Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Otevírací doba knihovny v LS 2017/2018.

Kurs dr. MATĚJČKOVÉ Náboženství v systémové teorii Niklase Luhmanna začíná až od 1. března.

Kursy dr. ZEMÁNKA začínají až v týdnu od 26. 2.

Seminář prof. HALÍKA Náboženství a literatura: paradoxy posvátného v existenciální literatuře začíná 28. 2.

Semináře "Rozum a myšlení podle Aristotela" a "Platónův Theaitétos: co je to vědění?" začínají až od 26., resp. 27. února (a trvají do 21., resp. 22. května).

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství a Ústav filosofie a religionistiky, FF UK vás zvou na veřejnou přednášku „Why Does Philosophy Have a History?“ kterou prosloví prof. Michael Rosen (Harvard University) Čas: 22.2. od 17:00 Místo: místnost 217, ÚFAR FF UK.

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia je možné podávat do 28. 2. 2018, do navazujícího magisterského studia do 31. 3. 2018. Obecné informace k přijímacímu řízení na FF UK jsou zde, bližší informace o podmínkách oborů Filozofie a Religionistika jsou na tomto webu v záložce pro uchazeče

Centrum pro studium středověku a Ústav germánských studií FF UK srdečně zvou na mezinárodní seminář Life and Biography in the Middle Ages, který se bude konat v LS 2018 každý čtvrtek od 17:30 v m. 319. Program zde.

Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV zve na další z pravidelných kolokvií k antické filosofii. Jaroslav Rytíř představí svoji práci na téma "Proč zastánci idejí nemohou dopustit, aby bytost (ousia) byla podkladem (hypokeimenon)? Aristotelés, Met. VII 6, 1031b 15-18" v pátek 23. 2. v 16:30-19:30 v zasedací místnosti FLÚ. Materiály k přípravě budou k dispozici s týdenním předstihem. 

Dovolujeme si upozornit na možnost stáží v CEFRESu, vhodných zejména pro frankofonní Mgr. a Ph.D. studenty FF UK. Podmínky těchto stáží pro letní semestr 2018 jsou popsané zde

Oznámení

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendia Anglo-Czech Educational fund 2018/19 určená na několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii. Uzávěrka přihlášek je 20. 3. Další podrobnosti naleznete zde.

Srdečně blahopřejeme Jindřichu Karáskovi ke knize Schellingova metafyzika přírody.

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro akademický rok 2018/2019. Konkurz se bude konat ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 15h v místnosti 220. Přihlášky podávejte písemně do kastlíku dr. O. Švece na sekretariátu ÚFaR do 16. 3. 2018. Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde, specifické požadavky pro přihlášky na ÚFaRu zde.

Zveme vás na filosofické semináře v letním semestru 2018: 22.3.2018 – Robert Roreitner: K statusu obecnin u Aristotela; 19.4.2018 – Tereza Matějčková: Hegelova fenomenologie světa; 10.5.2018 – Petr Prášek: Člověk v šíleném dění světa: filosofie Gillesa Deleuze. Seminář se koná vždy ve čtvrtek od 19,00 v místnosti 225V.

Bylo vypsáno výběrové řízení na FF UHK na pozici odborný asistent. Přihlášku lze podat do 20. 3. 2018. Bližší informace zde.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendijní studijní pobyty ve Velké Británii nadace ACEF. Přihlášku lze podat do 20.3.2018, veškeré informace zde.

Nouvelle École Lacanienne  a Oddělení současné a kontinentální filosofie FLÚ AV ČR Vás zvou na mezinárodní 7. lacanovský workshop "Úvod do díla Jacquesa Lacana" vedený D. Royem (Écola de la Cause freudienne), který se koná 3. 3. 2018 od 10h v Akademickém centru Filosofického ústavu. Bližší informace zde.

Religionistikanové stránky pro uchazeče.

Oddělení současné kontinentální filosofie Flú AV pořádá 23. a 24. 2. konferenci věnovanou dílu Catherine Malabou Politics of Plasticity.

Upozorňujeme na dva konkurzy na akademické pracovníky: (a) přednášející středověké filosofie, (b) přednášející moderní a současné filosofie. Detailní popis konkurzu a volných míst je v odkazech výše.

Srdečně blahopřejeme Karlu Theinovi k vydání knihy Aristotelovo pojetí lidské přirozenosti: Od myšlení k anatomii.

Call for papers na interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorandských programů, věnované tématu "Domov", která se bude konat 6.-7. června 2018 v Praze, ke stažení zde.

1.-8. 7. 2018 se uskuteční 14. ročník sedmidenních mezinárodních akademických programů v rámci projektu Prague Summer Schools. Informace a přihlášky zde.