Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Dr. Palkoska přesouvá tento týden konzultace ze čtvrtka 25.5. na středu 24.5. 14:30-15:30h.

Srdečně zveme na přednášku dr. Václava Němce Problém zla, filosofická mystika a křesťanská konverze vůle podle sv. Augustina, která se uskuteční v rámci Noci kostelů v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru 9. 6. 2017 od 17,20.

Konzultace doc. Kolmana se z důvodů konání konference přesouvají z úterý 23. 5. na středu 24. 5. od 10:00.

Letní konference UNCE se koná 30. 6. 2017 na ETF UK (Černá 9, 3. patro, místnost F).  Zájemci jsou srdečně zváni. 

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. a think-tank IDEA
při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. Vás zvou na konferenci Svoboda vůle, právní a morální odpovědnost; 25. 5. 2017, 16:00-19:00, CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1. Hlavní řečník: Prof. Saul Smilansky, Haifská univerzita, Izrael.

Byla zveřejněna otevírací doba knihovny v období od května do září 2017. Omlouváme se za omezení způsobená rekonstrukcí budov FF UK a děkujeme za pochopení.

BZK z FILOSOFIE se budou konat 12. - 14. 6. Závazná přihláška v SIS do 9. 5., kontrola splnění studijních povinností před BZK do 31. 5. Další informace zde.

SZZK z filosofie se budou konat 21. a 23. 6. Závazná přihláška v SIS do 9. 5., kontrola povinností do 31. 5. Další informace zde.

Oznámení

Gratulujeme našemu studentovi Lukáši Senftovi za Novinářskou křepelku - ocenění pro novináře do 33 let, které uděluje nadace Český literární fond.

Právě vyšla kniha Roberta A. Segala Stručný úvod do teorie mýtu. Autorce překladu Lucii Valentinové srdečně blahopřejeme. Ke koupi v Knihovně ÚFaR za 120 Kč.

Srdečně blahopřejeme autorům českého překladu Canguilhemova spisu La connaissance de la vie, který právě vyšel v nakladatelství Karolinum.

Doktorské studenty upozorňujeme na výzvu EURIAS Fellowship Programme poskytující stipendia na řadě evropských univerzit, a také na pozvánku na training workshop Coimbra Group-UNICA pořádaný v Záhřebu 15.–18. října.

Doktorský seminář doc. Špinky k antické filosofii se koná každou lichou středu od 17.30. Program setkání je zde. 

Institut politologických studií FSV UK, Anglo American University a Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlašují "call for papers" na konferenci Republicanism in the History of Political Philosophy and Today (Praha, 3.-4.11.2017).

Aktualizované informace o možnostech získání finančních prostředků pro student(k)y naleznete zde.