Pramenný jazyk

Pramenný jazyk je v typickém případě některý z klasických či orientálních jazyků. V případě orientálních jazyků se může jednat i o jazyky moderní (hindština, tibetština apod.), byť tuto možnost spíše nedoporučujeme, neboť v těchto jazycích se lze opravdu rozmluvit zpravidla až po delším pobytu v dané zemi. ÚFaR standardně zajišťuje výuku hebrejštiny a staroseverštiny. V Jazykovém centru lze bez problémů absolvovat i latinu (viz níže). Vedle toho mohou studenti využívat též kursů vyučovaných na jiných ústavech. Pramenný jazyk II musí být vždy naplňován týmž jazykem jako Pramenný jazyk I.

Jelikož jsou kurzy pramenného jazyka často vyučována na jiných katedrách, neodpovídají vždy počty kreditů těm ideálním, které máte ve studijním plánu. To však ničemu nevadí. Řiďte se pokyny pro každý jednotlivý jazyk.

A) Jazyky vyučované přímo na našem ústavu

Staroseverština

Staroseverštinu učí Jan Kozák zpravidla každé 2-3 roky.

Pramenný jazyk I:

 • ZS: Staroseverština I (ARL100220), –/2, Z, 3 kr.
 • LS: Staroseverština II (ARL100221), –/2, Z, 3 kr.

Pramenný jazyk II:

 • ZS: Staroseverština III: Četba eddických písní (ARL100281), –/2, Z, 5 kr.
 • LS: Staroseverština IV: Četba eddických písní (ARL100281), –/2, Z, 5 kr.

Hebrejština

Hebrejštinu učí Milan Lyčka zpravidla každé 2-3 roky.

Pramenný jazyk I:

 • ZS: Hebrejština I [1] (ARL100043), –/2, Z, 3 kr.
 • LS: Hebrejština I [2] (ARL100044), –/2, Z, 3 kr.

Pramenný jazyk II:

V ZS i LS se konají pokračovací kurzy Hebrejština II [1] (ARL100025) a Hebrejština II [2] (ARL100026), ale samotnou skupinu Pramenný jazyk II splníte až závěrečnou zkouškou:

 • LS: Hebrejština II (ARL100027), Zk, 6 kr.

B) Jazyky vyučované na jiných katedrách

Latina

Latinu doporučujeme absolvovat v Jazykovém centru. To nabízí každý rok následující kursy latiny:

 1. Latina I–III (ASZLJ3014, ASZLJ3024, ASZLJ3034) = třísemestrální kurz (–/2) zakončený zápočty v hodnotě 3 kreditů
 2. Různé jednosemestrální latinské četby zakončené zápočtem v hodnotě 3 kreditů (jejich nabídku uvidíte v SIS při zápisu ve skupině „Pramenný jazyk – Latina – četby“.

Kromě toho lze na jazykovém centru získat 2 atesty nezávislé na absolvování kursů:

 1. Latina – zkouška ZK– (ASZLJ0002) za 4 kredity = zkouška ze znalostí z Latiny I–III
 2. Latina – zkouška ZK+ (ASZLJ0001) za 6 kreditů = závěrečná zkouška po absolvování Latiny I-III a FOJKu

Tyto kursy odpovídají religionistickému předmětu Pramenný jazyk I–II následovně:

Pramenný jazyk I

 • ZS: Latina I (ASZLJ3014)
 • LS: Latina II (ASZLJ3024)

Pokud ale už latinsky umíte a nechcete znovu na kurzy chodit, můžete také rovnou složit zkoušku (má sice jen 4 kredity, ale je nastavena tak, že skupinu Pramenný jazyk I Vám splní)

 • Latina – zkouška ZK– (ASZLJ0002, 4 kredity, bez výuky)

Pramenný jazyk II

 • Latina – zkouška ZK+ (ASZLJ0001, 6 kreditů, bez výuky)
 • Zápočet z latinské četby (3 kredity): zde lze využít buď četeb nabízených v Jazykovém centru (při zápise je uvidíte v rámci podskupiny „Pramenný jazyk – Latina – četby“) nebo četeb nabízených na našem ústavu pro studenty filosofie ((při zápise je uvidíte v rámci podskupiny „FS – PVP9: Latinská filosofická četba“)

Pokud budete skládat ZK– i ZK+, dejte si pozor, abyste nejprve skládali ZK–, a teprve pak ZK+. ZK– má totiž ZK+ nastavenou v neslučitelnosti: kdo už udělal ZK+, nemůže už dělat ZK–, ale naopak to jde (kdo udělá ZK–, může pak v latině pokračovat dál a udělat si i ZK+.

Pozor, zkoušky z latiny v Jazykovém centru jsou bez výuky, a proto se Vám v kolonce Pramenný jazyk nenabídnou při elektronickém zápisu.

