Studium v zahraničí

 

Informace o programu Erasmus

Koordinátorem zahraničních pobytů a spoluprací včetně LLP/ERASMUS pro ÚFAR je Robert Roreitner (email).

Výběrové řízení (konkurz) se zpravidla koná v měsíci březnu, a to na celý následující akademický rok (týká se tedy i studentů, kteří chtějí vyjet až v letním semestru následujícího roku). Konkrétní termín výběrového řízení bude zveřejněn s předstihem na stránkách ÚFaRu.
 

Přihláška do konkurzu musí obsahovat:
1. stručný životopis*
2. zdůvodnění žádosti (max. 1 strana - motivace, s níž o stipendium žádáte)*
3. doktorandi navíc předloží doporučení svého školitele

* v AJ, NJ, FJ, příp. v jazyce přijímající instituce, je-li jiný


Přihlášku odevzdávejte na sekretariátu  ÚFaRu do kastlíku Roberta Roreitnera.

Doporučení:

  • student musí mít ukončený první ročník studia; preferujeme studenty, kteří již mají splněné některé skeletové zkoušky;

  • je předností, když student bude mít jasnou představu o práci, které se chce v průběhu stipendijního pobytu věnovat (např. příprava bakalářské či diplomové práce, prohloubení znalostí v konkrétní oblasti apod.);

  • student by měl mít představu, co se na dané katedře učí, co z toho jej zajímá, s kterým z přednášejících by chtěl konzultovat apod.

  • prosím, sledujte požadavky na sestavení studijních plánů (v případě úspěšného konkurzu) na této stránce.

    Důležité upozornění: Je nutné, aby se studenti hlásili ve webové aplikaci nejpozději zároveň s přihláškou do konkurzu. Administrativní postup naleznete na této stránce zahraničního oddělení FF UK.

  • Elektronickou aplikaci najdete na https://is.cuni.cz/webapps/

    Stránka FF UK k zahraničním stážím: http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/

 

Seznam zahraničních universit, se kterými je na šk. rok 2019 / 2020 uzavřena smlouva:

 

 

kód univerzity

název univerzity

internetový odkaz

B  LEUVEN01

University of Leuven

http://www.kuleuven.be/

D BAYREUT01

University Of Bayreuth

https://www.uni-bayreuth.de

D  HEIDELB01

Heidelberg University

http://www.uni-heidelberg.de/index_e.html

D  LEIPZIG01

Leipzig University

https://www.zv.uni-leipzig.de/en/

D  STUTTGA01

Universität Stuttgart

http://www.uni-stuttgart.de/home/

D  FREIBUR01

Albert-Ludwigs University of Freiburg

http://www.uni-freiburg.de/

D  TUBINGE01

Eberhard Karls University of Tübingen

http://www.uni-tuebingen.de/

DK KOBENHA01

University of Copenhagen

http://www.ku.dk/english/

E  MADRID03

Complutense University of Madrid

https://www.ucm.es/english

E  SANTIAG01

University of Santiago de Compostela

http://www.usc.es/en/index.html

F  PARIS001

Pantheon-Sorbonne University

http://www.univ-paris1.fr/

F PARIS010

Université Paris X Nanterre

.http://dep-philo.u-paris10.fr/

F  PARIS054

Ecole Pratique des Hautes Études

http://www.ephe.fr/en/

F CLERMON48

Blaise Pascal University

http://www.univ-bpclermont.fr/rubrique10.html

F  LILLE03

The Charles de Gaulle University – Lille III

 

http://www.univ-lille3.fr/fr/

 

F  TOULOUS02

Université de Toulouse II - Le Mirail

http://www.univ-tlse2.fr/

G  KRITIS01

University of Crete

http://www.en.uoc.gr/

HR ZAGREB01

University of Zagreb

http://www.unizg.hr/homepage/

HU BUDAPES47

Central European University

http://www.ceu.hu

HU BUDAPES12

Pázmány Péter Catholic University

https://ppke.hu/en

CH FRIBOUR01

University of Fribourg

http://www.unifr.ch/home/welcomeE.php

IRLDUBLIN02

University College Dublin

http://www.ucd.ie/

LV RIGA01

University of Latvia

http://www.lu.lv/eng/

PL KRAKOW19

Jesuit University Ignatianum in Krakow

http://www.ignatianum.edu.pl

TR ANKARA04

Middle East Technical University

http://www.metu.edu.tr/

UK CARDIFF01

Cardiff University

http://www.cardiff.ac.uk/

UK SOUTHAM01

University of Southampton

http://www.southampton.ac.uk/

F PARIS004

Paris-Sorbonne University (Paris IV)

http://lettres.sorbonne-universite.fr/

F-NICE41

University Nice Sophia Antipolis            

http://unice.fr/

F-POITIERS

University of Poitiers

www.univ-poitiers.fr

IS REYKJAV01

University of Iceland

https://english.hi.is/university_of_iceland

 

SK BANSKA01

Matej Bel University

https://www.umb.sk/