Knihovna

 

Hlavní budova FF UK

2. patro, místnost č. 224

tel. 221 619 278

libufar@ff.cuni.cz

Knihovna je dočasně uzavřena, výpůjčky jsou realizovány prostřednictvím objednávek z Centrálního katalogu UK, výdejním místem pro všechny knihovny na hlavní budově je Knihovna Jana Palacha. Knihy je možné kdykoli v otevírací době hlavní budovy vracet do biblioboxu umístěného u KJP. Pokuty lze platit převodemVíce:

https://www.ff.cuni.cz/2021/01/knihovna-ff-uk-omezenem-rezimu-opet-spusti-vypujcni-sluzby/

EN: https://www.ff.cuni.cz/2021/01/cu-fa-library-reopen-loan-service-restricted-mode/                                              

https://www.ff.cuni.cz/knihovna

EN: https://www.ff.cuni.cz/home/library/

 

Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky je oborovou pobočkou Knihovny FF UK. Informace o službách Knihovny FF UK (tedy všech dílčích knihoven Filozofické fakulty včetně té naší) naleznete zde.

Seznam fakultních oborových knihoven naleznete zde, jejich otevírací doby zde.

 

Výpůjční řád, e-přihláška

 

1. prosince 2019 vstoupil v platnost nový Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy. Jednotná registrace do knihoven napříč celou univerzituprobíhá prostřednictním elektronické přihlášky. Návod na přihlášení zde.

Provozní řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vstoupil v platnost 13. prosince 2019 na základě Opatření děkana č. 19/2019.

Charles University Library and Circulation Rules is effective as of December the 1st 2019. Unified registration to all university libraties available through electronic application. Registration guidelines here.

Dean’s Measure no. 19/2019 Circulation Rules and Regulations of the Library of the Faculty of Arts of Charles University is effective as of December the 13th 2029.

 

Knihovní fond

 

Knihovní fond je zaměřený na filosofickou a religionistickou literaturu a má cca 40.000 svazků, včetně časopiseckého fondu, příručních fondů, fondu závěrečných prací a základní literatury příbuzných oborů, například estetika, enviromentální studia apod. Velká část živého fondu knihovny (okolo 16 000 titulů) je řazena tematicky a přístupná ve volném výběru (prostory za výpůjčním pultem a v patře), zbytek je v depozitářích na patře, dostupný během pár minut. Knihy z volného výběru a z depozitářů jsou určeny k absenčnímu půjčování. Ve studovně jsou pak edice, příručky, slovníky, encyklopedie a časopisy určené k prezenčnímu studiu. Studentům je k dispozici pět počítačů s připojením na internet a s přístupem k elektronickým informačním zdrojům.

Semestrální aparát zahrnuje povinnou i doporučenou četbu k aktuálním kursům v podobě knih, které jsou umístěny ve zvláštní sekci ve studovně a podléhají jejímu režimu, a v podobě drobných xerokopií či tištěných materiálů, které jsou umístěny ve složkách u výpůjční služby.
Elektronická verze větší části semestrálního aparátu je přístupná v rámci studijní databáze Moodle.