Hvězdy filosofie

Srdečně zveme na festival Hvězdy filosofie, který se koná v pátek 17. června na Perštýně 18 od 17,00 do 24,00.

Program naleznete zde.

Spolupořádají ÚFaR FF UK, FLÚ AV ČR, nakladatelství Karolinum, Filosofia a ediční oddělení Oikoymenh.

Úvod > Aktuality > Hvězdy filosofie