Interní soutěž SVV

Rada SVV „Hranice a normy. Jejich respektování a překračování ve filozofii, literatuře a umění“ vyhlašuje interní soutěž o podporu výzkumné a publikační činnosti studentů z kateder zapojených do tohoto projektu, tj. ÚFAR, ÚRS, KLOG, KEST. Soutěž je určena studentům doktorského a magisterského studia. O výsledcích rozhoduje Rada SVV.

Soutěž je zaměřena na:

  1. Podporu výzkumné činnosti (sběr dat, badatelský pobyt v knihovnách či archivech apod.)
  2. Podporu výjezdů na odborné konference
  3. Podporu publikační činnosti (preferované výstupy: recenzovaný odborný článek, odborná kniha, kapitola v odborné knize, stať ve sborníku; případně recenzní studie a komentované překlady) a prezentace výsledků výzkumu (překlady a korektury, účast na konferencích apod.)

V prvním kole soutěže (do 31. května) lze žádat podporu na účely shrnuté v bodech (a) a (b).

Přihlášky se podávají elektronicky na adrese hl. řešitelky, Dory Polákové: dora.polakova@ff.cuni.cz

(S dotazy je možné se obracet na zástupce kateder v Radě SVV: doc. Jakub Čapek, dr. Dora Poláková, doc. Radek Honzík, dr. Miloš Ševčík).

Přihlášky v první vlně (podpora výzkumné činnosti a výjezdu) se podávají do 31. 5. 2023. Úplný text výzvy zde: výzva svv 2023

Úvod > Aktuality > Interní soutěž SVV