Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Informační schůzka a setkání s tutory pro nové studenty bakalářské filosofie se bude konat v pondělí 3. 10. od 15.50 v místnosti č. 1. Informační brožurka pro jednooborové bakaláře zde a pro dvouoborové bakaláře zde.   

Kursy dr. Lukáše Nováka začínají až v týdnu od 10. 10.

V pondělí 3. října proběhne křest překladu knihy amerického filosofa a terapeuta E. T. Gendlina Dialog s prožíváním: Tělo a rozumění v psychoterapii a mimo ni. Všechni zájemci jsou srdečně zváni! Další informace zde.

Kursy Filosofie, literatura, poetika prof. Vojvodíka, Buddhismus Marka Zemánka, Úvod do etiky dr. Jirsy, Rozšiřující cvičení z logiky dr. Punčocháře, Francouzská filosofie vědy dr. Švece a dr. Černého a kursy doc. Karáska začínají až v týdnu od 10. 10.

Dovolujeme si Vás pozvat na kolokvium k antické filosofii, na kterém Karel Thein představí svoji práci na téma "Zdroj pohybu v De caelo I-II: mezi fyzikou a metafyzikou" dne 7. 10. v 15.30-18.00 v zasedací místnosti FLÚ AVČR, Jilská 1.

Informační schůzka pro nově přijaté studenty bakalářské religionistiky se koná 3. 10. v 16:00 v místnosti 225V. Informační brožura pro jednooborové bakaláře je zde, pro dvouoborové zde.

V pořadí již třetí ročník festivalu Open Square proběhne v sobotu 1. října 2016. Festival společně pořádají instituce sídlící na náměstí Jana Palacha. Pro návštěvníky budou připraveny koncerty, komentované prohlídky, přednášky a mnoho dalšího.

Oznámení

Otevírací doba knihovny v ZS 2016/2017 byla aktualizována.

Knihovna srdečně zve na Týden knihoven (3.–7. 10), jehož rozmanitý program se bude konat v prostorách naší studovny a v dalších čtyřech fakultních knihovnách.

Stance: An International Undergraduate Philosophy Journal hledá recenzenty a editory. Více informací na http://stancephilosophy.com/.

Organizace GFPS nabízí semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Více informací naleznete zde. Termín pro zasílání žádostí a dalších podkladů je nejpozději do 31. 10. 2016.

CEFRES nabízí frankofonním studentům magisterského nebo doktorského studijního programu FF UK odborné praxe/stáže od 1 do 3 měsíců s možností získat 4 - 12 ECTS kreditů v rámci svého studijního programu. Deadline pro podání žádostí je 1. 10., další informace zde

Srdečně blahopřejeme doc. Vojtěchu Kolmanovi k vydání monografie Zahlen.

Prvním svazkem nové edice Jednoty klasických filologů "Bilingua" je komentovaný překlad Alkmánova Partheneia z Louvru pořízený Robertem Roreitnerem, jemuž tímto srdečně gratulujeme.

Učebnice klasické řečtiny je v prodeji v knihovně ÚFaR s 30 % slevou za 350 Kč.