Jan Kozák

Mgr. Jan Kozák, Ph.D.

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 225

Rozvrh

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Badatelské zaměření

 • náboženství předkřesťanské Skandinávie (mýtus a rituál)
 • teorie mýtu a historie jeho interpretací, monomýtus
 • komparativní studium mytologie
 • J.R.R. Tolkien a mýtopoetický žánr
 • Moderní mytologie: Konspirační teorie, konspiritualita, mýtus a populární kultura

Osobní stránky: https://jan-a-kozak.cz/

Odborný životopis

Výzkumné zkušenosti – granty

 • Snorri Sturluson Fellowship (2022)
 • Progres Q14 excellence cluster, Rationality Crisis and Modern Thought (junior researcher)
 • University Centre for the Study of Ancient and Medieval Tradition (UNCE) (junior researcher)
 • Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA-IF, 2018-2020): “The Symbolism of the Body in Northern Europe: Cognitive Metaphors and Old Norse Myth from the Viking Age to Late Medieval Times”
 • GAČR 17-09663S (2017-2018): “Myth as a Constitutive Exception: Dynamics of Transgressive Reflexivity”
 • FFUK 130193 (2011): “Initiatory Structure and the Paradox of Quaternity”
 • FFUK 224120 (2009): “Otherworld and Otherness in Myth and Religion”
 • FFUK 224115 (2008): “The Function of the Dead in the Burial Mounds in Old Norse Literature”

Monografie

 1. Současná mytologie, Praha: Paseka 2023 [v přípravě]
 2. Monomýtus, Praha: Malvern 2022
 3. Óðinn: mýtus, oběť a iniciace, Praha: Herrmann a synové 2018
 4. Sága o Hervaře, II – Komentář, Praha: Herrmann a synové 2009
 5. Sága o Hervaře, I – Hervarar saga, Praha: Herrmann a synové 2008

Odborné články v časopisech a sbornících

 1. Jan A. Kozák, “The Dialectic of Seduction: Óðinn and Vǫlundr”, Viking and Medieval Scandinavia 20 (2024), 119-146.
 2. Jan A. Kozák, “Cosmic Prison Break: From Gnostic Movies to Conspiracist Cosmology”, Central European Journal for Contemporary Religion 1-2 (2021), 67-97; ( https://doi.org/ 10.14712/25704893.2023.4 )
 3. Matyáš Lednický, Tereza Malá, Abraham Maurer, Jan A. Kozák, “’Do I Believe?’: Three Aspects of ‘Belief’ in Conspiracy Theories”, Central European Journal for Contemporary Religion 1-2 (2021), 99-116; ( https://doi.org/10.14712/25704893.2023.5 )
 4. Jan A. Kozák, “Hero Mythology”, Encyclopedia of Heroism Studies, eds. Scott T. Allison, James K. Beggan, George R. Goethals, Berlin: Springer 2023, 1-8; ( https://doi.org/10.1007/978-3-031-17125-3_266-1 )
 5. Jan A. Kozák, „Climate Change and Myth“, Handbooks in Philosophy. Handbook of the Philosophy of Climate Change, eds. Gianfranco Pellegrino, Marcello di Paola, Berlin: Springer 2023
 6. Jan A. Kozák, “Zimní slunovrat u starých Seveřanů: mýtus a rituál”, Hradiště Hradec u Levína: výsledky archeologického nedestruktivnho výzkumu, ed. Jindřich Šteffl, Teplice: Regionální muzeum v Teplicích (2023)
 7. Jan A. Kozák, “Rhetorical Tropes and Body Symbolism: The Semiotic Approach to Old Norse Myth”, Methodology in Mythology, eds. Jesse Barber, Bob van Strijen, Viking Collection Series, Odense: Syddansk Universitetsforlag [accepted, to be published in 2024]
 8. Jan A. Kozák, “Depresivní společnost a konspirační teorie”, Depresivní společnost, ed. Olga Plíčková, Jakub Mlynář, Praha: Karolinum 2023 [in print]
 9. Jan A. Kozák, “Od čeho jsme se odřízli: Cena za vítězství domestikovaného myšlení”, Depresivní společnost, ed. Olga Plíčková a Jakub Mlynář, Praha: Karolinum 2023 [in print]
 10. Jan A. Kozák, “Psychedelika a náboženství: evoluční typologie a divoké myšlení“, in Psychedelika a psychonautika II. Rizika užívání, spiritualita, etika a právo, ed. Vojtěch Cink, Praha: dybbuk 2022, 59-68.
 11. Jan A. Kozák, „Fenomén psychonautů: náčrt kosmologie komunity“, in Psychedelika a psychonautika II. Rizika užívání, spiritualita, etika a právo, ed. Vojtěch Cink, Praha: dybbuk 2022, 167-175.
 12. Jan A. Kozák, “Óðinn and the Mead: The Two-Faced Myth”, Viking and Medieval Scandinavia 17 (2021), 135-164
 13. Jan A. Kozák, “The Echo of Creation: Parallels in Old Norse Cosmogony and Eschatology”, Temenos-Nordic Journal of Comparative Religion57, no. 1 (2021): 103-26
 14. Jan A. Kozák, “Psychedelický rituál“ [Psychedelic ritual], in: Filip Tylš a kol. (eds.), Fenomén Psychedelie, Praha: dybbuk 2017, 21-28.
 15. Kateřina Ratajová, Jan A. Kozák, “Mrtví a jejich poklady: Funkce mohyl ve staroseverských ságách [The Dead and their Treasures: Functions of Burial Mounds According the Old Norse Sagas]”, in: Archeologické rozhledy LX, 1/2008, 3-35
 16. Jiří Starý, Jan A. Kozák, “Hranice světů: Staroseverský Miðgarð a Útgarð ve strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích [Borders of the World: Old Norse Miðgarðr and Útgarðr in Structuralist and Poststructuralist Interpretations]”, in: Religio 1/2010, 31-58
 17. Jan A. Kozák, “Óðinn a medovina básnictví [Óðinn and the Mead of Poetry]”, in: Religio 2/2010, 191-213

