Další vzdělávání pro pedagogy

Kritické myšlení ve výuce filosofie a společenských věd

 

Především pro středoškolské učitele filosofie a společenskovědního základu jsme připravili nový dvoudenní kurz zaměřený na rozvíjení kritického myšlení.

Termín: sobota 21. 10. a 25. 11. 2023, v čase 10-17:30 hodin

Cena kurzu: 1500 Kč vč. DPH

Lektoři: Mgr. Petra Šebešová, PhD., Mgr. Matěj Král, Ph.D., Mgr Jan Kozák, Ph.D.

Vyplněnou přihlášku posílejte do 20. 9. 2023 emailem Petře Šebešové.

Kurz svou formou navazuje na předchozí akreditované vzdělávací kurzy pro učitele filosofie/společenských věd, pořádané Ústavem filosofie a religionistiky FF UK. Vychází z předpokladu, že cílem výuky filosofie je především vést studenty k samostatnému kritickému myšlení a tříbit dovednosti jasně formulovat myšlenky, věcně argumentovat, diskutovat a číst s porozuměním i obtížnější texty.  Cílem kurzu je představit účastníkům komplexní přístup k rozvíjení dovedností a dispozic kritického myšlení a ukázat a vyzkoušet si různé možnosti jejich rozvíjení ve středoškolské výuce.

Kurz je dvoudenní. Během prvního dne se účastníci seznámí s několika koncepcemi kritického myšlení a jejich využitím ve výuce a s výukovým blokem Matěje Krále (kritické myšlení v kontextu filosofické teorie poznání), druhý den se program soustředí na sdílení zkušeností účastníků (na základě zpracování zadaného úkolu), základy argumentace , práci s předpoklady a .problematiku konspiračních teorií.

Mezi prvním a druhým setkáním účastníci navrhnou a ve výuce vyzkouší konkrétní aktivitu na rozvoj vybraného aspektu kritického myšlení.

 

Podrobný program (drobná změna vyhrazena):

(1 hodina = 45 min.)

 

1. den Počet hodin
1. blok – co je kritické myšlení; prvky myšlení a jejich aplikace 3
2. blok – kognitivní zkreslení a práce s informacemi 1
3. blok – kritické myšlení v kontextu teorie poznání a filosofie vědy (Matěj Král) 4
2. den
1. blok – základy argumentace 2
2. blok – práce s předpoklady, kritické myšlení podle S. Brookfielda 2
3. blok – sdílení zkušeností s výukou 2
4. blok – přednáška J. Kozáka z Ústavu filosofie a religionistiky o konspiračních teoriích + diskuse 2
Celkem 16

 

 

 

Úvod > Studium > Spolupráce se SŠ > Další vzdělávání pro pedagogy