Seminář ÚFaR

Seminář se koná vždy v úterý od 19:05 v místnosti 225V. Je určen pro vyučující a studující ÚFaRu stejně jako zainteresovanou akademickou obec a širokou veřejnost. Typicky sestává z přednášky věnované knize či textu, který nedávno vyšel či brzy vyjde.

Letní semestr 2023/2024

19. 3. Laura Fearnley (ÚFaR) – Standing to Praise: When Should We Praise Others?

23. 4. David Machek (ÚFaR) – tba

Zimní semestr 2023/2024

21. 11. 2023 André Martin (ÚFaR) – Averroes’ Agent Sense in the 13th Century (abstract)

Letní semestr 2022/2023

14. 3. 2023 Ondřej Beran (Universita Pardubice) – Who Should Have Children? (Us?) When Should We Have Children? (Now?)

11. 4. 2023 Jan Kozák (ÚFaR) – Přírodní ráj a civilizační peklo: mytologické dimenze environmentalismu

9. 5. 2023 Tereza Matějčková (ÚFaR)  – Kierkegaardova theologie opakování a druhé životy

Zimní semestr 2022/2023

25. 10. 2022 Ladislav Kvasz (FLÚ AVČR & PedF UK) – Descartes Nikétés (Descartova epistemologie a fyzika)

22. 11. 2022 Daniele de Santis – Husserl and the Many Rationalities

13. 12. 2022 Laco Koreň (FF UHK) – Reasons and Objective Thought

Letní semestr 2019/2020

19. 3. 2020: Miroslav Petříček – Svědectví a fenomenologie

9. 4. 2020: Petr Glombíček – Skotská škola common sense

14. 5. 2020: Jan Palkoska – Prostor jako atribut Boha v Korespondenci Leibniz-Clarke

Zimní semestr 2019/2020

17. 10. 2019: Jakub Jirsa – HOROS and STOCHOS: two different views in Aristotle’s ethics

31. 10. 2019: Corijn van Mazijk (University of Groningen) – Discussion of Perception and Reality in Kant, Husserl, and McDowell

14. 11. 2019: Stanislav Sousedík – Historické rozumění a vysvětlení (rozprava ke knize S. Sousedík, Dějiny, dějepis a filosofie dějin, OIKOYMENH 2019), komentátor Pavel Kouba

5. 12. 2019: Martin Beck Matuštík (Arizona State University, Phoenix, US), Which Axial Age, Whose Rituals? Habermas and Jaspers on the ‘Spiritual’ Situation of the Present Age (docx)

Letní semestr 2018/2019

14. 3. 2019 – Matej Cíbik, Expectations and Obligations (in English)

text: online first (pdf) in Ethical Theory and Moral Practice

11. 4. 2019 – Anna Tropia, From Paris to Gotha: the circulation of two Parisian Jesuit courses between the 16th and the 17th century (pdf) (in English), published in: Mediterranea. International journal for the transfer of knowledge, 4 (2019), p. 75–106.

25. 4. 2019 – Burt C. Hopkins (Université Lille 3) – Phenomenology and Ancient Greek Philosophy (pdf): Methodological Protocols and One Specimen of Interpretation

(in The New Yearbook for Phenomenology Phenomenological Philosophy, Special Volume, eds. Emiliano Trizio and Daniele DeSantis, Vol. XV (2017), pp. 222-246).

Zimní semestr 2018/2019

11. 10. 2018 – Daniela Šterbáková, Can We Hear Silence? (in English)

8. 11. 2018 – Daniele De Santis, Phenomenology and Doctrine of Ideas. A Forgotten Debate in the Early Phenomenological Tradition (in English)

13. 12. 2018 – Václav Němec, Partizipation am Unpartizipierbaren:  Neuplatonische Partizipationstheorie und  ihre Auswirkung auf die Seinsmetaphysik des Thomas von Aquin (in German)

Letní semestr 2017/2018

22.3.2018 – Robert Roreitner: K statusu obecnin u Aristotela

19.4.2018 – Tereza Matějčková: Hegelova fenomenologie světa

10.5.2018 – Petr Prášek: Člověk v šíleném dění světa: filosofie Gillesa Deleuze

Zimní semestr 2017/2018

26. 10. 2017  – Jan Kozák: Monomýtus: ‚podivný atraktor‘ v srdci mytických struktur

16. 11. 2017 – Jakub Čapek: Zvyk

text: Habit and Freedom in Merleau-Ponty and Ricœur, in: Journal of Speculative Philosophy, 2017, ISSN 0891-625X, Vol. 31, N. 3, s. 432-443.

30. 11. 2017 – Jindřich Karásek: Schellingova koncepce organismu

14. 12. 2017 – Miroslav Petříček: Vztah přes neredukovatelnou diferenci

Letní semestr 2016/2017:

9. 3. 2017 – James Hill: Berkeleyho filosofie ducha
(viz novou knihu zde)

30. 3. 2017 – Radek Chlup: Jak rozumět polyteistickým bohům

20. 4. 2017 – Pavel Kouba: Řeč a zjevnost

11. 5. 2017 – Karel Thein: Aristotelův člověk: srdce, krev a myšlení

Zimní semestr 2016/2017:

20. 10. Ondřej Švec: Pragmatický obrat ve fenomenologii
(stať pro knihu Čapek, J., Švec, O. (eds.), Pragmatic Perspectives in Phenomenology, Routledge, 2017)

3. 11. Martin Pehal: Kulturně reflexivní dynamika staroegyptských mýtů
(M. Pehal, Interpreting Ancient Egyptian Narratives: A Structural Analysis of the Tale of Two Brothers, the Anat Myth, the Osirian Cycle, and the Astarte Papyrus, Nouvelles études orientales, Bruxelles-Fernelmont: EME, 2014)

24. 11. Jan Palkoska: Descartovo apriori
(J. Palkoska, The A Priori in the Thought of Descartes: Cognition, Method and Science, Cambridge Scholars Publishing, 2017)

podklady k dispozici zde (docx)

8. 12. Vojtěch Kolman: Od Hegelovy k hegelovské filosofii matematiky
(Kolman, V., Zahlen, de Gruyter, Berlin 2016)

Úvod > ÚFAR > Seminář ÚFaR