Překlady

 • J.R.R. Tolkien: Pád Artušův / The Fall of Arthur, Praha: Argo 2016
 • J.R.R. Tolkien: Legenda o Sigurdovi a Gudrún / The Legend of Sigurd and Gudrún, Praha: Argo 2012
 • Eddica Minora, ed. Jiří Starý, Praha: Herrmann a synové 2012
 • “Heiðrekovy hádanky”, in: Plav 9/2009, 33-38

Recenze

 • Jan A. Kozák, “A Minister of the Secret Fire: Pavel Hošek’s take on J. R. R. Tolkien“, in Central European Journal of Contemporary Religion 1 (2020), 71-75

Zprávy

 • Jan A. Kozák, Konsta I. Kaikkonen, “Methodology in Mythology: Aarhus Old Norse Mythology Conference”, in Retrospective Methods Network Newsletter 15–16 (2020–2021): 86–89

Odborná redakce

 • Jiří Dynda, Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech, Praha: Scriptorium 2017 [odborná redakce/editor]

Ostatní

 • Jan A. Kozák, “Zlomek Písně o Slagfinnovi”, in Hrdinství starých, sborník k 50. narozeninám Jiřího Starého, ed. Marie Novotná, Jaroslav Tulka, 2021
 • Jan A. Kozák, Sága o Lundirovi, Malvern 2023

Teze

 • Disertační práce: “Sacrifice and Initiation in the Myths of Óðinn” [vedoucí: doc. Radek Chlup, PhD.]
 • Magisterská diplomová práce: “Þórr’s Journey to Geirrøðr: The Paradigm of the Hero’s Journey to the Otherworld” [vedoucí: PhDr. Jiří Starý, PhD.]
 • Postupová práce: “Kronos and the Golden Age” [vedoucí: doc. Radek Chlup, PhD.]

Zvané přednášky

 • “From Old Norse Myths to Conspiracy Theories: A Marie Curie Project at UiB and Its Follow-Up”, University of Bergen, Norway 2021
 • “Body Parts and Metaphors: The Logic of Transformations in Old Norse Mythology”, Miðaldastofa, University of Iceland, Reykjavík, Iceland 2019
 • “Mystical Experience and the Pensée Sauvage”, The National Institute for Mental Health, Prague, Czechia 2019
 • “In the Beginning was a Murder”, Brown University, Providence RI, USA 2018
 • “The Sound of Creation”, University of Edinburgh, Traditional Cosmology Society, UK, 2017
 • “Sacrifice and Initiation in the Myths of Óðinn”, University of Bergen, Norway 2016

