Úvody do společenských věd

Filosofie je v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia řazena do oboru Občanský a společenskovědní základ. Povinný úvod do filosofie je také na českých středních školách zpravidla vyučován v rámci předmětu, který se kromě filosofie soustředí i na společenské vědy. Studenti navazujícího magisterského programu „Učitelství filozofie pro střední školy“ proto musí během studia absolvovat 3 jimi zvolené úvody do společenských věd. Ve všech případech se jedná o kurzy nabízené katedrami, které se na dané disciplíny soustředí, a určené mimo jiné či primárně pro neoborové studenty.

 

V současnosti nabízíme tyto povinně volitelné předměty:

 

  • Úvod do religionistiky pro neoborové (Ústav filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta UK). Předmět je vyučován v letním semestru.
  • Úvod do studia politologie (Ústav politologie, Filozofická fakulta UK). Předmět bude v zimním semestru vyučován na hlavní budově UK, pravděpodobně v pondělí od 15:50.
  • Základy práva pro neprávníky (Centrum právních dovedností, Právnická fakulta UK). Předmět je vyučován plně online formou. Zápis pro zimní semestr je možný prostřednictvím SISu od 22. 9. 20:00.
  • Základy sociologie (Katedra sociologie, Filozofická fakulta UK). Předmět je vyučován v letním semestru.

 

Pokud již studenti programu tyto či srovnatelné úvody do společenských věd absolvovali během svého předchozího studia, mohou si požádat o uznání atestace.

 

 

Úvod > Studium > Učitelství filosofie pro SŠ > Úvody do společenských věd