Antropocén: současný svět v transdisciplinární perspektivě (Letní škola CTS)

Termín: květen 2024 – říjen 2024, závěrečné hodnocení leden 2025
Pořádá: Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR
Uzávěrka přihlášek: 19. 4. 2024

Co vás čeká: Intenzivní týdenní program v Praze 9.–13. 9. 2024 a online vzdělávání. Závěrečná evaluace proběhne v lednu 2025. Semináře, přednášky, terénní exkurze, praktické workshopy a řada konkrétních příkladů
i praktických ukázek mezioborové spolupráce, to vše pod vedením špičkových odborníků a odbornic. LŠ probíhá v češtině a angličtině

 

Jak se přihlásit: Napište krátký motivační dopis, kde popíšete, proč vás téma zajímá a proč se na letní školu hlásíte, a osobní medailonek se základními informacemi o vašem odborném zázemí
či pracovní specializaci. K informacím připojte, zda a z jakých důvodů žádáte o snížené kurzovné.

Celkem max. 2 normostrany.

Přihlašujte se prostřednictvím informačního systému UK.

Plná cena: 5000 Kč
Snížené kurzovné: 2500 Kč

Více informací na e-mailu: anthropocene@cts.cuni.cz nebo: https://www.anthropocene.cz/cs/

Úvod > Aktuality > Antropocén: současný svět v transdisciplinární perspektivě (Letní škola CTS)