Závěrečné zkoušky

Na této stránce naleznete informace o státní závěrečné zkoušce ve všech typech studiave studiu bakalářském, v magisterském i v doktorském.

Informace o dílčích zkouškách z jednotlivých předmětů naleznete vždy na příslušné stránce daného předmětu ve studijním informačním systému.

Obecná pravidla pro skládání všech typů zkoušek (ať už průběžných či závěrečných) naleznete v Pravidlech pro organizaci studia na FF UK na fakultní stránce se studijními předpisy.

Úvod > Studium > Religionistika > Závěrečné zkoušky