prof. Miroslav Petříček, Dr.

english


mirpetricek@gmail.com
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Po/Mon 15.00 16.00 223 221 619 310
Konzultuje po dohodě e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

  Curriculum Vitae

  • 21. 2. 1951 v Praze. Byl výrazně ovlivněn Janem Patočkou, věnuje se mj. kontextům současného výtvarného umění a kromě vlastních studií uvádí jako překladatel do českého prostředí zejména francouzské a německé autory.
  • Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze (1972) nemohl z kádrových důvodů studovat na vysoké škole a až do r. 1990 byl zaměstnán v Hydrometeorologickém ústavu.
  • V letech 1971–1977 navštěvoval bytový seminář Jana Patočky. V r. 1990 obdržel titul Mgr. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (doktorát 1998, habilitován 2003).
  • V letech 1990–1992 pracoval v Archivu J. Patočky v Centru pro teoretická studia Akademie věd ČR a UK v Praze a externě přednášel na FF UK, od roku 1992 působí na plný úvazek v Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze.
  • V období 1992–1995 vyučoval na Středoevropské (Sorosově) univerzitě v Praze, rok 1992 strávil na studijním pobytu ve vídeňském Institut für die Wissenschaften von Menschen. Poté začal přednášet také na Akademii výtvarných umění a poté od roku 2001 spolupracuje s Centrem audiovizuálních studií FAMU.
  • Je členem Vědecké rady UK a FF UK, Umělecké rady FAMU, DAMU a AMU a Rady Filosofického ústavu.
  • Na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze jmenován v dubnu 2007 profesorem pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - teorie filmové a multimediální tvorby.

  Odborné zaměření

  • Specializuje se především na současnou francouzskou filosofii a vztahy mezi filosofií a uměním.
  • Překládá z francouzštiny a němčiny.
  • Za přípravu samizdatové edice děl J. Patočky získal v r. 1990 Výroční cenu Akademie věd (spolu s I. Chvatíkem, P. Koubou, J. Vítem a R. Paloušem).

  Publikace

  Monografie

  • Znaky každodennosti, Praha, Herrmann 1993, 93 s.
  • Znaki vsakdanjosti, prel. Bojana Maltarić, Apokalipsa, Ljubljana 2004.
  • Úvod do (současné) filosofie, Praha: Herrmann 1991, II. vyd. 1992. 190 s.
  • Majestát zákona. Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce. Praha: Herrmann, 2001. 250 s.
  • Dublety (spolu s M. Marcellim, Kalligram, Bratislava 2002, 285 s.
  • Obraz a slovo (spolu s R. Filou), Koloman Kertész Bagala, Bratislava 2003,  83 s.
  • Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009, 209 s.
  • Pohledy (které tvoří obrazy) (spolu s M. Velíškem), Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. 137 s. ISBN 978-80-7290-584-3.
  • Obraz a slovo, slovo a obraz. Bratislava: Slovart, 2014. 143 stran. ISBN 978-80-55613-61-1.
  • Holky (spolu s Martinem Velíškem). Rabasova galerie Rakovník, 2018. 36 stran. ISBN 978-80-87406-74-8.
  • Co je nového ve filozofii. Praha: Nová beseda, 2018. ISBN 978-80-906751-8-6.
  • Filosofie en noir. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3917-8.

