Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Doc. Karásek ve středu 24. 4. konzultuje od 14.00 do 15.00.

Ve čtvrtek 18. dubna 2019 je knihovna z důvodu Děkanského volna zavřená. Děkanské volno vyhlášené na úterý 23. dubna se vztahuje pouze na výuku, knihovna je otevřená. Všichni jsou srdečně zváni na Den mladé vědy.

Do 2. května je možné žádat o podporu zahraničního pobytu v rámci meziuniverzitních smluv. Více informací zde.

Srdečně zveme na semináře prof. Hankinsona (University of Texas, Austin) Aristotle on the Principle of Non-Contradiction, které se budou konat 13. 5. 15:50 - 17:20 a 14. 5. 10:50 - 12:20 v místnosti 225V. 

Do 10. května 2019 je možné zasílat abstrakty příspěvků na Religionistiskou studentskou vědeckou konferenci (SVK). Termín konání je 7.-9. června 2019. Bližší informace naleznete zde, anebo na facebookové stránce SVK.

30. dubna 2019 je poslední den na podání přihlášky do doktorského studia pro akademický rok 2019/2020. Všichni uchazeči jsou srdečně vítáni. Pro bližší informace kontaktujte doc. Jamese Hilla.

BZK z RELIGIONISTIKY se konají 17. 6.  Přihláška v SIS do 9. 5., uzavření povinností do 29. 5., elektronické odevzdání práce do 20. 5. (tištěná podoba stačí o pár dní později).

Oznámení

Vážené kolegyně a kolegové, nabízíme brigádu v rámci projektu KREAS. Jedná se o kontrolu formálních náležitostí formulářů (relativně mechanická práce) a případnou komunikaci s akademiky ohledně doplňování chybějících/chybných údajů. Práci můžete dělat z domova, bude potřeba ji provádět v červnu/červenci. Ohodnocení je 150 Kč/hod. formou stipendia. Práci by předcházelo cca hodinové zaškolení. Celková hodinová dotace je 150 hodin, které budou rozděleny mezi zájemce (ideálně si rovnou určete, kolik hodin byste chtěli). Brigáda se bude opakovat každého půl roku. V případě zájmu se ozvětě na martin.pehal@ff.cuni.cz.

Frankofonní organizace pro výzkum v sociálních vědách OFFRES právě ohlásila 19. ročník Evropské letní školy, která se tentokrát koná v Petrohradě od 4. do 11. července 2019 na téma „Empire: centre et périphéries“. Datum pro podání přihlášky: 17. duben! Podrobnější informace a formuláře přihlášky naleznete zde, v případě pochybností o podmínkách účasti se obracejte na Ondřeje Švece.

Vyšla kniha Derrida tra le fenomenologie: 1953-1967, jejímž autorem je Daniele De Santis. Srdečně blahopřejeme!

SZZK z FILOSOFIE se budou konat 19. a 20. 6., závazná přihláška v SIS do 9. 5., kontrola splnění studijních povinností do 29. 5. Další informace zde 

Katedra estetiky FF UK a Společnost pro estetiku srdečně zvou na konferenci Aesthetic Experience Today, která se koná 12. a 13. září 2019 (uzávěrka pro příjem přihlášek včetně abstraktů je 5. května, instrukce jsou uvedeny zde).

BZK z FILOSOFIE se konají 11. a 12. června.  Přihláška v SIS do 9. 5., uzavření povinností do 29. 5., odevzdání práce do 13. 5. Další informace zde.