Bakaláři

 

Kurzy filosofie, které najdete v tomto rozvrhu, jsou určeny pouze pro studenty denního studia. Pro splnění filosofie ve společném základu je třeba v průběhu studia splnit dva z kursů vypisovaných Ústavem filosofie a religionistiky. Studenti kombinovaného studia si zapisují v SIS předmět ASZFS0007 Filosofie (test pro kombinované studium).

Konzultace:

Konzultační hodiny vyučujících z Ústavu filosofie a religionistiky najdete zde.
Konzultační hodiny vyučujících z oboru estetiky (T. Kulka) najdete na webových stránkách Katedry estetiky.
Konzultace vyučujících z Ústavu české literatury a literární vědy (J. Vojvodík) najdete zde.

Alternativa:

Atestaci lze získat také bez absolvování výuky v rámci společného základu, a to výhradně v těchto případech:

Studenti kombinovaného studia skládají zkoušku písemnou formou bez povinnosti navštěvovat vypsané kursy a to na základě předepsané studijní literatury.

Studenti všech ročníků mohou zápočty z filosofie ve společném základu získat také na základě absolvování filosofických kursů Ústavu filosofie a religionistiky, vždy však pouze po dohodě s vyučujícím na začátku semestru a na základě podmínek, které jim tento vyučující stanoví.

Uznání:

Vedení ÚFaR může uznat jako atestaci z FILOSOFIE ve společném základu též atestaci z jiného vysokoškolského studia na základě písemné žádosti. Je třeba doložit, že šlo o nejméně semestrální kurz z oboru filozofie s relevantním obsahem, který je zakončený zápočtem. Atestace nesmí být starší deseti let.

Lze také uznat dvojsemestrální kurz z oboru filozofie zakončený zkouškou, která není starší deseti let s dotací 5 – 6 ECTS kreditů; takový kurz lze uznat za dva zápočty.

Jednosemestrální kurzy zakončené zkouškou a jiné kurzy zakončené zkouškou s nižší kreditovou dotací (1-4 ECTS) lze uznat za jeden zápočet z filosofie pro neoborové bakaláře.

Úvod > Neoborové studium > Bakaláři