  Kapitoly v monografiích

  • Setkání surrealismu s fenomenologií v magické Praze. Štyrský v pohledu Mukařovského. Teige: Fenomenologie umění a problém estetiky. In Bydžovská, Lenka, SRP, Karel (vyd.). Český surrealismus 1929 - 1953. Praha: Argo a Galerie hlavního města Prahy, 1996, str. 106-111, 366-369, 430-437.
  • DLUHOSCH, Eric, ŠVÁCHA, Rostislav (Eds.), Karel Teige 1900-1951. L'enfant terrible of the Czech Modernist Avant-garde. Cambridge, Massachusetts, London: Massachusetts Institute of Technology (MIT) Press, 1999. "Karel Teige: Art Between Phenomenology nad Structuralism", s. 324-337.
  • Skutečnost v obraze, obraz ve skutečnosti. In České umění 1900- 1990. Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy. Praha: Dům U zlatého prstenu, bez uvedení roku vydání, s. 15-25.
  • Mukařovský and Deconstruction. In: Jan Mukařovský and the Prague School. Universität Potsdam - Ústav pro českou literaturu AV ČR, Univ. Potstdam, 1999, s. 62-68.
  • Rub a líc velkého století. In: Vášeň a rozum. Prostor 2008, str. s. 231-245. ISBN 978-80-7260-193-6.
  • Ostrovy neboli pevnina. In: Tomáš Halík et al. K čemu dnes humanitní vědy? Togga, 2008. str. 17-28. ISBN 978-80-7308-234-5
  • Veřejné osvětlení jako žánr. In: Petr Fischer, Veřejné osvětlení: postmoderní morálka, postmoderní politika. SLON, 2008, str. 7-13. ISBN 978-80-86429-91-5
  • Derrida, Deleuze, Lyotard: transcendentální empirismus. In: I. Blecha (ed.), Svědectví filosofie: ohlédnutí za 20. stoletím. Nakladatelství Olomouc 2009, str. 406-410. ISBN 978-80-7182-275-2.
  • Znaky a obrazy: Druhý život strukturalistické sémiotiky. In: P. Michalovič a V. Zuska, Znaky, obrazy a stíny slov: úvod do (jedné) filozofie a sémiologie obrazů. AMU 2009, str. 357-361. ISBN 978-80-7331-129-2. 
  • Smysl kacířského myšlení. In: Ivan Chvatík (ed.), Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie. Filosofia OIKOYMENH 2009 Praha, str.19-24. ISBN 978-80-7007-311-7
  • Chorý duch ve zdravém těle. In: Karel Císař, Petr Koťátko (eds.), Beckett: filosofie a literatura. Nakl. Filosofia Praha 2010, str. 127-133. ISBN 978-80-7007-336-0
  • Tělo a vidění. In: T. Petrasová a P. Machalíková (eds.), Tělo a tělesnost v české kultuře 19. stol. Academia Praha 2010, str. 9-14. ISBN 978-80-200-1833-5
  • Věda a umění ve věku nových médií. In: Michal Giboda (ed.), Mosty a propasti mezi vědou a uměním. Občanské sdružení Dialog vědy s uměním, 2010. ISBN 978-80-87082-15-7
  • Padesátá. In. Marie Klimešová. Roky ve dnech. České umění 1945-1957. Arbor Vitae 2010. ISBN 978-80-87164-35-8.
  • Fotografičnost filmu. Béla Balázs a teorie v Kolumbově znamení. In: Béla Balázs. Chvála filmového umenia. ASFK. str. 11-18. ISBN 978-80-970420-0-4
  • Jan Patočka: Phenomenological Philosophy Today. In. I. Chvatík, E. Abrams (eds.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology. Springer Verlag 2010, pp. 3-6 ISBN 978-90-481-9123-9
  • Gilles Deleuze : obrazy myšlení a literární stroje. In: Petr Kouba a Tomáš Pivoda (eds.), Franz Kafka a perspektiva minority. Filosofia 2011, str. 82-90. ISBN 978-80-7007-363-6.
  • Píše se zde rok 2012 - anebo 1912? In: O. M. Urban, F. Wittlich (eds.), 1912: [100 let od otevření Obecního domu v Praze]. Arbor vitae, 2012. str. 41-43. ISBN 978-80-7467-010-7.
  • Esej jako metoda. In: M. Petříček (ed.), Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie. Herrmann & synové, 2011. str. 41-58. ISBN 978-80-87054-28-4
  • Loňského roku, anebo dnes, či dokonce zítra? In: Alain Resnais: kinematografia mozgu. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2013, str. 71-77. ISBN 978-80-85187-64-9.
  • Dějiny bez filozofie dějin: události, trhliny, znaky. In: M. Bárta a kol. Civilizace a dějiny: histore světa pohledem dvaceti českých vědců. Academia 2013, str. 355-360. ISBN 978-80-200-1301-8.
  • Úvod do společenských věd. In: H. Bendová a M. Strnad (eds.), Společenské vědy a audiovize. AMU v Praze, 2014, str. 737-746. ISBN 978-80-7331-313-5.
  • Nezvladatelnost není alternativa, nýbrž něco úplně jiného. In: D. Bartoň, E. Onuferová, T. Pokorná (eds.), Magorova konference: (k dílu I.M. Jirouse). Revolver Revue 2014, str. 158-160. ISBN 978-80-87037-62-1.
  • Existenciální laboratoře. In: M. Klíma a kol. Divadelní osmdesátky a Studio Beseda. Pražská scéna ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU 2014, str. 13-14. ISBN 978-80-86102-87-0.
  • Inside Out, Outside In (Mathematics on a Single Snapshot). In: SZEMERÉDI, Anna Kepes, ed. Art in the Life of Mathematicians. Providence: AMS American Mathematical Society, 2015. ISBN 978-1-4704-1956-1.
  • Minimální maximalismus: Big note Franka Zappy. In: V. Papošek a D. Skalický (eds.), Fenomén Zappa. Akropolis 2016, str. 57-63. ISBN 978-80-7470-143-6.
  • Přijetí problému. In: P. Vašíček (ed.), "Z přirozené potřeby kritického ducha": reflexe života a díla Zdeňka Vašíčka. Triáda 2016, str. 29-31. ISBN 978-80-7474-178-4.
  • Ukazování mizením. In: K. Svatoňová a K. Krtilová (eds.), Mizení: fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného. Karolinum 2017, str. 51-58. ISBN 978-80-246-3660-3.