Konferenční příspěvky

 • “Fettered by Feathers: The Bird Transformation of Völundr and Odinn”, The 18th Saga Conference, Helsinki and Tallinn, 2022
 • “Monomyth: Hero’s Death and Rebirth as a Structural Crossover of Sacrifice and Initiation”, 14th Annual International Conference on Comparative Mythology: Death and Migration in World Mythology, Boston/Virtual, 2021
 • “Entheogens and Communitas”, Religious Drugs: I. International Worshop, Brno 2020
 • “Óðinn and the Mead: The Two-Faced Myth”, Mythology as a Branch of Learning in Medieval Scandinavia: International Workshop II, Berkeley 2020
 • “Þórr’s Visit to Geirrøðr: The Transformations of Myth after Christianisation”, Mythology as a Branch of Learning in Medieval Scandinavia: International Workshop, Bergen 2019
 • “Myth and Metaphor: The Untapped Potential of Semiotics and Cognitive Linguistics for the Study of Myth”, Methodology in Mythology: The Aarhus Mythology Conference, Bergen 2019
 • “Writing Strategies: Theses, Articles and Books” [round table], “Body Symbolism in ON Myth” [poster and slam presentation] Network of Early Career Researchers in Old Norse Workshop, Bergen 2019
 • “Studies in the Transmission of Kringilnefjukvæði”, International Medieval Congress, Leeds 2019
 • “A Cosmic ‘Prison Break’: Gnostic Cosmology in Hollywood”, Religion – Continuations and Disruptions: 17th Annual Conference of the European Association for the Study of Religion (EASR), Tartu 2019
 • “Eddic Poetry in Teaching: Mnemonic, Analytical and Pedagogic Applications”, Old Norse Poetry in Performance, Oxford 2019
 • “The Logic of Mythical Transformations”, 13th Annual International Conference on Comparative Mythology, Tartu 2019
 • “Body Symbolism in Old Norse Myth”, I Vesterled – Westward Bound, Bergen 2018 [poster]
 • “Encircled by Flames: Meeting the Other in Völsunga saga and Hervarar saga”, 17th International Saga Conference, Reykjavík 2018
 • “The Symbolism of Secular Rituals”, Oxford Symposium on Religious Studies, Oxford 2018
 • “První osadníci Islandu – historie, či mýtus?” [“The First Settlers of Iceland – History or Myth?”], The 11th Congress of Czech Historians, Olomouc 2017
 • “The Horrible Horse: Apotropaic Function of Horse’s Head in Pagan Scandinavia and Neighbouring Cultures”, 11th Annual International Conference on Comparative Mythology, Edinburgh 2017
 • “The Otherworldly Encounters at the Burial Mounds”, Encounters and Reimaginings: Medieval Scandinavia and the World, Berkeley 2017
 • “Ragnarök as a Cosmogony”, 10th Annual International Conference on Comparative Mythology, Brno 2016
 • “Burial Mound as a Projection Screen”, Ontology of Supernatural Encounters, Tartu 2015
 • “The Two Faces of Ritual: Óðinn and the Mead of Poetry”, 16th International Saga Conference, Zürich 2015
 • “The Dialectic of Seduction: Óðinn and Vǫlundr”, 15th International Saga Conference, Aarhus 2012
 • “Cosmos inside the Skull: The Metaphor of the Head as a Part of Microcosm-Macrocosm Analogy”, Head-Motif in Comparative Perspective, Bytów 2012
 • “Doubles and Twins: Meeting the Other in Burial Mounds”, Medieval Iceland, Aarhus 2010

Organizace konferencí a workshopů

Kurzy vyučované na Universitet i Bergen

 • Body Symbolism in Old Norse Mythology

Kurzy vyučované na Třetí lékařské fakultě, UK

 • Experimental Psychopharmacology (a lecture “Psychedelics and Religion” in a collective series)

Popularizace vědy

Rozhovory

Články

Glosy a souhrny

Veřejné popularizační přednášky

 • „Mýty a bohové Seveřanů“, Kultura v Městské knihovně, 2021
 • „Ódin: staroseverský bůh magie, run a války“, Kultura v Městské knihovně, 21.6. 2021 ( https://www.mlp.cz/cz/akce/e18029-odin-staroseversky-buh-magie-run-a-valky/ )
 • “Monstra, můry a metamorfózy: Proč jsou mýty tak divné?” [“Monsters, Nightmares and Metamorphoses: Why Are Myths So Weird?”], public lecture at the Municipial Library in Prague, 2020
 • Numerous public lectures on the Old Norse and Religious Studies topics, with the aim of raising the public’s awareness and addressing some common misunderstandings (Open Square Festival – FF CUNI in Prague; Scandinavian Days – Municipial Library in Prague; Festival of Fantasy in Chotěboř; TolkienCon in Prague; Pagan Festival – Housův mlýn in Tábor; Centrála in Prague )

