PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.

english


milan.lycka@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Konzultuje po dohodě e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

  Odborný životopis

  • 1979-1984 studium filosofie na Filosofické fakultě UK V Praze
  • 1984 PhDr.
  • 1999-2000 studium hebrejštiny na Universitě Tel Aviv
  • 2002-2008 postgraduální studium filosofie na FF UK (Ph.D.)
  • v letech 1990-1997 a dále od roku 2001 odborný asistent Ústavu filosofie a religionistiky FF UK

  Odborné zaměření

  • Fenomenologie a filosofie náboženství
  • Judaismus
  • Židovská filosofie

  Publikace

  Monografie:

  • Filosofie náboženství Josefa Solovějčika. Praha: Academia, 2010, 210 s. (ISBN 978-80-200-1859-5)

  Cizojazyčné studie a články

  • „The Minority-Majority Problem Reconsidered“,in: “We All are Minorities – a Plea for Pluralism”. Challenges and Chances of Religious, Ethnic-Cultural, and Political Diversification in Contemporary Societies (from Jewish, Christian, and Muslim Perspectives). Focus on Middle East. Zürich-Amman: European Abrahamic Forum-Konrad Adenauer Stiftung-Regional Human Security Centre, 2010, s. 100-108 (ISBN 978-3-00-033176-3)
  • „Abraham Heschel’s Philosophy of Judaism as a Phenomenology of Religion“, in: Abraham Joshua Heschel. Philosophy, Theology and Interreligious Dialogue. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009, s. 47-51 (ISBN 978-3-447-05920-6)
  • „Return of Religion(s) into the Public Sphere – Role of Religion(s) in Present Day Society: A Czech Perspective“, in: Religion and Secular State. Role and Meaning of Religion in a Secular Society from Jewish, Christian, and Muslim Perspectives. Zürich-Sarajevo: European Abrahamic Forum-Konrad Adenauer Stiftung-Interreligious Institute in Bosnia and Herzegovina, 2008, s. 121-125 (ISBN 978-3-00-025319-5)
  • „The ‘Europe of Citizens’ vis-à-vis the ‘Europe of Nation States’“, in: The Religious Roots of Contemporary European Identity. London-New York: Continuum, 2007, s. 134-142 (ISBN 978-0-8264-9482-5)
  • „‘You Shall Be Holy...’ Joseph B. Soloveitchik‘s Concept of the Sacred“, in: Focus Pragensis 3, 2003, Praha: OIKOYMENH, s. 7-27 (ISBN 80-7298-130-7)
  • „Interreligious Contacts - A Threat to Religious Identity?“, in: Logos a svět. Sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. Trojana. Praha: OIKOYMENH, 1997, s. 134-142 (ISBN 80-86005-40-2)
  • „The Land and its Sanctification in the Teaching of Rabbi Joseph B. Soloveitchik“, in: Landgabe. Festschrift für Jan Heller zum 70. Geburtstag. Praha: OIKOYMENH, 1995, s. 245-250 (ISBN 80-85241-93-5)
  • „Human Typology in Works of Rabbi Joseph B. Soloveitchik“, in: Listy filologické, CXVIII, 1995, s. 267-283 (ISSN 0024-4457)

  České studie a články

  • „Halachická existence podle Josefa Solovějčika“, in: Josef Solovějčik, Halachický člověk. Praha: Academia, 2012, s. 9-40 (ISBN 978-80-200-1994-3)
  • „Smrt a umírání v judaismu“, in: Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Praha: Cesta domů, 2010, s. 79-94 (ISBN 978-80-904516-3-6)
  • „Religionistika a dialog náboženství“, in: Máš přede mnou všechny mé cesty. Praha: Lidové noviny, 2008, s. 176-183 (ISBN 978-80-7106-959-1)
  • „Duše v judaismu“, in: R. Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2007, s. (ISBN 978-80-86685-82-3)
  • „Pojetí božství v judaismu“, in: R. Chlup (ed.), Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2004, s. 99-129 (ISBN 80-86685-42-X)
  • „Rabi řekl jménem rabiho...“, in: Reflexe. Filosofický časopis, vol. 19, 1998, s. 6/1-8 (ISSN 0862-6901)
  • „Typologie člověka v díle rabiho J. B. Solovějčika“, in: Teologický sborník, vol. 1/97, 1997, s. 43-55
  • „Neučiníš sobě rytiny...“, in: Posvátný obraz a zobrazení posvátného. Praha: Česká křesťanská akademie, 1995, s. 54-60 (ISBN 80-85795-20-5)
  • „Pravda jako tradice a řád: Judaismus v moderní době“, in: Veritas vincit - Pravda vítězí. Praha: KLP, 1995, s. 65-69 (ISBN 80-85917-10-6)
  • „Rudolf Otto - posvátno jako kategorie a priori“, in: O posvátnu. Praha: Česká křesťanská akademie, 1993, s. 7-9, 87-91 (ISBN 80-85795-01-9)

