémů Platónova dialogu Hippias Větší.

 

 

HILL, James. Descartes and the doubting mind. London : Continuum, 2011, ix, 161 s. Continuum studies in philosophy. ISBN 978-1-4411-3203-1.

Anotace: This book shows that the Cartesian mind has been widely misunderstood: typically treated as simply the subject of phenomenal consciousness, ignoring its deeply intellectual character. The author argues that this interpretation has gone hand in hand with a misreading of Descartes‘ method of doubt which treats it as all-inclusive and universal in scope. In fact, the sceptical arguments of the First Meditation aim to lead the mind away from the senses and towards the intellectual ‚notions‘ that the mind has within it, and which are never the subject of doubt. The author also places Descartes‘ concept of mind into the wider setting of his science of nature, showing how he wished to reveal a mental subject that would able to comprehend the new physics necessitated by Copernicus‘ heliocentrism.

 

 

HOLBA, Jiří (ed.). Nágárdžuna : filosofie střední cesty. Praha : OIKOYMENH, 2012. 439 s. Filofofické interpretace, sv. 3. ISBN 978-80-7298-422-0.

Anotace: Sborník sedmi článků týkajících se filosoficky i nábožensky velmi důležité mahájánové buddhistické školy madhjamaka („škola střednícesty“). Základem nesubstančního modelu madhjamaky je nauka o prázdnotě (šúnjatá) všech jsoucen, tzn. že všechna jsoucna bez výjimky jsou prázdná od vlastního bytí (svabháva). Autoři článků (J.Garfield, S. Matsumoto, C. Oetke, S. Ruegg, M. Siderits, T. Tillemans, P. Williams) jsou filosofové patřící mezi významné buddhology. Edičně připravil a předmluvou opatřil J. Holba.

 

 

CHLUP, Radek. Proclus an introduction. New York : Cambridge University Press, 2012, xvi, 328 s. ISBN 978-052-1761-482.

Anotace: Proclus of Lycia (412-485) was one of the greatest philosophers of antiquity, producing the most systematic version of late Neoplatonic thought. He excercised enormous influence on Byzantine, medieval, Renaissance and German Classical philosophy, ranking among the top five of ancient philosophers in terms of the quantity of preserved works. Despite this he is rarely studied nowadays, the enormous intricacy of his system making the reading of his treatises difficult for beginners. It is the task of this book to alter this and provide the first comprehensive introduction to all the basic areas of Proclus“ thought. Radek Chlup carefully guides the reader through Proclus“ metaphysics, theology, epistemology and theory of evil as well as his sophisticated philosophy of religion. He also takes care to set Proclus in the historical, social and religious context of late antiquity, offering a synthetic account that will appeal to historians and students of ancient religion.

 

 

KOLMAN, Vojtěch, JANOUŠEK, Hynek (eds.). Syntetické apriori [Synthetic Apriority]. Praha : Filosofia, 2012, 634 s. ISBN 978-80-7007-385-8.

Anotace: Rozsáhlá antologie filosofických textů, uvozená rozsáhlou editorovou studií, ukazuje, v jakém smyslu bylo a je Kantovo rozlišení syntetického apriori stále živým podnětem k přemýšlení. Čtenář v ní dostává možnost konfrontovat tradiční, ustanovující texty (Kant, Leibniz, Hume) jak s jejich pozitivními transformacemi (Husserl, Scheler, Cassirer, Brouwer, Lorenzen), tak s postoji odmítavými (Bolzano, Schlick, Frege, Russell), s radikálními konvencionalistickými a pragmatickými reformulacemi (Poincaré, Lewis, Wittgenstein, Sellars, Brandom) i s experimenty a novým promýšlením původních distinkcí (Foucault, Kripke, Hintikka, Putnam, Kitcher). Kniha je tak cenná nejen jako studijní materiál, ale i jako doklad jednoty tradiční a současné filosofie a jejich zdánlivě nesouvisejících či protichůdných disciplín a trendů.

 

 

PETŘÍČEK, Miroslav, VELÍŠEK, Martin. Pohledy (které tvoří obrazy) [Views (that make pictures)]. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012, 137 s. ISBN 978-80-7290-584-3.

Anotace: Pohledy (které tvoří obrazy) jsou specifickým textem jak po stránce tématické, tak po stránce výstavby. Čtenář vstupuje do dialogu, který oba autoři vedou, jdouce paralelně k témuž cíli – obrazu. Autoři si vzájemně půjčují slova a věty, a jejich prostřednictvím konstruují své/zmíněné pohledy. Vychází přitom z pojmu obraz, který, zdá se, používáme snadno až do okamžiku, kdy je třeba jej alespoň zhruba definovat. Jednou z paralelních cest jeho definice se stává zkoumání kontextu, ve kterém obrazy (v Nizozemí v 17. století) vznikaly. V horizontální rovině zahrnuje např. vědu a techniku, filozofii, náboženství, ve vertikálním se dotýká skutečného života – totiž Mukařovského noetické báze. Druhá cesta pak hledá obraz v jeho percepci, interpretaci a věnuje se teoretickým otázkám spojeným s výtvarným uměním v širokých konotacích od fyziologických až k semiotickým. Je-li první rovina pohledem objektovým, kazuistickým, a tedy skutečně pohledem prvním, je druhý pohled spíše principielní a metafyzický. Oba pohledy jsou, jak bylo řečeno, zaměřeny na jeden cíl. A přesto, že jsou jakoby rovnoběžné, neprotnou se v identické nazírání. Cílem obou pohledů je totiž zůstat sobě navzájem na dohled. A někde mezi tím „se tvoří“ obrazy.

 

 

2011

 

FRIEDMANOVÁ, Milena, PUC, Jan (eds.). Filosofie lidského, příliš lidského [Philosophy of Human, All Too Human]. Vyd. 1. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011, 233 s. Studie, sv. 3. ISBN 978-80-87378-86-1.

Anotace: Cílem této knihy je reflexe aforismů shrnutých ve sbírce Lidské, příliš lidské a jejich postavení v rámci Nietzschova životního díla. Tématy hlavních částí jsou Nietzschova nová vědecká filosofie, radikální odklon od metafyziky umění a figury poutníka a svobodného ducha. Výsledek společné četby a diskuse předkládá kolektiv studentů, doktorandů a pedagogů v podobě monografie v době, kdy vychází první český překlad Lidského, příliš lidského z pera Věry Koubové.

