Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+  pro akademický rok 2021/2022. Konkurz se bude konat on-line ve středu 10. 3. 2021 od 16 h. Přihlášky odevzdávejte elektronicky (v jazyce zvolené univerzity, příp. v jiném světovém jazyce) R. Roreitnerovi na email robert.roreitner@ff.cuni.cz, a to nejpozději do 3. 3. 2021. Další informace vč. podmínek pro uchazeče a postupu podání přihlášky naleznete zde, specifické požadavky pro přihlášky na ÚFaRu zde.

ÚFaR FF UK vyhlašuje pro rok 2021 soutěž o stipendia pro doktorandky a doktorandy studijního oboru Filozofie na FF UK, určená na podporu krátkodobých i dlouhodobých zahraničních pobytů. Svou žádost zasílejte na adresu ufar(at)ff.cuni.cz do 10. března 2021. Výsledky budou oznámeny taktéž e-mailem do 30. března 2021. Všechny další podrobnosti naleznete v příloze, s případnými dotazy se můžete obrátit na koordinátora stipendijního fondu Ondřeje Švece.

Zájemce o studium filosofie i širší veřejnost srdečně zveme k účasti na online přednáškách! Zveřejňujeme zoomové adresy tří úvodních kurzů do filosofie – Klíčové metafory evropské moderny, Kdo se směje naposled, Osobní a společenská identita. Informace o časech a adresy jsou uvedeny na plakátech, viz prolinky. 

Oznámení

Upozorňujeme všechny zájemce o studium, že přihlášky do bakalářského studia je zapotřebí podat do 28. 2. 2021, do navazujícího magisterského studia do 31. 3. 2021

Upozorňujeme na otevření přihlášek do doktorského studia filosofie na ÚFAR. Termín pro odevzdání přihlášek je 30. dubna 2021. Pokud se chcete do našeho doktorského programu přihlásit, nebo potřebujete další informace o doktorském studiu na ÚFARu, prosím obraťte se na Jamese Hilla (james.hill@ff.cuni.cz) nebo Jakuba Jirsu (jakub.jirsa@ff.cuni.cz). Těšíme se na vaše doktorské projekty! http://ufar.ff.cuni.cz/5/doktorske-studium

We welcome applications for doctoral studies in philosophy at the Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University. The deadline for applications is 30. 4. 2021. If you are considering applying and would like further information on either the Czech or English-language programmes, do please feel free to contact James Hill (james.hill@ff.cuni.cz) or Jakub Jirsa (jakub.jirsa@ff.cuni.cz).

Doktorandi TF JU v Českých Budějovicích se obracejí na magisterské studenty a doktorandy zabývající se scholastikou, aby se přihlásili s návrhem vlastního tématu na konferenci uspořádanou (s největší pravděpodobností online) na konci jara 2021. Podrobnosti zde.