Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Každoroční religionistický společenský večírek se letos koná 31. 10. v místnosti 217 od 19:00.

Doc. ČAPEK ruší v pondělí 24. 10. přednášku Filosofický problém osobní identity kvůli účasti na zahraniční konferenci. 

ÚFaR srdečně zve na workshop Medienwissenschaft. Východiska a pozice německé teorie a filosofie médií, který proběhne ve dnech 24.-25.10. 2016. Program zde

Oznámení

Ve dnech 2.-4. 11. se ve Ville Lanna koná mezinárodní konference Why Rules Matter? věnovaná knize prof. Peregrina Inferentialism. Program je k dispozici zde. Mezi účastníky jsou Robert Brandom, Michael Williams, Gary Kemp, Hans-Johann Glock, Bernhard Weiss, Mark Risjord a další

Doktorandský seminář, který na ETF vede prof. Karfíková, se koná ve středu od 18.30. Program je zde. 

Upozorňujeme, že od akademického roku 2016/17 byl pro obor Filozofie v bc i nmgr. studiu upraven MAXIMÁLNÍ počet kreditů za volitelné předměty pro postup do dalšího ročníku na 60%.

Ústav filosofie a religionistiky tímto semestrem počínaje pořádá pravidelný Filosofický seminář. Seminář je organizován jako vnitroústavní – kromě všech studentů a pedagogů ústavu je na něm vítána i širší zainteresovaná veřejnost. Přednášky semináře budou typicky věnovány textu, který nedávno vyšel či brzy vyjde. V zimním semestru 2016/2017 je na programu přednáška dr. Švece (Pragmatic Perspectives in Phenomenology, Routledge), dr. Pehala (Interpreting Ancient Egyptian Narratives, EME), dr. Palkosky (The A Priori in the Thought of Descartes, Cambridge Scholar Publishing) a doc. Kolmana (Zahlen, de Gruyter).  Celý program na ZS 2016/2017 zde.

Byla vyhlášena soutěž o Vnitřní granty FF UK na rok 2017, která je otevřena pro magisterské a doktorandské studenty FF UK od 1. 10. do 31. 10. 2016. Podporovány budou jak výzkumné projekty jednotlivých studentů, tak týmové projekty, jednoleté i dvouleté. Návrhy projektů se podávají prostřednictvím nové aplikace https://intes.is.cuni.cz. Pro žadatele je také připraven seminář, který proběhne 13. 10. 2016 v místnosti P104 od 10:00 do 12:00.

Organizace GFPS nabízí semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Více informací naleznete zde. Termín pro zasílání žádostí a dalších podkladů je nejpozději do 31. 10. 2016.

Srdečně blahopřejeme doc. Vojtěchu Kolmanovi k vydání monografie Zahlen.

Prvním svazkem nové edice Jednoty klasických filologů "Bilingua" je komentovaný překlad Alkmánova Partheneia z Louvru pořízený Robertem Roreitnerem, jemuž tímto srdečně gratulujeme.

Učebnice klasické řečtiny je v prodeji v knihovně ÚFaR s 30 % slevou za 350 Kč.