Radio

Televize

Podcasty

Youtubové přednášky, debaty

 • „Proč lidé věří mýtum: Mýtus dnes“, Městská knihovna v Praze, 2021 (online: https://www.youtube.com/watch?v=-KqbE5tuHy8 )
 • „Proč lidé věří mýtum: Mýtus jako zrcadlo“, Městská knihovna v Praze, 2021 (online: https://www.youtube.com/watch?v=x_EwQDq6QEo )
 • „Proč lidé věří mýtum: Mýtus jako hádanka“, Městská knihovna v Praze, 2021 (online: https://www.youtube.com/watch?v=lUy9mn5aj8A )
 • “Debata o konspiračních teoriích s religionisty”, debata v Městské knihovně Praha s Petrem Janečkem a Zuzanou Kostićovou ( https://youtu.be/xJpQDaPQsXs), 2021
 • “Sacrifice and Body Parts in Viking Myths” on YouTube Channel of Dr. Matthias Nordvig ( https://youtu.be/1ksKDrno3rc ), 2019

Ostatní

Další vzdělání

 • Akreditovaný výcvik v psychoterapii poskytovaný Českou asociací pro analytickou psychologii (zahájen ve 2020)
 • Arnamagnæan Summer School of Manuscript Studies (master, 2018)
 • Arnamagnæan Summer School of Manuscript Studies (advanced, 2017)
 • Arnamagnæan Summer School of Manuscript Studies (basic, 2016)
 • University Centre of the Westfjords: Icelandic Language Certificate (B2, 2016)
 • University of Bergen: Norwegian Language Course (B2, 2019)
 • City & Guilds: Certificate in International ESOL, English Language (C2, 2006)

Členství a spolupráce

 • Badatelská skupina pro výzkum konspiračních teorií (zakládající člen a koordinátor; https://konspiritualita.ff.cuni.cz/ )
 • CSS: Centrum pro studium středověku v rámci Kreativní laboratoře (člen; odkaz )
 • Advisory Board of International Saga Society (rreprezentant za Českou republiku)
 • CEJCR: Central European Journal for Contemporary Religion (člen redakční rady; http://cejcr.com/ )
 • CZEPS: Czech Psychedelic Society (člen odborné sekce; https://czeps.org/ )
 • IACM: International Association for Comparative Mythology (člen; https://www.compmyth.org/ )
 • ČSAP: Česká společnost pro analytickou psychologii (člen; https://www.csap-cz.eu/ )

Ocenění

 • Cena za ‘Vysoce kvalitní monografii Karlovy Univerzity’ v r. 2019 za knihu Óðinn: mýtus, oběť a iniciace, 2018
 • Novinářská cena 2021, Nadace OSF, best written interview, Adéla Karásková Skoupá rozhovor s Janem A. Kozákem „Rohatý šaman z kapitolu…“ ( https://osf.cz/2022/06/23/novinarska-cena-2021-zna-sve-viteze/ )

Další zájmy a aktivity

Tolkien Expert

 • Amazon’s The Rings of Power (2022, TV series; Tolkien Expert for Czech dubbing and subtitles)
 • Tympanum’s Pán Prstenů (2014, audiobook; Tolkien Expert for Czech translation)
 • Translations, conference papers, book reviews – see above

 Psychoterapeut

Instruktor evropských historických bojových umění

 • Zakladatel a hlavní trenér v Barrandovská škola šermu ( https://www.savle-rapir-fleret.cz/ ) od roku 2014
 • instruktor v AKA www.skolasermu.cz od r 2008 do 2012
 • zvaný vyučovat na mezinárodní symposia: SWASH Leeds 2009, Verbania 2009 a Intersword Bremen 2017

Scénický boj, kaskadér

 • Bojová umění a jednota osobnosti 2007, rež. Světlana Lazarová (dokument)
 • Bathory 2008, rež. Juraj Jakubisko (celovečerní film)
 • & choreograf bojů v Ordinace v Růžové zahradě 2018 (seriál)

Kaligrafie, grafický design

 • Obálka: Manuův zákoník [The Laws of Manu], Praha: Bibliotheca gnostica 2012;
 • Knižní ilustrace: Psychedelika a psychonautika II. Rizika užívání, spiritualita, etika a právo, ed. Vojtěch Cink, Praha: dybbuk 2022

Autor deskových her

Spoluautor komiksu

 • Jan Dřevíkovský, Jan A. Kozák, “Klíčení oka”, in: Bunkr: Komixová Revue, 2008, ISBN 978-80-903988-5-6, 47-58

Autor fantasy světa ( https://www.siranie.net/ )

Výuka

Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

 

Úvod > ÚFAR > Vyučující > Jan Kozák