 

 

HALÍK, Tomáš. Teatr dla aniołówżycie jako religijny eksperyment. Překlad knihy Divadlo pro anděly. Kraków : Znak, 2011, 237 s. ISBN 978-83-240-1593-1.

Anotace: In the collection of fifteen essays the authour develops his own philosophy of dialogue between faith and infidelity. One of the many inspirations of his reflections was the challenge, that the pope Benedict adressed to those, who cannot accept God, „to live as the God existed“. The author asks first of all what then exactly distinguishes the life of believers and that of nonbelievers, and than whether believers can conceive the faith as hypothesis, which is to be unceasingly tested through their own lives.

 

HALÍK, Tomáš a Tomasz DOSTATNI. Tomáš Halík smířená různost : rozhovor [Reconsiled diversity]. Vyd. 1. Praha : Portál, 2011, 211 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-807-3678-609.

Anotace: V knižním rozhovoru autor sumarizuje a doplňuje hlavní myšlenky svých filosofických a teologických prací za posledních 20 let.

 

 

KARÁSEK, Jindřich. Sprache und Anerkennungphilosophische Untersuchungen zum Zusammenhang von Selbstbewusstsein, Intersubjektivität und Personalität. Göttingen : V & R Unipress, 2011, 288 s. Neue Studien zur Philosophie, Band 26. ISBN 38-997-1846-1.

Anotace: Das Buch befasst sich mit dem problem der Intersubjektivität, wie es von den wichtigsten Vertretern der sprachanalytischen und der idealistischen philosophie behandelt wurde.

 

 

KOLMAN, Vojtěch. Idea, číslo, pravidloprolegomena k analytické filosofii, která se nechce stát přísnou vědou [Idea, Number, Rule]. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2011, 471 s. ISBN 978-807-0073-643.

Anotace: Kniha s podtitulem „prolegomena k analytické filosofii“ chápe tento vlivný filosofický trend nikoli jako radikálně nový fenomén, ale starý projekt vedený specifickým přístupem, obratem k jazyku, obohaceným na základě filosofie pozdního Wittgensteina a Roberta Brandoma o specifický pragmatický a sociální rozměr.

 

 

KOUBA, Petr, PIVODA, Tomáš. Franz Kafka a perspektiva minority [Franz Kafka and the Perspective of Minority]. Praha : Filosofia, 2012, 163 s. ISBN 978-80-7007-363-6.

Anotace: Kniha se věnuje reflexím Deleuzovy a Guattariho knihy o Kafkovi.

 

 

TRETERA, Ivo. Vzpomínky na Bohumila Hrabala a na život vůbec [Reminiscences of Bohumil Hrabal and life at all]. Vyd. 1. Praha : Paseka, 2011, 464 s. ISBN 978-807-4321-078.

Anotace: Memoáry českého filozofa a vysokoškolského pedagoga. Životní osudy intelektuála na pozadí složitých československých dějin 20. století.

 

 

2010

 

ANTALÍK, Dalibor, BOUŠEK, Daniel, ČECH, Pavel et al. Zákon a právo v archaických kulturách. Praha : Herrmann & synové, 2010, 352 s. Svět archaických kultur. ISBN 978-80-87054-24-6.

Anotace: Monografie Zákon a právo v archaických kulturách analyzuje vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických kulturách. Těžištěm bádání jsou povaha,jazyk a historicita dochovaného legislativního materiálu, typy autorů, jimž byly zákonné normy přisuzovány, autorita,jimiž byly zaštiťovány, a logika, která se zrcadlí ve struktuře procesů a způsobech trestání.

 

 

ČAPEK, Jakub. Action et situation : Le sens du possible entre phénoménologie et herméneutique. Hildesheim; Zürich; New York : Olms, 2010, 252 s. Europaea Memoria, Reihe I: Studien, 821613-7388 ISBN: 978-3-487-14485-6.

Kniha navazuje na ty filosofické koncepce, které zdůrazňují úzké sepětí lidské aktivity a situace. Zkoumá možnosti fenomenologické analýzy úmyslu jakožto rozlišujícího znaku jednání, rekonstruuje recepci Aristotelova pojmu praxis v myšlení 20. století (Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Arendtová), rozebírá pojmy situace a motivace (v návaznosti na Sartra, Ricoeura a Merleau-Pontyho), aby v závěru nastínil hlavní rysy situace jednání.

 

HALÍK, Tomáš. Ptal jsem se cest : rozhovor. Praha : Portál, 2010, 381 s. ISBN 978-80-7367-720-6.

Anotace: Osobní svědectví o hledání vlastní cesty v duchovním životě, ve filozofii i ve společnosti.

 

 

HALÍK,TomášGedult mit Gott : Die Geschichte von Zachäus heute. Freiburg : Herder, 2010, 257 s. Překlad knihy Vzdáleným nablízku. ISBN 978-3-451-30382-1.

Anotace: Dvanáct theologicko-filozofických esejů o vztahu víry a nevíry v současnosti. Autor rozlišuje různé druhy ateismu.

 

 

HALÍK, TomášDivadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 257 s. ISBN 978-80-7422-051-7.

Anotace: V souboru 15 esejů autor dále rozvíjí svou filozofii dialogu víry a nevíry. Jednou z inspirací jeho úvah byla výzva současného papeže Benedikta, aby ti, kteří nemohou přijmout Boha, se přesto snažili žít „jako kdyby Bůh byl“. Autor se ptá, co vlastně rozlišuje život věřících a nevěřících a zda i věřící nemohou chápat víru jako hypotézu, kterou musí neustále ověřovat vlastním životem.

 

HALÍK, Tomáš. Dotakni se ran: duhovnost neravnodušnosti [Touch the wounds]. Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010. 196 s. Překlad knihy Dotkni se ran. ISBN 978-961-6644-67-9.

Anotace: soubor filozoficko-teologických esejů esejů spojuje téma naděje. Autor učí úctě ke každé podobě lidské naděje, protože v ní může být skryto víc, než jen cíl, k němuž se vědomě upíná – v hloubi naděje hledá žízeň po absolutnu.

 

 

HALÍK, Tomáš. A gyóntató éjszakája [Night of the confessor]. Budapešť : Kairosz, 2010. 262 s. Překlad knihy Noc zpovědníka. ISBN 978-963-662-294-7.

