Studium

Na těchto stránkách naleznete informace o studiu oborů filosofie a religionistika.

Informace o studiu filosofie pro studenty ostatních oborů hledejte pod záložkou „neoborové studium“. Zde je odkaz na program celoživotního vzdělávání.
Pod položkou FILOSOFIE najdete mimo jiné:

 

Pod položkou RELIGIONISTIKA naleznete analogické informace týkající se studia tohoto oboru.

Studijní obory filosofie a religionistika spadají podle oficiálního třídění do studijního programu „filozofie“.

Některé další důležité odkazy na informace o studiu na fakultní stránkách:

Úvod > Studium