Knihovna

Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky je oborovou pobočkou Knihovny FF UK. Seznam knihoven FF UK naleznete zde

On-line katalog obsahuje záznamy knih ze všech 48 oborových knihoven - vyhledané tituly žádejte v pobočce uvedené v katalogu jako "dílčí knihovna". 

Snadné prohledávání informačních zdrojů dostupných pro Univerzitu Karlovu umožňuje vyhledávač Ukaž, který dokáže z jednoho rozhraní prohledávat knihy a další dokumenty uložené v knihovnách a zároveň velkou část předplacených elektronických informačních zdrojů. Funguje jako hlavní vyhledávací služba Univerzity Karlovy v Praze.

Naše knihovna je otevřena uživatelům z UK i všem zájemcům z řad veřejnosti. Aktuální otvírací doba zde.

Knižní fond je zaměřený na filosofickou a religionistickou literaturu a má cca 40.000 svazků, včetně časopiseckého fondu, příručních fondů, fondu závěrečných prací a základní literatury příbuzných oborů. Část literatury je umístěna ve volném výběru (12 000 knih), zbytek je dostupný na vyžádání do pěti minut. Nabízíme možnost absenčních výpůjček, pro prezenční studium disponujeme 14 studijními místy. Studentům je k dispozici pět počítačů s připojením na internet a s přístupem k elektronickým informačním zdrojům. Na jednom z počítačů jsou k dispozici též lokální databáze zakoupené přímo pro naši knihovnu – zahrnují sebraná díla významných filosofů, základní pramenné texty, slovníky a encyklopedie. K registraci uživatele je třeba předložit průkaz UK (ISIC, ITIC, průkaz externího uživatele UK), občanský průkaz/pas a vyplnit přihlášku čtenáře.

Semestrální aparát zahrnuje povinnou i doporučenou četbu k aktuálním kursům v podobě knih, které jsou umístěny ve zvláštní sekci ve studovně a podléhají jejímu režimu, a v podobě drobných xerokopií či tištěných materiálů, které jsou umístěny ve složkách u výpůjční služby.
Elektronická verze větší části semestrálního aparátu je přístupná v rámci studijní databáze Moodle.

Ve vitríně mezi místnostmi 222 a 223 je aktuální nabídka Studentského antikvariátu, kam lze po domluvě s knihovní službou umístit knihy z okruhů filosofie, náboženství, religionistika, jazykové učebnice do komisního prodeje.

Jsme na: