Co by si měl uchazeč promyslet

Zda nechce filosofii studovat s dalším programem, což vřele doporučujeme. Filosofie sama nijak neomezuje spektrum programů, s nimiž je možno její studium kombinovat do tzv. sdruženého studia. Pokud taková omezení existují, jsou dána tím, že některé programy nemají sdružené studium akreditováno a neotevírají ho.

Jaký program si zvolí:

  • tříleté sdružené bakalářské studium;
  • tříleté samostatné bakalářské studium;
  • navazující magisterské studium samostatné;
  • navazující magisterské studium sdružené.

Podrobné informace Vám můžeme poskytnou na dni otevřených dveří.

Zájemci o studium ovšem nemusí čekat na den otevřených dveří, případně litovat, že jej propásli. Dveře jsou pro ně otevřené celý rok, neboť přednášky ÚFaRu jsou veřejné, a po dohodě s konkrétním vyučujícím se mohou účastnit i seminářů. Bez rozpaků se mohou obrátit na poradce pro studijní záležitosti Jakuba Čapka (jakub.capek@ff.cuni.cz).

Je rovněž dobré prohlédnout si studijní plány jednotlivých studijních programů (bakalářského a magisterského studia) a poté se podívat v rozvrhu na jeho konkrétní naplň. Je třeba zdůraznit, že nabídka kurzů, které si studenti zapisují do svého plánu, se každý rok mění a je velmi pestrá. Navíc mají studenti značnou svobodu ve volbě kurzů, z nichž si svůj plán sestaví.

Šance na přijetí není malá. Je sice pravda, že počet zájemců značně převyšuje počet přijatých uchazečů. Na základě mnohaleté zkušenosti však můžeme říci, že Ti, kteří mají o filosofii skutečný zájem a na přijímací zkoušky se dobře a soustavně připravují, nemají s přijetím problémy.

 

Úvod > Pro uchazeče > Filosofie > Co by si měl uchazeč promyslet