Studijní plány

Pro aktuálně nastupující studenty platí tyto studijní plány:

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Někteří dříve nastoupivší studenti však studují podle starších plánů:

Bakalářské studium

Úvod > Studium > Religionistika > Studijní plány