Manfred Frank na ÚFaRu s přednáškou „Subjektivität – ein komplexes Problem. Überlegungen im Ausgang von Dieter Henrich“ – pondělí 18. 9. v 16h00

S potěšením vás zveme na exkluzivní vystoupení renomovaného německého filosofa Manfreda Franka, věnované problematice subjektivity. M. Frank se ve své přednášce bude věnovat odkazu Dietera Henricha, klíčové osobnosti poválečné německé filosofie, aby osvětlil význam subjektu v oblasti epistemologie a jazyka a odhalil svébytnou filosofickou pozici D. Heinricha mezi soupeřícími paradigmaty heideggerovské fenomenologie na straně jedné a analytické filosofie na straně druhé.

Přednáška, pronesená v němčině a zorganizovaná Oddělením pro studium novověké racionality Filosofického ústavu AVČR, se koná:

Pondělí 18. 09. 2023 | 16:00

FF UK, ÚFaR, místnost 225V.

Abstrakt přednášky naleznete zde.

Úvod > Aktuality > Manfred Frank na ÚFaRu s přednáškou „Subjektivität – ein komplexes Problem. Überlegungen im Ausgang von Dieter Henrich“ – pondělí 18. 9. v 16h00