Petra Šebešová

Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 220

Rozvrh

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Odborné zaměření

  • německá didaktika filosofie, kritické myšlení, kompetečně a problémově zaměřené koncepce výuky filosofie

Curriculum vitae:

nar. 1982, vdaná, 4 děti

Studium:

2012–2017                 doktorské studium na Katedře pedagogiky FF UK, zaměření didaktika filosofie, disertační práce s názvem  Jak učit filosofii na gymnáziích? Příspěvek k didaktice filosofie

2001–2008                  magisterské studium estetiky a filosofie, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova (2004-2005 studijní pobyt v   Německu na Karl–Ludwigs–Universität, Freiburg)

1997–2001                  Gymnázium Jana Keplera, Praha

 

Zaměstnání:

2022 – dosud                odborný asistent na ÚFaR

2021– dosud               externí výuka na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty JČU v Č. Budějovicích (předměty  Kritické myšlení ve společenských vědách, Čtením a psaním ke kritickému myšlení)

2011– 2022               externí spolupracovnice Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (poradce pro studium učitelství a spolupráci  se středními školami, výuka didaktiky)

2017–2018                 výuka výchovy k občanství a občanského a společenskovědního základu na Gymnáziu Jírovcova 8, České Budějovice

2006–2008                 koordinátorka projektů zaměřených na metody aktivního učení a lektorka výukových programů pro žáky a  studenty a seminářů pro učitele ve Sdružení TEREZA

2001–2006                 externí lektorka environmentálního vzdělávání žáků a dalšího vzdělávání učitelů ve Sdružení TEREZA

 

Publikace

Kapitoly ve větších knihách:

  • ŠEBEŠOVÁ, P. Hodnocení ve výuce filosofie jako výzva. In Janišová, M.; Strouhal, M. (eds.). Učitelské vzdělávání a oborové didaktiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: Karolinum, 2022, s. 137-155.
  • spoluautorka kapitoly Filosofie v Cvičebnici ZSV, vydanou společností Scio. In Haberman, T. (ed.). Cvičebnice ZSV Scio, Praha: 2021, s. 104–114.

 

Editorská a překladatelská činnost:

  • ŠEBEŠOVÁ, P. (ed.). Proč a jak učit filosofii na středních školách. Antologie textů z německé didaktiky filosofie [e–kniha]. Praha: Vydavatelství FF UK 2017. Dostupné z: http://jakucitfilosofii.ff.cuni.cz/
  • ŠEBEŠOVÁ, P., ŠIMONOVÁ, P. (eds.). Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ: Tři kroky k aktivnímu vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978–80–262–0503–6.

 

Příspěvky ve sbornících:

  • ŠEBEŠOVÁ, P. Modely problémového vyučování v německé didaktice filosofie. In: Poláchová Vašťatková, J; Dvořáková Kaněčková, E. (eds). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 75–85.

 

 

Úvod > ÚFAR > Vyučující > Petra Šebešová