Učitelství pro SŠ v rámci CŽV

Možnosti získání kvalifikace pro výuku na středních školách

Kontaktní osobou pro studium učitelství a spolupráci se středními školami je na ÚFaRu Petra Šebešová.

Studenti ÚFaRu, kteří mají zájem učit filosofii na středních školách, mají dvě možnosti, jak získat učitelskou kvalifikaci:

1. Primární možnost představuje nově akreditovaný program navazujícího magisterského studia „Učitelství filosofie pro střední školy“. Studium je otevřeno od akademického roku 2022/2023. Program je povinně dvouoborový. Informace o přijímacím řízení na tento program naleznete zde (stránky našeho ústavu) a zde (celofakultní stránky). Studijní plán je ke stažení zde.

2. Další možností, jak získat kvalifikaci pro výuku na středních školách, je vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Do programu je možné se přihlásit až po ukončení studia oboru, ke kterému se učitelství váže.

Cena kurzu je 17 000 Kč.

Podrobnosti o studiu najdete zde.

 

Úvod > Studium > Učitelství filosofie pro SŠ > Učitelství pro SŠ v rámci CŽV