Petra Šebešová

Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.

Address

Department of Philosophy and Religious Studies
Místnost č. 220

Office Hours

See our office hours web page.

Courses Taught This Semester

Curriculum vitae:

Studies

2012-2017 doctoral studies at the Department of Pedagogy, Faculty of Arts, Charles University, didactics of philosophy, dissertation entitled How to teach philosophy at grammar schools? Contribution to the didactics of philosophy

2001-2008 Master’s degree in Aesthetics and Philosophy, Faculty of Philosophy, Charles University (2004-2005 study stay in Germany at Karl-Ludwigs-Universität, Freiburg)

1997-2001 Jan Kepler Grammar School, Prague

 

Occupation

2022 – until now assistant professor at the Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Philosophy, Charles University

2021- until now external teaching at the Department of Social Sciences, Faculty of Education, South Bohemia University in Č. Budějovice (courses Critical Thinking in Social Sciences, Reading and Writing for Critical Thinking)

2011- 2022 external collaborator at the Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University (advisor for educational studies and cooperation with secondary schools, teaching didactics)

2017-2018 teacher of civics and social sciences at the Gymnasium Jírovcova 8, České Budějovice

2006-2008 coordinator of projects focused on active learning methods and lecturer of educational programmes for pupils and students and courses for teachers in the TEREZA Association

2001-2006 external lecturer in environmental education of pupils and further education of teachers in TEREZA Association

Publications

Book chapters

  • ŠEBEŠOVÁ, P. Hodnocení ve výuce filosofie jako výzva. In Janišová, M.; Strouhal, M. (eds.). Učitelské vzdělávání a oborové didaktiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: Karolinum, 2022.
  • co-author of the chapter Philosophy in Haberman, T. (ed.). Cvičebnice ZSV Scio, Praha: 2021, s. 104–114.

 

Book editions and translations

  • ŠEBEŠOVÁ, P. (ed.). Proč a jak učit filosofii na středních školách. Antologie textů z německé didaktiky filosofie [e–kniha]. Praha: Vydavatelství FF UK 2017. Dostupné z: http://jakucitfilosofii.ff.cuni.cz/
  • ŠEBEŠOVÁ, P., ŠIMONOVÁ, P. (eds.). Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ: Tři kroky k aktivnímu vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978–80–262–0503–6.

 

Articles

  • ŠEBEŠOVÁ, P. Modely problémového vyučování v německé didaktice filosofie. In: Poláchová Vašťatková, J; Dvořáková Kaněčková, E. (eds). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 75–85.

 

Research Interests

Publications from the Last Twenty Years

    Odrážky:
  • didactics of philosophy, problem and competence based philosophy teaching, critical thinking

Teaching

 

Úvod > Staff > Petra Šebešová