Pedagogická praxe

Kurzy Průběžná pedagogická praxe a Souvislá pedagogická praxe by měly studentům umožnit upevnění a rozvíjení schopností rozvíjených v rámci kurzů oborové didaktiky, a to v reálném školním prostředí.

Gradace obou předmětů by měla vést k postupnému prohlubování samostatnosti a systematičnosti studentova pedagogického působení (od seznamování se školním prostředí a prvních odučených hodin k rozsáhlejšímu pedagogickému působení, od vedení výuky v tandemu k jejímu vedení samostatnému). Oba předměty by měly zahrnovat následující složky:

  • společné přípravy na praxe v rámci vstupních seminářů;
  • konzultace plánů výuky s oborovým didaktikem;
  • konzultace plánů výuky s pedagogy fakultních škol;
  • pravidelné hospitace oborového didaktika na výuce probíhající v rámci praxí;
  • vzájemné hospitace jednotlivých studentů na praxích;
  • nahrávání vybraných hodin na video, umožňující sebereflexi studentovi vedoucímu výuku a zařazení záznamu do digitálního portfolia;
  • důkladné reflexe praxí na společných seminářích, mj. na základě záznamů a deníků z praxe;
  • výběr plánů a záznamů hodin (v obou případech zejména těch, které jsou klíčové pro rozvoj pedagogických schopností daného studenta, např. pro jejich zdařilost či význam získaných zkušeností), použitých materiálů (pracovních listů, textových úloh…) a jiných dokumentů (zpětné vazby od studentů či oborového didaktika, fotografií, audiozáznamů…) do digitálního portfolia.
Úvod > Studium > Učitelství filosofie pro SŠ > Pedagogická praxe