Spolupráce se SŠ

ÚFaR se dlouhodobě snaží o rozvíjení spolupráce se středními školami. Tato snaha vyústila v otevření navazujícího magisterského programu Učitelství filosofie pro střední školy. V rámci tohoto programu chceme kromě výuky rozvíjet i didaktiku středoškolské filosofie, rozšiřovat možnosti spolupráce s vyučujícími na středních školách a poskytovat materiály do výuky, kurzy dalšího vzdělávání a další vzdělávací aktivity.

Vyučující filosofie aktuálně zveme na:

Další nabídky jsou spojeny s činností vzdělávacího centra Didaktikon, konkrétně s naším exponátem „Automat na filosofické divadlo“.

Vyučující filosofie i s jejich třídami či semináři rádi přivítáme v Didaktikonu na některém z těchto workshopů:

  1. Problémově orientovaná výuka filozofie v praxi (90 minut) – Účastníci se vžijí do role filosofa, zformulují vlastní odpovědi na filosofické otázky důležité pro současnost či budoucnost světa a povedou o nich diskusi.
  2. Divadelní metody při výuce filozofie (90 minut) – Účastníci si v praxi vyzkouší některé metody filosofického divadla.
  3. Kritické myšlení – ochutnávka (90 minut) – Účastníci se seznámí s několika pojetími kritického myšlení a vyzkouší si některé postupy na konkrétních příkladech.
  4. Diskuze s filozofy: Které filozofické problémy jsou obzvláště důležité pro současnost či budoucnost světa? (150 minut) – Účastníci si prohlédnou „Automat na filozofické divadlo“ a pak budou diskutovat s českými filozofy o tom, které filozofické problémy jsou obzvláště důležité pro současnost či budoucnost světa.

Volná data workshopů a přihlašovací systém naleznete na této adrese.

Nově také nabízíme pro studentky a studenty středních škol s hlubším zájmem o filosofii pololetní volnočasový kurz „Filosofické problémy současnosti“. Kurz rozvíjí myšlení účastníků skrze tematizaci problémových filozofických otázek. Nejvhodnější je pro studující z maturitního a předmaturitního ročníku, vítáni budou ale i zájemci o obor z nižších ročníků. Formát kurzu byl zvolen tak, aby se ho mohli účastnit lidé z celé České republiky: Zahrnuje 1 celodenní setkání v sobotu 7. 10. a 6 navazujících interaktivních online lekcí.  Bližší informace a přihlašovací systém jsou dostupné zde. S ohledem na blížící se termín vstupního osobního setkání bude skvělé, když se zájemci přihlásí nejpozději ve čtvrtek 5. 10.

 

Úvod > Studium > Spolupráce se SŠ