Kontakt

Ústav filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK

Adresa:
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Ústav filosofie a religionistiky
nám. Jana Palacha 2
116 38, Praha 1

Telefon: 221-619-306, e-mail: ufar[at]ff.cuni.cz

Sekretariát ÚFaRu - Mgr. Eva Mokrejšová

místnost 223

e-mail: eva.mokrejsova[at]ff.cuni.cz

Sekretariát ÚFaR je do odvolání uzavřen. Na paní sekretářku se obracejte e-mailem

 

Profil pracoviště

Ústav filosofie a religionistiky se zabývá filosofickým myšlením v celém jeho systematickém i historickém rozsahu. Badatelskou činnost spojuje s výukou, přičemž výuka a výzkum takto pokrývají rovnou měrou jak hlavní proudy současné filosofie, především tedy fenomenologii a analytickou filosofii, a základní filosofické disciplíny, jako jsou politická filosofie, logika a etika, tak i specializace týkající se dějin filosofie, a to antické filosofie, scholastiky a patristiky a novověké filosofie. Ke specializacím rozvíjeným dlouhodobě badateli ÚFaRu patří dále filosofie náboženství, filosofie umění, filosofie mysli, filosofická hermeneutika, filosofie člověka, filosofie matematiky, filosofie medicíny a další.

Ve své religionistické sekci se badatelé ÚFaRu zaměřují na obecně teoretickou reflexi náboženství z pozic filosofie (zvláště filosofie fenomenologické), antropologie a sociologie. Vedle toho se ve své pedagogické i vědecké práci věnují především následujícím náboženským oblastem: antické Řecko, buddhismus, judaismus, křesťanství a starověký Přední východ.

Další podrobnosti o výzkumu a studiu na ÚFaRu lze získat jednak zde, a dále na stránkách jednotlivých filosofických zaměření a vyučujících.

Koncepce rozvoje Ústavu filosofie a religionistiky na léta 2018 až 2021 ředitele Jakuba Čapka.