Anotace: 16 esejů o duchovních problémech naší doby.Kritické úvahy o stavu a aktuálních problémech našeho světa i o současných proměnách náboženství.

 

 

HALÍK, Tomáš. НІЧ СПОВІДНИКА : Парадокси малої віри у постоптимістичну епоху [Night of the confessor]. L’vìv : Mìsìoner, 2010. 285 s. Překlad knihy Noc zpovědníka. ISBN 978-966-658-222-8.

Anotace: V šestnácti esejích této knihy čtenář nalezne kritické úvahy o stavu a aktuálních problémech našeho světa i o současných proměnách náboženství.

 

 

HALÍK, Tomáš. Drzewo ma jeszcze nadzieję [Hope remains to tree]. Krakov : Znak, 2010. 213 s. Překlad knihy Stromu zbývá naděje. ISBN 978-83-240-1412-5.

Anotace: Tento soubor esejů spojuje velké téma: naděje. Autor učí úctě ke každé podobě lidské naděje. Naděje je zvláště aktuální téma v čase krize, kterou autor pojímá šířeji než jen krizi ekonomickou.Autor polemizuje s jednostranností ateismu i povrchní náboženskosti.

 

 

HILL, James, GLOMBÍČEK, Petr (eds.). Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy. Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2010. 174 s. ISBN 978-1-4438-1918-3.

Anotace: Eseje o pojetí mysli v rané novověké filosofii“,“Kolektivní monografie, která pojednává o pojetí mysli v raném novověku, a která se soustředí na dílo Reneho Descarta a na jeho následovníky a kritiky.

 

 

LYČKA, Milan. Filosofie náboženství Josefa Solovějčika. Praha : Academia, 2010. 210 s. Judaica. ISBN 978-80-200-1859-5.

Anotace: Kniha se zabývá filosofickými aspekty díla jednoho z nejvýznamnějších židovských myslitelů současnosti, v němž se spojuje hluboká znalost židovské náboženské tradice a moderního vědeckého myšlení. Nejde ovšem o povrchní apologetickou syntézu západního modernismu a židovského tradicionalismu, nýbrž o vyjádření bytostné shody principů židovského náboženství s moderním vědeckým racionalismem. Publikace si klade za cíl postihnout vlivy, které se uplatňovaly při krystalizaci Solovějčikova filosofického myšlení, i východiska a směry jeho vlastního filosofování.

 

 

ONDRAČKA, Lubomír, KROPÁČEK, Luboš, HALÍK, Tomáš, LYČKA, Milan, ZEMÁNEK, Marek. Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Praha : Cesta domů, 2010. Ed. Onřej Krása. 116 s. ISBN 978-80-904516-3-6.

Anotace: Sborník Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti obsahuje články pěti předních českých odborníků, kteří představují pojetí smrti a umírání v náboženských tradicích hinduismu, islámu, křesťanství, judaismu a buddhismu. Texty jsou písemně zpracované přednášky Lubomíra Ondračky, Luboše Kropáčka, Tomáše Halíka, Milana Lyčky a Marka Zemánka, které byly předneseny na přednáškovém cyklu Cesty domů
v Městské knihovně v Praze na přelomu roku 2009 a 2010.

 

PALKOSKA, Jan. Substance and intelligibility in Leibniz’s metaphysics. Stuttgart : Franz Steiner, 2010. 171 s. Studia Leibnitiana Supplementa. ISBN 978-3-515-09405-4.

Anotace: Monografie podává nový výklad substance jako jednoho z ústředních témat Leibnizovy filosofie. Odhaluje metafyzické základy Leibnizova pojmu substance a oproti mnoha významným interpretům ukazuje, že Leibnizův výklad je veden jasnými významovými standardy, které jsou zakotveny v jeho širším metafyzickém stanovisku.

 

 

KLIMEŠOVÁ, Marie, PETŘÍČEK, Miroslav. Roky ve dnech. Řevnice : Arbor Vitae, 2010. 423 s. ISBN 978-80-87164-35-8.

Anotace: Kniha strukturovaná do třinácti kapitol se poprvé soustavně a v rámci původní koncepce zabývá v rámci mezigeneračního pohledu nejrůznějšími aspekty českého neoficiálního umění od konce války do nástupu prvního uvolnění v druhé polovině 50. let.

 

 

THEIN, Karel. Myšlení v nás: Tři platónské studie. Praha : Filosofia, 2010. 364 s. ISBN 978-80-7007-329-2.

Anotace: Zkoumání, postupně zaměřené na dialogy Timaios, Kritias, Filébos a Ústava, klade ústřední důraz na platónské zacházení s ontologickou nezakotveností praktické stránky lidské racionality, včetně jejího sepětí s vědomím sebe i se slastmi i bolestmi, které provázejí každý okamžik našeho vědomého života. Podrobné analýzy, sahající od zdánlivě intimního výměru myšlení jako vnitřního rozhovoru duše až po politický rozměr myšlení, též ukazují, jak silně je v dialozích předjímána řada témat současné filosofie.

 

 

VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku I : Od věštců k losům. Praha : Herrmann & synové, 2010. 519 s. ISBN 978-80-87054-23-9.

Anotace: Kniha analyzuje a historicky zařazuje jednak různé typy věštců a věštebných znamení, jednak věštebné techniky, které k předpovídání využívaly mimořádné události v domě a na cestě, nahodilé zvuky, atypické chování zvířat a rostlin atd.

 

 

2009

 

ANTALÍK,Dalibor, STARÝ, Jiří, VÍTEK, Tomáš et al. Mudrosloví v archaických kulturách. Praha : Herrmann & synové,2009. 203 s. Svět archaických kultur. ISBN 978-80-87054-17-8.

Anotace: Kniha pojednává v sedmi statích o počátcích, základních podobách a proměnách mudrosloví v sedmi vybraných archaických kulturách (Egypt, Sýrie, Řecko, Izrael, Germáni).

 

 

FULKA, Josef, MARCELLI, Miroslav, PETŘÍČEK, Miroslav. Signum temporis. Bratislava : F.R.& G., 2009. 319 s .ISBN 978-80-85508-92-5.

Texty věnované sémiologii a filosofii. Analýza různých aspektů děl Rolanda Barthesa, Gillese Deleuze, Michela Foucaulta a Jeana-Francoise Lyotarda.