   

  Články v časopisech

  • The Unconscious in Painting. In: Umění. 2008, roč. 56, č. 4, s. 321-324. ISSN 0049-5123.
  • Hranice sémiotiky - R. Barthes a jeho pojmy. In: Romboid, vol. 43, no. 1, 2008 str. 49-55. ISSN 0231-6714. 
  • Nová filozofie (Peter Sloterdijk: Kritika cynického rozumu). In: Svět a divadlo, vol. 19, no. 1, 2008, str. 4-8. ISSN 862-7258.
  • Filozofie jako autobiografie těla (Peter Sloterdijk: Kritika cynického rozumu 2). In: Svět a divadlo, vol. 19, no. 2, 2008, str. 4-7. ISSN 862-7258.
  • Šílenství je strategie, jak žít ve světě, který není k životu (Ronald David Laing: Politiky zkušenosti). In: Svět a divadlo, vol. 19, no. 3, 2008, str. 4-10. ISSN 862-7258.
  • Hloubky v prachu všednosti (Bruce Bégout: Objevování každodennosti). In: Svět a divadlo, vol. 19, no. 4, 2008, str. 4-8. ISSN 862-7258.
  • Symbolický kapitál a moc. In: Svět a divadlo, vol. 20, no. 1, 2009, str. 4-8. ISSN 862-7258.
  • Násilí a kultura. In: Svět a divadlo, vol. 20, no 4, 2009, str 5-10. ISSN 0862-7258.
  • Smysl smyslu. In: Svět a divadlo, vol. 20, no. 5, 2009, str. 5-9. ISSN 862-7258.
  • Triumf vegetace nad kulturou. In: A2, vol. 7, no. 24, 2011, str. 39. ISSN 1803-6635.
  • Možnosti textu. In: Filozofia, vol. 66, no. 7, 2011, str. 683-688. ISSN 0046-385X.
  • Romanticism and Romanticisms (spolu s O. Kavalírem) In: World Literature Studes, vol. 20, no. 3, 2011, str. 86-89 (recenze knihy Romantismus a romantismy). ISSN 1337-9690.
  • Zeigen im Verschwinden. In: Zeitschrift fuer Medien- und Kulturforschung 7, 1. 2016, str. 161-168. ISSN 1869-1366.
  • Červená karkulka. In: Revolver Revue 112, 33, 2018, str. 27-28. ISSN 1210-2881.

   

