Struktura

Ředitel ústavu
doc. Jakub Jirsa, Ph.D.

Zástupce ředitele pro filosofii
Daniele De Santis, Dott. Ric.

Zástupce ředitele pro religionistiku
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Tajemnice
Mgr. Eva Mokrejšová

Lokální správce SIS (FIL)
Mgr. Eva Mokrejšová

Lokální správce SIS (REL)
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Studijní poradce (FIL)
doc. Jakub Čapek, Ph.D.

Studijní poradce (REL Bc.)
Martin Pehal, Ph.D.

Studijní poradce (REL NMgr.)
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Grantový poradce
Ondřej Doležal

Poradce pro studium učitelství 
a spolupráci se středními školami
Petra Šebešová, Ph.D. 

Předseda oborové rady DS oboru Filozofie 
prof. James Hill, Ph.D.

Poradce pro oborové DS (FIL)
Mgr. Robert Roreitner

Předseda oborové rady DS oboru Religionistika
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Garant neoborového PGS
doc. Jakub Jirsa, Ph.D.  

Knihovník
Bc. Jan Černín

Úvod > ÚFAR > Struktura