 

 

HALÍK, Tomáš. Cierpliwosc wobec Boga. Krakow : Wydawnictwo WAM, 2009. 200 s. Překlad knihy Vzdáleným nablízku. ISBN 978-83-7505-368-5.

Anotace: Dvanáct theologicko-filozofických esejů o vztahu víry a nevíry v současnosti. Autor rozlišuje různé druhy ateismu.

 

 

HALÍK, Tomáš. Patience with God. New York : Doubleday, 2009. 219 s. Překlad knihy Vzdáleným nablízku. ISBN 978-0-385-52449-0.

Anotace: Dvanáct theologicko-filozofických esejů o vztahu víry a nevíry v současnosti. Autor rozlišuje různé druhy ateismu.

 

 

HALÍK, Tomáš. Úvahy na prahu tisíciletí [Meditations at the brink of milénium]. Praha : Bonaventura, 2009. 55s. ISBN 978-80-85197-50-1.

Anotace: Cyklus úvah o obsahu nejdůležitějších křesťanských svátků a významných výročí. Jedná se o upravenou formu filosoficko-spirituálních zamyšlení, připravených pro vysílání BBC.

 

 

HALÍK, Tomáš. Stromu zbývá naděje [Hope remains to tree]. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 233 s. ISBN 978-80-7006-989-8.

Anotace: Tento souborfilozoficko-teologických esejů spojuje téma naděje. Autor učí  úctě ke každé podobě lidské naděje, protože v   ní může býtskryt ovíc, než jen cíl, k němuž se vědomě upíná – vhloubi naděje hledá žízeň po absolutnu.

 

 

HILL, James; GLOMBÍČEK, Petr (ed). George Berkeley : průvodce jeho filosofií. Praha : Filosofia, 2009. 359 s. ISBN 978-80-7007-277-6.

Anotace: Sborník příspěvků českých i zahraničních filozofů zkoumá některé aspekty ideové koncepce významného představitele empirismu.

 

 

CHLUP, Radek. Proklos. Praha : Herrmann & synové, 2009. 455 s. ISBN 978-80-87054-16-1.

Anotace: Kniha podává systematický úvod do myšlení pozdního novoplatonika Prokla (412-485). Druhá část knihy rozebírá Proklovo pojetí poezie, mýtu a symbolu, a předkládá též překlad jeho spisu ‚O Platónových námitkách v Ústavě proti Homérovi a básnickému umění.

 

 

JINEK, Jakub. Gerechtigkeitzwischen Tugend und Geset : Platons Gerechtigkeitslehre in der Politeia. Saarbrücken : SVH, 2009. 244 s. ISBN 978-3-8381-0502-4.

Anotace: Platon rozvíjí v Ústavě teorii, která zahrnuje rozličná morální stanoviska a přitom vede k formulaci stále obsažnějšího a přitom přesnějšího pojmu spravedlnosti.

 

 

KOUBA, Pavel. Elmundo según Nietzsche. Barcelona : Herder, 2009. 420 s. ISBN 978-84-254-2558-5.

Anotace: Nietzschova pojet ísvěta, které nechává zasebou metafyzická schémata tradice,  ale neopoušt ía  nenivielizuje její stěžejní problémy. Kniha ukazuje možnosti,  které Nietzschova filosofieo tevírá dnešnímu myšlení.

 

 

PETŘÍČEK, Miroslav. Myšleníobrazem : průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. Praha : Herrmann & synové, 2009. 201 s. ISBN 978-80-87054-18-5.

Anotace: Myšlení inspirované obrazovostí obrazu, filosofická úvaha o významu ‚grafé‘ ve vztahu k pojmu: meze klasické sémiotiky.

 

 

RITTER, MartinFilosofie jazyka Waltera Benjamina. Praha : Filosofia, 2009. 280 s. ISBN 978-80-7007-301-8.

Anotace: Původní monografie uvádějící do myšlení filosofa a literárního kritika W. Benjamina prostřednictvím interpretace jeho filosofie jazyka.

 

 

ŠPINKA,Štěpán: Dušea zlo v dialogu Faidón : duše a řeč I.Praha : OIKOYMENH, 2009. 191 s. ISBN 978-80-7298-423-7.

Anotace: Studie věnovaná vztahu duše, řeči a zla v dialogu Faidón. Společně se svazkem Duše a krása v dialogu Faidros vytváří dva díly rozsáhlejšího projektu věnovaného vztahu duše a řeči v Platónově filosofii.

 

 

ŠPINKA, Štěpán. Dušea krása v dialogu Faidros : duše a řeč I. Praha : OIKOYMENH, 2009. 279 s. ISBN 978-80-7298-390-2.

Anotace: Studie věnovaná vztahu duše, řeči, těla a krásy v dialogu Faidros. Kniha navazuje na svazek Duše a zlo v dialogu Faidón a společně s ním vytváří dva díly rozsáhlejšího projektu věnovaného vztahu duše a řeči v Platónově filosofii.

 

 

2008

 

HALÍK, Tomáš. Blizu pola: Molk na Antarktiki [Mlčení na Antarktidě] (Silence at Antarctica). Lublaň : Društvo Apokalipsa, 2008. 97 s. Výbor esejů původně otištěných česky v knize Co je bez chvění, není pevné. ISBN 978-961-6644-34-1.

Anotace: Výbor esejů je nazván podle textu, v němž se autor zamýšlí nad mezními situacemi lidského života a konfrontací se smrtí. (Selected essays (first published in Czech) from the book „Without trembling there is no firmness“. The title comes from text that deals with ultimate situations of life.)

 

 

HALÍK, Tomáš. Dotkni se ran [Touch the wounds]. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 223 s. ISBN 978-80-7106-979-9.

Anotace: Tento soubor filozoficko-teologických esejů esejů spojuje téma naděje. Autor učí úctě ke každé podobě lidské naděje, protože v ní může být skryto víc, než jen cíl, k němuž se vědomě upíná – v hloubi naděje hledá žízeň po absolutnu. (This collection of philosophical and theological essays dealing with the question of hope. The author gives arguments for respect to all kinds of hope.)

