Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Na středu 25. 10. od 16.00 bylo vyhlášeno děkanské volno z důvodu konání Valné hromady Studentského fondu. Kursy doc. Kolmana, doc. Čapka s dr. Matějčkovou a seminář dr. Kozáka se konat budou.

Kurs Filosofie Judaismu dr. LYČKY a kursy Hobbes, Locke, Rousseau a A Story of the Mind doc. HILLA se v pondělí a úterý 23. a 24. 10. kvůli rekonstrukci předsálí auly přesouvají do místnosti č. 18.  

Ministerstvo zahraničních věcí ČR pořádá dne 2.11.2017 od 9 do 14 h na rektorátě Univerzity Karlovy seminář o výběrových řízeních do institucí EU a o konkrétních pracovních příležitostech v těchto institucích, určený především vysokoškolským studentům. Registrace zde.

Filosofický spolek Praxis svolává na 24.10.2017 od 19:00 valnou hromadu do učebny č. 209. Pokud máte zájem zapojit se do spolkové činnosti nebo jste jen zvědaví, jak taková událost vypadá, budeme rádi, když dorazíte.

Doc. KARÁSEK ve středu 18. 10. ruší konzultační hodiny. Náhradní se budou konat v úterý 24. 10. od 15.50.

Srdečně blahopřejeme Jiřímu Dyndovi k vydání knihy Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech.

Oznámení

Zpráva z konference Übergänge. Natur und Geist in der Klassischen Deutschen Philosophie zde.

Dne 27. 10. od 10h se v m.č. 217 koná mezinárodní seminář Exploring the Borderlands of Philosophy and Theology.

Dovolujeme si Vás pozvat na pokračování pravidelného Doktorandského seminářk antické filosofii 

7.-8. 11. se v Pardubicích koná konference "Patočka v dialogu".

Bylo vyhlášeno 15. kolo soutěže Grantové agentury UK pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Návrhy projektů je možné podávat od 9. 10. prostřednictvím aplikace GA UK (https://is.cuni.cz/webapps/) nejpozději do 6. 11. 2017. Informační seminář pro zájemce se bude konat 17. 10.  od 17:30 v místnosti č. 300. 

Otevírací doba Knihovny ÚFaR v ZS 2017/2018.

Bylo vypsáno výběrové řízení na pozici výkonný redaktor - vedoucí edičního oddělení OIKOYMENH při FLÚ AV ČR.

Katedra religionistiky HTF UK zve na podzimní sérii tradičních religionistických Večerních kolokvií. Program a bližší informace naleznete zde.

Právě vyšla Nomádva č. 23! K dostání v Knihovně ÚFaR za symbolických 5 Kč. 

Srdečně blahopřejeme Ondřeji Švecovi a Jakubu Čapkovi k vydání knihy Pragmatic Perspectives on Phenomenology.

Byl zveřejněn program filosofického semináře ÚFARu pro zimní semestr: 26. 10. 2017  – Jan Kozák: Monomýtus: ‚podivný atraktor‘ v srdci mytických struktur; 16. 11. 2017 – Jakub Čapek: Zvyk; 30. 11. 2017 - Jindřich Karásek: Schellingova koncepce organismu; 14. 12. 2017 - Miroslav Petříček: Vztah přes neredukovatelnou diferenci. Viz stránky zde.

Husitská teologická fakulta UK a časopis Dingir zvou na konferenci „Současná česká náboženská scéna: Dvacet let časopisu Dingir“, která se bude konat v sobotu 4. listopadu od 9:00 do cca 16:30 na HTF UK (Pacovská 350/4, Praha 4). Program zde.