Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Konzultace doc. Kolmana se přesouvají z pondělí 8. 6. na čtvrtek 11. 6., od 9:00 do 10:00. Platí, že před konzultací je vhodné se ohlásit mailem.

Ve zkouškovém období od 25. května do konce června budou na ÚFAR probíhat konzultační hodiny podle rozpisu zde. V případě osobní účasti na konzultacích či atestacích je podle pokynů vedení FF UK třeba vyplnit a odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

SZZK z filosofie se budou konat 16. a 17. 6.  Pozor, změna! Termín závazné přihlášky v SIS je 14. 5., termín kontroly povinností 27. 5. Další informace zde. V případě jakýchkoli technických nebo organizačních problémů se prosím obracejte e-mailem na paní sekretářku. 

BZK z filosofie se budou konat 18. a 19. 6. Termín závazné přihlášky v SIS je 7. 5., termín kontroly povinností do 27. 5. Další informace zde. V případě jakýchkoli technických nebo organizačních problémů se prosím obracejte e-mailem na paní sekretářku. 

Pozor, podle upraveného harmonogramu akademického roku 19/20 nebude možný další termín BZK v červnu/červenci.

Oznámení

Od pondělí 8. 6. bude možné na základě individuální domluvy s oborovým knihovníkem navštívit knihovnu za účelem prezenčního studia. Vracení výpůjček bude nadále možné jen prostřednictvím spádových knihoven z důvodu karantény knih. Průběžně aktualizované informace k provozu oborových knihoven naleznete zde.

Univerzita Karlova má do 30. 6. 2020 zkušební přístup do Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online (Brill) a do 2. 7. 2020 do referenční databáze Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online (De Gruyter).

Od 2. 6. 2020 budou rozšířen provoz KJP (út, čt 10 až 17) a bude umožněno prezenční studium. Oborové knihovny zůstávají nadále zavřené, výpůjčky z nich je však možné realizovat prostřednictvím spádových knihoven na jednotlivých budovách FF UK. Informace o provozu fakultních knihoven jsou průběžně (nejméně jednou týdně) aktualizovány.