ERASMUS+ 2024/25 – Výběrové řízení/Selection procedure

Ústav filosofie a religionistiky vyhlašuje výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2024/25.

Interní konkurz se bude konat v pátek 1.03.2024 od 16,30 v místnosti 222 nebo online. Přihlášky lze posílat e-mailem na adresu: anna.tropia@ff.cuni.cz do 23.02.2024. Pokud se hlásíte na studijní pobyt v UK, napište prosím Anně Tropii co nejdříve.

Podávání přihlášek na Erasmus přes webovou aplikaci na stránkách fakulty na zimní a letní semestr 2024/2025: https://is.cuni.cz/webapps/.

Další informace včetně podmínek pro žadatele a postup podávání žádostí naleznete zde: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/studijni-pobyty-erasmus/.

Konkrétní náležitosti přihlášek na ÚFaR naleznete zde: https://ufar.ff.cuni.cz/cs/zakladni-informace-o-studiu/studium-v-zahranici/


The Department of Philosophy and Religious Studies announces a call for applications to study under the ERASMUS+ programme for the academic year 2024/25.

The internal audition will take place on Friday 1.03.2024 at 16.30 in room 222 or online. Applications can be sent by email to: anna.tropia@ff.cuni.cz until 23.02.2024. If you are applying for a study placement in the UK, please email Anna Tropia as soon as possible.

Apply for Erasmus via the web application on the Faculty’s website for the winter and summer semesters 2024/2025: https://is.cuni.cz/webapps/.

Further information, including the conditions for applicants and the application process, can be found here: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/studijni-pobyty-erasmus/.

Specific application requirements for the Faculty of Arts can be found here: https://ufar.ff.cuni.cz/cs/zakladni-informace-o-studiu/studium-v-zahranici/

Úvod > Aktuality > ERASMUS+ 2024/25 – Výběrové řízení/Selection procedure