Další vzdělávání pro pedagogy

Proč a jak propojovat výuku filosofie s výukou literatury

 Na podzim 2024 připravujeme nový kurz pro vyučující občanského a společenskovědního základu či literatury.

Termín: bude upřesněn

Cena: 1000 Kč vč. DPH

Jednodenní kurz pro vyučující na středních školách se soustředí na otázku, proč a jak propojovat výuku filosofie s výukou literatury. Program kurzu se skládá ze 2 interaktivních přednášek odborníků z Ústavu filosofie a religionistiky a 2 metodicky orientovaných workshopů, v nichž si účastníci pod vedením zkušených lektorů – vyučujících na gymnáziu –  vyzkouší a následně zreflektují konkrétní ověřené postupy.

První z přednášek bude orientovaná didakticky a zasadí propojování filosofie a literatury do kontextu problémově orientované výuky filosofie (Tiedemann; in: Šebešová, ed., 2017). Především se bude na základě zahraničních teoretických studií (např. Nussbaum, 1999) a učebnicově orientovaných sborníků (např. Rosenstand, 2018) soustředit na přínos literárních textů pro výuku etiky. Obecnou metodickou argumentaci doplní o konkrétní příklady vyzkoušené v pedagogické praxi.

Druhá přednáška bude zaměřena více filosoficky a položí si obecnou otázku vztahu filosofie a literatury.

Pokud jde o workshopy, oba představí konkrétní plány hodin, vyzkoušené a osvědčené ve středoškolské praxi. První se bude soustředit na význam díla Franze Kafky pro výuku etiky, zejména na příkladu práce s Kafkovou Proměnou. Druhý se zaměří na osvědčené projekty spojující propojování výuky filosofie, literatury a rozvoje kreativity studujících.

Cílovou skupinou kurzu jsou učitelé filosofie, společenskovědního základu či literatury na gymnáziích, případně i jiných středních školách.

 

Program:

  • Filosofie a literatura z hlediska didaktiky filosofie – interaktivní přednáška (90 minut)
  • Kafka a etika – metodický workshop (90 minut)
  • Filosofie a literatura z hlediska filosofie – přednáška s diskusí (90 minut)
  • Filosofie, literatura a kreativita studujících – metodický workshop (90 minut)

 

Lektorské vedení:

  • Matěj Král, Ph.D., Gymnázium Na Vítězné pláni/Ústav filosofie a religionistiky
  • Daniela Vejvodová, Arcibiskupské gymnázium

 

 

Úvod > Studium > Spolupráce se SŠ > Další vzdělávání pro pedagogy