Studium v zahraničí

Informace o programu Erasmus

 

Koordinátorem zahraničních pobytů a spoluprací včetně LLP/ERASMUS pro ÚFAR je Anna Tropia (email).

Výběrové řízení (konkurz) se zpravidla koná v měsíci březnu, a to na celý následující akademický rok (týká se tedy i studentů, kteří chtějí vyjet až v letním semestru následujícího roku). V září se pak obvykle koná ještě doplňkové výběrové řízení na LS. Konkrétní termíny výběrového řízení budou zveřejněny s předstihem na stránkách ÚFaRu.

Přihláška do konkurzu musí obsahovat:
1. stručný životopis*
2. zdůvodnění žádosti (max. 1 strana – motivace, s níž o stipendium žádáte)*
3. doktorandi navíc předloží doporučení svého školitele

* v AJ, NJ, FJ, příp. v jazyce přijímající instituce, je-li jiný

Doporučení:

  • student musí mít dokončený první ročník studia; preferujeme studenty, kteří již mají splněné některé skeletové zkoušky;
  • je předností, když student bude mít jasnou představu o práci, které se chce v průběhu stipendijního pobytu věnovat (např. příprava bakalářské či diplomové práce, prohloubení znalostí v konkrétní oblasti apod.);
  • student by měl mít představu, co se na dané katedře učí, co z toho jej zajímá, s kterým z přednášejících by chtěl konzultovat apod.
  • prosím, sledujte požadavky na sestavení studijních plánů (v případě úspěšného konkurzu) na této stránce. Důležité upozornění: Je nutné, aby se studenti hlásili ve webové aplikaci nejpozději zároveň s přihláškou do konkurzu. Administrativní postup naleznete na této stránce zahraničního oddělení FF UK.
  • Elektronickou aplikaci najdete na https://is.cuni.cz/webapps/
  • Stránka FF UK k zahraničním stážím: http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/

Seznam zahraničních univerzit, se kterými je na akademický rok 2023/2024 uzavřena smlouva:

 

kód univerzity název univerzity internetový odkaz
B  LEUVEN01 University of Leuven http://www.kuleuven.be/
D BAYREUT01 University Of Bayreuth https://www.uni-bayreuth.de
D  HEIDELB01 Heidelberg University http://www.uni-heidelberg.de/index_e.html
D  LEIPZIG01 Leipzig University https://www.zv.uni-leipzig.de/en/
D  STUTTGA01 Universität Stuttgart http://www.uni-stuttgart.de/home/
D  FREIBUR01 Albert-Ludwigs University of Freiburg http://www.uni-freiburg.de/
D  TUBINGE01 Eberhard Karls University of Tübingen http://www.uni-tuebingen.de/
DK KOBENHA01 University of Copenhagen http://www.ku.dk/english/
E  MADRID03 Complutense University of Madrid https://www.ucm.es/english
E  SANTIAG01 University of Santiago de Compostela http://www.usc.es/en/index.html
F  PARIS001 Pantheon-Sorbonne University http://www.univ-paris1.fr/
F PARIS010 Université Paris X Nanterre .http://dep-philo.u-paris10.fr/
F  PARIS054 Ecole Pratique des Hautes Études http://www.ephe.fr/en/
F CLERMON48 Blaise Pascal University http://www.univ-bpclermont.fr/rubrique10.html
F  LILLE03 The Charles de Gaulle University – Lille III http://www.univ-lille3.fr/fr/
F  TOULOUS02 Université de Toulouse II – Le Mirail http://www.univ-tlse2.fr/
G  KRITIS01 University of Crete http://www.en.uoc.gr/
HR ZAGREB01 University of Zagreb http://www.unizg.hr/homepage/
HU BUDAPES47 Central European University http://www.ceu.hu
HU BUDAPES12 Pázmány Péter Catholic University https://ppke.hu/en
CH FRIBOUR01 University of Fribourg http://www.unifr.ch/home/welcomeE.php
IRLDUBLIN02 University College Dublin http://www.ucd.ie/
LV RIGA01 University of Latvia http://www.lu.lv/eng/
PL KRAKOW19 Jesuit University Ignatianum in Krakow http://www.ignatianum.edu.pl
TR ANKARA04 Middle East Technical University http://www.metu.edu.tr/
UK CARDIFF01 Cardiff University http://www.cardiff.ac.uk/
UK SOUTHAM01 University of Southampton http://www.southampton.ac.uk/
F PARIS004 Paris-Sorbonne University (Paris IV) http://lettres.sorbonne-universite.fr/
F-NICE41 University Nice Sophia Antipolis http://unice.fr/
F-POITIERS University of Poitiers www.univ-poitiers.fr
IS REYKJAV01 University of Iceland https://english.hi.is/university_of_iceland
SK BANSKA01 Matej Bel University https://www.umb.sk/
Úvod > Studium > Studium v zahraničí