Jan Kozák

Mgr. Jan Kozák, Ph.D.

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 225

Rozvrh

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Osobní stránky: https://jan-a-kozak.cz/

Zaměření

 • náboženství předkřesťanské Skandinávie
 • principy komparativní lingvistiky a sémiotiky aplikované v religionistice
 • teorie mýtu a historie jeho interpretací, monomýtus
 • komparativní indoevropeistika G. Dumézila
 • experimentální aktualizace teoretické průpravy výtvarným projevem či performancí

Odborný životopis

 • 2020-nyní vědecký pracovník na ÚFaR FF UK
 • 2018-2020 Marie Skłodowska-Curie Fellow (postdoc) na Universitě v Bergenu
 • 2015-2018 vědecký pracovník na ÚFaR FF UK
 • 2015 PhD. v oboru religionistika na ÚFaR FF UK
 • 2009 Mgr. v oboru religionistika / latina (ÚFaR/ÚŘLS)
 • narozen 1979

Výzkumné zkušenosti – granty

 • Progres Q14 (2020-nyní): „Krize racionality a moderní myšlení[juniorský výzkumník]
 • UNCE (2020-nyní), Universitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice [juniorský výzkumník]
 • Marie Skłodowska-Curie Fellowship (MSCA-IF, 2018-2020): “The Symbolism of the Body in Northern Europe: Cognitive Metaphors and Old Norse Myth from the Viking Age to Late Medieval Times” [https://symbolmyth.wordpress.com/] [řešitel]
 • GAČR 17-09663S (2017-2018): “Myth as a Constitutive Exception: Dynamics of Transgressive Reflexivity” [spoluřešitel]
 • FFUK 130193 (2011): “Iniciační struktura a paradox kvaternity” [hlavní řešitel]
 • FFUK 224120 (2009): “Jiný svět a Jinakost v mýtu a náboženství” [spoluřešitel]
 • FFUK 224115 (2008): “Funkce mrtvých v mohylách ve staroseverské literatuře” [spoluřešitel]

Publikace: Monografie

 • Monomýtus: syntetické pojednání o teorii mýtu, Praha: Malvern 2021
 • Óðinn: mýtus, oběť a iniciace, Praha: Herrmann a synové 2018
 • Sága o Hervaře, II – Komentář, Praha: Herrmann a synové 2009

Publikace: Odborné články v periodikách a sbornících

 • “Óðinn and the Mead: The Two-Faced Myth”, Viking and Medieval Scandinavia 2021 [v tisku]
 • “Rhetorical Tropes and Body Symbolism: The Semiotic Approach to Old Norse Myth”, Methodologies in Old Norse Mythology, Jesse Barber et al. (eds.), Viking Collection Series, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2022 [přijato]
 • “The Echo of Creation: Parallels between Old Norse Cosmogony and Eschatology”, Temenos 2021 [v tisku]
 • “The Dialectic of Seduction: Óðinn and Vǫlundr”, Scandinavian Studies [v recenzním řízení]
 • “Psychedelický rituál“, in: Filip Tylš a kol. (eds.), Fenomén Psychedelie, Praha: dybbuk 2017, 21-28.
 • “Mrtví a jejich poklady: Funkce mohyl podle staroseverských ság”, Archeologické rozhledy LX, 1/2008, 3-35 [spoluautor Kateřina Ratajová]
 • “Hranice světů: Staroseverský Miðgarð a Útgarð v strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích”, Religio 1/2010, 31-58 [spoluautor Jiří Starý]
 • “Óðinn a medovina básnictví”, Religio 2/2010, 191-213

Publikace: Překlady

 • R.R. Tolkien: Pád Artušův / The Fall of Arthur, Praha: Argo 2016 [anglicko-česká bilingvní edice]
 • R.R. Tolkien: Legenda o Sigurdovi a Gudrún / The Legend of Sigurd and Gudrún, Praha: Argo 2012 [anglicko-česká bilingvní edice]
 • Eddica Minora, ed. Jiří Starý, Praha: Herrmann a synové 2012 [ze staroseverštiny a latiny]
 • “Heiðrekovy hádanky”, in: Plav 9/2009, 33-38 [ze staroseverštiny]
 • Sága o Hervaře, I – Hervarar saga, Praha: Herrmann a synové 2008 [staroseversko-česká bilingvní edice s kritickým aparátem, úvodem a poznámkami]

Publikace: Editor

 • Filip Tylš a kol. (eds.), Fenomén Psychedelie, Praha: dybbuk 2017 [spolueditor]
 • Jiří Dynda, Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech, Praha: Scriptorium 2017 [odborná redakce]

