Komisionální zkoušky

KOMISIONÁLNÍ  ZKOUŠKY  Z  DĚJIN  FILOSOFIE

Zkoušky z předmětů:

Antická filosofie II

Středověká filosofie II

Novověká filosofie II

Filosofie 19. a 20. století II

se konají komisionálním způsobem ve vypsaných termínech a na základě zde uvedených požadavků. Ke zkouškám se student musí zapsat v SIS nejpozději tři pracovní dny před vypsaným termínem.

Úvod > Studium > Filosofie > Komisionální zkoušky