Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Zveme na mezinárodní konferenci k filosofii Maria Victorina, která proběhne v Praze ve dnech 14.-15.9.2017. Program zde.

BZK z religionistiky se konají 11. 9. Termíny pro SZZK budou domlouvány individuálně. Práci je v obou případech třeba elektronicky odevzdat do 14. 8.

SZZK z FILOSOFIE se budou konat 6. a 8. 9. Závazná přihláška prostřednictvím SIS se podává do 13. 7., kontrolu povinností je třeba uzavřít do 23. 8., vázané výtisky diplomové práce odevzdávejte do knihovny UFAR do 7. 8. 

BZK z FILOSOFIE se budou konat 4. - 5. 9. (v případě velkého počtu studentů i 8. 9.). Závazná přihláška prostřednictvím SIS se podává do 13. 7., kontrolu povinností je třeba uzavřít do 18. 8., vázané výtisky bc práce odevzdávejte do knihovny UFAR do 3. 8. 

Sekretariát ÚFAR bude o prázdninách otevřen:
4. 7.    10-12 13-15
10. a 13. 7. 10-12 13-15
25. a 27. 7. 10-12 13-15
15. a 17. 8. 10-12 13-15
29. a 31. 8. 10-12 13-15 

Kniha prof. Tomáše Halíka I Want You to Be (Chci, abys byl) získala na výročním zasedání Asociace amerických knihoven v Chicagu zlatou medaili a titul americké Knihy roku v oboru filosofie. Více informací o ocenění zde. Srdečně blahopřejeme!

Oznámení

Studenti, vyučující a vědečtí pracovníci mohou u Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) žádat o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku (žádosti se podávají individuálně).

18. - 20. 10. 2017 se bude konat v Kongresovém centru SAV ve Smolenicích mezinárodní konference Pravda. Teoretické a praktické aspekty.

V srpnu je knihovna otevřena od pondělí do čtvrtka 10,00–18,00. Těšíme se na shledanou!