V rámci klimatického týdne se někteří pedagogové ÚFaR rozhodli do výuky zařadit klimatická témata a otevřít je pro veřejnost

Pondělí 14:10–15:45, 225V: Na semináři Aktuální religionistické otázky budou Jan Kozák a Radek Chlup se studenty nad článkem J. Kozáka „Climate Change and Myth“ diskutovat o tom, v jakém smyslu lze o varováních před klimatickou krizí hovořit jako o mýtech, jaké možnosti použití konceptu mýtu v takovémto případě otevírá, jaké naopak uzavírá. Má reflexe mytičnosti nutně „demystifikující“ efekt, který nám brání danou koncepci brát vážně, nebo lze víru s reflexí skloubit?

Středa 9:10–10:45, P217: Na kurzu Problémově orientovaná výuka filosofie plánuje Matěj Král 60 minut hovořit o své dvouhodinovce, která vychází primárně z textu Stephena M. Gardinera A Perfect Moral Storm a textu Marion Hourdequin Climate, Collective Action and Individual Ethical Obligations. Následovat bude diskuse o návrzích na jiná uchopení tématu v rámci SŠ výuky filosofie.

Středa 17:30–19:05, P225: Na semináři Philosophy and Catastrophy bude Marek Kettner mluvit o katastrofě, která se blíží v podobě klimatických změn. Seminář je v angličtině.

Vedle toho je pochopitelně k dispozici i oficiální program akce Univerzity za klima, který najdete zde.

Úvod > Aktuality > V rámci klimatického týdne se někteří pedagogové ÚFaR rozhodli do výuky zařadit klimatická témata a otevřít je pro veřejnost