Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Ku příležitosti vydání nového čísla časopisu Nomádva se ve středu 5. dubna v holešovické kavárně Liberál koná od osmi hodin večírek, na který jsou všichni srdečně zváni.

BZK z religionistiky se konají 19. 6. Termíny pro SZZK budou domlouvány individuálně. Práci je v obou případech třeba odevzdat do 22. 5.

Department of Anglophone Literatures and Cultures FF UK is pleased to invite you to a lecture by Matthew Guterl (Brown University): Donald Trump, Capitalism, and the Endings of America. Tuesday, 18 April 2017, 14:15, Room 104. Charles University, Faculty of Arts, Jana Palacha 2, Prague 1.

BZK z FILOSOFIE se budou konat 12. - 14. 6. Závazná přihláška v SIS do 9. 5., kontrola splnění studijních povinností před BZK do 31. 5. Další informace zde.

Srdečně zveme na Mezinárodní religionistickou studentskou vědeckou konferenci (SVK), která se letos uskuteční 29.–31. května 2017 v Ostrožské Nové Vsi. Vnitřní deadline ÚFaRu je 30. dubna. Call for papers a pravidla zde. Facebook akce zde.

SZZK z filosofie se budou konat 21. a 23. 6. Závazná přihláška v SIS do 9. 5., kontrola povinností do 31. 5. Další informace zde.

Oznámení

Divadelní soubor studentů UK zve na inscenaci hry Il Duetto. Můžete se těšit na filosofický humor, historické slzy a starou dobrou katharsis. Několik členů včetně režisérky pochází z řad studentů ÚFAR. Text hry získal dvě velice prestižní ocenění. Čtvrtek 30. 3., 19 hodin, Divadlo Na Prádle.

Deadline na odevzdání přihlášek k podpoře studijních pobytů ve Velké Británii (Anglo-Czech Educational Fund) byl posunut na 29.3.2017. V případě zájmu o pomoc s přihláškou se obraťte na Jakuba Jirsu.

Σχολή Pražská konference studentů filosofie se bude konat 7.4. - 8.4. 2017. Call for papers do 19. 3.

Frankofonní akademická síť OFFRES vyhlásila výzvu k podávání přihlášek na Evropskou letní universitu nazvanou Penser au-delà de l’homme : Limites, frontières et fins de l’humain, která se bude konat od 5. do 12. července 2017 na FF UK. Termín pro zasílání přihlášek je 30. dubna, bližší informace naleznete zde. S dalšími případnými dotazy se obraťte na Ondřeje Švece.

Program Filosofického semináře na nový semestr: 9. 3. 2017 – James Hill: Berkeleyho filosofie ducha; 30. 3. 2017 - Radek Chlup: Jak rozumět polyteistickým bohům; 20. 4. 2017 - Pavel Kouba: Řeč a zjevnost; 11. 5. 2017 – Karel Thein: Aristotelův člověk: srdce, krev a myšlení.

Doktorský seminář doc. Špinky k antické filosofii se koná každou lichou středu od 17.30. Program setkání je zde. 

Institut politologických studií FSV UK, Anglo American University a Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlašují "call for papers" na konferenci Republicanism in the History of Political Philosophy and Today (Praha, 3.-4.11.2017).

Prosím věnujte pozornost pozvánce na Letní školu antické filosofie, která proběhne 6.-9. června 2017 na Filozofické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Tento ročník budě věnován Aristotelově filosofii a lektoři letní školy budou George Karamanolis (Universität Wien); István Bodnár (ELTE/CEU Budapešť); Matyáš Havrda (Akademie věd ČR, Praha) a Ladislav Kvasz (Univerzita Karlova, Praha).

FF UK, Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství vypisuje veřejný konkurz na místo vědeckého pracovníka. Info zde.

Od 1. března je možno v Knihovně Jana Palacha hradit pokuty vzniklé i v ostatních dílčích knihovnách Filozofické fakulty UK.

CEFRES vyhlašuje program podpory doktorského studia pro doktorandy UK od 2. ročníku. Uzávěrka přihlášek je 27. 3., další informace zde.

Aktualizované informace o možnostech získání finančních prostředků pro student(k)y naleznete zde.