Jakub Jirsa

doc. Jakub Jirsa, Ph.D.

Job
 • ředitel (head) - Department of Philosophy and Religious Studies
Address

Department of Philosophy and Religious Studies
Místnost č. 223

Courses Taught This Semester

Office Hours

See our office hours web page.

Curriculum vitae

 • 2022 – habilitation in philosophy (FF UK)
 • 2019 – Jan Patočka Visiting Fellow, Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Wien
 • 2017 – vice-director of the Center for Political Philosophy, Religion and Ethics
 • 2008-2009 – visiting scholar at the Faculty of Classics, University of Cambridge
 • 2006 – PhD degree in Philosophy, Central European University, Budapest; thesis title: “The Ethics of Self-Knowledge in Plato’s Dialogues”, supervisors: Gábor Betegh, David Sedley (viva: July 17, 2006)
 • 2004-2005 – Research stay at the Faculty of Classics, University of Cambridge, Hughes Hall College (supervisor: David Sedley, Malcolm Schofield)
 • 2003 – Junior Visiting Fellow at the Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien
 • 2001-2003 – part-time fellow at the Czech Academy of Science, Institute of Philosophy
 • 2000-2002 – lecturer at the Charles University of Prague, Faculty of Humanities; Department of Philosophy
 • 2002 – master degree (MA) in Philosophy, Faculty of Arts, Charles University, Prague, thesis title: “Philosophical Anthropology in Plato’s Middle Dialogues”; supervisors: MUDr. Stepan Spinka Ph.D., Karel Thein PhD.

Bibliography

Papers in English

 • On Universities and Contemporary Society: The Issue of Trust, in: V. Kolman, T. Murár (eds.), Devouring One’s Own Tail: Autopoiesis in Perspective, Karolinum, Praha 2022, 228-247.
 • The concept of ὅρος between Aristotle’s two Ethics, Listy filologické 144, 1-2, 2021, 7-41.
 • The Structure of Courage in the Laches, Meno and Protagoras, Elenchos, vol. 42, no. 1, 2021, pp. 143-164.
 • The Sublunary Domain (Chapters2–3,392a31–393a8), in: P. Gregorić, G. Karamanolis (eds.), Pseudo-Aristotle: De Mundo (On the Cosmos), Cambridge University Press 2020, 62-79.
 • Divine Activity and Human Life. Rhizomata, 2017, 5 (2), 210-238.
 • To ergon tou anthropou, Hungarian Philosophical Review – Magyar Filozófiai Szemle 57, 2013/4, str. 9-23.
 • Letters and models: on the Statesman 277d–278e, in: Aleš Havlíček, Jakub Jirsa and Karel Thein (eds.), Plato’s Statesman: Proceedings of the Eighth Symposium Platonicum Pragense, Praha, Oikoymenh, 2013, 134-150.
 • Sophists, Names and Democracy, in: Croatian Journal of Philosophy, 35/2012, s. 125-138.
 • Authenticity of the Alcibiades I: Some Reflections, v: Listy filologické 132, 3-4 (2009), s. 225-244.
 • Guilt and shame: two possibilities of transitional justice, v: Ripka, V. (ed.) International Conference Twenty Years After, Ústav pro studium totalitních režimů 2010 [CD-ROM].
 • The Role of Human Face in Some Plato’s Dialogues, v: Vladislav Suvák (ed.), Sokratika: Sebapoznanie a starosť o seba, Prešovská univerzita, Prešov 2009, s. 57-74.
 • Plato on characteristics of god: Laws X. 887c5-899d3, v: RHIZAI: A Journal for Ancient Philosophy and Science, V.2 2008, 239-259.
 • Alcibiades’ speech in the Symposium and its origins, v: Havlíček, A., Karfík, F. (eds), Plato’s Symposium, Praha: Oikoymenh, 2007, 279-292.
 • Forgiveness and Revenge: Where Is Justice? v: Thinking Together. Proceedings of the IWM Junior Fellows’ Conference, Winter 2003, ed. A. Cashin and J. Jirsa, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows’ Conferences, 2004 Vol. 16.

