Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Dr. Anna Tropia’s courses and consultation hours are canceled this week.

Skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě Vás srdečně zve na přednášku prof. Thomase Lewise (Brown University) na téma On Religion and Nationalism: Hegel and the Bulwarks of Political Order. Přednáška se bude konat v úterý 17. 12. v 17:30 v místnosti 225V.

Byly upraveny podmínky k SZZK z oboru Filozofie. Platí již od následujícího termínu.

1. 12. 2019 vstupuje v platnost nový Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy, který přináší elektronické přihlašování, sjednocení pravidel pro výpůjčky napříč celou UK a řadu dalších změn relevantních pro uživatele knihovních služeb.

Zveme na přednášku Paula O'Connora Skateboarding as Lifestyle Religion ve čtvrtek 12. 12. 2019 v 17:30 ve 225V.

Oznámení

Všichni zájemci jsou srdečně zváni na jednotlivá sezení Kolokvia k antické filosofii, které se koná nepravidelně ve čtvrtek od 19:10 v m.č. 225V. Materiály budou k disposici vždy s týdenním předstihem na moodlu. Program je ke stažení zde.

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE) zve všechny zájemce na pravidelná středeční pracovní setkání nad tématem stvoření člověka v různých kulturních a interpretačních tradicích (středy 16.50–18.20, ETF, Černá 9, místnost H).

Srdečně blahopřejeme Jiřímu Dyndovi k vydání monografie Slovanské pohanství ve středověkých ruských kázáních

(Ke koupi v Knihovně ÚFaR.)

FLÚ AV ČR vyhlašuje CFP na konferenci Conceptual and Methodological Aspects of Biomedical Research, která se bude konat 4. a 5. června 2020 v Praze. Termín pro zasílání abstraktů je 10. ledna 2020

Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje CFP pro pátý ročník studentské konference doktorandů filozofie Philosophia, která se bude konat v Olomouci ve dnech 6.–7. února 2020.