  Překlady

  • F.W.J. Schelling. Filosofické zkoumání lidské svobody. Praha: Filosofický ústav, 1992.
  • Mýtus, epos a logos. Sestavil P. Rezek. Praha: OIKOYMENH 1991.
  • Idea, hypotéza a otázka (E. Zeller, H. Cherniss, W. Wieland, R. Robinson aj.). Sestavil P. Rezek. Praha: OIKOYMENH 1991.
  • E. Fink. Hra jako symbol světa. Praha: Český spisovatel, 1993, 268 s.
  • J. Derrida. Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993, 330 s.
  • Myšlení o divadle I. - II. (spolu s L. Majorem a M. Havelkou). Praha: Herrmann, 1993.
  • R. Barthes. Světlá komora. Vysvětlivka k fotografii. Bratislava: Archa, 1994, Filosofie do kapsy sv. č. 14, 107 s. 2. opravené vyd. Fra 2005.
  • V. Descombes. Stejné a jiné. Čtyřicetpět let francouzské filosofie (1933 - 1978). Praha: OIKYOYMENE, 1995, 181 s.
  • R.Barthes. Úvod do strukturální analýzy vyprávění. In: Text 1/1994, Bratislava, s. 70 - 96.
  • W. Welsch. Naše postmoderní moderna (spolu s I. Ozarčukem). Zvon, Praha 1994.
  • Maria Fürst. Filozofie, Praha: Fortuna, 1994.
  • Ernst Jünger. Chůze lesem (spolu s J. Němcem). Praha: OIKOYMENE, 1995, 64 s.
  • Thomas Bernhard. Wittgensteinův synovec, Praha: Prostor, 1996, 140 s.
  • E. Lévinas. Totalita a nekonečno (spolu s J. Sokolem). Praha: OIKOYMENE, 1997, 274 s.
  • M. Foucault. Myšlení vnějšku (spolu s Č. Pelikánem, S. Poláškem, P. Soukupem a K. Theinem). Praha: Herrmann, 1996.
  • M. Merleau-Ponty. Viditelné a neviditelné. Praha: OIKOUMENE, 1999, 268 s.
  • T. Bernhard. Korektura. Praha: Prostor 1999, 300 s.
  • J. Baudrillard. Amerika. Praha: Dauphin 2000, 156 s.
  • M. Frank. Co je neostrukturalismus?, Praha: SOFIS, 2000, 433 s.
  • Thomas Bernhard. Ungenach. Moušlování. In Tři novely, Praha: Prostor, 2000, 160 s.
  • E. Husserl. Idea fenomenologie. Praha: OIKOYMENH 2001, 150 s.
  • E. Graeser, Dějiny řecké filosofie. Praha: OIKOYMENH 2001, 445 s.
  • J.-F. Lyotard, Putování a jiné eseje, Herrmann, Praha 2001, 150 str..
  • P. Ricoeur, Čas a vyprávění I (spolu s A. Dvořáčkovou), OIKOYMENH, Praha 2001.
  • Niklas Luhmann, Láska jako vášeň, Prostor, Praha 2002.
  • Paul Ricoeur, Čas a vyprávění, OIKOYMENH, Praha 2003.
  • Michel Foucault, Dějiny sexuality III (spolu s. L. Šerým aj. Fulkou, Herrmann, Praha 2003.
  • Thomas Bernhard, Je to komedie? Je to tragédie?, (spolu s T. Dimterem aj.), Prostor 2003.
  • Thomas Bernhard, Chůze, Prostor, Praha 2005.
  • Giovanna Borradori, Filosofie v době teroru , Karolinum 2006.
  • Jean-Paul Sartre, „Transcendence ega“, in: J.-P. Sartre, Vědomí a existence, OIKOYMENH 2006
  • Robert Burton, Anatomie melancholie, Prostor 2007.
  • Paul Ricoeur, Čas a vyprávění III, OIKOYMENH 2008.
  • Rainer Thurnher, Wolfgang Röd a Heinrich Schmidinger, Filosofie 19. století a 20. století. III, Filosofie života a filosofie existence. OIKOYMENH 2009. ISBN 978-80-7298-177-9.
  • Boyer d'Argens, Vivant Denon, Vášeň a rozum, Prostor 2008 ISBN 978-80-7260-193-6.
  • Thomas Bernhard, Na výšinách, Prostor, Praha 2009. ISBN 978-80-7260-215-5.
  • Thomas Bernhard, Moje ceny, Prostor, Praha 2009. ISBN 978-80-7260-208-7.
  • F.W.J. Schelling, Výbor z díla, OIKOYMENH 2010. ISBN 0-205-0132-0.
  • Gilles Deleuze, Pusté ostrovy a jiné texty. Herrmann a synové 2010, 334 str. ISBN 978-80-87054-19-2.
  • Pietro Pomponazzi,  Pojednání o nesmrtelnosti duše = Tractatus de immortalitate animae. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2012. 280 s. Knihovna renesančního myšlení; 4. ISBN 978-80-7298-259-2.
  • Gilles Deleuze, Logika smyslu. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2013. 390 s. Limes. ISBN 978-80-246-2235-4.
  • Wolfgang Iser, Fiktivní a imaginární: perspektivy literární antropologie. Překlad Miroslav Petříček. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 377 stran. Limes. ISBN 978-80-246-2781-6.

  Vedení studentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny