Miroslav Petříček

prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.

Address

Department of Philosophy and Religious Studies
Místnost č. 223

Courses Taught This Semester

Office Hours

See our office hours web page.

Odborné zaměření

 • Specializuje se především na současnou francouzskou filosofii a vztahy mezi filosofií a uměním.
 • Překládá z francouzštiny a němčiny.
 • Za přípravu samizdatové edice děl J. Patočky získal v r. 1990 Výroční cenu Akademie věd (spolu s I. Chvatíkem, P. Koubou, J. Vítem a R. Paloušem).

Curriculum Vitae

 • 21. 2. 1951 v Praze. Byl výrazně ovlivněn Janem Patočkou, věnuje se mj. kontextům současného výtvarného umění a kromě vlastních studií uvádí jako překladatel do českého prostředí zejména francouzské a německé autory.
 • Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze (1972) nemohl z kádrových důvodů studovat na vysoké škole a až do r. 1990 byl zaměstnán v Hydrometeorologickém ústavu.
 • V letech 1971–1977 navštěvoval bytový seminář Jana Patočky. V r. 1990 obdržel titul Mgr. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (doktorát 1998, habilitován 2003).
 • V letech 1990–1992 pracoval v Archivu J. Patočky v Centru pro teoretická studia Akademie věd ČR a UK v Praze a externě přednášel na FF UK, od roku 1992 působí na plný úvazek v Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze.
 • V období 1992–1995 vyučoval na Středoevropské (Sorosově) univerzitě v Praze, rok 1992 strávil na studijním pobytu ve vídeňském Institut für die Wissenschaften von Menschen. Poté začal přednášet také na Akademii výtvarných umění a poté od roku 2001 spolupracuje s Centrem audiovizuálních studií FAMU.
 • Je členem Vědecké rady UK a FF UK, Umělecké rady FAMU, DAMU a AMU a Rady Filosofického ústavu.
 • Na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze jmenován v dubnu 2007 profesorem pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média – teorie filmové a multimediální tvorby.

Publications from the Last Ten Years

  Odrážky:

Teaching

Theses SupervisionA History of Courses Taught

 

Úvod > Staff > Miroslav Petříček