Studijní plány

Studijní plány BAKALÁŘSKÉHO oboru FILOSOFIE

Jednooborové bakalářské studium

Dvouoborové bakalářské studium

Studijní plány NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO oboru FILOSOFIE

Jednooborové studium

Dvouoborové studium

Pětileté magisterské studium (od r. 2008/09 již není otevíráno)

Případně lze použít fakultní databáze všech studijních plánů.

Úvod > Studium > Filosofie > Studijní plány