Other papers

 • Štěstí není šťastný život, Filosofický časopis 71, 4, 2023, 579-597.
 • Proč poslouchat zákony?, in: J. Jinek – J. Jirsa, Platónův dialog Kritón, Praha 2020, 44-48.
 • Dialog “Kritón”. Lze přemlouvat zákony? Filosofický časopis 68, 2020/3, 387-406.
 • Kdo je Alkibiadés? O různých identitách v dialogu Alkibiadés větší. Reflexe 2019 (57), 5-33.
 • “Jednej tak, jak by jednal ctnostný člověk”: Etika ctností a její problémy, in. J. Jirsa (ed.) Přístupy k etice III, Praha 2016, 179-218.
 • David Hume: anatom lidské přirozenosti, in: J. Čapek (ed.), Přístupy k etice II, Filosofia, Praha 2015, 35-75.
 • Pojem osoby v diskusi o etice potratů, Filosofický časopis 62, 6, 2014, 831-846.
 • Spravedlnost a přirozenost v Platónově Ústavě, Reflexe, 2013, 45, 53-80.
 • Morálka jako věda?, Filosofický časopis 61, 4, 2013, s. 581-589.
 • Komentovaná bibliografie dostupných překladů děl politické filosofie středoevropských disidentů, v: M. Bendová, J. Borovanská, D. Vejvodová (eds.), Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí, Praha: Nomáda 2013, 269-280.
 • Zákon, prospěšnost a spravedlnost, in: Aleš Havlíček, Jakub Jinek (vyd.) Platónův dialog Hippias Větší, Oikoymenh, Praha 2012, s. 132-141.
 • Platónské motivy v prooimiu Artemidórova papyru a první kapitole pseudo-Aristotelského spisu O světě, in: Listy Filologické 1-2/135, 2012, s. 7-30.
 • Problémy s asistovanou sebevraždou, v: Filosofický časopis 59, 4 (2011), s. 579-590.
 • Platón – Poznání sebe samého jakožto péče o sebe, in: Vladislav Suvák (ed.) Sebapoznanie a/ko starosť o seba, Prešov: Prešovská univerzita 2010, str. 79-111. (ISBN 978-80-555-0230-4)
 • Teleologie v Theofrastově Metafyzice, Reflexe 35 / 2008, 55-75.
 • Epistemologické problémy poznání sebe sama, v: Havíček, A. – Jinek J. (ed.), Platónův dialog Alkibiadés, Praha: Oikoymenh 2010, kap. V, s. 88-106 (ISBN 978-80-7298-426-8).
 • Duše a vědění – poznání sebe sama v dialozích Charmidés a Alkibiadés, v Vladislav Suvák (ed.), Sokratika: Sebapoznanie a starosť o seba, Prešovská univerzita, Prešov 2009, s. 38-56.
 • Sókratův “velký muž” – interpretace dialogu Charmidés, v: Aleš Havlíček (ed), Platónův dialog Charmidés, Praha: Oikoymenh, 2007, 141-163.
 • Sofisté, jména a demokracie, v: Havlíček, A., Špinka, Š. (eds), Platónův dialog Euthydémos, Praha: Oikoymenh, 2007, 138-151.
 • Připodobnění bohu a eudaimonia: náčrt etiky a morálky v platónských dialozích, v: Josef Kružík (ed.),Vita activa, Vita contemplativa, Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám, UK FHS, Praha 2006, 159-175.

Co-author:

 • Jakub Jirsa, Karel Thein, Jakub Jinek, Obec a duše. K Platónově praktické filosofii, Filosofia, Praha 2014

Editor

 • Jirsa, Jakub (ed.), On Liberal Education and the Autopoiesis of Universities, Karolinum, Praha 2023.
 • Jakub Jirsa (ed.), Přístupy k etice III, Filosofia, Praha 2016.
 • Jakub Jirsa (ed.), Idea university, Academia, Praha 2015.
 • Aleš Havlíček, Jakub Jirsa and Karel Thein (eds.), Plato’s Statesman: Proceedings of the Eighth Symposium Platonicum Pragense, Praha, Oikoymenh, 2013.
 • Rozum, ctnosti a duše, Jakub Jirsa (ed.), Oikoymenh 2010.
 • Thinking Together. Proceedings of the IWM Junior Fellows’ Conference, Winter 2003, ed. A. Cashin and J. Jirsa, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows’ Conferences, 2004 Vol. 16.

Academic reviews

 • Andre Archie, Politics in Socrates’ Alcibiades, in: Polis: The Journal for Ancient Greek Political Thought 34/1 (2017), 172–176.
 • Peter L. Oesterreich, Podoby veřejného rozumu, in: Reflexe 46, 2014, 177-181.
 • Mark J. Lutz, Divine Law and Political Philosophy in Plato’s Laws, in: Polis: The Journal for Ancient Greek Political Thought 30/2, 344–349.
 • Morálka jako věda?, Filosofický časopis 61, 4, 2013, s. 581-589.
 • Jan Sokol, Etika a život, in: Reflexe 43/2012, 138-142.
 • Radim Brázda, Ethicum, in: Reflexe 43/2012, 143-150.
 • David Konstan, Before Forgiveness: The Origins of a Moral Idea, in: Bryn Mawr Classical Review 2011.08.15, http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-08-15.html
 • Karel Thein, Vynález Věcí, in: Reflexe 37/2009, 147-151.
 • Dougles Cairns, Fritz-Gregor Hermann and Terry Penner (eds.), Pursuing The Good: Ethics and Metaphysics in Plato’s Republic, v: RHIZAI VI.1 (2009), 77-88.
 • Greg Recco, Athens Victorious: Democracy in Plato’s Republic, v: Bryn Mawr Classical Review, 2008.11.22, http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2008/2008-11-22.html
 • Frisbee C. C. Sheffield, Plato’s Symposium: The Ethics of Desire, v: RHIZAI IV.1 (2007), 177-183.
 • Tomáš Hejduk, Od Eróta k filosofii, Studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii, v: Reflexe 34/2007, 125-130.
 • Trevor Curnow, Ancient Philosophy and Everyday Life, v: Bryn Mawr Classical Review, 2007.05.08, http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007-2007-05-08.html .
 • Kryštof Boháček, Proč Gorgiás mluví, v: Reflexe 31/2007, 128-137 (společně s Vojtěchem Hladkým).
 • Základní přehled „disidentské“ politické teorie, recenze na Barbara Falk, Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe, in Střední Evropa 116, vol. 19, June/July 2003, 124-126.

Teaching

Theses SupervisionA History of Courses Taught

 

Úvod > Staff > Jakub Jirsa