Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Oddělení logiky FLÚ AV ČR srdečně zve na seminář Andrew Teddera: "A Multimodal Interpretation of Descartes’ Creation Doctrine", která se koná 25. 10. 2018 ve 13h v zasedací místnosti (č. 124) FLÚ v Jilské 1. Pozvánka zde.

Podzimní religionistický večírek se uskuteční v pondělí 29. 10. od 19:10 ve 217.

Dr. Švec ruší v týdnu od 22. 10. výuku a konzultační hodiny, je na zahraniční pracovní cestě.

V pondělí 22. října odpadají konzultační hodiny Jakuba Čapka (zahr. cesta). Náhradní termín konzultace lze dohodnout emailem.

Centrum pro etiku Univerzity Pardubice pořádá 22. - 24. 10. intenzivní seminář s Corou Diamond (University of Virginia) a Jamesem Conantem (University of Chicago/FAGI Leipzig).

Od 22. do 28. října 2018 se koná Týden otevřeného přístupu.

Otevírací doba Knihovny ÚFaR v ZS 2018/2019 zde.

Oznámení

Do 9. 11. mohou doktorandi podávat žádosti o měsíční (nebo kratší) stipendijní pobyty na Universität Hamburg.

13. a 14. listopadu se na Fakultě filosofické Univerzity Pardubice koná konference Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšleníVšichni zájemci jsou srdečně zváni. Program zde.

Program Kolokvia k antické filosofii zde. První setkání se koná 18. 10. od 19.10 v m. 225V.

Do 31. 10. lze podávat žádosti o podporu krátkodobých studentských výjezdů (letní školy, studentské konference apod.) v rámci podpory internacionalizace UK pro první polovinu roku 2019. Více informací zde.

Bylo vyhlášeno 16. kolo souteže GA UK na rok 2019 na podporu projektů studentů magisterských a doktorských oborů. Přihlášky bude možné podávat od 9. 10. 2018 v aplikaci GA UK, fakultní deadline pro odevzdání je 6. 11. 2018. Kontaktními osobami na Grantovém oddělení FF UK jsou Lenka Prasličáková a Michaela Horáková; obsahovou stránku projektů mohou studenti ÚFaR konzultovat s Jiřím Dyndou.