Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

SZZK z FILOSOFIE se budou konat 10. a 11. 9., závazná přihláška v SIS se podává do 12. 7., kontrolu povinností je třeba uzavřít do 22. 8. Diplomovou práci k obhajobě je třeba odevzdat do 10. 8. Další informace zde.

Byla zveřejněna informace ohledně letní uzavírky knihoven na FF UK a předpokládaná letní otevírací doba Knihovny ÚFaR. Uvedený rozpis se může z důvodu rekonstrukce hlavní budovy změnit. O případných úpravách budeme včas informovat.

Bylo vyhlášeno CfP na konferenci "Phenomenology and Personal Identity", kterou pořádá Ústav filosofie a religionistiky ve dnech 28. - 30. listopadu 2018.

BZK z FILOSOFIE se budou konat 4. - 6. 9., závazná přihláška v SIS se podává do 12. 7., kontrolu povinností je třeba uzavřít do 17. 8. Diplomovou práci k obhajobě je třeba odevzdat do 3. 8. Další informace zde.

Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK hodnocených v roce 2018 se umístily knihy Jiřího DyndyJamese Hilla a Vojtěcha Kolmana. Srdečně blahopřejeme!

Sekretariát UFAR bude v srpnu otevřen 13. - 16. 8.; 21. - 23. 8. a 29. a 30. 8. vždy 10 - 12, 13 - 16. 

BZK z RELIGIONISTIKY se budou konat 6. 9. Termín přihlášení v SIS je do 12. 7., kontrola povinností do 17. 8., práci je třeba elektronicky odevzdat do 8. 8. (dva pomocné výtisky stačí o pár dní později). Termíny pro SZZK budou domlouvány individuálně, práci je třeba odevzdat do 13. 8.

Oznámení

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje doplňkové výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro LS 2019. Konkurz se bude konat v úterý 11. 9. 2018 od 17,30 v m.č. 221. Přihlášky podávejte písemně do kastlíku R. Roreitnera na sekretariátu ÚFaR do 5. 9. 2018. Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde, specifické požadavky pro přihlášky na ÚFaRu zde.

Bylo vyhlášeno CFP na konferenci Merleau-Ponty at the Collège de France: Expression, Intercorporeity, Nature, kterou pořádá Katedra filozofie FF UP v Olomouci 18. a 19. října 2018.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na čtyřměsíční pobyty v letním semestru 2018/19. Fakultní uzávěrka podávání přihlášek je 20. 9. 2018.

Česká platónská společnost a Ústav filosofie a religionistiky FF UK pořádají XI. české platónské symposium na téma: “Dialogy Kritón a Minós“. Symposium bude konat 15. – 16. listopadu 2018 v Praze ve Vile Lanna. Call for papers zde.

POZOR ZMĚNA letní otevírací doby Knihovny ÚFaROtevřeno po–čt 10–18, pá 10–16 bude také v týdnu 6.–10. 8. Od 30. 7. do 3. 8. je knihovna zavřená. Většina knihoven FF UK je uzavřena z důvodu rekonstrukce po celé léto. Krásné prázdniny!

21. - 23. září proběhne ve Štěkni VII. Filosofická škola organizovaná studenty ÚFAR. Všichni jsou srdečně zváni. Další informace zde.

Bylo vyhlášeno další kolo soutěže o Fulbrightovo stipendium na výzkumné pobyty v USA pro magisterské a doktorské studenty. Uzávěrka přihlášek je 1. září.

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyhlašuje druhý ročník konference
Na viděnou
, která se bude konat 17. 10. 2018 v Praze. Veškeré informace zde.