Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Ústav asijských studií srdečně zve všechny zájemce na dvě přednášky dr. Heleen De Jonckheere (5. 3 a 12. 3. od 15.50), které budou koncipovány jako úvod do náboženské tradice džinismu.

Ve čtvrtek 27. února odpadají konzultační hodiny dr. Válové. Výuka se koná.

Dne 26. února odpadá četba ke kurzu "Pravda a řeč" (15h50-17h25). Koná se pouze přednáška (12h30-14h05).

Ve čtvrtek 27. února odpadá výuka a konzultace R. Roreitnera.

Prof. Pavel Kouba byl jmenován emeritním profesorem Univerzity Karlovy

Srdečně zveme všechny zájemce na seminář ÚFaR. Tento semestr se budou konat tři setkání, vždy o čtvrtcích od 19h v m.č. 225V. Program zde.

Výuka a konzultace prof. Theina začínají v týdnu od 24. 2.prof. Halíka od 27. 2., dr. Punčocháře od 25. 2., dr. Švece v týdnu od 2. 3. a doc. Karáska v týdnu od 24. 2.

Zájemci o studium filosofie nebo religionistiky na ÚFAR se mohou do 20. 2. přihlásit na přípravný workshop k přijímacím zkouškám, který proběhne 7. a 28. 3. 2020. Podrobnosti zde.

ÚFaR vyhlašuje soutěž o stipendia pro studenty Ph.D. a NMgr. studia filosofie na FF UK na podporu zahraničních pobytů a dokončení disertační práce .

Informační brožurka pro uchazeče o studium filosofie zde.

Právě vyšla kniha Recenze, kritika, ironie.

Srdečne blahopřejeme. 

Archiv Jana Patočky srdečně zve na interpretační semináře pro odbornou veřejnost, které probíhají vždy ve čtvrtek odpoledne v seminární místnosti CTS, Husova 4, 3. patro.

Universita' Ca’ Foscari Venezia vyhlašuje CFP na Summer School f Phenomenology and Phenomenological Philosophy: Kosmos, Nature, Life-World, která se koná v Benátkách 6. až 10. června 2020. Deadline zasílání CV a fakultativně též příkladů rukopisů je 20. 3. 2020. Podrobnosti zde.

Oznámení

Pražské centrum židovských studií připravilo dva blokové kurzy zahraničních odborníků. Jeden je zaměřen na raně moderní židovské dějiny, druhý na současnou literaturu v jidiš a ladino. Více zde.

20. 5. 2020 pořádá Ústav pro dějiny umění FF UK konferenci s názvem Bolest, která je určena studentům magisterských a doktorských studijních programů. Call for Papers je možné zasílat do 10. 3. 2020.

Pražské centrum židovských studií FF UK vyhlašuje jarní kolo podpory studentských projektů podporujících vznik tematicky relevantních bakalářských, magisterských a doktorských prací. Další informace zde.

Filosofický ústav AV ČR v.v.i. ve spolupráci s FF UK pořádají ve dnech 29. 6-1. 7. 2020 13th Deleuze and Guattari Studies Conference. Jako hlavní přednášející zde vystoupí Alain Badiou, Étienne Balibar, Catherine Malabou, Arjun Appadurai, Miguel de Beistegui a Barbara Glowczewski.

Konferenci bude předcházet deleuzovská letní škola, jež se uskuteční ve dnech 22.-26.6. 2020. V jejím rámci budou vyučovat renomovaní odborníci jako Ian Buchanan, Gregg Lambert, Daniel W. Smith, Daniela Angelucci, Catarina Pombo Nabais, Michaela Fišerová a Nick Nesbitt. Všechny přednášky na obou akcích budou v angličtině. 

Flú AV ČR nabízí deseti studentům ÚFARu účast na konferenci a deleuzovské letní škole zdarma. Hlásit se mohou všichni zájemci od bakalářských studentů až po doktorandy. Přihlášky spolu s krátkým motivačním dopisem (cca 1 strana) posílejte do 1. března na e-mailovou adresu konference: info@dgs2020.org

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro akademický rok 2020/2021. Konkurz se bude konat ve čtvrtek 12. 3. 2020 od 15,50h v místnosti 221. Přihlášky podávejte písemně (v jazyce zvolené univerzity, příp. v jiném světovém jazyce) do kastlíku R. Roreitnera na sekretariátu ÚFaR do 4. 3. 2020. Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde, specifické požadavky pro přihlášky na ÚFaRu zde.

V těchto dnech zahajuje činnost Spolek pro šíření díla Pierra Teilharda de Chardin. Více informací o spolku a možnostech, jak jej podpořit, naleznete v tiskové zprávě.

Uzávěrka podání abstraktu příspěvků na konferenci "Bílá místa filosofie: nevšední témata, opomíjené problémy, tabuizované oblasti..." (12.–13.5., FF Ostravská univerzita) byla stanovena na 29.2.2020.