Písemné práce v Bc. studiu

Pozor: níže uvedené informace platí pro studenty bakalářského studia, kteří začali studovat v roce 2021/2022 nebo později.

V této sekci naleznete pravidla pro redakci, úpravu a odevzdání písemných prací pro získání atestu z předmětů “Praktická filozofie II”, “Současná teoretická filozofie II” a “Hraniční otázky filozofie II.

Termín:

Práci doporučujeme odevzdat do konce zkouškového období bezprostředně následujícího po kurzu „Praktická filosofie I“, „Současná teoretická filosofie I“ či „Hraniční otázky filosofie I“, v němž byl student zapsán. V případě pozdějších odevzdání doporučujeme práci odevzdat minimálně 14 dní před koncem akademického roku, v němž si student kurz “Praktická filozofie II”, „Současná teoretická filosofie II“ nebo “Hraniční otázky filosofie II“ zapíše.

Rozsah: 

Předepsaný rozsah práce je 10-15 normostran.

Téma: 

Student si sám zvolí téma, které nejprve schválí některý z garantů daného kurzu. Téma písemné práce doporučujeme zvolit tak, aby si student jejím psaním zároveň připravil jeden tematický okruh bakalářské zkoušky – část 2, oddíl c) Současná filosofie nebo oddíl b) Dějiny filosofie.

Formální stránka: 

Po formální stránce se držte doporučení a citačních norem uvedených v sekci Citační normy.

Úvod > Studium > Filosofie > Pravidla pro psaní prací > Písemné práce v Bc. studiu