Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Prof. THEIN posouvá své konzultační hodiny ve čtvrtek 15. 11. na 14.30 - 15.30.

XI. české platónské symposium na téma: „Dialogy Kritón a Minós“ se bude konat 16. listopadu 2018 v budově Filozofické fakulty, místnost č. 201.

Srdečně zveme na přednášky dr. Yossi Chajese (University of Haifa) Spheres, Sefirot and the Imaginal Astronomical Discourse of Classical Kabbalah a Christian Kabbalah, Jewish Kabbalah: The Diagrams of Christian Knorr von Rosenroth's Kabbalah denudata, které přednese 28. a 29. 11.

V pátek 16. 11. odpadá výuka i konzultační hodiny doc. ŠPINKY z důvodu konání platónské konference.

Všechny zájemce srdečně zveme na přednášky, které prosloví dr. Coralba Colomba (University of Salento, Itálie) v úterý 20. listopadu v učebně 225V -  od 9.10 Ramon Llull: Philosopher of Dialogue a od 17.30 Ramon Llull and the Vernacular Philosophy of His Day. 

Oznámení

Absolventky bakalářského studia se zájmem o (i) logiku a filosofii matematiky, (ii) lidská práva, nebo (iii) antickou filosofii se mohou do 1. února 2019 ucházet o stipendium Carol Lee Price na Concordia University v Montrealu.

Srdečně zveme na konferenci SEAAP k Aristotelově Rétorice I.1-6. Konference proběhne ve dnech 22. a 23. listopadu 2018. Místem konání je ateliér v Kampusu Hybernská, Hybernská 4, Praha — Nové město. Pořádá KREAS.

Do 20.11. mohou doktorandi podávat žádosti o měsíční stipendijní pobyty ve Vídni a v Kolíně nad Rýnem. Více informací zde.

13. a 14. listopadu se na Fakultě filosofické Univerzity Pardubice koná konference Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšleníVšichni zájemci jsou srdečně zváni. Program zde.

Program Kolokvia k antické filosofii zde. První setkání se koná 18. 10. od 19.10 v m. 225V.