Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Sekretariát UFAR bude v pondělí 19. 3. otevřen od 14.00 do 16.00 a v úterý 20. 3. bude uzavřen.

Doc. HILL přesouvá své konzultační hodiny z úterý 20. 3. na středu 21. 3. od  15.00 do 16.00.

V pátek 23. 3. 2018 bude knihovna otevřena pouze od 9,00 do 11,30. Děkujeme za pochopení.

U příležitosti vydání 24. čísla Nomádvy jsou všichni studenti a vyučující zváni na filosoficko-religionistický večírek, který se koná 22. 3. 2018 od 19,00 v kavárně Liberál (Heřmanova 6). Srdečně jsou zváni také všichni účastníci Filosofického semináře (po jeho skončení).

Dr. KOZÁK od pondělí do středy 19. - 21. 3. nepřednáší a nekonzultuje, je na pracovní cestě.

Redakce časopisu Nomádva se omlouvá svým čtenářům za tiskové vady v čísle 24. Verze bez tiskových chyb je k nalezení zde.

Srdečně blahopřejeme Ondřeji Beranovi, Vojtěchu Kolmanovi a Ladislavu Koreňovi k vydání knihy From Rules to Meanings: New Essays on Inferentialism.

Právě vyšla Nomádva 24! Ke koupi v Knihovně ÚFaR za 5 Kč nebo zdarma ke stažení na stránkách časopisu.

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia je možné podávat do 28. 2. 2018, do navazujícího magisterského studia do 31. 3. 2018. Obecné informace k přijímacímu řízení na FF UK jsou zde, bližší informace o podmínkách oborů Filozofie a Religionistika jsou na tomto webu v záložce pro uchazeče

Centrum pro studium středověku a Ústav germánských studií FF UK srdečně zvou na mezinárodní seminář Life and Biography in the Middle Ages, který se bude konat v LS 2018 každý čtvrtek od 17:30 v m. 319. Program zde.

Oznámení

Srdečně zveme všechny na přednášku a workshop pořádaný Dr. S. Thavapalan (Brown University) na téma "The Meaning of Colour in Ancient Mezopotamia" (26.3., 14.10–15.45, Celetná  C426) a "Cuneiform Writing and the Transfer of Technological Knowledge in the Ancient Near East" (29.3., 9.10–10.45, Celetná C102).

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství Vás zve na debatu s tématem "Politická role univerzity?": 21.3.2018 od 17:00 v prostorách Nové scény Národního divadla v Praze. Účastníci: Louise Richardson (rektorka Oxfordské univerzity); Stefan Collini (profesor na Cambridge University); Péter Balász (Středoevropská univerzita) a Tomáš Halík (ÚFAR FF UK).

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendia Anglo-Czech Educational fund 2018/19 určená na několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii. Uzávěrka přihlášek je 20. 3. Další podrobnosti naleznete zde.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendijní studijní pobyty ve Velké Británii nadace ACEF. Přihlášku lze podat do 20.3.2018, veškeré informace zde.

Bylo vypsáno výběrové řízení na FF UHK na pozici odborný asistent. Přihlášku lze podat do 20. 3. 2018. Bližší informace zde.

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro akademický rok 2018/2019. Konkurz se bude konat ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 15h v místnosti 220. Přihlášky podávejte písemně do kastlíku dr. O. Švece na sekretariátu ÚFaR do 16. 3. 2018. Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde, specifické požadavky pro přihlášky na ÚFaRu zde.

Zveme vás na filosofické semináře v letním semestru 2018: 22.3.2018 – Robert Roreitner: K statusu obecnin u Aristotela; 19.4.2018 – Tereza Matějčková: Hegelova fenomenologie světa; 10.5.2018 – Petr Prášek: Člověk v šíleném dění světa: filosofie Gillesa Deleuze. Seminář se koná vždy ve čtvrtek od 19,00 v místnosti 225V.

Každoroční religionistická studentská vědecká konference (SVK) se uskuteční 1.-3. června 2018 ve Štěkni u Strakonic. Pravidla pro přihlášení příspěvků naleznete zde či zde. Plakát k akci zde. Deadline na zaslání příspěvků je 30. dubna.

V nakladatelství Mohr Siebeck právě vyšla kniha Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes? Autorce Tereze Matějčkové srdečně blahopřejeme! 

Srdečně blahopřejeme Janu A. Kozákovi k vydání knihy Óðinn: mýtus, oběť a iniciace.

Srdečně blahopřejeme Jindřichu Karáskovi ke knize Schellingova metafyzika přírody.

Call for papers na interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorandských programů, věnované tématu "Domov", která se bude konat 6.-7. června 2018 v Praze, ke stažení zde.

1.-8. 7. 2018 se uskuteční 14. ročník sedmidenních mezinárodních akademických programů v rámci projektu Prague Summer Schools. Informace a přihlášky zde.