Štěpán Špinka

doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.

Address

Department of Philosophy and Religious Studies
Místnost č. 220

Office Hours

See our office hours web page.

Research Interests

 • ancient philosophy

Curriculum vitae:

 • 2011: Associate Professor in Philosophy
 • 1998: Ph. D. in Philosophy
 • 1985: MA in General medicine

Bibliography

Books

 • ŠPINKA Štěpán. Dialog a analogie: Platónova dialektika vinterpretaci Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela. Praha: Karolinum, 2005.
 • ŠPINKA Štěpán. Duše a zlo v dialogu Faidón: Duše a řeč I. Praha: OIKOYMENH, 2009.
 • ŠPINKA Štěpán. Duše a krása v dialogu Faidros: Duše a řeč II. Praha: OIKOYMENH, 2009.

Papers

 • ŠPINKA Štěpán. ‚Plato im Dialog‘: Platónova dialektika vinterpretaci Hanse Georga Gadamera. Reflexe. 1998, 8, 18, s. 1-38.
 • ŠPINKA Štěpán. Nic není samo o sobě jedno. Filosofický časopis. 2004, 52, 6, s. 991-1015.
 • ŠPINKA Štěpán. Totožnost a různost ve světle lidské konečnosti. Teologická reflexe. 2006, 12, 1, s. 91-92.
 • ŠPINKA Štěpán. Dobro a strukturální ontologie? Reflexe. 2010, 37. s. 95-102.
 • ŠPINKA Štěpán. Nothing is in itself one, Internationales Jahrbuch für Hermeneutik 2011, 10, 241-269
 • ŠPINKA, Štěpán. Je šťastný život mravný?. Aither [online]. 2011, 3 (5), 9-20.
 • ŠPINKA Štěpán. Jeden a týž duch, in: KARFÍKOVÁ Lenka, ŠPINKA Štěpán. Pán a dárce života: Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici. Brno: CDK, 1999. s. 110-121.
 • ŠPINKA Štěpán. Psyche pasa athanatos. Die Unsterblichkeit der Seele und die Verähnlichung mit Gott. In: MRÁZ Milan, SLABÝ Adolf. Die menschliche Person: Geschichte und Gegenwart des Personbegriffs. Praha: Filosofia, 1999. s. 31-41.
 • ŠPINKA Štěpán. Katharsis katharseós. Philosophie als „Flucht in die logoi“ und als Reinigung. In: HAVLÍČEK Aleš, KARFÍK Filip. Plato’s Phaedo. Praha: OIKOYMENH, 2001. s. 287-305.
 • ŠPINKA Štěpán. „Plato im Dialog“: Hans-Georg Gadamer als Interpret der platonischen Dialektik. In: WISCHKE Mirko, HOFER Michael. Gadamer verstehen – Understanding Gadamer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003. s. 120-137.
 • ŠPINKA Štěpán.Aporie a euporie v dialogu Lysis. In: HAVLÍČEK Aleš.Platónův dialog Lysis. Praha:OIKOYMENH,2004. s. 63-98.
 • ŠPINKA Štěpán. Relation, Sein und Zeit. In: HAVLÍČEK Aleš, KARFÍK Filip. Plato’s Parmenides. Praha:OIKOYMENH,2005. s. 181-199.
 • ŠPINKA Štěpán. Euthanasie: Víme o čem mluvíme? In: ŠPINKOVÁ Martina. Nebojíme se zbytečně? (Sborník přednášek), Praha: Cesta domů, 2005. s. 14-27.
 • ŠPINKA Štěpán. Sókratovo podivné dobro. In: HAVLÍČEK Aleš. Platónův dialog Hippias Menší. Praha: OIKOYMENH, 2006.  s. 71-90.
 • ŠPINKA Štěpán. Pouto nejkrásnější: Několik poznámek k pojetí analogie v Platónově filosofii. In: DVOŘÁK Petr. Analogie ve filosofii a teologii. Brno: CDK, 2007.  s. 7-18.
 • ŠPINKA Štěpán. Charmidova duše a Kritiova nepodobná poznání. In: HAVLÍČEK Aleš. Platónův dialog Charmidés. Praha: OIKOYMENH, 2007.  s. 136-154.
 • ŠPINKA Štěpán. Sókratés v labyrintu aneb Jak se loví chocholouš. In: HAVLÍČEK Aleš, ŠPINKA Štěpán. Platónův dialog Euthydémos. Praha: OIKOYMENH, 2007. s. 57-81.
 • ŠPINKA Štěpán. Wissen, Meinung und Weisheit im Dialog Theiatetos. In: KARFÍK Filip, HAVLÍČEK Aleš, ŠPINKA Štěpán. Plato’s Theaetetus, Praha: OIKOYMENH, 2008. s. 274–299.
 • ŠPINKA, Štěpán. Blaženost smrtelných bytostí, in: ŠPINKA, Štěpán – THEIN, Karel – NĚMEC, Václav. Přístupy k etice I. Praha: Filosofia, 2014.

Academic reviews

 • ŠPINKA Štěpán.„Vznik řádu“: Klíč k Platónově pozdní filosofii? Listy filologické. 1999, 122, s. 85-95.
 • ŠPINKA Štěpán.Jan Szaif: Platons Begriff der Wahrheit. Reflexe. 2000, 21, s. 133-140.
 • ŠPINKA Štěpán. David Sedley a jeho „Porodní bába platonismu“. Listy filologické. 2005, 122. s. 42-51.

Editor

 • KARFÍKOVÁ Lenka, ŠPINKA Štěpán. Vtělení – Vykoupení – Církev, Praha: Portál, 1997.
 • KARFÍKOVÁ Lenka, ŠPINKA Štěpán. Pán a dárce života: Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici. Brno: CDK. 1999. .
 • ŠPINKA Štěpán, HAVLÍČEK Aleš. Platónův dialog Euthydémos. Praha: OIKOYMENH, 2007.
 • ŠPINKA Štěpán, KARFÍK Filip, HAVLÍČEK Aleš. Plato’s Theaetetus. Praha: OIKOYMENH, 2008.
 • ŠPINKA Štěpán, JIRSA Jakub, KARFÍK, Filip. Plato’s Philebus. Praha: OIKOYMENH, 2016.
 • JORGENSON Chad, KARFÍK Filip, ŠPINKA Štěpán. Plato’s Timaeus. Leiden – Boston: Brill, 2021.

Teaching

Theses SupervisionA History of Courses Taught

 

Úvod > Staff > Štěpán Špinka