 

 

KARFÍK, Filip. Unendlichwerden durch die Endlichkei : Eine Lektüre der Philosophie Jan Patočkas[Znekonečnění skrze konečnost : Interpretace filosofie Jana Patočky] (Through Finitude to Infinity : A Reading of the Philosophy of Jan Patočka). Würzburg : Königshausen, 2008. 212 s. Orbis Phaenomenologicus. ISBN 978-3-8260-2866-3.

Anotace:The book presents the philosophy of Jan Patočka in its development and in the variety of its topics. It deals with Platočka’s conception of phenomenology, his theory of the movement of human existence, and his philosphy of history.

 

 

KOHÁK, Erazim. Hearth and Horizon : Cultural Identity and Global Humanity in Czech Philosophy [Domov a dálava : kulturní identita a globální lidství v české filosofii]. Praha : Filosofia, 2008. 245 s. ISBN 978-80-7007-285-1.

Anotace:The book traces the confluence of philosophical ideas and political events which shaped Czech national identity from the late 18th century to present.

 

 

KOLMAN, Vojtěch. Filosofie čísla. Základy logiky a aritmetiky v zrcadle analytické filosofie [Philosophy of Number. Foundations of Logic and Arithmetics in the Mirror of Analytic Philosophy]. Praha : Filosofia, 2008. 672 s. ISBN 978-80-7007-279-0.

Anotace: Monografie je věnována základům aritmetiky a analýzy z pohledu moderní logiky a analytické filosofie. Klasická témata filosofie matematiky (číslo, nekonečno, abstrakce, apod.) jsou prezentována jako motivace a klíč k řešení problémů filosofie jazyka (význam, reference, pravda, existence, apod.). Východiskem je přitom Fregův obrat k jazyku a s ním související objev moderní logiky jako apriori matematiky. Kniha je takto i příspěvkem k filosofii a dějinám logiky v tom nejširším slova smyslu. (This work de als with basic principles of arithmetic and calculus from the perspective of modern logic. The central line of the text examines the concept of real number or, more precisely, the concept of continuum in its development, beginning with Eudoxus, Descartes and Leibniz, through Bolzano, Cantor and Dedekind, to Frege, Brouwer, Hilbert and Wittgenstein. Every significant movement in the philosophy of mathematics (Platonism, formalism, intuitionism, logicism, constructivism, structuralism etc.) is covered, not abstractly, but against the background of particular results or phenomena of modern logic and mathematics.)

 

 

ONDRAČKA, Lubomír (ed). Mé zlaté Bengálsko : Studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám [My golden Bengal : Studies on Bengali religion and culture presented to Hana Preinhalterová on the occasion of her 70th birthday]. Praha : ExOriente, 2008. 269 s. ISBN 978-80-904246-2-3.

Anotace:(Collection of studies on Bengali religion and culture)

 

 

THEIN, Karel. Vynález věcí. O Platónově hypotéze idejí [The Invention of Things. On Plato’s Hypothesis of Forms]. Praha : Filosofia, 2008. 518 s. ISBN 978-80-7007-278-3.

Anotace: Výklad Platónovy hypotézy idejí v epistemologickém a kosmologickém kontextu. (An interpretation of Plato’s hypothesis of Forms in its epistemological and cosmological context.)

 

2007

 

ČAPEK, Jakub. Jednání a situace [Action and Situation]. Praha : OIKOYMENH, 2007. 216 s. ISBN 978-80-7298-280-6.

Anotace: Kniha navazuje na ty filosofické koncepce, které zdůrazňují úzké sepětí lidské aktivity a situace. Zkoumá možnosti fenomenologické analýzy úmyslu jakožto rozlišujícího znaku jednání, rekonstruuje recepci Aristotelova pojmu praxis v myšlení 20. století (Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Arendtová), v závěru nastiňuje hlavní rysy situace jednání. (The book develops those philosophical doctrines, which underline the close relation between human activity and situation. It contains an outline of a phenomenologi cal account of intention, a reconstruction of the reception of the Aristotelian concept of praxis in the philosophy of the 20th century (Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Arendt) and a final description of basic constituents of the situation of action.)

 

 

HALÍK, Tomáš. Noc spowiednika [Night of the confessor]. Katovice : Ksiegarnija sw. Jacka, 2007. 247 s. Překlad knihy Noc zpovědníka. ISBN 978-83-7030-534-5.

Anotace: Sixteen theologico-philosophical essays on spiritual problems of today civilization.

 

 

HALÍK, Tomáš. Vzdáleným nablízku [Near to the distanced]. Praha : Nakladatelství Lidové noviny; 252 s. ISBN 978-80-7106- 907-2.

Anotace: Dvanáct theologicko-filozofických esejů o vztahu víry a nevíry v současnosti. Autor rozlišuje různé druhy ateismu. (Twelve philosophico-theological essays on realtion between belief and non-belief today. Author deals with different types of atheism.)

 

CHLUP, Radek. Corpus Hermeticum [Corpus Hermeticum]. Praha : Herrmann a synové, 2007. 440 s. ISBN 978-80-87054-09-3.

Anotace: Překlad a řecký text Corpus Hermeticum doplňený rozsáhlou úvodní studií a podrobnými komentáři. (A Czech translation and Greek text of Corpus Hermeticum with an introductory study and detailed commentaries).

 

 

KOUBA, Petr, FEHR, Johannes (eds.). Dynamic Structure. Language as an Open System [Dynamická struktura. Jazyk jako otevřený systém]. Praha : Litteraria Pragensia, 2007. ISBN 80-7308-139-3.

Anotace: This book is dedicated to the theoretical legacy of Ferdinand de Saussure, which is still challenging not only for linguistics, but for many other disciplines including philosophy.

 

 

NĚMEC, Václav. Apoštol svobody a dotěrná monstra [The Apostle of Freedom and the Intrusive Monsters]. Praha : Herrmann a synové, 2007. 79 s. ISBN 978-80-87054-10-9.

Anotace:Kniha je souborem filosofických úvah nad veřejnými projevy některých českých politiků a nad spornými otázkami novodobé československé historie. (The book consists of philosophical reflections on public utterances of some Czech politicians and on issues concerning the recent Czechoslovak history.)

 

 

CHLUP, Radek (ed.). Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha : DharmaGaia, 2007. Svět archaických kultur, sv. 2. ISBN 978-80-86685-82-3.

Anotace: Sborník mapující pojetí duše v různých náboženstvích.

