Mgr. Jan Kozák, Ph.D.

english

Mgr. Jan Kozák, Ph.D.

jan.kozak@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
St/Wed 11.00 12.00 225M 603 871 870
Od 17. 1. + 12. 1. od 11.00 v m. 218.
Kurzy vyučované v tomto semestru

   

  Odborný životopis

  • nar. 1979
  • 2009 Mgr. religionistiky na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (spolu se studiem latiny)
  • 2009–2014 postgraduální studium religionistiky na ÚFaR FF UK

   

  Zaměření 

  • náboženství předkřesťanské Skandinávie
  • principy komparativní lingvistiky a sémiotiky aplikované v religionistice
  • teorie mýtu a historie jeho interpretací, monomýtus
  • komparativní indoevropeistika G. Dumézila
  • experimentální aktualizace teoretické průpravy výtvarným projevem či performancí

   

  Publikace

  Anglické články

  • „Cosmos inside the Skull: The Metaphor of the Head as a Part of the Macrocosm-Microcosm Analogy“, in: Head-Motif in Comparative Perspective, Bytów 2012, 23-28.
  • „The Dialectic of Seduction: Óðinn and Völundr“, in: The 15th International Saga Conference, Aarhus 2012, 354-357.

  České odborné články

  • „Mrtví a jejich poklady: Funkce mohyl podle staroseverských ság,” in: Archeologické rozhledy LX, 1/2008, 3-35. [spolu s Kateřinou Ratajovou]
  • Sága o Hervaře, II – Komentář, Praha: Herrmann a synové 2009.
  • „Hranice světů: Staroseverský Midgard a Útgard ve strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích”, in: Religio 1/2010, 31-58. [spolu s Jiřím Starým]
  • „Óðinn a medovina básnictví”, in: Religio 2/2010, 191-213.

  Překlady

  • Sága o Hervaře, I – Hervarar saga, Praha: Herrmann a synové 2008. [ze staroseverštiny]
  • „Heiðrekovy hádanky“, in: Plav 9/2009, 33–38. [ze staroseverštiny] 
  • Legenda o Sigurdovi a Gudrún, Praha: Argo 2012. [z angličtiny] 
  • Eddica Minora, Jiří Starý (ed.), Praha: Herrmann a synové 2012. [z latiny a staroseverštiny] 

   

  Vedení studentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny

   

  Výuka

  • Staroseverština I (ARL 100220, ARL 100221) - ZS/LS 2011/12
  • Latinská četba: Saxo Grammaticus (ARL 500032, 500033) - ZS/LS 2013/14
  • Náboženství starých Seveřanů I (ARL 100252) - ZS 2013/14
  • Náboženství starých Seveřanů II (ARL 100257) - LS 2013/14
  • Seminář k náboženství starých Seveřanů (ARL 253) - ZS 2013/14
  • Georges Dumézil a komparativní religionistika (ARL 100224) - LS 2011/12
  • Iniciace a liminalita ve staroseverských ságách (ARL100177) - LS 2009/10
  • Ódin v mýtu a rituálu - přednáška (ARL 100202) - ZS 2010/11
  • Ódin v mýtu a rituálu - seminář (ARL 100209) - LS 2010/11
  • Trója, Ásgard, Labyrint (ARL 100222) - ZS/LS 2011/12