Radek Chlup

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.

Funkce
 • zástupce ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav filosofie a religionistiky
 • SIS (Agenda) - Ústav filosofie a religionistiky
 • Rozvrhy (Agenda) - Ústav filosofie a religionistiky
Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 225

Rozvrh

Zaměření / Research Interests

 • Současné politické mýty a možnosti jejich tvorby / Contemporary political myths
 • Současné rituály a možnosti jejich tvorby / Conteporary rituals
 • Řecké náboženství (mýtus, rituál) / Greek Religion (myth, ritual)
 • Antropologie náboženství, moderní teorie náboženství / Anthropology of Religion

Odborný životopis

CV

 • nar. 1972
 • 1996 Mgr. filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (spolu se studiem anglistiky)
 • 1996–2003 postgraduální studium filosofie na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK (přerušeno v letech 1998–9 civilní vojenskou službou)
 • 1998–2000 asistent na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK
 • od ledna 2001 odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
 • 2010 habilitace v oboru filozofie na FF UK
 • born 1972
 • 1996 M.A. in Philosophy at the Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague (with English Language and Literature as the second subject)
 • 1996–2003 PhD. at the Department of Philosophy and History of Sciences, Faculty of Science, Charles University, Prague (interrupted by the civil military service in 1998–9)
 • 1998–2000 lecturer  at the Department of Philosophy and History of Sciences, Faculty of Science, Charles University, Prague
 • since 2001 lecturer at the Department of Philosophy and Religious Studies, Facutry of Arts, Charles University, Prague
 • since 2010 „docent“ of philosophy idem

Publikace / Publications

Monografie / Monographs

 • Proclus: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 327 pages (ISBN 978-05-21761-48-2) [Googlebooks]
 • Proklos, Praha: Herrmann a synové, 2009, 456 stran (ISBN 978-80-87054-16-1)
 • Corpus Hermeticum, Praha: Herrmann a synové, 2007, 440 stran (ISBN 978-80-87054-09-3)

Anglické články / English Articles and Book Chapters

České odborné články / Czech Articles and Book Chapter

Popularizační články / Popularizing articles

Editování sborníků / Edited Books

 • R. Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2007 (ISBN 978-80-86685-82-3)  [The Concept of the Soul in World’s Religious Traditions]
 • R. Chlup (ed.), Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2004 (ISBN 80-86685-42-X) [God and the gods: The Concept of the Divine in the World’s Religious Traditions]
 • M. Havrda – R. Chlup – T. Vítek (eds.), Mediterranea: Sborník k padesátinám Zdeňka Kratochvíla, Praha: ÚFaR, 2002 [A Festschrift for Zdeněk Kratochvíl]

Učebnice / Textbooks

 • R. Chlup – Filip Horáček, Učebnice klasické řečtiny, Praha: Academia, 2012,  448 stran (ISBN 978-80-200-2123-6) [A Textbook of Classical Greek]

Překlady z řečtiny / Translations from Ancient Greek

 • Proklos, O Platónových námitkách v Ústavě proti Homérovi a básnickému umění, in Radek Chlup, Proklos, Praha: Herrmann a synové, 2009, s. 292–417 (ISBN 978-80-87054-16-1)
 • Corpus Hermeticum, Praha: Herrmann a synové, 2007 (ISBN 978-80-87054-09-3)
 • Plútarchos, Proč už Pýthie nevěští ve verších, Praha: Oikúmené, 2006 (ISBN 80-7298-187-0)
 • Plútarchos, O delfském E, Praha: Hermann a synové, 1995

Výuka / Teaching

Pravidleně vyučované kurzy / Courses Taught Regularly

Stále se obměňující religionistické  semináře / Irregular Seminars

 • Konzumerismus z pohledu religionistiky (ARL100384)
 • Vánoce z pohledu religionistiky (ARL100336) + Vánoce z pohledu religionistiky – praktický seminář (ARL100373)
 • Konspirační teorie z pohledu religionistiky (ARL100358) – ZS 2021/22
 • Kosmologie a společnost (Mary Douglas) (ARL100139) – LS 2008/09, LS 2014/15, ZS 2020/21
 • Mytické aspekty moderních českých dějin (ARL100346) – LS 2020/21
 • Léčebné rituály (ARL100125) – LS 2007/08, 2013/14, ZS 2019/20
 • Politické mýty (ARL100331) – LS 2018/19
 • Svatební rituály (ARL100328) – LS 2018/19
 • Symbolické jednání ve veřejném prostoru (ARL100320) – ZS 2018/19
 • Teorie rituálu (ARL100040) – LS 2010/11, ZS 2017/18, LS 2022/23
 • Pohřební rituály (ARL500100) – LS 2016/17
 • Rituál a jeho interpretace I-II (ARL100041, ARL100042) – ZS/LS 2009/10, 2016/17, LS 2021/22
 • Posedlost (ARL500069) – ZS 2015/16, LS 2020/21
 • Tragédie a jejich interpretace (ARL500049) – ZS 2014/15
 • Seminář k řecké ikonografii (ARL500025) – LS 2013/14
 • Edmund Leach (ARL100244) – LS 2012/13
 • Mýtus a jeho interpretace I-II (ARL100083, ARL100084) – ZS/LS 2006/07, 2011/12
 • Posvátno a násilí (ARL100068) – LS 2005/06

Dříve pravidleně vyučované kurzy / Courses Formerly Taught Regularly

 • Seminář k antropologii náboženství (ARL100011) – jednou za dva roky (do roku 2012)
 • Řečtina I (AFS500004, AFS500005AFS500006) – každoročně (do roku 2013)
 • Řečtina I – cvičení (AFS500046AFS500047) – každoročně (do roku 2013)
 • Řečtina II (AFS500048, AFS500024, AFS500025) – každoročně (do roku 2013)
 • Úvod do religionistiky (ARL100002) – každoročně, společně s T. Halíkem a M. Lyčkou (do roku 2012)
 • Seminář k úvodu do religionistiky (ARL100003) – každoročně (do roku 2012)
 • Bakalářský/diplomový seminář (ARL100018) – každoročně, společně s M. Lyčkou (do roku 2013)

Dříve vyučované řecké četby / Formerly Taught Greek Reading Classes

 • Řecká mudroslovná poezie – 2015/16
 • Sofoklés, Král Oidipús – 2014/15
 • Plótínos o magii – 2013/14
 • Platónovy mýty – 2012/13
 • Plótínos, Enn. III 2-3 – 2011/12
 • Plútarchos, O Ísidě a Osíridovi – 2010/11
 • Epiktétos – 2009/10
 • Sallústios, O bozích a kosmu – 2008/09
 • Proklos, O Platónových námitkách proti Homérovi – 2006/07
 • Platónovy mýty – 2005/06, 2012/13

Závěrečné práce

 
Úvod > ÚFAR > Vyučující > Radek Chlup