Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK a Europaeum Vás zve na workshop s tématem "Post-Truth, Populism, Prejudice: Europe's Values in Crisis?" 16.-18.2. 2017, místnost 217, Nám. Jana Palacha FF UK.

Knihovna bude během zkouškového období (9. 1. – 19. 2.) otevřena vždy od 12 hodin. Sobotní otevírací doba se nemění.

BZK z RELIGIONISTIKY se konají 9. 2. 2017. Práci je třeba odevzdat do 12. 1.

1. 1. 2017 vstupuje v platnost nový Výpůjční řád Knihovny FF UK. Všechny knihovny UK se od nového roku budou řídit jednotnou maticí výpůjček, stanovenou novým Knihovním řádem Univerzity Karlovy (účinným od 1. října 2016). V souvislosti s těmito změnami je na leden 2017 vyhlášena knižní amnestie.

SZZK z FILOSOFIE se budou konat 30. a 31. 1. 2017. Termín pro závazné přihlášení v SIS je do 9. 12. Další termíny a informace zde.

BZK z FILOSOFIE se budou konat 30. 1. - 1. 2. 2017. Termín pro závazné přihlášení v SIS je do 16. 12. Ostatní termíny a informace zde.

Oznámení

Brožurka pro uchazeče o studium oboru filosofie na ÚFAR je ke stažení zde.

Připomínáme studentské hodnocení výuky v ZS a děkujeme za Váš názor, který je pro nás důležitou zpětnou vazbou.

Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Flú AV zve na kolokvium k antické filosofii "Work in progress", kde Robert Roreitner (Humboldt-Universität zu Berlin) představí svoji práci na téma "Potenciální intelekt mezi Theofrastem a Alexandrem z Afrodisiady": 20. 1. 16:00-19:00 (zasedací místnost FLÚ).

The Munich School of Ancient Philosophy (MUSAPh) invites applications for funded doctoral positions. Dissertation proposals are welcome in all areas of ancient Greek and Roman Philosophy, their medieval reception in Arabic and Latin, and textual criticism. MUSAPh is a joint program of the Classics and Philosophy Departments at Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). It is directed by Professors Peter Adamson, Oliver Primavesi and Christof Rapp. We strongly encourage applications by February 15th, 2017 and hope to make initial offers very soon thereafter. Please visit website (www.musaph.uni-muenchen.de) for more information about the program and instructions for how to apply.