Štěpán Špinka

doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.

Address

Department of Philosophy and Religious Studies
Místnost č. 220

Courses Taught This Semester

Office Hours

See our office hours web page.

Research Interests

 • ancient philosophy

Curriculum vitae:

 • 2011: Associate Professor in Philosophy
 • 1998: Ph. D. in Philosophy
 • 1985: MA in General medicine

Bibliography

Books

 • ŠPINKA Štěpán. Dialog a analogie: Platónova dialektika vinterpretaci Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela. Praha: Karolinum, 2005.
 • ŠPINKA Štěpán. Duše a zlo v dialogu Faidón: Duše a řeč I. Praha: OIKOYMENH, 2009.
 • ŠPINKA Štěpán. Duše a krása v dialogu Faidros: Duše a řeč II. Praha: OIKOYMENH, 2009.

Papers

 • ŠPINKA Štěpán. ‚Plato im Dialog‘: Platónova dialektika vinterpretaci Hanse Georga Gadamera. Reflexe. 1998, 8, 18, s. 1-38.
 • ŠPINKA Štěpán. Nic není samo o sobě jedno. Filosofický časopis. 2004, 52, 6, s. 991-1015.
 • ŠPINKA Štěpán. Totožnost a různost ve světle lidské konečnosti. Teologická reflexe. 2006, 12, 1, s. 91-92.
 • ŠPINKA Štěpán. Dobro a strukturální ontologie? Reflexe. 2010, 37. s. 95-102.
 • ŠPINKA Štěpán. Nothing is in itself one, Internationales Jahrbuch für Hermeneutik 2011, 10, 241-269
 • ŠPINKA, Štěpán. Je šťastný život mravný?. Aither [online]. 2011, 3 (5), 9-20.
 • ŠPINKA Štěpán. Jeden a týž duch, in: KARFÍKOVÁ Lenka, ŠPINKA Štěpán. Pán a dárce života: Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici. Brno: CDK, 1999. s. 110-121.
 • ŠPINKA Štěpán. Psyche pasa athanatos. Die Unsterblichkeit der Seele und die Verähnlichung mit Gott. In: MRÁZ Milan, SLABÝ Adolf. Die menschliche Person: Geschichte und Gegenwart des Personbegriffs. Praha: Filosofia, 1999. s. 31-41.
 • ŠPINKA Štěpán. Katharsis katharseós. Philosophie als „Flucht in die logoi“ und als Reinigung. In: HAVLÍČEK Aleš, KARFÍK Filip. Plato’s Phaedo. Praha: OIKOYMENH, 2001. s. 287-305.
 • ŠPINKA Štěpán. „Plato im Dialog“: Hans-Georg Gadamer als Interpret der platonischen Dialektik. In: WISCHKE Mirko, HOFER Michael. Gadamer verstehen – Understanding Gadamer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003. s. 120-137.
 • ŠPINKA Štěpán.Aporie a euporie v dialogu Lysis. In: HAVLÍČEK Aleš.Platónův dialog Lysis. Praha:OIKOYMENH,2004. s. 63-98.
 • ŠPINKA Štěpán. Relation, Sein und Zeit. In: HAVLÍČEK Aleš, KARFÍK Filip. Plato’s Parmenides. Praha:OIKOYMENH,2005. s. 181-199.
 • ŠPINKA Štěpán. Euthanasie: Víme o čem mluvíme? In: ŠPINKOVÁ Martina. Nebojíme se zbytečně? (Sborník přednášek), Praha: Cesta domů, 2005. s. 14-27.
 • ŠPINKA Štěpán. Sókratovo podivné dobro. In: HAVLÍČEK Aleš. Platónův dialog Hippias Menší. Praha: OIKOYMENH, 2006.  s. 71-90.
 • ŠPINKA Štěpán. Pouto nejkrásnější: Několik poznámek k pojetí analogie v Platónově filosofii. In: DVOŘÁK Petr. Analogie ve filosofii a teologii. Brno: CDK, 2007.  s. 7-18.
 • ŠPINKA Štěpán. Charmidova duše a Kritiova nepodobná poznání. In: HAVLÍČEK Aleš. Platónův dialog Charmidés. Praha: OIKOYMENH, 2007.  s. 136-154.
 • ŠPINKA Štěpán. Sókratés v labyrintu aneb Jak se loví chocholouš. In: HAVLÍČEK Aleš, ŠPINKA Štěpán. Platónův dialog Euthydémos. Praha: OIKOYMENH, 2007. s. 57-81.
 • ŠPINKA Štěpán. Wissen, Meinung und Weisheit im Dialog Theiatetos. In: KARFÍK Filip, HAVLÍČEK Aleš, ŠPINKA Štěpán. Plato’s Theaetetus, Praha: OIKOYMENH, 2008. s. 274–299.
 • ŠPINKA, Štěpán. Blaženost smrtelných bytostí, in: ŠPINKA, Štěpán – THEIN, Karel – NĚMEC, Václav. Přístupy k etice I. Praha: Filosofia, 2014.

Academic reviews

 • ŠPINKA Štěpán.„Vznik řádu“: Klíč k Platónově pozdní filosofii? Listy filologické. 1999, 122, s. 85-95.
 • ŠPINKA Štěpán.Jan Szaif: Platons Begriff der Wahrheit. Reflexe. 2000, 21, s. 133-140.
 • ŠPINKA Štěpán. David Sedley a jeho „Porodní bába platonismu“. Listy filologické. 2005, 122. s. 42-51.

Editor

 • KARFÍKOVÁ Lenka, ŠPINKA Štěpán. Vtělení – Vykoupení – Církev, Praha: Portál, 1997.
 • KARFÍKOVÁ Lenka, ŠPINKA Štěpán. Pán a dárce života: Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici. Brno: CDK. 1999. .
 • ŠPINKA Štěpán, HAVLÍČEK Aleš. Platónův dialog Euthydémos. Praha: OIKOYMENH, 2007.
 • ŠPINKA Štěpán, KARFÍK Filip, HAVLÍČEK Aleš. Plato’s Theaetetus. Praha: OIKOYMENH, 2008.
 • ŠPINKA Štěpán, JIRSA Jakub, KARFÍK, Filip. Plato’s Philebus. Praha: OIKOYMENH, 2016.
 • JORGENSON Chad, KARFÍK Filip, ŠPINKA Štěpán. Plato’s Timaeus. Leiden – Boston: Brill, 2021.

Teaching

Theses SupervisionA History of Courses Taught

 

Úvod > Staff > Štěpán Špinka