Učitelství pro SŠ

Pokyny pro studenty Ústavu filosofie a religionistiky, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku na středních školách

Kontaktní osobou pro studium učitelství a spolupráci se středními školami je na ÚFaRu Petra Šebešová. Zde naleznete informační brožuru ke stažení.

ÚFaR nemá akreditovaný program navazujícího magisterského studia učitelství filosofie. Jedinou možností je proto vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Do programu je možné se přihlásit až po ukončení studia oboru, ke kterému se učitelství váže. Do té doby si studenti zapisují předměty, určené studijním plánem programu CŽV, jako volitelné kurzy.

Program CŽV je placený (16 000,- Kč), ale atesty získané v průběhu řádného studia se odečítají. Tím lze celkový poplatek snížit až na 6 000,- Kč, pokud absolvujete všechny předepsané kurzy v rámci svého studia (před udělením titulu Mgr.)

Po složení SZZK na oboru filosofie či religionistika se student přihlásí do CŽV, nechá si uznat již splněné atesty, předloží závěrečnou písemnou práci a v ideálním případě jde rovnou k závěrečné zkoušce.

Didaktiku oboru a odbornou praxi zajišťuje ÚFaR, sylaby obou předmětů jsou k nahlédnutí v SISu. Výuku didaktiky a pedagogickou praxi koordinuje a další informace o ní poskytne Matěj Král nebo Petra Šebešová. Ostatní atesty zajišťují katedry psychologie a pedagogiky.

 

Potřebné informace poskytne doc. Gillernová (Katedra psychologie) v konzultačních hodinách ve středu 14-16 – osobně (Celetná 20, č.327) nebo telefonicky (221619769).

Další informace a odkazy:

Úvod > Studium > Učitelství pro SŠ