Spolupráce se SŠ

ÚFaR se dlouhodobě snaží o rozvíjení spolupráce se středními školami. Tato snaha vyústila v otevření navazujícího magisterského programu Učitelství filosofie pro střední školy. V rámci tohoto programu chceme kromě výuky rozvíjet i didaktiku středoškolské filosofie, rozšiřovat možnosti spolupráce s vyučujícími na středních školách a poskytovat materiály do výuky, kurzy dalšího vzdělávání a další vzdělávací aktivity.

Aktuálně zveme na:

Úvod > Studium > Spolupráce se SŠ