Písemné práce v nMgr. studiu

Termín:

Písemnou práci I a II doporučujeme odevzdat v průběhu 1. ročníku magisterského studia. Písemnou práci III psanou v cizím jazyce (Ang., Fr., Něm.) doporučujeme odevzdat nejpozději v 2. roce studia.

Rozsah:

Předepsaný rozsah práce je 15-20 normostran.

Téma a požadavky na zpracování:

Písemná práce I, II a III by měla mít odlišný obsah od práce diplomové a bakalářské. Student si volí téma, které nejprve schválí interní pedagog z ÚFaRu. Student téma v průběhu semestru se zvoleným pedagogem pravidelně konzultuje a samostatně s využitím doporučené literatury zpracuje. Práci průběžně diskutuje v konzultačních hodinách, případně je vyzván k jejímu přednesení v rámci pedagogem doporučeného kurzu; práce je obvykle prezentována na oborovém kolokviu či na semináři akademické práce. Úroveň písemné práce by se měla blížit publikovatelnému odbornému textu.

Formální stránka: 

Po formální stránce se držte doporučení a citačních norem uvedených v sekci Citační normy.

Úvod > Studium > Filosofie > Pravidla pro psaní prací > Písemné práce v nMgr. studiu