 

2006

 

DVOŘÁK, Petr. Jan Caramuel z Lobkovic : Vybrané aspekty formální a aplikované logiky [John Caramuel of Lobkowicz: selected aspects of formal and applied logic]. Praha : OIKOYMENH, 2006. 291 s. ISBN 80-7298-179-X.

Anotace: Kniha pojednává o filosofické logice barokního učence Jana Caramuela z Lobkovic (1606–1682). Theolog, matematik a logik Caramuel ve své formální logice předjímal některé charakteristické prvky moderní matematické logiky, které došly rozvoje až v polovině 19. století. Caramuelovo dílo také vykazuje zajímavé aplikace logického přístupu v celé řadě filosofických a theologických námětů. (The book deals with philosophical logic of a Baroque scholar John Caramuel of Lobkowitz (1606–1682). Caramuel, a theologian, mathematician and logician, anticipated in his formal logic some characteristic features of modern mathematical logic which would have been developed only in the mid 19th century. Caramuel’s work also exhibits some interesting applications of logical approach within a wide array of philosophical and theological topics.)

 

 

HALÍK, Tomáš. Prolínání světů [The Worlds that intermingle]. Praha : Lidové noviny, 2006. 279 s. ISBN 80-7106-834-9.

Anotace: Kniha pojednává o 5 světových náboženstvích – o tom, jak ztvárňují životní styl miliard současných lidí; věnuje se rovněž soudobé náboženské scéně a předpokladům mezináboženského dialogu. (The influence of five world´s religions on the life style of billions of contemporary people; conditions for interfaith dialogue in contemporary world.)

 

 

HALÍK, Tomáš. Wzywany czy newzywany [Vzýván i nevzýván] (Bidden and Unbidden). Kraków : WAM, 2006. 317 s. ISBN 83-7318-621-2.

Anotace: Lectures on philosophy and sociology of the history of Christianity in Europe.

 

 

HALÍK, Tomáš: Zacheuszu! [Zachee!]. Kraków : WAM, 2006. 324 s. Polský překlad první části knihy Oslovit Zachea. ISBN 83-7318-748-0.

Anotace: Collection on sermons in the Academic Parish of Prague.

 

 

KOLMAN, Vojtěch (ed.). Miscellanea Logica VI : From Truth to Proof  [Od pravdy k důkazu]. Praha : UK FF, 2006. 140 s. ISBN 80-7308-145-8.

Anotace: Sborník původních příspěvků věnovaný základnímu rozlišení moderní logiky a sémantiky, pravdě a důkazu. (The anthology of original contributions devoted to the basic distinction of modern logic and semantics: proof and truth.)

 

 

KOUBA, Petr. Fenomén duševní poruchy. Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie [Phenomenon of Mental Disorder. Perspectives of Heidegger’s Thought in the Area of Psychopathology]. Praha : OIKOYMENH, 2006. 264 s. ISBN 80-7298-188-9.

Anotace: Monografie je věnována zkoumání psychopatologické problematiky z hlediska filosofie bytí, na jejímž základě Ludwig Binswanger a Medard Boss postavili tzv. psychiatrickou daseinsanalýzu. (Monograph is devoted to the investigation of the psychopathological problems from the perspective of philosophy of Being, on the basis of which Ludwig Bisnwanger and Medard Boss have founded their psychiatric daseinsanalysys.)

 

 

2005

 

ANTALÍK, Dalibor. Jak srovnávat nesrovnatelné : Strategie mezináboženské komparace [How Compare Incomparable: Strategies of Comparative Religion]. Praha : OIKOYMENH, 2005. 232 s. Sborníky, slovníky, učební texty. ISBN 80-7298-144-7.

Anotace: Monografie systematicky analyzuje teoretické předpoklady mezináboženské komparace v diskursu religionistiky, biblistiky a tzv. staré orientalistiky. (The aim of the monography is to analyse in a systematic fashion the theoretical basis of comparative discourse in Religious, Oriental and Biblical studies.)

 

 

HALÍK, Tomáš. Noc zpovědníka [Night of the Confessor]. Praha : Lidové noviny, 2005. 252 s. ISBN 80-7106-777-6.

Anotace: 16 esejů o duchovních problémech naší doby. (16 essays on spiritual problems of our time.)

 

 

HALÍK, Tomáš. Przemówić do Zacheusa [Speaking to Zacheus]. Kraków : WAM, 2005. 114 s. Polský překlad druhé části knihy Oslovit Zachea. ISBN 83-7318-531-3.

Anotace: Collection of sermons.

 

 

KARFÍK, Filip, HAVLÍČEK, Aleš (eds.). Plato’s Parmenides : proceedings of the Fourth Symposium Platonicum Pragense [Platónův Parmenidés : Akta ze čtvrtého Symposium Platonicum Pragense]. Praha : OIKOYMENH, 2005. 324 s. ISBN 80-7298-150-1.

Anotace: The volume contains papers presented at the Fourth Symposium Platonicum Pragense, on Plato’s Parmenides, held on October 9-11, 2003. Contributors: C.C.Meinwald, D. El Murr, B. Bossi, K. Thein, F. Fronterotta, K. Sayre, F. Karfik, S. Scolnicov, Š. Špinka, D. Ambuel, L. Brisson, D. O’Brien, M. Dixsaut, J. Dillon.)

 

 

KOHÁK, Erazim. Buď Bohu sláva za vše kropenaté [Glory be to God for speckled things]. Praha : Nakladatelství Bonaventura, 2005. 104 s. Edice Ethos. ISBN 80-85197-43-X.

Anotace: Bibliofilské vydání filosofických meditací vysílaných Československým rozhlasem v r. 1992. (Bibliophile edition of philosophical meditations broadcast by Czechoslovak Radio in 1992.)

 

 

KOLMAN, Vojtěch (ed.). Možnost, skutečnost, nutnost [Modality, Necessity, Reality]. Praha : Filosofia, 2005. 285 s. ISBN 80-7007-203-2.

Anotace: Sborník soustředil původní i přeložené práce s úmyslem zmapovat základní problémové oblasti analýzy modálního diskurzu. Rozbor všedního užití slov jako „možný“ a „nutný“ v jeho rozmanitosti je klíčem k řešení otázky toho, co znamená, říkáme-li o něčem, že je to možné (nutné). Škála probíraných témat sahá od jazykově-analytických přes čistě formální, technické až po modálně-realistické. (The book brings together a number of original contributions and translations of texts which deal with the modal discourse. Its main objective is to give a basic survey of the field, ranging from the problems of language analysis of modalitites through the pure formal, technical questions of modal logic and its semantic to modal realistic account of them. The work can also be used as a textbook in advanced courses in both philosophy and logic.)

