Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů

V nakladatelství Academia vyšla letos péčí Dity Válové a Daniela Bouška Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů, první český překlad judeo-arabsky psaného díla, jehož autorem je Saʿadja Gaʿon.

Saʿadja Gaʿon (882–942), nejvýznamnější židovský myslitel tzv. gaʿonského období, ve svém spise jako první v dějinách židovského myšlení za pomoci epistemologických konceptů a terminologie řecké a arabské filosofie předkládá systematický výklad náboženské filosofie judaismu. V deseti kapitolách čtenáři představuje svůj názor na vznik světa, působení Stvořitele, důvod seslání příkazů, svobodnou vůli, Boží spravedlnost, odměnu a trest, duši, zmrtvýchvstání, příchod mesiáše či posmrtný život. Úvodní studie Daniela Bouška a Dity Válové zasazuje Saʿadjovu knihu do jejího historického a myšlenkového kontextu a zasvěcené čtenáře uvádí do komplexního světa rodící se židovské náboženské filosofie.

Úvod > Aktuality > Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů