Pedagogicko-psychologické předměty

Předměty pedagogicko-psychologické přípravy (Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul) pro získání učitelské způsobilosti zajišťují Katedra pedagogiky FF UK a Katedra psychologie FF UK. Jde o následující povinné předměty:

 

– předmět je vyučován pouze v zimním semestru

 

– předmět je vypisován v obou semestrech, jeho kapacita je omezená

 

– seminář je vyučován pouze v letním semestru

 

– seminář je vyučován pouze v letním semestru

 

Kazuistický seminář je zaměřený na pedagogické či psychologické aspekty vyučování.  Seminář doporučujeme absolvovat souběžně s pedagogickou praxí nebo následně po jejím absolvování, protože je obsahově na ni vázán.

Úvod > Studium > Učitelství filosofie pro SŠ > Pedagogicko-psychologické předměty