Moodle

OBECNÉ INFORMACE

Smyslem elektronické podpory je zpřístupnit studijní materiály konkrétním skupinám uživatelů tak, aby nebyl porušen autorský zákon, a přesto byly tyto materiály dostupné odkudkoliv přes webové rozhraní. Nemusí zde být zahrnuty všechny kurzy ÚFaR ani jej nemusí využívat všichni vyučující. Moodle nenahrazuje povinný zápis do kurzů přes Informační systém FFUK, který je napojený na Studijní oddělení. Jedná se pouze o on-line obsluhu kurzů ve vztahu „vyučující – student“, nikoli „student – Studijní oddělení“.

UPOZORNĚNÍ: Všechny zpřístupňované materiály jsou určeny pouze pro výuku a studijní potřeby. Studenti nesmí tyto dokumenty dále zveřejňovat či zpřístupňovat třetí osobě dle autorského práva v platném znění.

 

PRO STUDENTY

Seznam AKTUÁLNÍCH kurzů našeho ústavu najdete zde. Kurzy vyučované v rámci SPOLEČNÉHO ZÁKLADU najdete zde.

Přihlášení do portálu

Do portálu Moodle se přihlašujete heslem pro CAS UK na stránce: http://dl1.cuni.cz (přičemž v CAS UK je nezbytné mít zadanou platnou e-mailovou adresu).

Způsob, jakým se budete moci do kurzu přihlásit, vám sdělí vyučující.

Většinou na první hodině kurzu obdržíte KLÍČ K ZÁPISU. Po přihlášení do portálu se každému studentovi zobrazí kurzy, ve kterých je zapsán.

V některých případech postačuje přihlášení do Moodle.

Do některých kurzů je umožněn přístup také externím uživatelům, a to pomocí HESLA PRO HOSTY.

PRO VYUČUJÍCÍ

Založení kurzu

Kurzy mohou zakládat pouze vyučující a postgraduální studenti UK.

Pro založení kurzu je potřeba vyplnit formulář, na jehož základě Vám bude kurz nejpozději do dvou dní vytvořen (link obdržíte e-mailem z rektorátu). V rámci dotazníku uveďte prosím:

Pracoviště (Ústav/Klinika/Katedra) Ústav filosofie a relogionistiky

Podkategorie/studijní obor AKTUÁLNÍ

V případě, že zakládáte kurz pro společný základ, pak uveďte:

Pracoviště (Ústav/Klinika/Katedra) Filosofie ve společném základu

Podkategorie/studijní obor ponechte nevyplněné

Název kurzu strukturujte PŘÍJMENÍ, J. Název kurzu (z důvodu přehlednosti řazení kurzů ve složce AKTUÁLNÍ). Krátký název kurzu obsahuje nanejvýš 26 znaků a zapisuje se bez diakritiky.

Pro nastavení přístupu do kurzu (k tomu informace níže), vkládání souborů, ruční přidávání uživatelů a další práce s kurzem je potřeba vpravo nahoře ZAPNOUT REŽIM ÚPRAV.

Na konci akademického roku jsou kurzy z aktuální složky archivovány.

Pokud plánujete prostřednictvím Moodle testování studentů, je potřeba založit kurz v doméně Moodle3, která je k tomu určena. Kurz zde nelze založit standardním, výše popsaným způsobem, ale pouze kontaktováním pověřených osob na rektorátu. V doméně dl3 existují samostatné složky pro Společný základ a pro kurzy ÚFaR.

Nastavení přístupu do kurzu

Ve složce Účastníci můžete nastavit „metody zápisu“:

Přístup pro hosty – umožňuje buď povolit neomezený přístup pro externí uživatele (tím, že přístup pro hosty umožníte a nezaheslujete), nebo omezený přístup pro hosty (tím, že přístup pro hosty umožníte a zaheslujete, heslo sdělíte na první přednášce či semináři), nebo zde můžete přístup pro hosty zakázat (čímž neumožníte přístup externím uživatelům).

Zápis sebe sama do kurzu (Student) – zde umožníte studentům UK zapsat se do kurzu, a to buď pouze pomocí přihlašovacích údajů do CASu, nebo navíc pomocí Klíče k zápisu, který jim sdělíte na první přednášce či semináři.

 

Podpora uživatelů Moodle: moodle-help@ruk.cuni.cz, kontakty zde.

Úvod > Studium > Moodle