Helena Dyndová

Mgr. Helena Dyndová, Ph.D.

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 225

Rozvrh

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Odborné zaměření // Research Interests

 • alternativní spiritualita // alternative spirituality
 • šamanismus // shamanism
 • etnografický výzkum // ethnographic field research
 • teorie komplementární a alternativní medicíny // theory of complementary and alternative medicine

Curriculum vitae

Helena Dyndová, roz. Exnerová, nar. 1989 // Helena Dyndová, nee. Exnerová, born 1989

Zaměstnání // Career History

 • od 12/2023 odborná asistentka, Ústav filosofie a religionistiky FF UK // Assistant professor, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • 2/2021 – 6/2023 odborná asistentka, Katedra filosofie a religionistiky, FF UPCE // Assistant professor, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, University of Pardubice
 • 2016 – 2018  – výuka v rámci doktorského studia // Doctoral Studies Teaching Assistant the Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University
 • 2017 – pomocná vědecká síla v Knihovně ÚFaR FF UK // Assistant Research Staff at the Library of Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University

Vzdělání // Education

 • 2016 – 2021: Ph.D. v oboru Religionistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Šamanské léčení: analýza procesu léčby a uzdravování v současném českém šamanismu // Ph.D. in Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University, dissertation: Shamanic Healing: Analysis of the Process of Healing and Recovery in Contemporary Czech Shamanism
 • 2014 – 2016: Mgr. v oboru Judaistika – Religionistika, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovydiplomová práce: Charismatická autorita: metodologické přístupy ke studiu nových náboženských hnutí // M.A. in Judaic Studies – Religious Studies, Hussite Theological Faculty of Charles University, thesis: Charismatic Authority: Methodological Approaches to the Study of New Religious Movements.
 • 2011 – 2014: Bc. v oboru Religionistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Pentekostalismus v České republice // Bachelor of Arts in Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University, bachelor thesis: Pentecostalism in the Czech Republic

Podpořené granty a další vědecká činnost // Supported Grants and Other Scholarly Activities

 • od 12/2023, juniorská výzkumnice v rámci projektu Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti / Beyond Security: Role of Conflict in Resilience-Building (CoRe) // Junior Researcher within the project Beyond Security: Role of Conflict in Resilience-Building (CoRe)
 • 2023 – 2025, spoluřešitelka projektu GAČR, Klíčové kulturní zdroje, představy a praxe západní alternativní spirituality a medicíny // Co-researcher on the GAČR project: Key Cultural Sources, Ideas, and Practices of Western Alternative Spirituality and Medicine
 • od 2018 – členka redakční rady časopisu Dingir: religionistický časopis o současné náboženské scéně // Member of the Editorial Board of Dingir: A Religious Journal on the Contemporary Religious Scene
 • od 2018 – členka redakční rady internetového projektu Náboženský infoservis // Member of the Editorial Board of the online project Religious Information Service.
 • 2017 – 2019  – externí spolupracovnice projektu GAČR, Obraz indigenních kultur v kontextu současné západní alternativní spirituality // External Collaborator on the GAČR project: Representation of Indigenous Cultures in the Context of Contemporary Western Alternative Spirituality
 • 2017, hlavní řešitelka studentského projektu “Medvědi, lišky a jaguáři: religionisticko-antropologická analýza podob současného městského neošamanismu”, program Progres Q14, Krize racionality a moderní myšlení, FF UK // Investigator of the Student Project „Bears, Foxes, and Jaguars: Religious-Anthropological Analysis of Forms of Contemporary Urban Neo-Shamanism“ within the Progres Q14 excellence cluster, Rationality Crisis and Modern Thought

Publikace // Publications

Monografie // Monographs

 • 2018, Český šamanismus v rozhovorech, Praha: Dingir, 2018 [Czech Shamanism in Interviews]

Odborné články // Articles

Popularizace (výběr) // Popularization (selected activities)