 

KOUBA, Pavel. Der Sinn der Endlichkeit [Smysl konečnosti]. Würzburg : Königshausen, 2005. 238 s. Orbis Phaenomenologicus, Studien, sv. 7.) ISBN 3-8260-3121-0.

Anotace: A collection of studies unfolding Heideggers´ concept of being-in-the-world towards a new conception of finitude. The finitude of the world means here the ambiguousness of all its aspects, which could be grasped only from different points of view.

 

 

ŠPINKA, Štěpán. Dialog a analogie. Platónova dialektika v interpretaci Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela [Dialog and Analogy. Plato’s Dialectic in the Interpretation of Hans-Georg Gadamer and Julius Stenzel]. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2005. 190 s. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica Monographia CLXII. ISBN. 80-246-0835-9.

Anotace: Monografie je věnována dvěma vlivným interpretacím Platónovy filosofie ve dvacátém století a jejich ústředním pojmům. (A monograph on the two influential interpretations of Plato’s philosophy in the twentieth century and their key concepts.)

 

2004

 

CHLUP, Radek (ed.). Bůh a bohové : Pojetí božství v náboženských tradicích světa. Praha : DharmaGaia, 2004. ISBN 80-86685-42-X.

Anotace: Sborník mapující pojetí božství v různých náboženstvích.

 

 

KARFÍK, Filip. Die Beseelung des Kosmos. Untersuchungen zur Kosmologie, Seelenlehre und Theologie in Platons Phaidon und Timaios [Studies in Cosmology, Psychology and Theology in Plato’s Phaedo and Timaeus]. München;  Leipzig : K. G. Saur Verlag, 2004. 293 s. ISBN 3-598-77811-2.

Anotace: Untersuchungen zur Kosmologie, Seelenlehre und Theologie in Platons Phaidon und Timaios. (Studies in Cosmology, Psychology und Theology in Plato’s Phaedo and Timaeus.)

 

2003

 

ČAPEK, Jakub (ed.). Filosofie Henri Bergsona. Základní aspekty a problémy [The Philosophy of Henri Bergson. Basic Aspects and Problems]. Praha : OIKOYMENH, 2003. Sborníky, slovníky, učební texty. ISBN 80-7298-071-8.

Anotace: Kniha obsahuje osm článků o tématech, které hrají v Bergsonově myšlení klíčovou roli: pohyb, čas a prostor, filosofická analýza vnímání a paměti, tradiční problém duše a těla, problém svobody, přírodního zákona a pojem života v biologii, Bergson a teorie relativity. (The monograph contains eight articles on different subjects that play crutial role in Bergson’s thought: movement, time and space, philosophical analysis of perception and of memory, traditional mind-body problem, problem of freedom, natural law and notion of life in biology, intuition in art and philosophy, Bergson and theory of relativity.)

 

 

HALÍK, Tomáš. Oslovit Zachea [To address Zacheus]. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 500 s. ISBN 80-7106-547-1.

Anotace: Soubor příležitostných promluv a kázání nabízí filozoficko-teologické reflexe nad biblickými texty a v závěrečné studii přemýšlí o kázání jako literárním žánru. (Collection of sermons offers philosophical and theological interpretation of biblical texts; the last chapter is an essay on sermon as a literature-genre.)

 

 

KARFÍK, Filip. Plótínova metafyzika svobody [Plotinus‘ metaphysics of the freedom]. Praha : OIKOYMENH, 2001. 223 s. ISBN 80-7298-027-0.

Anotace: Monografie věnovaná interpretaci Plótínova pojednání VI,8(39) O svobodě a vůli jednat. (Monograph on Plotinus‘ Ennead VI,8 (39) on freedom and will of the One.)

 

2002

 

HALÍK, Tomáš. Co je bez chvění, není pevné [Without trembling there is no firmness]. Praha : NLN, 2002. 378 s. ISBN: 80-7106-628-1.

Anotace: Čtrnáct úvah o stěžejních duchovních a civilizačních problémech naší doby. (Fourteen reflectins on important problems of civilization and spirituality of our age.)

 

 

KARFÍK, Filip. Plótínova metafyzika svobody [Plotinus‘ metaphysics of the freedom]. Praha : OIKOYMENH, 2002. 223 s. ISBN 80-7298-027-0.

Anotace: Monografie věnovaná interpretaci Plótínova pojednání VI,8 (39) O svobodě a vůli Jedna. (A Monograph on Plotinus‘ Ennead VI,8 (39) on freedom and will of the One.)

 

KOHÁK, Erazim. Průvodce po demokracii [A Guide to Democracy]. 3. vyd. Praha : SLON, 2002. 160 s. ISBN 80-86429-03-2.

Anotace: Kapitoly o demokracii pro mladé lidi. Jednotlivé kapitoly přetištěny v Pohledech (Praha,) v Mostech (Bratislava) a jinde. Vyšlo též v bulharském překladu.

 

 

KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář : Přednášky z ekologické etiky [The Green Halo: Bird’s Eye View of Ecological Ethics]. 3. vyd. Praha : SLON, 2002. ISBN  80-85850-86-9.

Anotace: Přehledné přednášky z ekologické etiky s podrobnou bibliografií a rozsáhlým kritickým aparátem.

 

 

KOLMAN, Vojtěch. Logika Gottloba Frega [The Logic of Gottlob Frege]. Praha : Filosofia, 2002. 295 s. ISBN 80-7007-164-8.

Anotace: Kniha se snaží o spojitý výklad logicko-filosofického díla Gottloba Frega, zakladatele moderní logiky a otce analytické filosofie. Představuje první česky vydanou fregovskou monografii, zahrnuje proto i životopisné a faktografické údaje. (The aim of the book is the continuous account of the logico-philosophical work of Gottlob Frege – the founder of the modern logic. It represents the first Fregean monograph published in Czech, and therefore it contains also biographical data.)

 

 

PETŘÍČEK, Miroslav, MARCELLI, Miroslav. Dublety [Dublets]. Bratislava : Kalligram, 2002. 285 s. ISBN 80-7149-514-X.

