Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Srdečně zveme na seminář Náboženství, pluralismus a sekularita: Evropa a Brazílie, který se koná 8. 2. 2018 od 16,30 v AKC a v rámci něhož prosloví přednášky prof. Emil A. Sobottka a prof. Tomáš Halík.

Otevírací doba knihovny v zimním zkouškovém období zde.

Srdečně blahopřejeme Mateji Cíbikovi k vydání knihy Liberáli a tí druhí.

SZZK z FILOSOFIE se konají 24. a 25. 1. 2018. Přihlášky do 8. 12. 2017, kontrola povinností v SIS do 10. 1. 2018, termín pro odevzdání práce je 22. 12. 2017. Další informace zde.

BZK z FILOSOFIE se konají 30. a 31. 1. Přihlášky do 15. 12. 2017, kontrola povinností v SIS do 17. 1. 2018, termín pro odevzdání práce je 3. 1. 2018. Další informace zde. 

Oznámení

Call for papers na interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorandských programů, věnované tématu "Domov", která se bude konat 6.-7. června 2018 v Praze, ke stažení zde.

Religionistikanové stránky pro uchazeče.

Workshop pro uchazeče o studium na UFAR se bude konat 3. a 24. 3. 2018 (1. běh) a 4. a 25. 3. 2018 (2.běh). Další informace jsou zde. Vyplněné přihlášky budou přijímány do 15. 2., resp. do naplnění kapacity. 

Upozorňujeme na dva konkurzy na akademické pracovníky: (a) přednášející středověké filosofie, (b) přednášející moderní a současné filosofie. Detailní popis konkurzu a volných míst je v odkazech výše.

Oddělení současné kontinentální filosofie Flú AV pořádá 23. a 24. 2. konferenci věnovanou dílu Catherine Malabou Politics of Plasticity.

Srdečně blahopřejeme Karlu Theinovi k vydání knihy Aristotelovo pojetí lidské přirozenosti: Od myšlení k anatomii.

Srdečně blahopřejeme Vojtěchu Kolmanovi k vydání knihy O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat.

Upozorňujeme na novou podobu komisionální zkoušky z Filosofie 19. a 20. století II. Od zimního zkouškového období 2017/2018 platí tato podoba zkoušky.

Upozorňujeme na novou podobu komisionální zkoušky ze Středověké filosofie II. Od zimního zkouškového období 2017/2018 platí tato podoba zkoušky.

Upozorňujeme na novou podobu komisionální zkouškyAntické filosofie II. Od zimního zkouškového období 2017/2018 platí tato podoba zkoušky.

1.-8. 7. 2018 se uskuteční 14. ročník sedmidenních mezinárodních akademických programů v rámci projektu Prague Summer Schools. Informace a přihlášky zde.

Ústav religionistiky FF MU v Brně zve na mezinárodní konferenci "Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism", která se bude konat 6.-7. června 2018. Tématem konference je transgrese sociálních a náboženských norem, hranic či tabu jako součást věr a praktik v rámci západního ezoterismu. Více informací naleznete zde.