 • 2023, „Praxe alternativní spirituality“, Dingir 2, 2023: 54-56
 • 8/2023, Rozhovor o alternativní spiritualitě pro slovenský deník SME, 14.8.2023. Dostupné ZDE
 • 2022, „Kolik může stát duchovno?: Zaslouží si alternativní spiritualita odsouzení jako pouhý byznys?“, Dingir 2, 2022: 133-136
 • 2021, Dyndová, Helena a Pehal, Martin, „Rituály ve veřejném prostoru: uvedení do tématu veřejných rituálů“, Dingir 2, 2021: 45-48
 • 2020, „Náboženství a ekonomika v dialogu“, Dingir 1, 2020: 10-13
 • 2019, „Šamanismu v historii a současnosti“, popularizační přednášky pro Anima Mundi, 31.10.2019 a 19.11.2019. Dostupné ZDE
 • od 2018, Popularizační články pro projekt Náboženský infoservis. Dostupné např. ZDE, ZDE, ZDE a ZDE
 • 2018, Exnerová, Helena a Karban, Jiří, „O náboženství ve videohrách a seriálech“, 10. 6. 2018. Rozhlasové vystoupení v pořadu Hergot na Radiu Wave. Dostupné ZDE
 • 2018, „Zvířata jsou osobnosti“, Dingir 4, 136-137. Rozhovor se šamankou Věrou Hamtilovou
 • 2018, „Šamanská komunikace: od představ akademiků k její reflexi u současných šamanů“, Dingir 3, 2018: 91-93
 • 2017, Exnerová, Helena a Galovič, Roman, „V českém neošamanismu můžeme vedle posvátného bizona potkat i Gandalfa“, 17. 12. 2017. Rozhlasové vystoupení v pořadu Hergot na Radiu Wave. Dostupné ZDE
 • 2017, „Jak rozumět charismatu?“, Dingir 3, 2017: 74-75
 • 2016–2019 , spolupráce na výukovém filmovém projektu Náboženství v kyberprostoru. Dostupné ZDE
 • 2015, „Církev Boha Otce a Bohyně Matky“, Dingir 3, 2015: 82-83

Recenze // Reviews

 • 2022 , „Leon Festinger, Henry Riecken, Stanley Schachter: Když se proroctví nesplní: studie skupiny, která předpověděla konec světa, Praha, Portál 2021, 294 s.“ (review), Sociologický časopis / Czech Sociological Review 58/4, 2022: 464-467 [Leon Festinger, Henry Riecken, Stanley Schachter: When Prophecy Fails]
 • 2022,  „Stručný, ale zdařilý úvod do studia rituálů: Barry Stephenson, Stručný úvod do teorie rituálu, Praha: ExOriente, 2022“ (review),  Dingir 3, 2022: 108 [Short, but Thorough Introduction to Ritual Studies: Barry Stephenson, Ritual: A Very Short Introduction]
 • 2020, „Buduj Mindufulness, posílíš kapitalismus“ (review), Dingir 1: 2020 [Build Mindfulness, Strengthen Capitalism]
 • 2019, „The Maya Religion“ (review), Central European Journal for Contemporary Religion 1, 2019: 65-67
 • 2018, „Ódinn: jednooký bůh pohledem religionistického strukturalismu“ (review), Dingir 2, 2018: 70-71 [Odin: The One-eyed God from the Perspective of Religious Structuralism]

Vybrané konferenční příspěvky // Selected conference presentations

 • 2023, „Healing festival: Případová studie o transformaci, uzdravování a duchovním objevování“, předneseno na konferenci Alternativní spiritualita: New Age, (novo)pohanství, (neo)šamanismus, Praha, 19.-20.10.2023 [Healing Festival: A Case Study on Transformation, Healing, and Spiritual Discovery]
 • 2023, „Otherworldly Allies in Contemporary Shamanic Healing: The Role of Other-Than-Human Actors in Transforming and Reshaping Self-Understanding”, předneseno na konferenci SIEF2023 16th Congress: Living Uncertainty, Brno, 7-10.6.2023.
 • 2022, Dyndová, Helena, „Kolik může stát duchovno?“, předneseno na konferenci HTF UK, Divákem i hercem na náboženské scéně – čtvrtstoletí s Dingirem, Praha, 15. 10. 2022 [How Much Can Spirituality Cost?]
 • 2018, „Neošamanský rituál: mezi individualistickou spiritualitou a communitas“, předneseno na Olomoucké religionistické konferenci, Olomouc, 4.-5. 10. 2018 [Neo-Shamanic Ritual: Between Individualistic Spirituality and Communitas]
 • 2018, „Reflexe Castanedova díla v současném českém šamanismu“, předneseno na konferenci HTF UK, Carlos Castaneda: antropolog, filosof a duchovní vůdce, Praha, 12. 9. 2018 [Reflections on Castaneda’s Work in Contemporary Czech Shamanism]
 • 2017, “The significance of shamanic orthopraxis in creating neoshamanic identity”, předneseno na ISARS Conference 2017: Expanding Boundaries: Ethnicity, Materiality and Spirituality, Hanoj, 1. – 4. 12. 2017.

Výuka

Úvod > ÚFAR > Vyučující > Helena Dyndová