  Recenze

  • Libuše Valentová (ed.): Mircea Eliade v evropském kontextu. Reflexe. Filosofický časopis 37, 2009, s. 148-153 (ISSN 0862-6901)
  • Carmine Di Sante: Jewish Prayer. The Origins of Christian Liturgy. Religio 1/93, 1993, s. 97-98 (ISSN 1210-3640)
  • Milan Balabán: Hebrejské myšlení. Listy filologické CXVI, 1993, s. 221-223 (ISSN 0024-4457)

  Edice

  • Focus Pragensis. Yearbook for the Philosophy and Phenomenology of Religion I-IX, 2001-2009 (Editor in Chief)

  Překlady

  • Josef Dov (Bär) ha-Levi Solovějčik, Halachický člověk. Praha: Academia, 2012 (ISBN 978-80-200-1994-3) (z hebrejštiny)
  • Mircea Eliade, Mýtus a skutečnost. Praha: OKIOYMENH, 2011, 157 s. (ISBN 978-80-7298-462-6) (z francouzštiny)
  • Paul Ricoeur, Filosofie vůle II. Praha: OKIOYMENH, 2011, 469 s. (ISBN 978-80-7298-285-1) (z francouzštiny)
  • Mircea Eliade - I. P. Culianu, Slovník náboženství, 2. vydání, Praha: Argo, 2001, 318 s. (ISBN 80-7203-393-X); 1. vydání Praha: Český spisovatel, 1993 (ISBN 80-202-0438-5) (z francouzštiny)
  • Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení III. Od Muhammada po dobu křesťanských reforem. Praha: OIKOYMENH, 1997, s. 69-89; 115-176; 284-289; 293-303 (ISBN 80-86005-53-4) (z francouzštiny)
  • Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení II. Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství. Praha: OIKOYMENH, 1996, s. 11; 128-163; 222-246; 396-410; 424-431 (ISBN 80-86005-19-4) (z francouzštiny)
  • Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení I. Od doby kamenné po eleusinská mystéria. 2. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2008 (1. vydání 1995), s. 176-199; 345-366; 419-424; 458-461 (ISBN 978-80-7298-288-2) (z francouzštiny)
  • L. Klenicki - G. Wigoder, Slovník židovsko-křesťanského dialogu. Praha, OIKOYMENH, 1994, 188 s. (ISBN 80-85241-59-5) (z angličtiny)
    

  Vedení studentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny

   

  Výuka

  Pravidleně vyučované kurzy

  • Úvod do religionistiky (ARL100002) - každoročně, společně s T. Halíkem a R. Chlupem
  • Judaismus I-II (ARL100101, ARL100102) - jednou za dva roky
  • Seminář k judaismu (ARL100065) - jednou za dva roky
  • Fenomenologie náboženství I-II (ARL100088, ARL100089) - jednou za dva roky
  • Hebrejština I (ARL100043, ARL100044) - jednou za dva roky
  • Hebrejština II (ARL100025, ARL100026, ARL100027) - jednou za dva roky
  • Četba hebrejských náboženských textů (každý rok jiná)
  • Bakalářský/diplomový seminář (ARL100018) - každoročně, společně s R. Chlupem

  Religionistické semináře fenomenologii náboženství střídané ve zhruba tříletém cyklu

  • Rudolf Otto (ARL100141) - LS 2011/12
  • Mircea Eliade: Posvátné a profánní (ARL100047) - LS 2010/11
  • Fenomén modlitby u Friedricha Heilera (ARL100080) - LS 2009/10

  Další nepravidelné kurzy

  • Jewish Religious Philosophy in the Middle Ages (ARL100215) - ZS 2011/12
  • Filosofie judaismu (ARL100140) - ZS/LS 2008/09
  • Filosofická racionalizace halachy v moderní židovské orthodoxii (Josef Solovějčik) (ARL100161) - ZS 2009/10