Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Informační brožurka pro nové studenty bakalářského oboru Filozofie:
pro jednoobor zde, pro dvouobor zde.

Zájemci o roli tutora v rámci Tutorského kursu z řad studujících doktorského a navazujícího magisterského studia na ÚFaR nechť se hlásí e-mailem doc. Janu Palkoskovi, a to nejlépe do 24.9.

Oznámení

V duchu odvěkké tradice ÚFaR srdečně zve všechny zasvěcené zájemce na iniciační představení. Koryfejové religionistiky se 29.9. od 15.00 ve venkovním amfiteátru na Albertovských svazích vyjádří ústy studentek a studentů ročníku 2019/20 k tradičnímu křesťanskému svátku Veliké noci. Zjevení bude na místě následováno střízlivou pijatikou a hostinou (co kdo přinese, to si vypijeme a sníme).

Pedagogové ÚFaRu jsou připraveni vyjít vstříc individuálním žádostem studujících o zvýšenou ochranu proti koronaviru během konzultací a ústního zkoušení, a to i nad rámec celofakultních opatření. V případě potřeby se, prosím, s předstihem obracejte na paní sekretářku Evu Mokrejšovou nebo na některého ze studijních poradců.

3. - 6. 11. proběhne 7. ročník Broumovských diskusí, letos na téma Hodnoty a společnost. Žádosti o stipendia pro studenty je možné zasílat do 25. 9.

Od 31. 8. je Knihovna ÚFaR otevřená jako obvykle od pondělí do čtvrtka 10,00–19,00, v pátek  10,00–16,00 a v sobotu 12,00–17,00.