Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Konzultace a přednáška prof. Halíka Psychologie náboženství I se ve čtvrtek 28. 2. nekonají.

Kursy dr. Palkosky, dr. Punčocháře, dr. Švece, dr. Válové, dr. Zemánka, seminář dr. Němce Pojem úzkosti a přednáška doc. Špinky Poznej sám sebe začínají v týdnu od 25. 2.

Katedra estetiky FF UK a Společnost pro estetiku srdečně zvou na konferenci Aesthetic Experience Today, která se koná 12. a 13. září 2019 (uzávěrka pro příjem přihlášek včetně abstraktů je 5. května, instrukce jsou uvedeny zde).

Otevírací doba knihovny v LS 2018/2019 byla zveřejněna zde.

Právě vyšla kniha Český šamanismus v rozhovorech. Autorce Heleně Exnerové srdečně blahopřejeme!

Zájemcům o studium na ÚFaRu nabízíme dvoudenní PŘÍPRAVNÝ KURZ. Koná se 2. a 23. 3. 2019. Podrobnější informace a přihlášky zde.

Srdečně blahopřejeme Martinu Ritterovi k vydání knihy Poznáním osvobozovat budoucí.

Oznámení

Do 28.2.2019 je možné žádat o stipendium Anglo-Czech Educational Fund pro doktorandy, kteří by chtěli dokončit disertaci ve Velké Británii.

Francouzské výzkumné centrum CEFRES nabízí finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu. Finanční příspěvek činí 10 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a budou se podílet na vědeckém životě ústavu. Uzávěrka pro podávání přihlášek: 15. března 2019 (17:00). Období: 1. září 2019 – 31. srpna 2020. Podrobné informace naleznete zde.

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro akademický rok 2019/2020. Konkurz se bude konat ve čtvrtek 14. 3. 2019 od 14,45h v místnosti 221. Přihlášky podávejte písemně do kastlíku R. Roreitnera na sekretariátu ÚFaR do 7. 3. 2019. Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde, specifické požadavky pro přihlášky na ÚFaRu zde.

Do 8. 3. je možné žádat o podporu studijního výjezdu do zahraničí v rámci Fondu mobility UK.

Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK nabízí otevřený kurs Seminář z renesanční filosofie pod vedením Vojtěcha Hladkého a Martina Žemly, vždy ve středu od 15:00. Bližší informace zde.