Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Informační schůzka pro nově přijaté studenty 1. ročníku bakalářského oboru filosofie, kteří se nezúčastní informační schůzky v rámci Letní filosofické školy ve Štěkni, se bude konat v pondělí 1. 10. od 14.10 v místnosti 131 (aula). Prostudujte si prosím informační brožurky pro nové studenty filosofie zde: jednoobor a dvouobor.

V úterý 18. 9. od 9:00 do 12:00 se koná Den otevřených dveří v Jazykovém centru FF UK (Celetná 20, č. 144 a 143), kde je možné ziskat informace o možnostech jazykového vzdělávání na FF UK.

Oddělení pro studium novověké racionality Flú AV ČR zve všechny zájemce na přednášku
prof. Manfreda Franka (University of Tübingen) From ‘Fichte’s Original Insight’ to a Moderate Defense of ‘Self-representationalism’, která se koná 24. září od 18:00 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1).

Dovolujeme si Vás pozvat na další z pravidelných kolokvií k antické filosofii.  Profesor Anthony Price bude mluvit a diskutovat na téma "Making sense of Aristotle on akrasia" v pondělí 24. 9. v 17:30-19:30 v zasedací místnosti FLÚ. Materiály k přípravě budou k dispozici s týdenním předstihem.

Reflexe 54 k dostání v Knihovně ÚFaR za 90 Kč. 

Zájemci z řad studentů navrzujícího magisterského a doktorského studia o roli tutora v rámci Tutorského kursu na oboru Filosofie nechť se do středy 26. 9. hlásí u dr. Palkosky e-mailem nebo osobně v konzultačních hodinách.

V září bude knihovna otevřena po–čt 12–19, pá 12–16 a pouze jednu sobotu, 8. 9., 12–17.

Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK hodnocených v roce 2018 se umístily knihy Jiřího DyndyJamese Hilla a Vojtěcha Kolmana. Srdečně blahopřejeme!

Oznámení

Call for papers na česko-slovenskou studentskou konferenci FILEX, která se uskuteční 9.-10. 11. 2018 na FF MU v Brně, je k dispozici zde.

21. - 23. září proběhne ve Štěkni VII. Filosofická škola organizovaná studenty ÚFAR. Všichni jsou srdečně zváni. Další informace zde.

Bylo vyhlášeno 16. kolo souteže GA UK na rok 2019 na podporu projektů studentů magisterských a doktorských oborů. Přihlášky bude možné podávat od 9. 10. 2018 v aplikaci GA UK, fakultní deadline pro odevzdání je 6. 11. 2018. Kontaktními osobami na Grantovém oddělení FF UK jsou Lenka Prasličáková a Michaela Horáková; obsahovou stránku projektů mohou studenti ÚFaR konzultovat s Jiřím Dyndou.

Vážení studenti, děkanát vyhlásil soutěž o STUDENTSKÁ VĚDECKÁ STIPENDIA 2018/2019 (deadline podání žádostí je 20. 9. 2018). Tyto projekty se vylučují s projekty SVV (vedení ÚFaRu nepodpoří žádosti na projekty, které již byly podpořeny z SVV). Kontaktní osobou na ÚFARu, s níž můžete případně konzultovat detaily svých projektů, je Mgr. Jiří Dynda.“

Bylo vyhlášeno CFP na konferenci Merleau-Ponty at the Collège de France: Expression, Intercorporeity, Nature, kterou pořádá Katedra filozofie FF UP v Olomouci 18. a 19. října 2018.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na čtyřměsíční pobyty v letním semestru 2018/19. Fakultní uzávěrka podávání přihlášek je 20. 9. 2018.

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyhlašuje druhý ročník konference
Na viděnou
, která se bude konat 17. 10. 2018 v Praze. Veškeré informace zde.