Klasické jazyky (Bc. i Mgr. studium)

Klasické jazyky v rámci Bc. a Mgr. studia Filosofie

 

Pokyny dle studijních plánů platných od ak. roku 2021/2022 (Studenti starších ročníků nechť se obracejí na studijního poradce, řada z uvedených pokynů se vztahuje i na ně)

Bc.

Všichni studenti plní PP 3 Filosofická řečtina (doporučeno v 1. sem.).
Všichni studenti volí mezi zkouškou z latiny a zkouškou (resp. zápočtem) ze starořečtiny (PVP 3).
Latina: je možné volit ze dvou možností: (a) skládat zkoušku v JC (Zk+), na niž je možné se připravit třísemestrálním kurzem po 2 hodinách týdně (Latina I-III); (b) absolvovat dva semestry latiny po 4 hodinách týdně (druhý zakončen zkouškou) na ÚŘLS (Latina I a II).
Starořečtina: plní se absolvováním dvou semestrů starořečtiny po 4 hodinách týdně (druhý zakončen zkouškou nebo zápočtem podle vlastní volby) na ÚŘLS (Starořečtina I a Starořečtina II / Starořečtina II pro neoborové studenty).

Jednooboroví studenti volí mezi Latinskou filosofickou četbou a Řeckou filosofickou četbou (PVP 5). (V případě, že zvažujete druhou možnost, kontaktujte prosím, nejlépe před začátkem daného ak. roku, R. Roreitnera)

Mgr.

V navazujícím Mgr. studiu není žádný klasický jazyk povinný. Je jím nicméně možné plnit skupinu PVP 4, a to jedním z následujících způsobů:
(a) Studenti, kteří v Bc. studiu neskládali zkoušku z latiny, mohou tak učinit nyní za stejných podmínek.
(b) Studenti, kteří v Bc. studiu neskládali zkoušku/zápočet ze starořečtiny, mohou tak učinit nyní za stejných podmínek.
(c) Studenti, kteří v Bc. studiu skládali zkoušku/zápočet ze Starořečtiny II, mohou nyní pokračovat na ÚŘLS předměty Starořečtina III a IV (je také možné navázat těmito předměty už v průběhu bakalářského studia a později si je nechat jako PVP 4 uznat)

(nota bene: po studentech, kteří ukončili Starořečtinu II zápočtem pro neoborové studenty, a nikoli zkouškou, mohou vyučující ÚŘLS požadovat, aby prokázali odpovídající úroveň znalosti pro vstup do kurzu Starořečtina III).

Další možnosti plnění PVP 4, které nepředpokládají studium klasického jazyka, jsou následující:
(d) Cizí jazyk úroveň B2 z jazyka, ze kterého student neskládal v rámci Bc. studia ani tuto zkoušku, ani akademické čtení.
(e) Cizí jazyk úroveň B2 z jazyka, ze kterého student v rámci Bc. studia absolvoval akademické čtení. V takovém případě je navíc třeba absolvovat Cizí jazyk – akademické čtení z jazyka, ze kterého student v rámci Bc. studia neabsolvoval akademické čtení ani jinou zkoušku.

 

 

Úvod > Studium > Filosofie > Klasické jazyky (Bc. i Mgr. studium)