Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Radek Chlup ruší 22. 11. své konzultace z důvodu účasti na Radě pro vnitřní hodnocení UK.

Nakladatelství OIKOYMENH a FLÚ AV ČR zvou na prezentaci vybraných letošních titulů. Prezentace se koná 4. 12. od 18,00 v AKC (Husova 4a).

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku Helen F. Leslie-Jacobsen (University of Bergen) The Sacred Grove in Pre-Christian Germanic Religion, která se bude konat ve čtvrtek 30. 11. od 14.00 v místnosti č. 104.

Prof. THEIN z důvodu pracovní cesty ruší v úterý 21. 11. výuku a ve čtvrtek 23. 11. konzultace. Seminář Filosofie hmatu se koná.  

Srdečně zveme na hostovskou přednášku prof. Theo Kobusche „Concept and Thing: The Problem of First Intention in Medieval Philosophy“, která se koná na ÚFaR FF UK v rámci výuky středověké filosofie v úterý 28. 11. 2017 v 15:50 – 17:20, místnost 225V.

Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV zve všechny zájemce na další z kolokvií k antické filosofii. 24. 11. od 16.30 vystoupí Mgr. Filip Horáček s příspěvkem na téma Pneuma a věštění v Synesiově spisu O snech.

Oznámení

Srdečně blahopřejeme Vojtěchu Kolmanovi k vydání knihy O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat.

Byl zveřejněn videozáznam z konference Duch je kost.

Upozorňujeme na novou podobu komisionální zkoušky ze Středověké filosofie II. Od zimního zkouškového období 2017/2018 platí tato podoba zkoušky.

Upozorňujeme na novou podobu komisionální zkoušky z Filosofie 19. a 20. století II. Od zimního zkouškového období 2017/2018 platí tato podoba zkoušky.

Upozorňujeme na novou podobu komisionální zkouškyAntické filosofie II. Od zimního zkouškového období 2017/2018 platí tato podoba zkoušky.

1.-8. 7. 2018 se uskuteční 14. ročník sedmidenních mezinárodních akademických programů v rámci projektu Prague Summer Schools. Informace a přihlášky zde.

Katedra religionistiky HTF UK zve na podzimní sérii tradičních religionistických Večerních kolokvií. Program a bližší informace naleznete zde.

Byl zveřejněn program filosofického semináře ÚFARu pro zimní semestr: 26. 10. 2017  – Jan Kozák: Monomýtus: ‚podivný atraktor‘ v srdci mytických struktur; 16. 11. 2017 – Jakub Čapek: Zvyk; 30. 11. 2017 - Jindřich Karásek: Schellingova koncepce organismu; 14. 12. 2017 - Miroslav Petříček: Vztah přes neredukovatelnou diferenci. Viz stránky zde.