Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Doc. Benyovszký ruší konzultační hodiny v pondělí 23. 9. z důvodu účasti u státních zkoušek.

Konzultace Jakuba Čapka se v pondělí 23. 9. přesouvají ze 14h na 12h-13h.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni na workshop Aristotle reads Democrituskterý se bude konat 27. 9. v místnosti 225V.

Janusz Salamon (FSV UK) v zimním semestru nabízí studentům ÚFARu kurz Global Philosophy of Religion.

V Nakladatelství Karolinum právě vyšla kniha Daniely Šterbákové Ticho: John Cage, filozofia absencií a skúsenosť ticha.

Srdečně a tiše blahopřejeme!

Byl zveřejněn rozvrh ÚFAR pro zimní semestr 2019/20.

Do 1. října je možné podávat žádosti o stipendijní pobyt na Islandu v LS 2020. Více informací zde.

Oznámení

V příloze najdete nabídku dr. Alice Koubové z FLÚ AVČR určenou rovněž studentům filosofie. Týká se účasti na programu Nová krev ve vztahu k představení Oběd u Wittgensteina v Národním divadle dne 8. 11. 2019. V případě zájmu můžete kontaktovat přímo organizátorku projektu.

24. a 25.  září se koná v Akademickém centru Filosofického ústavu AV mezinárodní workshop Music after Schönberg: Philosophical and Literary Aspects. Všichni zájemci jsou zváni.

Katedra filozofie a Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci srdečně zvou na konferenci J. L. Fischer, 125 let od narození, která se koná 8. 11. 2019 v Olomouci, v kapli Božího Těla. Termín CFP je 30. 9. 2019.

Byla zveřejněna otevírací doba Knihovny ÚFaR od 2. 9. 2019.

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje doplňkové výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro LS 2019. Konkurz se bude konat v pondělí 23. 9. 2019 od 16,00 v m.č. 221. Přihlášky podávejte písemně - a to v AJ, NJ, FJ, příp. v jazyce přijímající instituce - do kastlíku R. Roreitnera na sekretariátu ÚFaR do 16. 9. 2019. Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde, specifické požadavky pro přihlášky na ÚFaRu zde.

6. a 7. listopadu 2019 se konají 6. Broumovské diskuse, letošním tématem je Důvěra a porozumění. Podmínky získání studentského stipendia na dopravu, ubytování a ostatní náklady zde.