Anotace: Filosofické eseje o literatuře, umění a filmu. (Philosophical essays on literature, art and film)

 

 

THEIN, Karel. Rychlost a slzy : Filmové eseje [Velocity and Tears. Essays on the Moving Image]. Praha : Prostor, 2002. 528 s. ISBN 80-7260-073-7.

Anotace: Kniha filmově-teoretických analýz soustředěných kolem filosofické otázky: Co je to (filmový) obraz a jak vnímáme jeho vývoj? (A collection of analyses concerning the question of what is (moving) image and how do we perceive its evolution.)

 

2001

 

ČAPEK, Jakub. Le temps dans la décision – la décision dans le temps (le probléme de la décision chez Bergson, Heidegger, Sartre et Ricoeur) [Time in decision – decision in time (the problem of decision in Bergson, Heidegger, Sartre and Ricoeur]. Praha : Univerzita Karlova v Praze ; Université Paris-X Nanterre, 2001. 311 s.

Anotace: A philosophical analysis of decision décision du point de vue de son déroulement temporel.

 

 

HALÍK, Tomáš, JANDOUREK, Jan. Radzilem sie dróg [I have asked the way]. Přel. Andrzej Babuchowski a Jaroslaw Babuchowski. Poznaň : W drodze, 2001. 466 s. Překlad knihy Ptal jsem se cest. ISBN 83-7033-349-4.

Anotace: Autobiografický rozhovor obsahuje rovněž myšlenky o filozofii a sociologii náboženství, vztahu náboženství a kultury, mystice a psychoterapii apod. (Autobiography with some reflections on philosophy and sociology of religion, relations between religion and culture, mysticism and psychotherapy etc.)

 

 

KOHÁK, Erazim. Orbis bene vivendi. Praha : Junák, 2001. 137 s. ISBN 80-86109-64-X.

Anotace: Výběr kratších textů z posledních třiceti let: „Kohák do kapsy“.

 

 

KOHÁK, Erazim – ZAJÍC, Jiří – ŠANTORA, Roman. Erazim Kohák, poutník po hvězdách [Erazim Kohák, A Pilgrim among the Stars]. Praha : Portál, 2001. 200 s. ISBN 80-7178-524-5.

Anotace: Rozhovory o životě a filosofii s Jiřím Zajícem a Romanem Šantorou. (Conversations about life and philosophy with Jiří Zajíc and Roman Šantora.)

 

 

KOUBA, Pavel. Die Welt nach Nietzsche [The world according to Nietzsche]. München : Fink-Verlag, 2001. 238 s. ISBN 3-7705-3520-0.

Anotace: A synoptic interpretation of Nietzsches‘ work in its whole amplitude which confronts it with the most influential drifts of present-day thinking.

 

 

KOUBA, Pavel. Smysl konečnosti [The meaning of finitude]. Praha : OIKOYMENH, 2001. 223 s. ISBN 80-7298-040-8.

Anotace: Studie rozvíjející heideggerovský koncept bytí ve světě a Nietzschovu kritiku „morálního výkladu světa“ směrem k novému pojetí konečnosti. Konečnost světa se tu ukazuje dvojznačnost všech jeho aspektů. (A collection of studies unfolding Heideggers‘ concept of being-in-the-world towards a new conception of finitude. The finitude of the world means here the ambiguousness of all its aspects.)

 

 

PETŘÍČEK, Miroslav. Majestát zákona : Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce [Majesty of the law: Raymond Chandler and the later deconstruction]. Praha : Herrmann & synové, 2001. 289 s. ISBN 80-238-7558-2.

Anotace: Zákon, právo a spravedlnost na pozadí dekonstruktivismu v literatuře a filosofii. (Law, rights and justice on the background of deconstructivism in literature and philosophy.)

 

 

SOBOTKA, Milan. Studie k německé klasické filosofii [Studies on German idealism]. Praha : Karolinum, 2001. 148 s. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica, Monographia CLVIII. ISBN 80-246-0272-5.

Anotace: Soubor statí z dějin německé klasické filozofie. (Collected papers on issues concerning the history of German idealism.)

 

 

THEIN, Karel. Le lien intraitable : enquete sur le temps dans la République et le Timée de Platon [The intractable bond: inquiry into the time in Plato’s Republic and the Timaeus]. Paris : Vrin, 2001. 350 s. ISBN 2-7116-1512-X.

Anotace: Analysis of human nature according to Plato, with a special reference to the question of time. Plato and the difference between the sructures of soul, city and cosmos. Or, why the dialogue and the cosmos are never one and the same.

 

2000

 

KOHÁK, Erazim. P. S. Psové. Přel. I. Jakubec. Praha : ISV, 2002. 3. upravené vydání s autorovými fotografiemi. Přel. z:  Industrielle Revolution. ISBN 80-86642-01-1.

Anotace: Autor v krátkých brilantních úvahách staví proti moderní lhostejnosti a sobectví zaujaté hledání dobra, pravdy a smyslu života.

 

KOHÁK, Erazim. Pražské přednášky : život v pravdě a moderní skepse [Life in Truth and Modern Scepsis]. 3.pozm. vyd. Praha : Ježek, 1999. 103 s. ISBN 80-85996-21-9.

Anotace: Pět přednášek o noetice na FF UK v květnu 1990. Základním námětem je sókratický postoj: přesvědčení o jednoznačnosti pravdy avšak o pouze relativní platnosti všech vět, které k pravdě poukazují.

 

 

KOHÁK, Erazim. The Green Halo : Bird‘s Eye View of Ecological Ethics. Chicago : Open Court, 2000. ISBN 0-8126-9411-2.

Anotace: Rozsáhle pozměněný anglický překlad Zelené svatozáře (přehledné přednášky z ekologické etiky s podrobnou bibliografií a rozsáhlým kritickým aparátem.).

 

 

TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : od Thaléta k Rousseauovi [An outline of the history of European thought: from Thalés to Rousseau]. 3. vyd. Praha : Paseka, 2000. 374 s. ISBN 80-7185-243-0.

Anotace: Publikace poskytuje základní přehled o dějinách evropské filosofie od jejich počátků po francouzské osvícenství. (This publication offers a basic outline of the history of European philosophy from its origins to the French enlightment.)

Úvod > Věda a výzkum > Monografie