Knihovna

 

AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBA / CURRENT OPENING HOURS

po/Mon – čt/Thu 10–18

 

Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky je oborovou pobočkou Knihovny FF UK. Seznam knihoven FF UK naleznete zde

Knihovna je otevřena uživatelům z UK i zájemcům z řad veřejnosti. K registraci uživatele je třeba předložit průkaz UK (ISIC, ITIC, průkaz externího uživatele UK), občanský průkaz/pas a vyplnit přihlášku čtenáře.

Mimo otevírací dobu Knihovny ÚFaR je možno vracet knihy do biblioboxu na hlavní budově, umístěného v Knihovně Jana Palacha.

On-line katalog obsahuje záznamy knih ze všech oborových knihoven - vyhledané tituly žádejte v pobočce uvedené v katalogu jako "dílčí knihovna".

Portál elektronických zdrojů (eResources Portal) Univerzity Karlovy zpřístupňuje informace o elektronických zdrojích ve vědě a výzkumu, které jsou přístupné pro zaměstnance, studenty a uživatele Univerzity Karlovy.

Snadné prohledávání informačních zdrojů dostupných pro Univerzitu Karlovu umožňuje vyhledávač UKAŽ, který dokáže z jednoho rozhraní prohledávat knihy a další dokumenty uložené v knihovnách a zároveň velkou část předplacených elektronických informačních zdrojů.

Digitálním univerzitním repozitáři závěrečných prací jsou zpracovány novější závěrečné práce obhájené na všech fakultách UK, nejnovější naleznete v repozitáři IS.

Návod na práci se čtenářským kontem naleznete zde. K přihlášení je nutné mít nastavené heslo pro Centrální autentizační službu UK – CAS (shodné s IS).

Platby pokut

V případě pozdního vrácení knih nabíhá na kontě pokuta 3 Kč na jedné knize za den u tzv. běžných, krátkodobých a studijních výpůjček; 50 Kč na jedné knize za den u výpůjček prezenčních; pokuta za včas nevrácenou čtečku elektronických knih či tablet je 100 Kč na den. Pokuty ze všech knihoven FF UK je možno uhradit vždy až po vrácení dluženého dokumentu, a to v hotovosti ve vybraných knihovnách včetně té naší (výčet níže) nebo převodem na účet (VS 871001, SS ID čtenáře, text příjemce Jméno a příjmení čtenáře, název knihovny, kde pokuta vznikla).

Od 1. 4. 2018 lze pokuty ze všech knihoven FF zaplatit v hotovosti pouze v následujících knihovnách:

Hlavní budova FF (nám. J. Palacha 2)

Budova Celetná 20

Budova Hybernská 3

 

Knižní fond

Knižní fond je zaměřený na filosofickou a religionistickou literaturu a má cca 40.000 svazků, včetně časopiseckého fondu, příručních fondů, fondu závěrečných prací a základní literatury příbuzných oborů. Část literatury je umístěna ve volném výběru (12 000 knih), zbytek je dostupný na vyžádání do pěti minut. Nabízíme možnost absenčních výpůjček, pro prezenční studium disponujeme 14 studijními místy. Studentům je k dispozici pět počítačů s připojením na internet a s přístupem k elektronickým informačním zdrojům.

Semestrální aparát zahrnuje povinnou i doporučenou četbu k aktuálním kursům v podobě knih, které jsou umístěny ve zvláštní sekci ve studovně a podléhají jejímu režimu, a v podobě drobných xerokopií či tištěných materiálů, které jsou umístěny ve složkách u výpůjční služby.
Elektronická verze větší části semestrálního aparátu je přístupná v rámci studijní databáze Moodle.

Ve vitríně mezi místnostmi 222 a 223 je aktuální nabídka Studentského antikvariátu, kam lze po domluvě s knihovní službou umístit knihy z okruhů filosofie, náboženství, religionistika, jazykové učebnice do komisního prodeje.

Jsme na