Zvané přednášky

 • “Body Parts and Metaphors: The Logic of Transformations in Old Norse Mythology”, Miðaldastofa, Háskóli Íslands, Reykjavík, Island 2019
 • “Mystická zkušenost a divoké myšlení”, Národní ústav duševního zdraví, Praha 2019
 • “In the Beginning was a Murder”, Brown University, Providence, USA 2018
 • “The Sound of Creation”, Traditional Cosmology Society, Edinburgh, UK 2017
 • “The Relationship of Sacrifice and Initiation in the Myths about the Mead of Poetry”, Universitetet i Bergen, Norsko 2016

Členství a spolupráce

Ocenění

 • Cena za ‘Vysoce kvalitní monografii Karlovy Univerzity’ v r. 2019 za knihu Óðinn: mýtus, oběť a iniciace, 2018

Příspěvky na konferencích

 • “Entheogens and Communitas”, Religious Drugs: I. International Worshop, Brno 2020
 • “Óðinn and the Mead: The Two-Faced Myth”, Mythology as a Branch of Learning in Medieval Scandinavia: International Workshop II, Berkeley 2020
 • “Þórr’s Visit to Geirrøðr: The Transformations of Myth after Christianisation”, Mythology as a Branch of Learning in Medieval Scandinavia: International Workshop I, Bergen 2019
 • “Myth and Metaphor: The Untapped Potential of Semiotics and Cognitive Linguistics for the Study of Myth”, Methodology in Mythology: The Aarhus Mythology Conference, Bergen 2019
 • “Writing Strategies: Theses, Articles and Books” [kulatý stůl], “Body Symbolism in ON Myth” [poster a slam prezentace] Network of Early Career Researchers in Old Norse Workshop, Bergen 2019
 • “Studies in the Transmission of Kringilnefjukvæði”, International Medieval Congress, Leeds 2019
 • “A Cosmic ‘Prison Break’: Gnostic Cosmology in Hollywood”, Religion – Continuations and Disruptions: 17th Annual Conference of the European Association for the Study of Religion (EASR), Tartu 2019
 • “Eddic Poetry in Teaching: Mnemonic, Analytical and Pedagogic Applications”, Old Norse Poetry in Performance, Oxford 2019
 • “The Logic of Mythical Transformations”, 13th Annual International Conference on Comparative Mythology, Tartu 2019
 • “Body Symbolism in Old Norse Myth”, I Vesterled – Westward Bound, Bergen 2018 [poster]
 • “Encircled by Flames: Meeting the Other in Völsunga saga and Hervarar saga”, 17th International Saga Conference, Reykjavík 2018
 • “The Symbolism of Secular Rituals”, Oxford Symposium on Religious Studies, Oxford 2018
 • “První osadníci Islandu – historie, či mýtus?”, kongres českých historiků, Olomouc 2017
 • “The Horrible Horse: Apotropaic Function of Horse’s Head in Pagan Scandinavia and Neighbouring Cultures”, 11th Annual International Conference on Comparative Mythology, Edinburgh 2017
 • “The Otherworldly Encounters at the Burial Mounds”, Encounters and Reimaginings: Medieval Scandinavia and the World, UC Berkeley 2017
 • “Ragnarök as a Cosmogony”, 10th Annual International Conference on Comparative Mythology, Brno 2016
 • “Burial Mound as a Projection Screen”, Ontology of Supernatural Encounters, Tartu 2015
 • “The Two Faces of Ritual: Óðinn and the Mead of Poetry”, 16th International Saga Conference, Zürich 2015
 • “The Dialectic of Seduction: Óðinn and Vǫlundr”, 15th International Saga Conference, Aarhus 2012
 • “Cosmos inside the Skull: The Metaphor of the Head as a Part of Microcosm-Macrocosm Analogy”, Head-Motif in Comparative Perspective, Bytów 2012
 • “Doubles and Twins: Meeting the Other in Burial Mounds”, Medieval Iceland, Aarhus 2010

Organizace konferencí a workshopů

 • Mythology as a Branch of Learning in Medieval Scandinavia: International workshop of UC Berkeley (Peder Sather Center) and University of Bergen, Bergen 2019, Berkeley 2020
 • Methodology in Mythology: Aarhus Mythology Conference, Bergen 2019
 • The International Workshop on Conceptual Metaphors and Body Symbolism, Bergen 2019
 • The 13th Bergen International Postgraduate Symposium in Old Norse Studies, Bergen 2019
 • Beyond Psychedelics, Praha 2017 [peer-review příspěvků]

Kurzy vyučované na Univerzitě v Bergenu

 • Body Symbolism in Old Norse Mythology

Popularizace vědy v masových médiích, časopisech a na sociálních médiích

Výuka

Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

 

Úvod > ÚFAR > Vyučující > Jan Kozák