Alternativně lze Pramenný jazyk I–II každý rok absolvovat též na Ústavu řeckých a latinských studií. Tyto kurzy jsou čtyřhodinové, jsou výrazně obtížnější než ty v Jazykovém centru, a jsou proto hodné především pro ty z Vás, kteří se chtějí latinsky naučit opravdu dobře:

Pramenný jazyk I:

 • ZS: Latina I (AGL100021), 2/2, Z, 4 kr.
 • LS: Latina II (AGL100022), 2/2, Zk, 6 kr.

Pramenný jazyk II:

 • ZS: Latina III (AGL100023), 2/2, Zk, 4 kr.

Starořečtina

Od akademického roku 2020/21 již řečtinu přímo ÚFaR nevyučuje, naši studenti však mají možnost chodit každý rok na Ústav řeckých a latinských studií, a to pod následujícími kódy:

Pramenný jazyk I:

 • ZS: Starořečtina I (AGL100005), 2/2, Z, 4 kr.
 • LS: Starořečtina II (AGL100006), 2/2, Zk, 6 kr.

Pramenný jazyk II:

 • ZS: Starořečtina III (AGL100007), 2/2, Zk, 4 kr.

Koránská arabština

Koránskou arabštinu pro nás učí Katedra blízkého východu, a to zhruba jednou za 3 roky.

Pramenný jazyk I:

 • ZS: Koránská a klasická arabština pro neoborové studenty  I (ARB500041), 1/1, Z, 4 kr.
 • LS: Koránská a klasická arabština pro neoborové studenty  II (ARB500042), 1/1, Zk, 4 kr.

Pramenný jazyk II:

 • ZS: Koránská a klasická arabština pro neoborové studenty III (ARB500045), 1/1, Z, 4 kr.

Sanskrt

Sanskrt je obtížný jazyk, který má smysl studovat buď důkladně, nebo vůbec. Z tohoto důvodu v současnosti na fakultě neexistuje žádný kurz sanskrtu pro neoborové a konají se pouze kurzy sanskrtu pro oborové indology na Ústavu asijských stuií, a to jen zhruba jednou za 3 roky. Jejich vyučující, dr. Zdeněk Štipl, na svých hodinách religionisty rád vidí a je připraven se jim věnovat. Musíte nicméně počítat s tím, že kurzy jsou náročné na přípravu.

Pramenný jazyk I:

 • ZS: Základní kurz sanskrtu Ia (AIN100066), –/4, Z, 4 kr.
 • LS: Základní kurz sanskrtu Ib (AIN100067), –/4, Zk, 4 kr.

Pramenný jazyk II:

 • ZS: Základní kurz sanskrtu IIa (AIN100068), –/4, Z, 4 kr.

Klasická čínština

Výuku klasické čínštiny zajišťuje Katedra sinologie. Kurz je koncipován jako čtyřsemestrální a koná se jednou za dva roky.

Pramenný jazyk I:

 • ZS: Klasická čínština pro neoborové studenty I (ATJ100316) 1/1, Z, kredity v 2. semestru
 • LS: Klasická čínština pro neoborové studenty I (ATJ100317) 1/1, Z, 6 Kr.

Pramenný jazyk II

 • ZS: Klasická čínština pro neoborové studenty II (ATJ100318) 1/1, Z, kredity v 2. semestru
 • LS: Klasická čínština pro neoborové studenty II (ATJ100319) 1/1, Zk, 9 Kr.

Tibetština

V současné době se tibetština pro oborové studenty na FFUK nevyučuje. Nicméně na oddělení tibetanistiky Ústavu asijských studií se vyučuje tibetanistika jako samostatná specializace Asijských studií, která se otevírá zhruba jednou za tři roky (v nejbližší době v ak. roce 2021/22. Studenti religionistiky, kteří se chtějí zabývat Tibetem, se mohou po domluvě účastnit kurzů pro oborové studenty tibetanistiky od 1. ročníku. V případě zájmu kontaktujte M. Zemánka (marek.zemanek@ff.cuni.cz).

Akkadština

Akkadštinu učí na Ústavu srovnávací jazykovědy náš někdejší absolvent Pavel Čech, a to jednou za tři roky.

Pramenný jazyk I:

 • Četba akkadských textů I (AKL500013), –/2, Z, 4 kr.
 • Četba akkadských textů II (AKL500014), –/2, Z, 4 kr.

Pramenný jazyk II:

 • Četba akkadských textů III (AKL500015), –/2, Z, 4 kr.
 • Četba akkadských textů IV (AKL500017), –/2, Kv, 4 kr.

Ugaritština

Ugaritštinu učí na Ústavu srovnávací jazykovědy náš někdejší absolvent Pavel Čech, a to jednou za tři roky.

Pramenný jazyk I:

 • Základy ugaritštiny (ASJ500078), –/2, Z, 4 kr.
 • Ugaritské texty I (AKL500026), –/2, Z, 4 kr.

Pramenný jazyk II:

Pokračovací kurzy jsou vypisovány spíše improvizovaně dle zájmu, jde typicky o různé četby (např. o seminář Ugaritské mýty, AKL50004A)

Úvod > Studium > Religionistika > Pramenný jazyk