Učitelství pro SŠ v rámci CŽV

Možnosti získání kvalifikace pro výuku na středních školách

Kontaktní osobou pro studium učitelství a spolupráci se středními školami je na ÚFaRu Petra Šebešová.

Studenti ÚFaRu, kteří mají zájem učit filosofii na středních školách, mají dvě možnosti, jak získat učitelskou kvalifikaci:

1. Primární možnost představuje nově akreditovaný program navazujícího magisterského studia „Učitelství filosofie pro střední školy“. Studium je otevřeno od akademického roku 2022/2023. Program je povinně dvouoborový. Informace o přijímacím řízení na tento program naleznete zde (stránky našeho ústavu) a zde (celofakultní stránky). Studijní plán je ke stažení zde.

2. Další možností, jak získat kvalifikaci pro výuku na středních školách, je vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Do programu je možné se přihlásit až po ukončení studia oboru, ke kterému se učitelství váže.

V současné době probíhá program CŽV reakreditací a není možné se do něj zapsat. Program bude nejspíše v nové podobě otevřen na podzim roku 2023. Studenti FF budou moci některé jeho složky pravděpodobně absolvovat v průběhu svého magisterského studia jako volitelné předměty a po zápisu do programu CŽV zažádat o jejich uznání. Nepůjde už ale tímto způsobem absolvovat všechny předměty programu CŽV a cena programu bude vyšší, s nižší slevou za předměty absolvované v průběhu studia.

Studentům, kteří absolvovali některé předměty ještě podle staré akreditace programu CŽV, by tyto měly být s největší pravděpodobností uznány, přesné informace zde ale uvedeme, až bude program definitivně schválen.

Úvod > Studium > Učitelství filosofie pro SŠ > Učitelství pro SŠ v rámci CŽV